logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Data Nazwa stanowiska Aktalne do Wyniki od
2008-02-22 10:09:40 Konkursy na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołowie, Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wilekiej 2008-03-27 0000-00-00
2011-04-13 14:45:53 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie 2011-04-26 0000-00-00
2009-11-05 14:28:37 Burmistrz Miasta i Gminy Wołów ogłosza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów 2009-11-16 2009-11-05
2012-04-12 14:16:54 Informacja na wolone stanowisko Inspektor w Referacie Budżetu Edukacji 2012-04-12 2012-04-12
2012-03-01 14:13:02 informacja o naborze do Biura Rady Miejskiej 2012-03-01 2012-03-01
2012-04-05 09:26:04 Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2012-04-05 2012-04-05
2006-04-10 09:08:03 Informacja o przyjęciu na stanowisko d/s najmu i dzierżawy 0000-00-00 0000-00-00
2011-07-04 14:53:00 Informacja w spr.obsadzenia stanowiska Podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu 2011-09-30 2011-07-01
2010-05-06 13:06:34 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola "Chatka Puchatka" w Wołowie 2010-05-06 2010-05-06
2007-03-09 15:22:15 Konkurs na stanowisko dyrektora 2007-04-10 0000-00-00
2007-11-15 15:02:28 Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie 2007-12-17 0000-00-00
2013-02-13 15:52:33 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie 2013-02-13 2013-02-13
2014-03-11 13:24:54 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 "Słoneczko" w Wołowie 2014-03-26 2014-03-11
2014-03-11 13:18:01 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Lubiążu 2014-03-26 2014-03-11
2012-04-20 15:27:32 Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wołowie 2012-04-20 2012-04-20
2013-03-26 14:46:01 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Mojęcicach 2013-03-26 2013-03-26
2013-03-26 15:56:58 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Krzydlinie Wielkiej 2013-03-26 2013-03-26
2013-03-26 15:35:44 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie 2013-03-26 2013-03-26
2014-03-11 13:30:06 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach 2014-03-26 2014-03-11
2014-03-11 13:36:43 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie 2014-03-26 2014-03-11
2014-03-11 13:15:08 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Warzęgowie 2014-03-26 2014-03-11
2011-10-27 11:59:03 Konkurs na stanowisko Dyrektora WOK w Wołowie 2011-11-28 2011-12-01
2012-06-01 14:37:11 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu 2012-06-01 2012-06-01
2013-03-26 15:45:50 Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie 2013-03-26 2013-03-26
2008-11-07 10:06:03 Konkurs na stanowisko Głównej Księgowej w MOPS 2008-11-21 2008-12-01
2009-07-20 10:00:10 Konkurs na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie 2009-07-31 2009-07-31
2008-08-20 08:22:16 Konkurs na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów w Wydziale Finansowym 2008-09-04 0000-00-00
2013-01-25 07:55:21 Konkurs na wolne stanowisko Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu 2013-02-28 2013-03-06
2009-03-17 09:05:58 Konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola „Słoneczko” w Wołowie, Przedszkola w Lubiążu, Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie, Szkoły Podstawowej w Warzęgowie 2009-03-17 2009-03-17
2012-04-20 15:56:09 Konkus na stanowisko dyrekora Zespołu Szkół Publiczych w Lubiążu 2012-04-20 2012-04-20
2006-03-13 14:58:58 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO PODINSPEKTOR D/S NAJMU I DZIERŻAWY w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 0000-00-00 0000-00-00
2006-08-28 08:18:26 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 2006-09-11 0000-00-00
2006-02-21 08:52:59 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2006-03-10 0000-00-00
2012-03-01 15:06:47 Nabór do BRM 2012-03-01 2012-03-01
2012-01-12 13:27:00 Nabór na stanowisko Dyrektora OSiR Wołów 2012-01-12 2012-01-31
2012-02-03 14:14:37 Nabór na stanowisko główny specjalista 1/2 etatu w Referacie Budżetu Edukacji, Kultury i Sportu 2012-02-03 2012-02-03
2012-02-23 14:38:08 Nabór na stanowisko inspektora 1/4 etatu 2012-02-23 2012-02-23
2008-09-10 13:39:11 Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Dziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wołów 2008-09-04 0000-00-00
2012-02-03 14:16:43 Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Budżetu Edukacji, Kultury i Sportu 2012-02-03 2012-02-03
2015-07-14 10:48:28 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie 2015-07-14 2015-07-14
2016-06-15 08:46:19 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie 2016-06-15 2016-06-15
2016-10-26 08:55:32 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie 2016-10-26 2016-10-26
2016-05-06 08:09:30 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-05-06 2016-05-06
2012-03-16 14:50:13 Nabór na wolne stanowisko inspektor w Referacie Budżetu, Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie 2012-03-16 2012-03-16
2006-12-22 23:36:56 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 2007-01-05 0000-00-00
2008-02-29 10:53:34 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2008-03-14 0000-00-00
2007-09-10 00:00:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Audytor wewnętrzny (¼ etatu) 2007-09-24 0000-00-00
2007-09-10 00:00:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor w wydziale Promocji i Spraw Europejskich 2007-09-24 0000-00-00
2007-12-10 22:44:23 Nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno-Gospodarczych i Promocji 2007-12-27 0000-00-00
2007-11-26 13:34:27 Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor d/s Informatyki w Wydziale Orgnizacyjnym i Spraw Obywatelskich 2007-12-11 0000-00-00
2007-12-10 22:40:15 Nabór na wolne stanowisko pracy Referent d/s dowodów osobistych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 2007-12-27 0000-00-00
2009-03-09 14:48:45 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Wydziale Kontroli i Bezpieczeństwa Powszechnego 2009-03-09 2009-03-09
2009-01-12 12:39:07 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 2009-01-12 2009-01-12
2007-09-17 14:30:13 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Informatyk ½ etatu 2007-10-01 0000-00-00
2009-05-26 14:23:47 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie - inspektor ds. administracyjno-technicznych 2009-05-26 2009-05-26
2013-10-04 15:09:24 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Wolowie 2013-11-25 2013-10-25
2007-01-26 23:55:12 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Wydziale Finansowym 2007-02-12 0000-00-00
2007-03-08 12:51:24 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym 2007-03-23 0000-00-00
2007-08-13 00:00:00 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym 2007-08-27 0000-00-00
2007-04-05 17:42:51 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym (Młodszy Referent d/s księgowości podatkowej) 2007-04-19 0000-00-00
2007-04-05 17:48:55 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym (Młodszy Referent d/s umorzeń) 2007-04-19 0000-00-00
2008-02-14 14:44:23 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym - Młodszy Referent d/s księgowości podatkowej 2008-02-28 0000-00-00
2011-03-10 10:57:07 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wołów 2011-03-10 2011-03-10
2010-02-24 11:37:53 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów Młodszy referent 2010-03-08 2010-02-24
2013-01-22 08:47:45 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Wołowie 2013-01-31 2013-02-04
2009-12-03 15:14:31 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2009-12-03 2009-12-03
2007-03-13 14:37:12 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 2007-03-27 0000-00-00
2007-11-07 14:26:19 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 2007-11-22 0000-00-00
2007-06-26 10:07:45 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Promocji i Spraw Europejskich 2007-07-09 0000-00-00
2006-08-01 10:20:51 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2006-08-16 0000-00-00
2010-02-12 13:43:10 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zasobów Lokalowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów Podinspektor ds. lokalowych 2010-02-12 2010-02-12
2011-09-26 11:06:50 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Kontroli i Audytu Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie 2011-10-10 2011-10-14
2011-05-23 14:50:19 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 2011-06-03 2011-05-23
2016-10-05 09:17:09 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. pozyskiwania środków europejskich w Urzędzie Miejskim w Wołowie 2016-10-05 2016-10-05
2015-05-19 09:17:15 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 2015-05-19 2015-05-19
2015-05-19 09:10:59 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 2015-05-19 2015-05-19
2012-04-05 15:31:53 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Biura Rady 2012-04-05 2012-04-05
2015-02-25 13:07:00 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Wydzia- Zastępca Kierownika USC 2015-03-06 2015-03-06
2016-11-09 10:26:37 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. pozyskiwania środków europejskich w Urzędzie Miejskim w Wołowie 2016-11-09 2016-11-09
2016-10-27 08:28:14 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Urzędzie Miejskim w Wołowie 2016-10-27 2016-10-27
2016-10-28 08:52:04 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-10-28 2016-10-28
2016-10-28 08:33:45 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Referacie Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-10-28 2016-10-28
2016-10-05 09:12:51 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Referacie Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-10-05 2016-10-05
2016-08-05 13:11:17 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Centrum Usług Wspólnych 1/2 etatu - młodszy referent w Referacie Informatyczno-Telekomunikacyjnym 1/2 etatu Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-08-05 2016-08-05
2015-08-12 09:24:37 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Podatków Lokalnych w Wydziale Finansów i Budżetu 2015-08-12 2015-08-12
2015-04-02 13:44:35 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu 2015-04-02 2015-04-02
2015-12-17 13:32:21 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie 2015-12-17 2015-12-17
2016-01-27 08:36:21 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-01-27 2016-01-27
2010-12-15 08:02:00 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie 2010-12-15 2010-12-15
2015-07-14 10:38:00 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. BHP w wymiarze 1/5 etatu w Urzędzie Miejskim w Wołowie 2015-07-14 2015-07-14
2011-09-26 00:00:00 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Kontroli i Audytu Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie 2011-10-10 2011-10-14
2015-02-17 09:34:04 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Podatków Lokalnych 2015-02-17 2015-02-17
2015-05-13 08:08:11 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Podatków Lokalnych 2015-05-13 2015-05-13
2011-06-13 08:46:56 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie 2011-06-24 0000-00-00
2011-04-12 16:12:03 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gminy du Miasta i Gminy w Wołowie 2011-04-26 0000-00-00
2011-04-12 15:58:48 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie 2011-04-26 0000-00-00
2011-05-23 23:54:32 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie 2011-06-06 2011-05-23
2011-09-26 11:37:40 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie 2011-10-10 2011-10-14
2011-05-24 14:58:00 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 2011-05-26 2011-05-23
2011-04-12 16:15:52 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie 2011-04-26 2011-04-12
2008-11-13 15:32:22 Podinspektor d.s ochrony środowiska i kształtowania terenów zieleni 2008-11-27 2008-11-28

corner   corner