logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Telefony i eMaiĺe ak 2022-09-08 14:10:43
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2021-02-12 14:49:49
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2021-02-12 14:47:40
Sołtysi Sołectw Gminy Wołów Adrian Kuczurak 2018-12-13 14:50:42
20.12.2016 r. Karolina Grochowska 2017-02-15 15:06:18
30.12.2016 r. Karolina Grochowska 2017-02-09 14:46:55
30.12.2016 r. Karolina Grochowska 2017-02-02 15:52:05
3 / 2017 Joanna Białkowska 2017-02-01 10:14:08
2 / 2017 Joanna Białkowska 2017-02-01 10:05:10
Petycja w spr. wprowadzenia w Statucie Gminy Wołów instytucji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Magdalena Przybytek 2017-01-30 12:44:47
20.12.2016 r. Karolina Grochowska 2017-01-27 09:55:08
07.12.2016 Karolina Grochowska 2017-01-27 09:43:51
30.12.2016 r. Karolina Grochowska 2017-01-25 13:45:00
UCHWAŁA NR XXXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2017 - 2028 Magdalena Przybytek 2017-01-25 09:58:42
20.12.2016 r. Karolina Grochowska 2017-01-23 13:39:34
20.12.2016 r. Karolina Grochowska 2017-01-20 14:38:39
Uchwała nr XXII/121/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołó Katarzyna Chomiak 2017-01-13 10:44:02
30.12.2016 r. Karolina Grochowska 2017-01-12 15:18:52
UCHWAŁA NR XXXVII/234/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2017-01-05 14:09:28
Krzydlina Mała, III przetarg nieograniczony 05.01.2017r. Daniela Osińska 2017-01-05 11:22:02
Krzydlina Mała, III przetarg nieograniczony 05.01.2017r. Daniela Osińska 2017-01-05 11:18:48
Warzęgowo, III przetarg nieograniczony 04.01.2017r. Daniela Osińska 2017-01-04 14:03:52
Wołów, ul. J. Giedroycia, II przetarg nieograniczony 04.01.2017 Monika Skopowska 2017-01-04 12:49:07
Budżet na rok 2017 Magdalena Przybytek 2017-01-02 10:32:22
UCHWAŁA NR XXXVII/231//2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletnie Magdalena Przybytek 2017-01-02 08:29:01
UCHWAŁA XXXVII/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów, w ramach regionalne Magdalena Przybytek 2017-01-02 07:49:54
Sesja XXXVII/2-16 - 20.12.2016 Magdalena Przybytek 2016-12-30 14:46:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015 - 2025 Katarzyna Chomiak 2016-12-28 11:14:29
Terminarz posiedzeń Katarzyna Chomiak 2016-12-23 14:51:19
20.12.2016 r. Karolina Grochowska 2016-12-22 13:59:02
Lubiąż, ul. Willmanna 39/4 II przetarg nieograniczony 16.12.2016 r Monika Skopowska 2016-12-22 13:45:56
Wołów, ul. Spacerowa, IV przetarg nieograniczony 20.12.2016 Monika Skopowska 2016-12-22 13:44:13
08.12.2016 Anna Mykowska 2016-12-22 13:41:29
14.12.2016 r. Karolina Grochowska 2016-12-22 13:32:15
07.12.2016 Anna Mykowska 2016-12-21 09:32:16
20.12.2016 r. Karolina Grochowska 2016-12-20 16:03:45
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Wołów.Projekt uchwały Magdalena Przybytek 2016-12-19 14:40:14
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza dla osób fizycznych za osiągnię Magdalena Przybytek 2016-12-19 14:37:37
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Magdalena Przybytek 2016-12-19 14:22:51
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-12-19 09:58:07
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2016-12-16 16:16:55
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2016-12-16 16:11:45
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-12-16 16:06:06
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-12-16 15:49:00
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2016-12-16 15:42:39
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-12-16 15:37:33
07.12.2016 Anna Mykowska 2016-12-16 15:17:29
08.12.2016 Anna Mykowska 2016-12-16 15:04:14
Stary Wołów, III przetarg nieograniczony 16.12.2016r. Daniela Osińska 2016-12-16 11:09:16
Stary Wołów, III przetarg nieograniczony 15.12.2016r. Daniela Osińska 2016-12-15 10:12:56
Stary Wołów, III przetarg nieograniczony 15.12.2016r. Daniela Osińska 2016-12-15 10:10:20
Boraszyn, II przetarg nieograniczony 14.12.2016r. Daniela Osińska 2016-12-15 09:11:53
14.12.2016 r. Karolina Grochowska 2016-12-14 16:07:16
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, II przetarg nieograniczony 1.02.2017 Monika Skopowska 2016-12-14 13:41:59
Pełczyn, IV przetarg niezabudowany 12.12.2016r. Daniela Osińska 2016-12-12 13:05:33
Mojęcice, I przetarg nieograniczony 12.12.2016r. Daniela Osińska 2016-12-12 13:01:28
Sławowice, II przetarg nieograniczony 12.12.2016 Daniela Osińska 2016-12-12 11:39:15
Terminarz posiedzeń Magdalena Przybytek 2016-12-09 13:57:40
07.12.2016 Anna Mykowska 2016-12-08 14:41:11
Zagospodarowanie przestrzenne Anna Lis 2016-12-08 09:39:23
Terminarz posiedzeń Magdalena Przybytek 2016-12-08 08:51:03
Terminarz posiedzeń Magdalena Przybytek 2016-12-08 08:48:31
Terminarz posiedzeń Magdalena Przybytek 2016-12-08 08:43:15
Terminarz posiedzeń Magdalena Przybytek 2016-12-08 08:39:31
Terminarz posiedzeń Magdalena Przybytek 2016-12-08 08:36:52
Terminarz posiedzeń Magdalena Przybytek 2016-12-08 08:29:32
Terminarz posiedzeń Magdalena Przybytek 2016-12-08 08:24:44
07.12.2016 Anna Mykowska 2016-12-07 10:33:48
Wołow, ul. Polna, I przetarg nieograniczony 5.12.2016 Monika Skopowska 2016-12-05 13:06:32
Wołów, ul. Polna, I przetarg nieograniczony 05.12.2016 Monika Skopowska 2016-12-05 13:05:32
Wołów, ul. S. Lema, II przetarg nieograniczony 23.01.2017 Monika Skopowska 2016-12-05 12:13:40
17.11.2016 Anna Mykowska 2016-12-02 14:51:43
Petycje Magdalena Przybytek 2016-12-02 12:03:00
Wołów, ul. S. Lema, II przetarg nieograniczony 02.12.2016 Monika Skopowska 2016-12-02 10:37:15
17.11.2016 Anna Mykowska 2016-11-30 15:24:09
Lubiąż, ul. Willmanna 3/5, IV przetarg nieograniczony 24.11.2016 r Monika Skopowska 2016-11-30 11:22:22
Wrzosy, II przetarg nieograniczony 30.11.2016 r. Monika Skopowska 2016-11-30 11:20:15
Mojęcice, ul. Główna 22, I przetarg nieograniczony 24.11.2016 Monika Skopowska 2016-11-30 11:19:20
Wołow, ul. J. Giedroycia, I przetarg nieograniczony 29.11.2016 Monika Skopowska 2016-11-30 11:18:15
17.11.2016 Anna Mykowska 2016-11-29 12:12:30
17.11.2016 Anna Mykowska 2016-11-28 14:41:14
Informacja o ofercie złozonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-11-25 14:25:07
17.11.2016 Karolina Grochowska 2016-11-25 12:21:40
17.11.2016 Karolina Grochowska 2016-11-24 13:47:48
Anna Lis 2016-11-23 14:58:20
Opłata za targowisko Agnieszka Bryja 2016-11-23 11:02:17
Uchwała na 2016 rok Agnieszka Bryja 2016-11-23 10:32:13
Wzory informacji i deklaracji podatkowych na 2016 Agnieszka Bryja 2016-11-23 09:54:22
Uchwała na rok 2017. Agnieszka Bryja 2016-11-23 09:50:33
Agnieszka Bryja 2016-11-23 09:18:57
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016 Daniela Osińska 2016-11-22 14:58:22
17.11.2016 Anna Mykowska 2016-11-22 13:35:35
Wołów ul. Komuny Paryskiej, I przetarg nieograniczony 21.11.2016 Monika Skopowska 2016-11-22 11:04:49
UCHWAŁA NR XXXVI/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia w Magdalena Przybytek 2016-11-22 10:22:52
Krzydlina Mała, III przetarg nieograniczony 05.01.2017r. Daniela Osińska 2016-11-22 10:15:29
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-11-22 09:59:44
UCHWAŁA NR XXXVI/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 listopada 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Magdalena Przybytek 2016-11-21 08:29:34
28.10.2016 r. Anna Mykowska 2016-11-18 15:19:29
Wołów, ul. Stanisława Lema, I przetarg nieograniczony 17.11.2016 Monika Skopowska 2016-11-17 14:09:52
UCHWAŁA NR XXXVI/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów Magdalena Przybytek 2016-11-17 12:22:18
Telefony i eMaiĺe Katarzyna Chomiak 2016-11-14 11:01:23
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2016-11-14 10:40:17
Przetargi nieruchomości 2016 Monika Skopowska 2016-11-10 10:23:05
wykaz-najem Marek Krasowski 2016-11-10 09:58:14
Sołtysi Sołectw Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2016-11-10 09:45:04
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Renata Studenna 2016-11-10 08:35:21
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Renata Studenna 2016-11-10 08:31:54
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Renata Studenna 2016-11-10 08:28:15
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Kinga Pisching-Olejniczak 2016-11-10 08:18:38
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Kinga Pisching-Olejniczak 2016-11-10 08:06:06
Wołow, ul. Krzywy Wołów, I przetarg nieograniczony 8 .11.2016 Monika Skopowska 2016-11-09 14:07:16
Wołow, ul. Dębowa, I przetarg nieograniczony 7.11.2016 Monika Skopowska 2016-11-09 14:06:15
Wołów, ul. Stanisława Lema, IV przetarg nieograniczony 09.11.2016 Monika Skopowska 2016-11-09 14:04:51
28.10.2016 r. Karolina Grochowska 2016-11-07 15:20:24
Uskorz Wielki, IV przetarg nieograniczony 4.11.2016 r. Daniela Osińska 2016-11-07 10:57:02
28.10.2016 r. Karolina Grochowska 2016-11-04 10:14:23
Budżet partycypacyjny na 2017 rok - wyniki Renata Studenna 2016-11-02 15:02:16
Budżet partycypacyjny na 2017 rok - wyniki Renata Studenna 2016-11-02 14:59:33
Budżet partycypacyjny na 2017 rok - wyniki Renata Studenna 2016-11-02 14:50:58
17.10.2016 r. Karolina Grochowska 2016-10-28 14:59:23
Protokół Nr XXXIV/2016 Katarzyna Chomiak 2016-10-27 11:25:54
17.10.2016 r. Anna Mykowska 2016-10-26 11:12:05
Lubiąż, ul. Willmanna 39/4 I przetarg nieograniczony 20.10.2016 r Monika Skopowska 2016-10-26 10:31:48
Pełczyn, III przetarg niograniczony 26.10.2016r Monika Skopowska 2016-10-26 10:30:07
Wołów, ul. J. Giedroycia I przetarg nieograniczony 24.10.2016 Monika Skopowska 2016-10-26 10:27:56
Wołów, ul. Spacerowa, III przetarg nieograniczony 25.10.2016 Monika Skopowska 2016-10-26 10:27:03
Wołów, ul. S. Lema, I przetarg nieograniczony 18.10.2016 Monika Skopowska 2016-10-26 10:24:50
Instruktor - Patrycja Gibek Wanda Zdych 2016-10-25 13:36:39
16.09.2016 Karolina Grochowska 2016-10-25 13:21:17
16.09.2016 Karolina Grochowska 2016-10-25 12:00:23
17.10.2016 r. Karolina Grochowska 2016-10-21 13:36:53
Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu programu wspołpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiortami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal Renata Studenna 2016-10-20 11:28:12
Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu programu wspołpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiortami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal Renata Studenna 2016-10-20 11:24:51
Warzęgowo, II przetarg nieograniczony 19.10.2016 r. Daniela Osińska 2016-10-20 08:46:08
Boraszyn, I przetarg nieograniczony 18.10.2016r. Daniela Osińska 2016-10-20 08:40:32
16.09.2016 Anna Mykowska 2016-10-18 10:30:05
Krzydlina Mała, II przetarg nieograniczony 17.10.2016r. Daniela Osińska 2016-10-17 10:56:26
Krzydlina Mała, II przetarg nieograniczony 17.10.2016r. Daniela Osińska 2016-10-17 10:53:21
Wrzosy, I przetarg nieograniczony 12.10.2016 r. Daniela Osińska 2016-10-13 08:46:33
Sławowice I przetarg nieograniczony 11.10.2016 Daniela Osińska 2016-10-13 08:33:53
Mojęcice, ul. Główna 22, I przetarg nieograniczony 24.11.2016 Monika Skopowska 2016-10-12 14:40:06
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, III przetarg nieograniczony 11.10.2016 Monika Skopowska 2016-10-12 12:27:00
Wołow, ul. J. Giedroycia, I przetarg nieograniczony 10.10.2016 Monika Skopowska 2016-10-12 12:26:04
Warzęgowo, IV przetarg nieograniczony, 12.09.2016 Katarzyna Wargosz 2016-10-11 10:13:22
Lubiąż, ul. Willmanna 3/5 III przetarg nieograniczony 09.09.2016 r Katarzyna Wargosz 2016-10-11 10:09:45
Pierusza, IV przetarg nieograniczony 04.10.2016 Daniela Osińska 2016-10-10 11:28:16
Pierusza, III przetarg nieograniczony 27.09.2016 Daniela Osińska 2016-10-10 11:25:06
07.10.2016 r. Karolina Grochowska 2016-10-07 15:54:28
Inspektor - Katarzyna Jowaluk Wanda Zdych 2016-10-06 14:28:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok Magdalena Przybytek 2016-10-05 09:57:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016- 2028 Magdalena Przybytek 2016-10-05 09:41:01
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-10-04 15:53:44
16.09.2016 Anna Mykowska 2016-09-30 14:51:23
16.09.2016 Anna Mykowska 2016-09-30 14:31:24
Zarządzenie ws. wyznaczenia punktów do głosowania, określenia wzoru kart do głosowania oraz powołania komisji ds. obliczenia głosów złozonych podczas głosowania nad projektami w ramach budż Renata Studenna 2016-09-30 12:56:41
Zarządzenie ws. wyznaczenia punktów do głosowania, określenia wzoru kart do głosowania oraz powołania komisji ds. obliczenia głosów złozonych podczas głosowania nad projektami w ramach budż Renata Studenna 2016-09-30 12:51:53
14.07.2016 Karolina Grochowska 2016-09-28 15:21:49
Informacja Komisji ds.weryfikacji propozycji do projektu pn. Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w 2017 roku Renata Studenna 2016-09-27 09:11:20
Informacja Komisji ds.weryfikacji propozycji do projektu pn. Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w 2017 roku Renata Studenna 2016-09-27 09:07:19
Wołów, ul. Polna, I przetarg nieograniczony 05.12.2016) Monika Skopowska 2016-09-26 13:55:47
14.07.2016 Anna Mykowska 2016-09-22 08:55:03
Stary Wołów, II przetarg nieograniczony 21.09.2016r. Daniela Osińska 2016-09-21 11:11:01
Wołow, ul. Stanisława Lema, III przetarg nieograniczony 14.09.2016 Monika Skopowska 2016-09-20 14:29:38
UCHWAŁA NR XXXIV/208/ 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania skład Magdalena Przybytek 2016-09-20 14:04:22
UCHWAŁA NR XXXIV/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dni Magdalena Przybytek 2016-09-20 13:46:06
UCHWAŁA NR XXXIV/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletni Magdalena Przybytek 2016-09-20 13:12:18
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-09-20 12:23:08
Stary Wołów, II przetarg nieograniczony 20.09.2016r. Daniela Osińska 2016-09-20 11:39:53
Stary Wołów, II przetarg nieograniczony 20.09.2016r. Daniela Osińska 2016-09-20 10:46:14
Wykaz-sprzedaż Daniela Osińska 2016-09-13 14:33:06
Informacja o wynikach konkursu Renata Studenna 2016-09-09 11:01:33
15.07.2016 Anna Mykowska 2016-09-09 09:31:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok Magdalena Przybytek 2016-09-08 14:58:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016- 2028 Magdalena Przybytek 2016-09-08 14:42:11
Uchwała- Budżet obywatelski 2017 Renata Studenna 2016-09-08 12:20:33
Uchwała- Budżet obywatelski 2017 Renata Studenna 2016-09-08 12:17:49
Uchwała- Budżet obywatelski 2017 Renata Studenna 2016-09-08 12:14:25
UCHWAŁA NR XXXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Magdalena Przybytek 2016-09-08 11:28:44
UCHWAŁA NR XXXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Magdalena Przybytek 2016-09-08 11:11:05
15.07.2016 Anna Mykowska 2016-09-08 10:54:41
UCHWAŁA NR XXXIII/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Magdalena Przybytek 2016-09-07 16:22:58
UCHWAŁA NR XXXIII/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania skład Magdalena Przybytek 2016-09-07 16:13:45
UCHWAŁA NR XXXIII/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Magdalena Przybytek 2016-09-07 14:43:01
UCHWAŁA NR XXXIII/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletni Magdalena Przybytek 2016-09-07 13:08:12
UCHWAŁA NR XXXIII/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznacze Magdalena Przybytek 2016-09-07 12:25:39
Prawików, III przetarg nieograniczony 05.09.2016 r. Daniela Osińska 2016-09-06 10:34:41
Uskorz Wielki, III przetarg nieograniczony 06.09.2016 r. Daniela Osińska 2016-09-06 10:32:21
14.07.2016 Anna Mykowska 2016-09-05 13:59:18
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-09-05 13:29:02
Sesja XXXIII/2016 - 2016.08.18 Magdalena Przybytek 2016-09-05 10:17:27
08.07.2016 Anna Mykowska 2016-09-01 13:18:19
08.07.2016 Anna Mykowska 2016-09-01 13:12:40
14.07.2016 Anna Mykowska 2016-09-01 11:15:13
Prawików, III przetarg nieograniczony 29.08.2016 r. Daniela Osińska 2016-08-30 14:24:18
Prawików, III przetarg nieograniczony 29.08.2016 r. Daniela Osińska 2016-08-29 10:32:52
Telefony i eMaiĺe ak 2016-08-26 12:56:17
UCHWAŁA NR XXXIII/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu G Magdalena Przybytek 2016-08-26 12:45:35
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego ma wydaniu albumu pn. "Opactwo Magdalena Przybytek 2016-08-26 12:41:24
Wołów, ul. Spacerowa, II przetarg nieograniczony 11.08.2016 Monika Skopowska 2016-08-26 08:47:34
08.07.2016 Karolina Grochowska 2016-08-25 12:55:10
08.07.2016 Karolina Grochowska 2016-08-25 12:51:34
Warzęgowo, II przetarg nieograniczony 19.10.2016 r. Daniela Osińska 2016-08-24 15:21:09
15.07.2016 Anna Mykowska 2016-08-24 14:30:48
12.08.2016 r. Anna Mykowska 2016-08-24 14:13:55
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-08-23 15:38:59
15.07.2016 Anna Mykowska 2016-08-23 14:58:10
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, III przetarg nieograniczony 11.10.2016 Monika Skopowska 2016-08-23 14:14:11
12.08.2016 r. Anna Mykowska 2016-08-22 14:29:05
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-08-22 13:56:35
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-08-22 11:06:41
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-08-22 08:22:15
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów z dnia 16.08.2016r. Anna Lis 2016-08-19 10:27:46
Informacja o wynikach konkursu Renata Studenna 2016-08-18 14:52:58
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-08-17 17:19:48
Pierusza, III przetarg nieograniczony 16.08.2016 Daniela Osińska 2016-08-16 10:14:33
Warzęgowo I przetarg nieograniczony 11.08.2016 r. Daniela Osińska 2016-08-11 11:32:03
Krzydlina Mała, I przetarg nieograniczony 10.08.2016r. Daniela Osińska 2016-08-11 08:15:40
Krzydlina Mała, I przetarg nieograniczony 10.08.2016r. Daniela Osińska 2016-08-11 08:12:11
Stary Wołów, IV przetarg nieograniczony 09.08.2016r. Daniela Osińska 2016-08-09 10:15:42
Wróblewo, III przetarg nieograniczony 08.08.2016 Daniela Osińska 2016-08-08 13:09:48
Informacja o wynikach konkursu Kinga Pisching-Olejniczak 2016-08-03 15:11:22
Informacja o wynikach konkursu Kinga Pisching-Olejniczak 2016-08-03 15:09:20
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu własnego Kinga Pisching-Olejniczak 2016-08-01 17:48:55
Warzęgowo, IV przetarg nieograniczony, 12.09.2016 Katarzyna Wargosz 2016-08-01 14:26:27
Warzęgowo, IV przetarg nieograniczony, 12.09.2016 Katarzyna Wargosz 2016-08-01 11:16:47
Stary Wołów, II przetarg nieograniczony 20.09.2016r. Daniela Osińska 2016-08-01 10:28:31
Pełczyn, II przetarg nieograniczony 25.07.2016 ( wynik negatywny) Daniela Osińska 2016-07-25 11:51:24
Pełczyn, II przetarg nieograniczony 25.07.2016 Daniela Osińska 2016-07-25 10:43:21
Stęszów, I przetarg nieograniczony 20.07.2016r. rozstrzygniety Daniela Osińska 2016-07-25 09:43:53
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 18.07.2016 r. Daniela Osińska 2016-07-25 09:41:03
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 18.07.2016 r. wynik negatywny) Daniela Osińska 2016-07-25 09:39:05
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 19.07.2016 r. wynik negatywny) Daniela Osińska 2016-07-25 09:37:04
Obwieszczenia Burmistrza Gminy Wołów - 2016 Anna Lis 2016-07-21 11:59:49
07.07.2016 r. Anna Mykowska 2016-07-21 11:07:36
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 18.07.2016 r. Daniela Osińska 2016-07-20 14:52:09
Stęszów, I przetarg nieograniczony 20.07.2016r. Daniela Osińska 2016-07-20 14:50:06
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 19.07.2016 r. Daniela Osińska 2016-07-20 14:48:10
15.07.2016 Anna Mykowska 2016-07-18 15:21:46
14.07.2016 Anna Mykowska 2016-07-18 15:16:19
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2016-07-15 15:08:01
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2016-07-15 14:58:08
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2016-07-15 14:54:31
Czarnowski Janusz Magdalena Przybytek 2016-07-14 14:44:13
Czarnowski Janusz Magdalena Przybytek 2016-07-14 14:39:14
Czarnowski Janusz Magdalena Przybytek 2016-07-14 13:35:41
Czarnowski Janusz Magdalena Przybytek 2016-07-14 13:31:28
07.07.2016 r. Karolina Grochowska 2016-07-13 15:52:55
Ogłoszenie otwartego konkursu Renata Studenna 2016-07-13 13:19:15
Ogłoszenie otwartego konkursu Renata Studenna 2016-07-13 13:16:07
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu Renata Studenna 2016-07-13 12:32:17
Informacja zbiorcza Anna Mądrzycka 2016-07-12 15:02:30
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-07-12 14:52:08
Warzęgowo, III przetarg nieograniczony, 22.06.2016 Daniela Osińska 2016-07-12 11:41:34
Lubiąż, ul. Willmanna 3/5 II przetarg nieograniczony 6.07.2016 r Daniela Osińska 2016-07-12 11:39:32
Pierusza, II przetarg nieograniczony 12.07.2016 Daniela Osińska 2016-07-12 10:41:37
Projekt uchwały 4. zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok. Magdalena Przybytek 2016-07-08 16:27:18
Projekt w sprawie 3. zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016 – 2028. Magdalena Przybytek 2016-07-08 16:24:25
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-07-08 16:21:02
27.04.2016 Karolina Grochowska 2016-07-08 13:45:17
BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA Anna Mądrzycka 2016-07-08 13:25:54
BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA Anna Mądrzycka 2016-07-08 09:08:07
07.07.2016 r. Karolina Grochowska 2016-07-07 14:59:39
18.05.2016 Anna Mykowska 2016-07-07 14:51:10
18.05.2016 Anna Mykowska 2016-07-07 14:46:47
04.07.2016 r. Karolina Grochowska 2016-07-04 13:11:08
Wołów, ul. Ludowa, I rokowania 29.06.2016 Monika Skopowska 2016-06-30 08:46:02
Prawików, III przetarg nieograniczony 05.09.2016 r. Daniela Osińska 2016-06-28 09:05:20
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-06-23 17:38:27
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2016-06-22 14:49:14
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2016-06-22 14:42:53
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-06-21 15:16:39
Prawików, III przetarg nieograniczony 21.06.2016 r. Daniela Osińska 2016-06-21 10:52:56
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-06-21 10:02:31
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2016-06-21 09:58:10
Sołtysi Sołectw Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2016-06-21 09:33:54
Sesja XXX/2016 - 2016.06.20 Magdalena Przybytek 2016-06-20 13:35:43
Warzęgowo I przetarg nieograniczony 11.08.2016 r. Daniela Osińska 2016-06-17 13:44:21
Krzydlina Mała, I przetarg nieograniczony 10.08.2016r. Daniela Osińska 2016-06-17 13:29:58
Wołów, ul. Wiejska, IV przetarg nieograniczony 17.06.2016 Monika Skopowska 2016-06-17 12:35:28
wykaz, Al. Obrońców Lwowa 7/4 Katarzyna Wargosz 2016-06-16 12:35:53
Uskorz Wielki, II przetarg nieograniczony 14.06.2016 Daniela Osińska 2016-06-14 13:01:11
Wołow, ul. Poznańska 8, III przetarg ograniczony 10.06.2016 Monika Skopowska 2016-06-13 12:24:41
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu wlasnego Renata Studenna 2016-06-13 10:52:02
Wołów, ul. Polna, III przetarg nieograniczony 08.06.2016 Monika Skopowska 2016-06-09 13:15:36
Wołów, ul. Polna, III przetarg nieograniczony 08.06.2016 Monika Skopowska 2016-06-09 13:03:06
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, IV przetarg nieograniczony 07.06.2016 Monika Skopowska 2016-06-09 13:01:43
Wołów, ul. Spacerowa, I przetarg nieograniczony 09.06.2016 Monika Skopowska 2016-06-09 13:00:50
Lubiąż, III przetarg nieograniczony 01.06.2016r. Monika Skopowska 2016-06-06 13:36:45
Wołów, ul. Powstańców Śląskich, III przetarg ograniczony 06.06.2016 Monika Skopowska 2016-06-06 13:35:17
Wołów, ul. S. Żeromskiego, III przetarg ograniczony 31.05.2016 Monika Skopowska 2016-06-01 08:22:42
Wołów, ul. Stanisława Lema, IV przetarg nieograniczony 31.05.2016 Monika Skopowska 2016-06-01 08:22:04
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-05-31 10:56:37
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-05-31 10:54:03
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-05-31 10:39:21
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-05-31 10:23:34
Stary Wołów, III przetarg nieograniczony 30.05.2016r. Daniela Osińska 2016-05-30 11:40:07
Pełczyn, I przetarg nieograniczony 23.05.2016 Daniela Osińska 2016-05-23 10:45:17
29.02.2016 Karolina Grochowska 2016-05-18 11:16:07
Uchwała nr XXIX/174/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 382/3, 379, 309/1, Magdalena Przybytek 2016-05-18 09:54:07
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-05-18 08:44:42
Siodłkowice, I przetarg nieograniczony 17.05.2016r. Daniela Osińska 2016-05-18 08:14:54
Uchwała nr XXII/121/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołó Katarzyna Chomiak 2016-05-17 15:23:14
Nieszkowice, I przetarg nieograniczony 16.05.2016 r. Daniela Osińska 2016-05-16 10:17:08
Lubiąż, ul. Willmanna 3/5 I przetarg nieograniczony 12.05.2016 Daniela Osińska 2016-05-16 08:46:52
Prawików, II przetarg nieograniczony 09.05.2016 r. Daniela Osińska 2016-05-16 08:44:27
Projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na dokapitalizowanie „Przedsiębiorstwa Wodno –Kanalizacyjnego Wołów „ sp. z o.o. Magdalena Przybytek 2016-05-13 13:22:19
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-05-13 12:41:17
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-05-13 12:28:19
Telefony i eMaiĺe Anna Mądrzycka 2016-05-13 09:07:31
Wołów, ul. B. Prusa, III przetarg nieograniczony 10.05.2016 Monika Skopowska 2016-05-11 13:58:19
Wołów, ul. Stanisława Lema, I przetarg nieograniczony 11.05.2016 Monika Skopowska 2016-05-11 13:57:48
Protokół Nr XXI/2015 Katarzyna Chomiak 2016-05-09 10:49:37
Sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Renata Studenna 2016-05-06 15:15:42
Budżet obywatelski 2016 Renata Studenna 2016-05-06 12:10:12
Budżet obywatelski 2016 Renata Studenna 2016-05-06 11:58:05
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mojęcicach. Katarzyna Chomiak 2016-05-06 11:31:09
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, IV przetarg nieograniczony Monika Skopowska 2016-04-28 09:53:13
27.04.2016 Anna Mykowska 2016-04-27 11:22:53
Wróblewo, II przetarg nieograniczony 27.04.2016 Daniela Osińska 2016-04-27 10:42:35
Wołów, ul. Spacerowa, I przetarg nieograniczony 09.06.2016 Monika Skopowska 2016-04-26 14:09:55
Prawików, II przetarg nieograniczony 26.04.2016 r. Daniela Osińska 2016-04-26 11:42:13
Pierusza, II przetarg nieograniczony 25.04.2016 Daniela Osińska 2016-04-26 11:40:13
Pierusza, I przetarg nieograniczony 20.04.2016 Daniela Osińska 2016-04-20 15:15:49
Telefony i eMaiĺe Anna Mądrzycka 2016-04-20 13:37:31
Telefony i eMaiĺe Anna Mądrzycka 2016-04-20 13:27:08
Uskorz Wielki, I przetarg nieograniczony 19.04.2016 Daniela Osińska 2016-04-20 08:08:26
Wołow, ul. Jana Matejki, I przetarg nieograniczony 13.04.2016 Monika Skopowska 2016-04-19 13:28:42
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, I przetarg nieograniczony 12.04.2016 Monika Skopowska 2016-04-19 13:28:14
wykaz, Lubiąż dz. nr 149/4 Am 1 Katarzyna Wargosz 2016-04-14 13:18:36
wykaz, Lubiąż dz. nr 149/181 Am 1 Katarzyna Wargosz 2016-04-14 13:07:15
wykaz, Lubiąż dz. nr 149/7 Am 1 Katarzyna Wargosz 2016-04-14 09:38:54
11.02.2016 Karolina Grochowska 2016-04-12 15:33:40
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-04-12 10:11:15
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-04-12 09:44:35
01.03.2016 r. Karolina Grochowska 2016-04-11 13:42:37
Wołów, ul. Wiejska, III przetarg nieograniczony 11.04.2016 Monika Skopowska 2016-04-11 13:34:43
Uchwała nr XXV/145/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów Magdalena Przybytek 2016-04-07 12:59:26
Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Magdalena Przybytek 2016-04-07 12:51:56
Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wołów na lata 2016-2026” Magdalena Przybytek 2016-04-07 11:33:11
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-04-07 10:50:33
Warzęgowo II przetarg nieograniczony 04.04.2016 r. Daniela Osińska 2016-04-06 11:59:01
Gliniany, I przetarg nieograniczony 06.04.2016r. Daniela Osińska 2016-04-06 11:57:08
INRL-1 Agnieszka Bryja 2016-04-05 15:34:18
IR-1 Agnieszka Bryja 2016-04-05 15:04:23
IL-1 Agnieszka Bryja 2016-04-05 11:52:20
IN-1 Agnieszka Bryja 2016-04-05 11:48:34
IN-1 Agnieszka Bryja 2016-04-05 11:45:17
Wołów, ul. Poznańska 8, II przetarg ograniczony 04.04.2016 Monika Skopowska 2016-04-05 11:41:42
DL-1 Agnieszka Bryja 2016-04-05 11:39:50
DR-1 Agnieszka Bryja 2016-04-05 11:32:24
DN-1 Agnieszka Bryja 2016-04-05 11:24:26
Uchwała na rok 2016 Agnieszka Bryja 2016-04-05 11:10:45
Uchwała na rok 2015 Agnieszka Bryja 2016-04-05 11:07:46
Mojęcice, I przetarg nieograniczony 05.04.2016 r. Daniela Osińska 2016-04-05 11:05:47
Uchwała na 2016 rok Agnieszka Bryja 2016-04-05 10:56:02
Uchwała na lata 2014-2015 Agnieszka Bryja 2016-04-05 10:47:52
Stawki w podatku od środków transportowych na 2014 r. Agnieszka Bryja 2016-04-05 10:40:23
Uchwała na rok 2014 Agnieszka Bryja 2016-04-05 10:38:14
Uchwała na lata 2014- 2015 Agnieszka Bryja 2016-04-05 10:31:28
Uchwała na rok 2014, 2015 Agnieszka Bryja 2016-04-05 10:23:51
Uchwała na rok 2014 Agnieszka Bryja 2016-04-05 10:10:06
Uchwała podatek od nieruchomości 2014 Agnieszka Bryja 2016-04-05 10:08:00
Deklaracje interaktywne (PDF) Agnieszka Bryja 2016-04-05 09:50:46
Pełczyn, III przetarg nieograniczony, 04.04.2016 Daniela Osińska 2016-04-05 09:24:04
Prawików, III przetarg nieograniczony 04.04.2016 Daniela Osińska 2016-04-05 09:22:06
Deklaracje interaktywne (PDF) Agnieszka Bryja 2016-04-04 13:50:21
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "strategii rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wołów na lata 2016-2026" Magdalena Przybytek 2016-03-24 14:55:28
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, III przetarg nieograniczony 24.03.2016 Monika Skopowska 2016-03-24 14:53:22
Wołów, ul. Ludowa, II przetarg nieograniczony 16.03.2016 Monika Skopowska 2016-03-24 14:52:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016r. Magdalena Przybytek 2016-03-24 14:50:32
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i rekreacji w Wołowie na 2016r Magdalena Przybytek 2016-03-24 14:31:17
Porządek obrad Sesji Magdalena Przybytek 2016-03-24 13:43:22
Porządek obrad Sesji Magdalena Przybytek 2016-03-24 13:35:40
Piotroniowice, III przetarg nieograniczony 23.03.2016 Daniela Osińska 2016-03-23 15:04:43
Informacja o wynikach konkursu Renata Studenna 2016-03-23 13:54:13
10.02.2016 r. Anna Lis 2016-03-23 12:48:33
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a Renata Studenna 2016-03-17 14:16:01
Wołów, ul. Powstańców Śląskich, II przetarg ograniczony 15.03.2016 Monika Skopowska 2016-03-16 14:50:16
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów Anna Lis 2016-03-15 11:50:21
Uchwała nr XIX/109/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pr Magdalena Przybytek 2016-03-14 13:46:29
UCHWAŁA NR XXV/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i Magdalena Przybytek 2016-03-14 11:38:31
Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstaw Magdalena Przybytek 2016-03-14 11:28:11
Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddzia Magdalena Przybytek 2016-03-14 11:20:44
02.02.2016 r. Anna Mykowska 2016-03-14 09:49:15
Wołów, ul. Stanisława Lema, III przetarg nieograniczony 11.03.2016 Monika Skopowska 2016-03-11 14:18:18
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19 Renata Studenna 2016-03-11 10:38:06
art.19a Renata Studenna 2016-03-11 10:12:39
Wołów, ul. S. Żeromskiego, II przetarg ograniczony 10.03.2016 Monika Skopowska 2016-03-10 15:24:18
Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wołów Magdalena Przybytek 2016-03-10 10:14:23
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-03-09 10:35:55
Stary Wołów, II przetarg nieograniczony 09.03.2016 Daniela Osińska 2016-03-09 10:03:04
ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl Anna Mądrzycka 2016-03-08 15:06:47
Lubiąż, II przetarg nieograniczony 08.03.2016 Daniela Osińska 2016-03-08 13:01:51
Krzydlina Wielka, III przetarg nieograniczony, 02.03.2016r. Daniela Osińska 2016-03-04 10:26:21
02.02.2016 r. Anna Mykowska 2016-03-03 11:59:21
02.02..2016 r. Anna Mykowska 2016-03-03 11:51:35
UCHWAŁA nr XXV/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 luty 2016r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruc Magdalena Przybytek 2016-03-02 12:52:12
29.02.2016 Anna Mykowska 2016-03-01 13:52:28
29.02.2016 Anna Mykowska 2016-02-29 13:16:34
Piotroniowice, II przetarg nieograniczony 29.02.2016 Daniela Osińska 2016-02-29 10:49:23
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publiznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 Renata Studenna 2016-02-26 15:17:27
Wołów, ul. Poznańska 8, II przetarg ograniczony 04.04.2016 Monika Skopowska 2016-02-26 09:34:27
Wróblewo, II przetarg nieograniczony 27.04.2016 Daniela Osińska 2016-02-24 11:22:38
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2016-02-23 14:29:28
Prawików, I przetarg nieograniczony 23.02.2016 r. Daniela Osińska 2016-02-23 11:14:21
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2016-02-22 14:56:39
Wołów, ul. Poznańska 8, I przetarg ograniczony 17.02.2016 Monika Skopowska 2016-02-22 09:25:24
Wołów, ul. Polna, II przetarg nieograniczony 18.02.2016 Monika Skopowska 2016-02-22 09:24:22
Wołów, ul. Polna, II przetarg nieograniczony 18.02.2016 Monika Skopowska 2016-02-22 09:23:06
10.02.2016 Anna Mykowska 2016-02-19 14:35:41
Informacja o wynikach konkursu Renata Studenna 2016-02-17 08:19:28
Informacja o wynikach konkursu Renata Studenna 2016-02-17 08:16:08
Wołów, ul. B. Prusa, II przetarg nieograniczony 12.02.2016 Monika Skopowska 2016-02-16 11:16:32
Wołow, ul. Ks. J. Tischnera, III przetarg nieograniczony 16.02.2016 Monika Skopowska 2016-02-16 11:15:03
11.02.2016 Anna Mykowska 2016-02-15 09:55:02
Uchwała nr XXIV/137/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia stawek tej opłaty, zasad i terminów jej poboru oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Magdalena Przybytek 2016-02-11 14:52:37
Pierusza, I przetarg nieograniczony 10.02.2016 Daniela Osińska 2016-02-11 10:59:45
Wróblewo, I przetarg nieograniczony 09.02.2016 Daniela Osińska 2016-02-11 08:42:33
Prawików, I przetarg nieograniczony 09.02.2016 r. Daniela Osińska 2016-02-11 08:39:34
21.01.2016 Karolina Grochowska 2016-02-10 13:58:59
Uchwała XXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy W Magdalena Przybytek 2016-02-10 13:32:27
Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wi Magdalena Przybytek 2016-02-10 12:05:03
10.02.2016 Anna Mykowska 2016-02-10 10:03:44
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-02-05 14:34:17
Porządek obrad Magdalena Przybytek 2016-02-05 14:21:06
WYKAZ - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2016-02-04 12:17:35
Wołów, ul. Kościuszki I przetarg nieograniczony, 29.01.2015 Monika Skopowska 2016-02-04 11:29:50
02.02..2016 r. Karolina Grochowska 2016-02-02 16:24:37
wykaz-dzierżawa Marek Krasowski 2016-02-02 11:40:31
Wołów, ul. Dębowa, I przetarg nieograniczony 27.01.2015 Monika Skopowska 2016-01-27 11:47:01
Powołanie komisji konkursowej Renata Studenna 2016-01-26 10:25:47
21.01.2016 Anna Mykowska 2016-01-22 10:46:59
21.01.2016 Karolina Grochowska 2016-01-22 08:48:05
Porządek obrad Katarzyna Chomiak 2016-01-21 16:38:49
wykaz-dzierżawa Marek Krasowski 2016-01-21 14:22:36
21.02.2016 Anna Mykowska 2016-01-21 09:35:43
Wołow, ul. Zbożowa, II przetarg nieograniczony 20.01.2016 Daniela Osińska 2016-01-20 12:34:48
Warzęgowo I przetarg nieograniczony 20.01.2016 r. Daniela Osińska 2016-01-20 12:26:03
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, III przetarg nieograniczony 24.03.2016 Monika Skopowska 2016-01-19 15:28:46
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, III przetarg nieograniczony 24.03.2016 Monika Skopowska 2016-01-19 15:00:13
Wołów, ul. Powstańców Śląskich, II przetarg ograniczony 15.03.2016 Monika Skopowska 2016-01-19 14:57:08
12.10.2015 r. Karolina Grochowska 2016-01-19 12:14:03
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na rok 2016 Magdalena Przybytek 2016-01-18 13:33:02
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na rok 2016 Magdalena Przybytek 2016-01-18 13:24:31
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołów" Magdalena Przybytek 2016-01-18 12:47:24
Wołów, ul. S. Żeromskiego, I przetarg ograniczony 10.03.2016 Monika Skopowska 2016-01-18 11:05:23
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na rok 2016 Magdalena Przybytek 2016-01-15 13:54:34
Projekt uchwały sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obsz Magdalena Przybytek 2016-01-15 13:45:31
Uchwała nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028 Magdalena Przybytek 2016-01-14 13:19:50
Uchwała nr XXIII/128/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w spr. zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów n Magdalena Przybytek 2016-01-14 12:57:38
Budżet na rok 2016 Magdalena Przybytek 2016-01-14 12:20:28
Uchwałę nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok Magdalena Przybytek 2016-01-14 11:56:49
Uchwała nr XXII/120/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Woł Magdalena Przybytek 2016-01-14 10:33:01
Uchwała Nr XXII/124/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Wołowskiego Ośrodka Kultury w Magdalena Przybytek 2016-01-14 10:13:39
Uchwały nr XXIII/131/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisa Magdalena Przybytek 2016-01-13 13:59:13
Uchwała nr XXIII/132/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołów” Magdalena Przybytek 2016-01-13 13:44:00
Uchwała nr XXIII/133/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2016 Magdalena Przybytek 2016-01-13 13:13:12
wykaz-dzierżawa Marek Krasowski 2016-01-13 09:14:03
Uchwała Nr XXII/119/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prog Magdalena Przybytek 2016-01-12 12:45:00
Uskorz Wielki, I przetarg nieograniczony 12.01.2016 Daniela Osińska 2016-01-12 11:35:45
Piotroniowice, I przetarg nieograniczony 12.01.2016 Daniela Osińska 2016-01-12 11:32:55
Uchwała Nr XXI/116/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grud Magdalena Przybytek 2016-01-11 13:22:05
Uchwała Nr XXI/116/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grud Magdalena Przybytek 2016-01-11 13:11:11
Wołów, ul. Powstańców Śląskich, I przetarg ograniczony 08.01.2016 (wynik negatywny)) Monika Skopowska 2016-01-11 10:18:43
Wołów, ul. Powstańców Śląskich, I przetarg ograniczony 08.01.2016 Monika Skopowska 2016-01-11 10:18:01
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Renata Studenna 2016-01-08 09:47:25
Ogłoszenie otwartego konkursu Renata Studenna 2016-01-08 09:33:46
Ogłoszenie otwartego konkursu Renata Studenna 2016-01-08 09:30:52
Wołów, ul. S. Żeromskiego, I przetarg ograniczony 5.01.2016 (wynik negatywny)) Monika Skopowska 2016-01-05 11:57:16
Wołów, ul. S. Żeromskiego, I przetarg ograniczony 5.01.2016 Monika Skopowska 2016-01-05 11:56:28
18.12.2015 r. Karolina Grochowska 2015-12-29 15:40:12
18.12.2015 r. Karolina Grochowska 2015-12-23 14:13:23
18.12.2015 r. Karolina Grochowska 2015-12-23 11:21:54
18.12.2015 r. Karolina Grochowska 2015-12-22 10:08:14
Wołów, ul. Ludowa, I przetarg nieograniczony 21.12.2015 r. Monika Skopowska 2015-12-21 13:36:31
Wołów, ul. Wiejska, II przetarg nieograniczony 21.12.2015 Monika Skopowska 2015-12-21 13:35:40
Wołów, ul. B. Prusa, I przetarg nieograniczony 21.12.2015 r. Monika Skopowska 2015-12-21 13:35:01
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, II przetarg nieograniczony 15.12.2015 r. Monika Skopowska 2015-12-21 13:34:18
18.12.2015 r. Karolina Grochowska 2015-12-18 15:45:26
07.12.2015 Anna Mykowska 2015-12-18 15:43:52
09.12.2015 Karolina Grochowska 2015-12-18 12:22:54
09.12.2015 Karolina Grochowska 2015-12-18 12:19:16
pakiet nr 5 - produkty zwierzęce, mięso, wędliny Karolina Grochowska 2015-12-16 11:15:44
pakiet nr 2 - artykuły mleczne i nabiał Karolina Grochowska 2015-12-16 10:03:23
07.12.2015 Karolina Grochowska 2015-12-16 09:06:18
Wróblewo, I przetarg nieograniczony 09.02.2016 Daniela Osińska 2015-12-15 14:16:25
Wołów, ul. S. Lema, II przetarg nieograniczony 14.12.2015 r. Daniela Osińska 2015-12-15 08:47:25
Piotroniowice, II przetarg nieograniczony 14.12.2015 Daniela Osińska 2015-12-15 08:43:38
Wołów, ul. Ks. J. Tischnera, II przetarg nieograniczony 01.12.2015 r. Monika Skopowska 2015-12-14 08:47:43
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Wołów do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Przebudowa budynku przedszkola w Lubiążu” Katarzyna Chomiak 2015-12-10 14:49:57
Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych Kinga Pisching-Olejniczak 2015-12-10 14:02:16
Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych Kinga Pisching-Olejniczak 2015-12-10 14:00:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/181/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkolno – przedszkolnej i określenie granic obwodó Katarzyna Chomiak 2015-12-10 12:08:55
Lubiąż, I przetarg nieograniczony 09.12.2015 Daniela Osińska 2015-12-09 10:06:25
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 08.12.2015 (zakończone wynikiem negatywnym) Daniela Osińska 2015-12-09 10:02:42
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 08.12.2015 Daniela Osińska 2015-12-09 10:00:17
Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.11.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-12-08 16:49:09
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Piotroniowice ,I przetarg nieograniczony Daniela Osińska 2015-12-08 10:32:40
07.12.2015 ak 2015-12-07 15:55:50
wykaz-dzierżawa Marek Krasowski 2015-12-04 13:15:40
Piotroniowice, I przetarg nieograniczony 12.01.2016 Daniela Osińska 2015-12-02 12:26:21
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015 Monika Skopowska 2015-12-02 11:00:43
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-12-02 10:54:38
WYKAZ - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2015-12-02 10:40:09
WYKAZ - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2015-12-02 10:32:41
Uchwała Nr XX/115/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych Katarzyna Chomiak 2015-12-01 14:25:06
wykaz, Rynek 5/1 Katarzyna Wargosz 2015-12-01 12:40:30
Krzydlina Wielka, II przetarg nieograniczony, 01.12.2015 Daniela Osińska 2015-12-01 12:33:33
Wołów, ul. S. Żeromskiego, I przetarg ograniczony 5.01.2015 Monika Skopowska 2015-12-01 08:59:33
Dębno, II przetarg nieograniczony, 27.11.2015 Monika Skopowska 2015-11-27 11:15:13
Wołów, ul. Poznańska 8, I przetarg ograniczony 26.11.2015 r. Monika Skopowska 2015-11-27 11:14:21
Wołów, ul. Stanisława Lema, II przetarg nieograniczony 25.11.2015 r. Monika Skopowska 2015-11-27 11:13:24
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 24.11.2015 Daniela Osińska 2015-11-24 14:08:43
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 24.11.2015 Daniela Osińska 2015-11-24 14:06:39
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-11-24 09:14:23
Wołow, ul. Zbożowa, I przetarg nieograniczony 23.11.2015 r. Monika Skopowska 2015-11-23 11:34:22
Wołow, ul. Zbożowa, I przetarg nieograniczony 23.11.2015 r. Monika Skopowska 2015-11-23 11:33:27
Warzęgowo, I przetarg nieograniczony 17.11.2015r. Daniela Osińska 2015-11-17 12:22:33
Wołów, ul. Polna, I przetarg nieograniczony 16.11.2015 Monika Skopowska 2015-11-17 11:23:39
Wołów, ul. Polna, I przetarg nieograniczony 16.11.2015 Monika Skopowska 2015-11-17 11:23:00
Wołów, ul. Wiejska, II przetarg nieograniczony 29.10.2015 Monika Skopowska 2015-11-12 15:11:48
Wołów, ul. Osiedlowa, III przetarg ograniczony 06.11.2015 Monika Skopowska 2015-11-06 13:40:04
Prawików, II przetarg nieograniczony 04.11.2015 Monika Skopowska 2015-11-05 14:47:06
Pełczyn, II przetarg nieograniczony, 04.11.2015 Monika Skopowska 2015-11-05 14:46:31
Wołów, ul. Wiejska, I przetarg nieograniczony 29.10.20152015 Monika Skopowska 2015-11-05 14:45:12
Sesja XVIII - 2015.10.23 Edyta Bagińska 2015-11-05 10:29:52
Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych Kinga Pisching-Olejniczak 2015-11-02 12:08:29
Dębno, II przetarg nieograniczony, 26.11.2015 Daniela Osińska 2015-10-29 09:19:22
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-10-29 09:07:08
Wołów, ul. J. Kaczmarskiego, I przetarg nieograniczony 28.10.2015 Monika Skopowska 2015-10-29 09:01:07
Wołów, ul. S. Lema, I przetarg nieograniczony 27.10.2015 Monika Skopowska 2015-10-29 08:59:56
Wołow, ul. S. Lema, I przetarg nieograniczony 27.10.2015 Monika Skopowska 2015-10-29 08:59:10
Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi Kinga Pisching-Olejniczak 2015-10-26 13:50:26
WYKAZ - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2015-10-22 13:43:22
wykaz-dzierżawa Marek Krasowski 2015-10-21 13:01:43
Wołów, ul. Ks. J. Tischnera, II przetarg nieograniczony 01.12.2015 r.015 Monika Skopowska 2015-10-21 11:19:07
Krzydlina Mała, III przetarg nieograniczony 20.10.2015 Daniela Osińska 2015-10-20 10:52:44
wykaz, Warzęgowo Katarzyna Wargosz 2015-10-20 10:34:16
wykaz, ul. Piłsudskiego 16/5 Katarzyna Wargosz 2015-10-19 09:41:31
Wołów, ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 9.10.2015 Monika Skopowska 2015-10-16 14:59:24
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, I przetarg nieograniczony 16.10.2015 r. Monika Skopowska 2015-10-16 14:57:54
Piotroniowice, I przetarg nieograniczony 14.10.2015 Daniela Osińska 2015-10-16 12:35:54
Krzydlina Mała, II przetarg nieograniczony 16.10.2015 Daniela Osińska 2015-10-16 12:34:21
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach-SEJM Danuta Granat 2015-10-14 15:58:10
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 24.11.2015 Daniela Osińska 2015-10-14 12:14:35
Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 24.11.2015 Daniela Osińska 2015-10-14 12:11:54
Zarządzenie operatorzy Danuta Granat 2015-10-13 09:16:20
28.08.2015 r. Anna Mykowska 2015-10-12 14:55:46
28.08.2015 r. Anna Mykowska 2015-10-12 14:03:54
25.09.2015 r. Anna Mykowska 2015-10-12 13:23:07
Uchwała Nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom oraz innym formom wych Katarzyna Chomiak 2015-10-08 13:29:49
Uchwała Nr XVII/95/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wo Katarzyna Chomiak 2015-10-08 13:20:08
Uchwała Nr XVII/94/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Progn Katarzyna Chomiak 2015-10-08 12:55:45
Krzydlina Wielka, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 (zakończony wynikiem negatywnym) Daniela Osińska 2015-10-08 12:54:06
Krzydlina Wielka, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-10-08 12:52:43
Wołów, ul. Osiedlowa III ograniczony 8.10.2015 Monika Skopowska 2015-10-08 12:51:25
Krzydlina Wielka, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-10-08 12:51:06
Dębno, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-10-08 12:49:43
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi Renata Studenna 2015-10-08 12:12:18
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2 Renata Studenna 2015-10-08 12:10:00
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2 Renata Studenna 2015-10-08 12:08:14
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2 Renata Studenna 2015-10-08 12:06:52
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2 Renata Studenna 2015-10-08 11:59:50
Informacja i technice głosowania Danuta Granat 2015-10-08 10:02:06
Uchwała Nr XVII/93/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. zmiany uchwały nr XIV/82//2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17.07.2015 r. w sprawie emisji obligacji Katarzyna Chomiak 2015-10-07 14:25:33
Uchwała Nr XVII/93/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. zmiany uchwały nr XIV/82//2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17.07.2015 r. w sprawie emisji obligacji Katarzyna Chomiak 2015-10-07 14:23:01
Wołów, ul. J.Giedroycia, I przetarg nieograniczony 6.10.2015 Monika Skopowska 2015-10-07 08:35:59
Wołów, ul. S. Lema, I przetarg nieograniczony 6.10.2015 Monika Skopowska 2015-10-07 08:35:25
Głosowanie korespondencyjne Danuta Granat 2015-10-06 13:09:35
28.08.2015 r. Anna Mykowska 2015-10-06 12:17:13
139/2015 Edyta Bagińska 2015-10-02 15:25:36
139/2015 Edyta Bagińska 2015-10-02 15:17:54
194 / 2015 Joanna Białkowska 2015-10-01 14:11:57
WYKAZ - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2015-09-29 10:58:40
28.08.2015 r. Anna Mykowska 2015-09-28 14:37:32
Telefony i eMaiĺe Monika Skopowska 2015-09-24 08:55:48
Wołów, ul. J. Kaczmarskiego, I przetarg nieograniczony Monika Skopowska 2015-09-17 14:49:59
Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Kinga Pisching-Olejniczak 2015-09-16 15:27:16
Szkoła Podstawowa w Warzęgowie Kinga Pisching-Olejniczak 2015-09-16 15:17:05
Uchwała Nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Woł Edyta Bagińska 2015-09-16 14:11:35
Uchwała Nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognoz Edyta Bagińska 2015-09-16 13:40:07
170 / 2015 Joanna Białkowska 2015-09-10 13:45:38
Pełczyn, I przetarg nieograniczony, 08.09.2015 Daniela Osińska 2015-09-08 14:43:24
Prawików, I przetarg nieograniczony 08.09.2015 r. Daniela Osińska 2015-09-08 14:42:03
Krzydlina Mała, III przetarg nieograniczony 20.10.2015 Daniela Osińska 2015-09-08 11:05:07
Informacja komisji o godzinie rozpoczęcia pracy Danuta Granat 2015-09-05 12:01:14
Protokół Nr VI/2015 Katarzyna Chomiak 2015-09-04 12:02:58
Protokół Nr XIV/2015 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 17 lipca 2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-09-04 11:02:47
Protokół Nr XV/2015 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 3 sierpnia 2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-09-04 10:58:44
07.07.2015 r. Anna Mykowska 2015-09-02 11:45:10
Uchwała Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników na kaden Katarzyna Chomiak 2015-09-01 14:38:58
Wołów, ul. Osiedlowa, II przetarg ograniczony 28.08.2015 Monika Skopowska 2015-08-31 09:01:11
28.08.2015 r. Karolina Grochowska 2015-08-28 16:12:57
Daniela Osińska 2015-08-28 13:16:37
Krzydlina Wielka, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-08-28 13:14:26
Krzydlina Wielka, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-08-28 13:13:15
Krzydlina Wielka, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-08-28 13:10:40
Dębno, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-08-28 13:06:59
Wykaz- sprzedaż Daniela Osińska 2015-08-28 13:01:51
Wykaz- sprzedaż Daniela Osińska 2015-08-28 12:55:05
Krzydlina Wielka, I przetarg niograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-08-28 12:46:03
Dębno, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-08-28 12:36:10
Dębno, I przetarg nieograniczony, 08.10.2015 Daniela Osińska 2015-08-28 12:35:31
14.08.2015 r. Karolina Grochowska 2015-08-27 13:20:40
Krzydlina Mała, I przetarg nieograniczony 25.08.2015 Monika Skopowska 2015-08-27 11:41:58
Dębno, III przetarg nieograniczony 25.08.2015r. Monika Skopowska 2015-08-27 11:41:19
Wołów, ul. Wiejska, II przetarg nieograniczony 27.08.2015 Monika Skopowska 2015-08-27 11:38:02
Wołów, ul. Żeromskiego III przetarg ograniczony 27.08.2015 Monika Skopowska 2015-08-27 11:37:20
Wołów, ul. S. Lema, I przetarg nieograniczony 6.10.2015 Monika Skopowska 2015-08-26 14:07:39
Porządek obrad Sesji. Edyta Bagińska 2015-08-24 09:18:04
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-08-21 10:47:50
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-08-21 10:46:15
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.08..2015 r. Edyta Bagińska 2015-08-18 11:24:02
05.08.2015 r. Karolina Grochowska 2015-08-13 14:06:16
26.06.2015 r. Karolina Grochowska 2015-08-13 13:57:53
Piotroniowice ,II przetarg nieograniczony 04.08.2015 Daniela Osińska 2015-08-12 09:31:49
Łososiowice, II przetarg nieograniczony 03.08.2015 Daniela Osińska 2015-08-12 09:29:46
Wołów, ul. Osiedlowa, II przetarg ograniczony 07.08.2015 Monika Skopowska 2015-08-11 11:34:36
139/2015 Katarzyna Chomiak 2015-08-11 09:55:38
Uchwała Nr V/163/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2015 r. o możliwości wykupu przez Gminę Wołów obligacji o łącznej wartości nominalnej Katarzyna Chomiak 2015-08-10 15:26:22
23.06.2015 r. Karolina Grochowska 2015-08-06 15:17:45
05.08.2015 r. Karolina Grochowska 2015-08-05 15:29:58
Uskorz Wielki, II przetarg nieograniczony 04.08.2015 Daniela Osińska 2015-08-05 08:28:03
Krzydlina Mała, II przetarg nieograniczony 03.08.2015 Daniela Osińska 2015-08-04 09:02:17
Siodłkowice , II przetarg nieograniczony 03.08.2015 Daniela Osińska 2015-08-04 09:00:37
Telefony i eMaiĺe Edyta Bagińska 2015-08-03 12:00:08
Telefony i eMaiĺe Edyta Bagińska 2015-08-03 11:32:02
Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019. Katarzyna Chomiak 2015-07-31 15:42:28
Stary Wołów 42/3 II przetarg nieograniczony 23.06.2015r. Monika Skopowska 2015-07-31 08:40:57
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 03.08.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-07-30 14:39:03
22.06.2015 r. Karolina Grochowska 2015-07-30 14:23:18
wykaz ul. Wileńska 3A/6 Katarzyna Wargosz 2015-07-30 12:36:48
Instruktor - Patrycja Gibek Wanda Zdych 2015-07-29 09:42:04
Prawików, II przetarg nieograniczony 28.07.2015r. Daniela Osińska 2015-07-28 11:13:16
Wołów, ul. Osiedlowa, II przetarg ograniczony 28.08.2015 Monika Skopowska 2015-07-27 14:19:15
Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-07-23 16:00:13
Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-07-23 15:58:38
Referendum ogólnokrajowe Danuta Granat 2015-07-23 13:39:39
Rok 2015 - koniec kadencji Wanda Zdych 2015-07-22 11:50:37
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach - Aleksandra Jaworska /rozpoczcie pełnienia funkcji/ Wanda Zdych 2015-07-22 11:01:12
Podinspektor - Lucyna Dumańska Wanda Zdych 2015-07-22 09:56:57
Podinspektor - Marta Borodacz Wanda Zdych 2015-07-22 09:56:38
Podinspektor - Joanna Chmielewska Wanda Zdych 2015-07-22 09:56:17
Główny Specjalista - Agnieszka Bryja Wanda Zdych 2015-07-22 09:56:02
Kierownik Wydziału - Izabela Bek - Kaczkowska Wanda Zdych 2015-07-22 09:55:40
Kierownik Wydziału - Monika Skopowska Wanda Zdych 2015-07-22 09:55:01
p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie - Bartosz Granat Wanda Zdych 2015-07-22 09:54:38
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie - Adam Nowak Wanda Zdych 2015-07-22 09:53:49
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Wołowie - Krzysztof Gwardiak Wanda Zdych 2015-07-22 09:53:29
Specjalista Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie - Krystyna Klamecka Wanda Zdych 2015-07-22 09:53:06
Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie - Danuta Tomków Wanda Zdych 2015-07-22 09:51:24
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie - Elżbieta Krzykwa Wanda Zdych 2015-07-22 09:51:01
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołowie - Joanna Krasowska Wanda Zdych 2015-07-22 09:50:27
Sekretarka w Wołowskim Ośrodku Kultury - Marta Mosiek Wanda Zdych 2015-07-22 09:50:02
Dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury - Anna Cepok Wanda Zdych 2015-07-22 09:48:32
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Wołowie - Adam Zdobylak Wanda Zdych 2015-07-22 09:48:04
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu - Katarzyna Ziajka Wanda Zdych 2015-07-22 09:47:33
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wołowie - Teresa Maślanka Wanda Zdych 2015-07-22 09:47:14
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie - Magdalena Drzazga Wanda Zdych 2015-07-22 09:45:37
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej - Bożena Szpak Wanda Zdych 2015-07-22 09:45:19
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warzęgowie - Anna Kozera Wanda Zdych 2015-07-22 09:42:13
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach - Maria Grudkowska Wanda Zdych 2015-07-22 09:33:45
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołowie - Małgorzata Grzeczkowicz-Mandat Wanda Zdych 2015-07-22 09:33:24
Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Wołowie - Elżbieta Maceluch Wanda Zdych 2015-07-22 09:32:05
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2015-07-21 09:07:12
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach Wanda Zdych 2015-07-17 13:52:50
Jan Wiącek Edyta Bagińska 2015-07-17 13:47:08
Janusz Wygoda Edyta Bagińska 2015-07-17 13:40:25
Jan Tomków Edyta Bagińska 2015-07-17 13:34:39
Waldemar Rutowicz Edyta Bagińska 2015-07-17 13:28:25
Krzysztof Mucha Edyta Bagińska 2015-07-17 13:22:11
Edward Machowski Edyta Bagińska 2015-07-17 13:17:09
Katarzyna Hawrylak Edyta Bagińska 2015-07-17 13:08:26
Zenon Bujacz Edyta Bagińska 2015-07-17 12:59:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok Katarzyna Chomiak 2015-07-16 09:49:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok Katarzyna Chomiak 2015-07-16 09:29:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok Katarzyna Chomiak 2015-07-14 15:11:50
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-07-14 14:55:51
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie 17.07.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-07-14 14:01:55
Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 17.07.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-07-14 13:49:21
Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 17.07.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-07-14 13:46:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok Katarzyna Chomiak 2015-07-14 13:21:53
Zarządzenie Renata Studenna 2015-07-14 10:24:10
Zarządzenie Renata Studenna 2015-07-14 10:22:38
Referendum ogólnokrajowe Danuta Granat 2015-07-13 15:45:09
Informacja Komisji Kinga Pisching-Olejniczak 2015-07-10 13:14:12
25.05.2015 r. Karolina Grochowska 2015-07-09 15:20:32
122 / 2015 Joanna Białkowska 2015-07-09 10:34:23
25.05.2015 r. Karolina Grochowska 2015-07-08 12:50:27
Budżet na rok 2014 Edyta Bagińska 2015-07-08 12:34:03
- 2011 rok Edyta Bagińska 2015-07-08 12:13:26
Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019. Edyta Bagińska 2015-07-08 10:45:26
WYKAZ - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2015-07-08 09:39:00
WYKAZ - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2015-07-07 15:07:59
WYKAZ - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2015-07-07 14:59:14
Wołów, ul. Osiedlowa, II przetarg ograniczony 07.08.2015 Monika Skopowska 2015-07-06 14:51:59
Wołów, ul. Wiejska, II przetarg nieograniczony 27.08.2015 Monika Skopowska 2015-07-06 14:50:24
Wołów, ul. Osiedlowa, II przetarg ograniczony 28.08.2015 Monika Skopowska 2015-07-06 14:48:29
10.04.2015 r. Karolina Grochowska 2015-07-06 09:53:57
Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budż Edyta Bagińska 2015-07-03 13:52:08
Wykaz- sprzedaż Daniela Osińska 2015-07-03 11:24:30
Rataje, II przetarg nieograniczony 23.06.2015 Daniela Osińska 2015-07-01 09:19:52
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2015-06-30 15:44:50
Informacja o możliwości zgłaszania uwag Renata Studenna 2015-06-26 11:57:27
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Katarzyna Chomiak 2015-06-25 13:15:31
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Katarzyna Chomiak 2015-06-25 11:19:23
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Katarzyna Chomiak 2015-06-25 11:17:49
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Katarzyna Chomiak 2015-06-25 11:16:25
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Katarzyna Chomiak 2015-06-25 11:07:17
wykaz, ul. Wojska Polskiego 21/2 Katarzyna Wargosz 2015-06-25 09:04:15
Sołtysi Sołectw Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-06-23 13:14:35
22.06.2015 r. Karolina Grochowska 2015-06-22 15:37:45
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 29.05.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-06-19 15:29:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok Katarzyna Chomiak 2015-06-19 15:23:16
Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2015-06-19 13:08:06
Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 29.06.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-06-19 12:35:39
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 22.06.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-06-19 12:28:57
Informacja o wynikach konkursu Renata Studenna 2015-06-18 15:21:00
Wykaz- sprzedaż Daniela Osińska 2015-06-18 12:13:00
Wykaz- sprzedaż Daniela Osińska 2015-06-18 12:10:24
Prawików, II przetarg nieograniczony 28.07.2015r. Daniela Osińska 2015-06-18 11:58:43
Wykaz- sprzedaż Daniela Osińska 2015-06-18 11:34:54
Uskorz Wielki działka niezabudowana 217/1 Daniela Osińska 2015-06-18 11:31:28
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.05.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-06-16 14:41:05
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 29.05.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-06-16 14:39:39
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie 29.06.2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-06-16 13:50:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za rok 2014 Katarzyna Chomiak 2015-06-16 12:10:34
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2014 rok Katarzyna Chomiak 2015-06-16 12:08:03
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2014 rok Katarzyna Chomiak 2015-06-16 11:16:58
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie 29 czerwca 2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-06-15 15:13:24
Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Katarzyna Chomiak 2015-06-12 12:34:36
Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-06-12 12:08:35
Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-06-12 12:04:09
Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Ma Katarzyna Chomiak 2015-06-12 11:46:49
Wołow, ul. Osiedlowa, I przetarg ograniczony 09.06.2015 Monika Skopowska 2015-06-10 09:30:51
29.04.2015 r. Karolina Grochowska 2015-06-09 16:24:05
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Katarzyna Chomiak 2015-06-03 14:52:42
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznychw ramach inicjatywy lokalnej Renata Studenna 2015-06-01 13:47:29
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznychw ramach inicjatywy lokalnej Renata Studenna 2015-06-01 13:45:58
Sesja XI - 2015.05.29 Edyta Bagińska 2015-05-29 15:02:49
Uchwała nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/319/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzec Edyta Bagińska 2015-05-29 14:51:44
Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Katarzyna Chomiak 2015-05-29 11:43:27
Wołów, ul. Wiejska, I przetarg nieograniczony 26.05.2015 Monika Skopowska 2015-05-29 08:45:31
Wołów, ul. Żeromskiego II przetarg ograniczony 27.05.2015 Monika Skopowska 2015-05-29 08:44:19
Danuta Jelec - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2015-05-28 12:36:32
Danuta Jelec - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2015-05-28 12:19:44
Uchwała Nr LIV/346/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Katarzyna Chomiak 2015-05-27 11:19:08
Uchwała Nr LIV/346/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Edyta Bagińska 2015-05-27 10:49:45
Uchwała Nr LIV/346/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Edyta Bagińska 2015-05-27 10:45:41
25.05.2015 r. Karolina Grochowska 2015-05-25 15:43:39
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-05-25 09:28:01
Wołow, ul. Ks.J.Tischnera, III przetarg nieograniczony 22.05.2015 Monika Skopowska 2015-05-25 09:26:52
Golina, I przetarg nieograniczony 18.05.2015r. Daniela Osińska 2015-05-21 13:43:51
Piotroniowice, I przetarg nieograniczony 20.05.2015r. Daniela Osińska 2015-05-21 13:41:17
Dębno, II przetarg nieograniczony 20.05.2015r. Daniela Osińska 2015-05-21 13:39:09
Wołów, ul. Leśna/ Kościuszki III przetarg ograniczony 19.05.2015 Monika Skopowska 2015-05-21 13:12:59
Rok 2015 - oświadczenia składane za 2014 rok Edyta Bagińska 2015-05-21 11:18:16
Rok 2014 Edyta Bagińska 2015-05-21 11:13:01
Prawików, III przetarg nieograniczony 06.05.2015 r. ( roztrzygnięty) Daniela Osińska 2015-05-19 15:51:35
Prawików, III przetarg nieograniczony 06.05.2015 r Daniela Osińska 2015-05-19 15:50:01
Uskorz Wielki, I przetarg nieograniczony 18.05.2015r. Daniela Osińska 2015-05-19 15:48:45
Sołtysi Sołectw Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-19 08:55:04
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-15 12:18:31
Uchwała Nr XLI/265/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-15 12:11:20
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów. Katarzyna Chomiak 2015-05-15 11:23:26
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw Katarzyna Chomiak 2015-05-14 14:51:54
Sołtysi Sołectw Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-14 12:48:09
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów. Edyta Bagińska 2015-05-13 14:43:23
Porządek obrad Sesji. Edyta Bagińska 2015-05-13 14:34:56
Krzydlina Mała, I przetarg nieograniczony 11.05.2015 Daniela Osińska 2015-05-13 13:02:05
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-05-13 08:32:04
Wołów, ul. Powstańców Śl. 10A/1, I przetarg nieograniczony 12.05.2015 r. Monika Skopowska 2015-05-13 08:21:43
Wołow, ul. Ks.J.Tischnera, III przetarg nieograniczony 12.05.2015 r. Monika Skopowska 2015-05-13 08:20:51
Łososiowice, I przetarg nieograniczony 07.05.2015 Daniela Osińska 2015-05-13 08:11:18
Telefony i eMaiĺe Anna Lis 2015-05-07 11:27:24
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego w Gminie Edyta Bagińska 2015-05-07 09:26:54
Siodłkowice , I przetarg nieograniczony,06.05.2015 Daniela Osińska 2015-05-07 08:46:04
Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołó Katarzyna Chomiak 2015-05-06 14:25:53
Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Katarzyna Chomiak 2015-05-06 12:50:16
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-05 15:51:14
Uchwała Nr LI/322/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie załatwienia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-05 15:24:19
Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-05 15:09:10
Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-05 14:57:27
Uchwała Nr LI/323/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie załatwienia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-05 14:49:41
Uchwała Nr L/316/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubiążu Katarzyna Chomiak 2015-05-05 14:40:23
Uchwała Nr L/316/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubiążu Katarzyna Chomiak 2015-05-05 14:36:05
Wołów, ul. Ks.J.Tischnera, II przetarg nieograniczony 5.05.2015 r. Monika Skopowska 2015-05-05 11:44:58
Uchwała nr LXVII/440/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-05 10:37:11
Uchwała Nr LXVII/439/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie za bezzasadną Katarzyna Chomiak 2015-05-05 10:30:45
Projket uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-05 10:13:38
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie za bezzasadną. . Katarzyna Chomiak 2015-05-05 10:09:30
Stary Wołów 42/3 I przetarg nieograniczony 28.04.2015 (zakończony wynikiem negatywnym) )r. Katarzyna Wargosz 2015-05-05 09:14:53
Stary Wołów 42/3 I przetarg nieograniczony 28.04.2015 r. Katarzyna Wargosz 2015-05-05 09:11:51
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2015-05-04 15:53:41
Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie. Katarzyna Chomiak 2015-05-04 15:49:05
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-05-04 14:49:49
Telefony i eMaiĺe Anna Lis 2015-05-04 12:18:57
Telefony i eMaiĺe Anna Lis 2015-05-04 12:17:22
Wołow, ul. Osiedlowa, I przetarg nieograniczony 09.06.2015 Monika Skopowska 2015-05-04 08:20:24
Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za 1m3 dostarczonej wody i ceny za 1m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców indywidua Edyta Bagińska 2015-04-30 15:12:28
Sprawozdanei z realizacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na terenie Gminy na 2014 rok organizacjam Renata Studenna 2015-04-30 14:36:21
29.04.2015 r. Karolina Grochowska 2015-04-30 12:56:54
Rataje,I przetarg nieograniczony,28.04.2015 Daniela Osińska 2015-04-30 09:33:14
Małgorzata Hermaszewska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2015-04-29 09:01:12
Małgorzata Hermaszewska Edyta Bagińska 2015-04-29 08:57:32
Wołów, ul. Wiejska/ Zbożowa, I przetarg nieograniczony 27.04.2015 Monika Skopowska 2015-04-27 14:20:10
Wołów, ul. Wiejska/ Zbożowa, I przetarg nieograniczony 27.04.2015 Monika Skopowska 2015-04-27 14:19:49
Wołów, ul. Matejki, III przetarg nieograniczony 22.04.2015 r. Monika Skopowska 2015-04-27 14:18:23
Wołów, ul. Osiedlowa, I przetarg ograniczony 22.04.2015 r. Monika Skopowska 2015-04-27 14:17:43
Wołów, ul. Wiejska III przetarg nieograniczony 22.04.2015 r. Monika Skopowska 2015-04-27 14:17:20
Pełczyn, III przetarg nieograniczony, 23.04.2015 Daniela Osińska 2015-04-27 10:25:40
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, III przetarg nieograniczony 21.04.2015 r. Monika Skopowska 2015-04-22 08:35:23
Wołow, ul. Ks.J.Tischnera, III przetarg 22.05.2015 Monika Skopowska 2015-04-20 13:49:31
INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2015-04-17 15:21:21
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag Renata Studenna 2015-04-17 09:08:52
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag Renata Studenna 2015-04-17 09:07:26
23.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-04-16 15:20:36
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie 22 kwietnia 2015 r. Edyta Bagińska 2015-04-16 14:57:31
Porządek obrad Edyta Bagińska 2015-04-16 14:13:20
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 19 marca 2015 r. do 13 kwietnia 2015 r. Katarzyna Chomiak 2015-04-16 07:58:50
Pełczyn, I przetarg nieograniczony 15.04.2015 Daniela Osińska 2015-04-15 15:08:45
Prawików, I przetarg nieograniczony 15.04.2015 r. Daniela Osińska 2015-04-15 15:06:54
Prawików, I przetarg nieograniczony 14.04.2015 r. Daniela Osińska 2015-04-15 15:03:03
Uchwała Nr LIV/342/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów Edyta Bagińska 2015-04-14 13:36:36
45 / 2015 Joanna Białkowska 2015-04-14 11:35:13
Wołów, ul. Leśna/ Kościuszki III przetarg ograniczony 19.05.2015 Monika Skopowska 2015-04-13 12:50:30
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-04-10 14:49:39
Uchwała Nr LIV/342/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów Edyta Bagińska 2015-04-10 14:33:03
wykaz -najem Joanna Wojciechowska 2015-04-08 10:17:48
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia roczn Katarzyna Chomiak 2015-04-03 15:19:11
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/402/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału Katarzyna Chomiak 2015-04-03 14:51:42
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego w Gminie Katarzyna Chomiak 2015-04-03 14:45:43
39 / 2015 Joanna Białkowska 2015-04-03 12:25:41
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw Katarzyna Chomiak 2015-04-01 13:14:31
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw Katarzyna Chomiak 2015-04-01 12:27:49
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw Katarzyna Chomiak 2015-04-01 11:30:16
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Katarzyna Chomiak 2015-04-01 11:25:44
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw Katarzyna Chomiak 2015-04-01 11:21:34
Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przekazania Fundacji Ekologicznej - Wychowanie i Sztuka ,,Elementarz" z siedzibą w Katowicach prowadzenia Szkoły Katarzyna Chomiak 2015-04-01 11:16:14
Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-04-01 11:12:49
12.01.2015r. Karolina Grochowska 2015-03-31 15:37:12
03.03.2015 r. Karolina Grochowska 2015-03-31 13:32:29
Informacja o wynikach konkursu Renata Studenna 2015-03-31 12:14:56
Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015 Monika Skopowska 2015-03-31 12:07:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Renata Studenna 2015-03-31 12:02:45
zadanie nr 7 - jaja Wanda Zdych 2015-03-25 14:05:29
p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie - Granat Bartosz /rozpoczęcie pełnienia funkcji p.o. Dyrektora/ Wanda Zdych 2015-03-25 14:01:58
p.o. kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Wanda Zdych 2015-03-25 13:56:38
p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie - Granat Bartosz /rozpoczęcie pełnienia funkcji p.o. Dyrektora/ Wanda Zdych 2015-03-25 13:49:16
p.o. kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Wanda Zdych 2015-03-25 13:42:57
p.o. kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Wanda Zdych 2015-03-25 13:39:19
p.o. kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Wanda Zdych 2015-03-25 13:22:52
p.o. kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Wanda Zdych 2015-03-25 13:19:10
p.o. kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Wanda Zdych 2015-03-25 13:15:13
p.o. kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Wanda Zdych 2015-03-25 13:10:05
p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie - Granat Bartosz /rozpoczęcie pełnienia funkcji p.o. Dyrektora/ Wanda Zdych 2015-03-25 12:57:01
Wołów, ul. Wiejska, I przetrag nieograniczony 26.05.2015 Monika Skopowska 2015-03-25 10:31:59
Pełczyn, III przetarg nieograniczony, 23.04.2015 Daniela Osińska 2015-03-23 10:01:38
Siodłkowice , I przetarg nieograniczony,06.05.2015 Daniela Osińska 2015-03-20 11:15:44
Wołow, ul. Ks.J.Tischnera, III przetarg nieograniczony 12.05.2015 r. Monika Skopowska 2015-03-20 09:39:43
Wołow, ul. Ks.J.Tischnera, III przetarg nieograniczony 12.05.2015 r. Monika Skopowska 2015-03-20 09:38:05
Wołow, ul. Ks.J.Tischnera, II przetarg nieograniczony 12.05.2015 r. Monika Skopowska 2015-03-20 09:34:35
Wołów, ul. Ks.J.Tischnera, II przetarg nieograniczony 5.05.2015 r. Monika Skopowska 2015-03-20 09:34:07
Wołow, ul. Ks.J.Tischnera, II przetarg nieograniczony 16/90 Monika Skopowska 2015-03-20 09:33:34
Wołów, ul. Ks.J.Tischnera, II przetarg nieograniczony 5.05.2015 r. Monika Skopowska 2015-03-20 09:29:40
Wołów, ul. Ks.J.Tischnera , II przetarg nieograniczony 19.03.2015 Monika Skopowska 2015-03-19 15:02:23
INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2015-03-19 10:25:24
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2015-03-18 10:34:21
13.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-03-18 10:10:02
13.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-03-18 10:07:41
Wołów, ul. Matejki, III przetarg nieograniczony Monika Skopowska 2015-03-17 12:35:39
Wołów, ul. Osiedlowa, I przetarg nieograniczony 22.04.2015 r. Monika Skopowska 2015-03-17 12:33:55
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Renata Studenna 2015-03-12 13:18:09
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji Renata Studenna 2015-03-11 15:45:22
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji Renata Studenna 2015-03-11 15:39:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok. Edyta Bagińska 2015-03-11 14:43:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok. Edyta Bagińska 2015-03-11 14:07:19
Porządek obrad Sesji. Edyta Bagińska 2015-03-11 13:46:12
Zagórzyce, I przetarg nieograniczony 11.03.2015 Monika Skopowska 2015-03-11 13:21:57
Wołów, ul. Wiejska I przetarg nieograniczony 27.04.2015 Monika Skopowska 2015-03-10 15:46:44
Wołow, ul. Żeromskiego I przetarg ograniczony 10.03.2015 Monika Skopowska 2015-03-10 15:41:10
Dębno, I przetarg nieograniczony 3.03.2015 Monika Skopowska 2015-03-09 14:16:32
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Renata Studenna 2015-03-06 15:36:38
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania powołania sk Edyta Bagińska 2015-03-03 14:33:23
Uchwała nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. zmianiającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w charakterze członka zwyczajneg Edyta Bagińska 2015-03-03 14:21:55
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Wołów ze Stowarzyszenia Gmin ,,Unia Miasteczek Polskich" Edyta Bagińska 2015-03-03 14:08:32
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Lubiążu na rzecz Województwa Dolnośląskie Edyta Bagińska 2015-03-03 13:51:34
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Lubiążu na rzecz Województwa Dolnośląskie Edyta Bagińska 2015-03-03 13:25:19
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w szkołach podstawowowych prowadzonych Edyta Bagińska 2015-03-03 13:07:42
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej Edyta Bagińska 2015-03-03 12:47:40
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Edyta Bagińska 2015-03-03 12:40:42
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów Edyta Bagińska 2015-03-03 12:03:47
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ,,Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie" spółki z ograniczoną o Edyta Bagińska 2015-03-03 11:41:39
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ,,Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie" spółki z ograniczoną o Edyta Bagińska 2015-03-03 11:38:16
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ,,Powiatowego Centrum Medycznego" Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie Edyta Bagińska 2015-03-03 11:34:16
Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbioro Edyta Bagińska 2015-03-03 11:30:20
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będący Edyta Bagińska 2015-03-03 11:25:59
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2015-03-02 13:48:57
Protokół Nr V/2015 Katarzyna Chomiak 2015-02-26 15:17:32
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 Danuta Granat 2015-02-26 08:24:34
Katarzyna Hawrylak Edyta Bagińska 2015-02-25 13:37:57
p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie - Granat Bartosz /rozpoczęcie pełnienia funkcji p.o. Dyrektora/ Wanda Zdych 2015-02-25 13:31:06
p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie - Granat Paweł ?rozpoczęcie pełnienia funkcji p.o. Dyrektora/ Wanda Zdych 2015-02-25 13:24:00
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - oświadczenia majątkowe za 2014 rok Wanda Zdych 2015-02-25 13:21:49
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2015-02-25 11:06:45
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2015-02-25 11:05:09
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2015-02-25 11:02:38
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2015-02-25 10:57:24
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2015-02-25 10:53:25
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2015-02-25 10:40:43
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2015-02-25 10:34:12
147 / 2012 Joanna Białkowska 2015-02-23 13:47:22
Wołow, ul. Polna, I przetarg nieograniczony 20.02.2015 Monika Skopowska 2015-02-23 08:28:44
Wołow, ul. Polna, I przetarg nieograniczony 20.02.2015 Monika Skopowska 2015-02-23 08:28:23
Burmistrz Gminy Wołów Edyta Bagińska 2015-02-20 13:08:46
Informacja o wynikach otwartego konkursu Renata Studenna 2015-02-19 15:20:09
Informacja o wynikach otwartego konkursu Renata Studenna 2015-02-19 15:18:02
19.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-02-19 12:31:40
19.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-02-19 12:31:11
19.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-02-19 12:30:19
19.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-02-19 12:28:32
19.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-02-19 12:22:08
19.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-02-19 12:15:53
19.02.2015 r. Karolina Grochowska 2015-02-19 12:10:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2015-02-19 10:08:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Lubiążu na rzecz Województwa Dolnośląskiego Edyta Bagińska 2015-02-19 10:04:59
Porządek obrad Sesji. Edyta Bagińska 2015-02-19 10:01:09
Pełczyn, II przetarg nieograniczony 17.02.2015 Monika Skopowska 2015-02-18 11:53:27
16.01.2015 r. Karolina Grochowska 2015-02-17 15:57:13
Radni Rady Miejskiejw Wołowie Edyta Bagińska 2015-02-16 13:52:45
Burmistrz Gminy Wołów Edyta Bagińska 2015-02-16 13:41:49
Ogłoszenie konsultacji Renata Studenna 2015-02-16 09:26:16
Ogłoszenie konsultacji Renata Studenna 2015-02-16 09:24:22
Ogłoszenie konsultacji Renata Studenna 2015-02-16 09:22:04
Ogłoszenie konsultacji Renata Studenna 2015-02-16 09:19:46
Ogłoszenie konsultacji Renata Studenna 2015-02-16 09:12:04
Wołow, ul. Leśna/ Kościuszki II przetarg ograniczony 11.02.2015 Monika Skopowska 2015-02-13 11:06:20
Ogłoszenie konsultacji Renata Studenna 2015-02-12 16:12:28
Ogłoszenie konsultacji Renata Studenna 2015-02-12 15:58:28
Ogłoszenie konsultacji Renata Studenna 2015-02-12 15:56:02
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2014r. Artur Gaweł 2015-02-12 15:02:00
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli na 2014r. Artur Gaweł 2015-02-12 14:45:23
Informacja o wynikach konkursu Renata Studenna 2015-02-12 14:44:39
Informacja o wynikach otwartego konkursu Renata Studenna 2015-02-12 14:39:17
Informacja o wynikach otwartego konkursu Renata Studenna 2015-02-12 14:36:35
Informacja o wynikach otwartego konkursu Renata Studenna 2015-02-12 14:32:31
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli na 2014r. Artur Gaweł 2015-02-12 13:22:04
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2015-02-10 10:03:39
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady MIejksiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołó Edyta Bagińska 2015-02-10 09:34:32
Wołów, ul. Ks. J. Tischnera II przetarg nieograniczony 9.02.2015 Monika Skopowska 2015-02-09 14:49:23
Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2015 rok. Edyta Bagińska 2015-02-05 14:54:01
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r.w sprawie przyjęcia roczn Edyta Bagińska 2015-02-05 13:47:16
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego Edyta Bagińska 2015-02-05 13:21:34
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady MIejksiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołó Edyta Bagińska 2015-02-05 13:11:24
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 z dnia 29 kwietnia 2011, w sprawie przyjęcia ,,Programu Edyta Bagińska 2015-02-05 12:40:03
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego Edyta Bagińska 2015-02-05 12:26:04
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015, 2016, 2017 i 2018" do reali Edyta Bagińska 2015-02-05 12:21:58
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady MIejksiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołó Edyta Bagińska 2015-02-05 12:13:11
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r.w sprawie przyjęcia roczn Edyta Bagińska 2015-02-05 11:23:31
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 z dnia 29 kwietnia 2011, w sprawie przyjęcia ,,Programu Edyta Bagińska 2015-02-05 11:20:09
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 z dnia 29 kwietnia 2011, w sprawie przyjęcia ,,Programu Edyta Bagińska 2015-02-05 11:02:26
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego Edyta Bagińska 2015-02-04 14:57:28
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015, 2016, 2017 i 2018" do reali Edyta Bagińska 2015-02-04 14:36:34
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady MIejksiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołó Edyta Bagińska 2015-02-04 14:14:35
Dyrektor MiGBP w Wołowie - Monika Hojło /zakończenie pełnienia funkcji Krystyna Trzeciak 2015-02-04 11:54:46
Dyrektor OSiR w Wołowie - Maciej Nejman /zakończenie pełnienia funkcji Krystyna Trzeciak 2015-02-04 11:51:25
Zagórzyce, I przetarg nieograniczony 11.03.2015 Monika Skopowska 2015-02-03 09:07:20
12.01.2015r. Karolina Grochowska 2015-02-02 15:30:14
wykaz-dzierżawa Marek Krasowski 2015-02-02 09:22:01
Wołów, ul. Powstańców Śl. 10A/1 Katarzyna Wargosz 2015-01-29 13:13:56
Telefony i eMaiĺe Katarzyna Chomiak 2015-01-27 15:43:43
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej Renata Studenna 2015-01-27 14:27:13
Wołow, ul. Matejki II przetarg nieograniczony 27.01.2015 Monika Skopowska 2015-01-27 12:34:41
Wołów, ul. Wiejska II przetarg nieograniczony 26.01.2015 Monika Skopowska 2015-01-26 13:25:24
Wołow, ul. Ks. J. Tischnera, II przetarg nieograniczony 26.01.2015 Monika Skopowska 2015-01-26 13:25:00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Katarzyna Wargosz 2015-01-26 12:21:14
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Katarzyna Wargosz 2015-01-26 12:15:33
Porządek obrad Sesji. Edyta Bagińska 2015-01-23 15:42:22
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym Monika Skopowska 2015-01-23 11:35:37
Nieruchomości - Sprzedaż gruntu w drodze bezprzetargowej Monika Skopowska 2015-01-23 11:34:26
Nieruchomości - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Monika Skopowska 2015-01-23 11:34:07
Nieruchomości - Sprzedaż lokalu użytkowego, garażu na rzecz najemcy Monika Skopowska 2015-01-23 11:33:45
Nieruchomości - Sprzedaż prawa własności nier. gruntowej na rzecz jej użyt. wieczystego Monika Skopowska 2015-01-23 11:33:26
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Monika Skopowska 2015-01-23 11:33:07
Nieruchomości - Wydzierżawienie gruntów Monika Skopowska 2015-01-23 11:32:44
Nieruchomości - Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości Monika Skopowska 2015-01-23 11:32:27
Nieruchomości - Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości Monika Skopowska 2015-01-23 11:32:05
Nieruchomości - Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości Monika Skopowska 2015-01-23 11:28:13
Nieruchomości - Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości Monika Skopowska 2015-01-23 11:26:30
Nieruchomości - Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości Monika Skopowska 2015-01-23 11:23:52
Nieruchomości - Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości Monika Skopowska 2015-01-23 11:21:12
Nieruchomości - Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości Monika Skopowska 2015-01-23 11:15:34
Nieruchomości - Wydzierżawienie gruntów na cele handlowo - usługowe Monika Skopowska 2015-01-23 11:12:59
Nieruchomości - Sprzedaż prawa własności nier. gruntowej na rzecz jej użyt. wieczystego Monika Skopowska 2015-01-23 11:07:16
Nieruchomości - Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy Monika Skopowska 2015-01-23 11:05:11
Nieruchomości - Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy Monika Skopowska 2015-01-23 11:04:14
Nieruchomości - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Monika Skopowska 2015-01-23 10:57:14
Nieruchomości - Sprzedaż gruntu w drodze bezprzetargowej Monika Skopowska 2015-01-23 10:23:29
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym Monika Skopowska 2015-01-23 09:57:59
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym Monika Skopowska 2015-01-23 09:55:57
Lubiąż, ul. Chopina 5/2 I przetarg nieograniczony 21.01.2015 r. Monika Skopowska 2015-01-22 08:35:22
Lubiąż, ul. Wojska Polskiego 4 II przetarg nieograniczony 20.01.2015r. Monika Skopowska 2015-01-20 11:20:09
Pełczyn II przetarg nieograniczony 20.01.2015 Monika Skopowska 2015-01-20 11:14:21
Prawików, II przetarg nieograniczony 19.01.2015 Monika Skopowska 2015-01-19 14:24:11
Wołow ul. Komuny Paryskiej II przetarg nieograniczony 19.01.2015 Monika Skopowska 2015-01-19 14:23:49
Protokół Nr LXV/2014 Katarzyna Chomiak 2015-01-19 11:32:21
Lubiąż, ul. Mickiewicza 2/21 Katarzyna Wargosz 2015-01-13 12:08:19
Wołów, ul. Roztocze, II przetarg nieograniczony 9.01.2015 Monika Skopowska 2015-01-13 09:08:10
Protokół Nr LXV/2014 Katarzyna Chomiak 2015-01-12 14:43:33
31.12.2014r. Karolina Grochowska 2015-01-09 15:14:34
Budżet na rok 2015 Edyta Bagińska 2015-01-08 15:16:44
Budżet na rok 2015 Edyta Bagińska 2015-01-08 15:10:05
Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów. Edyta Bagińska 2015-01-08 11:28:07
Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. 8. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania Edyta Bagińska 2015-01-08 10:39:41
Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. 5. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wo Edyta Bagińska 2015-01-08 10:31:58
Protokół Nr LXVIII/2014 Edyta Bagińska 2015-01-08 08:27:17
Protokół Nr LXVI/2014 Edyta Bagińska 2015-01-08 08:24:36
Ogłoszenie otwartego konkursu Renata Studenna 2015-01-07 13:49:14
Ogłoszenie otwartego konkursu Renata Studenna 2015-01-07 13:46:25
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Renata Studenna 2015-01-07 13:40:01
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Renata Studenna 2015-01-07 13:38:43
Ogłoszenie otwartego konkursu Renata Studenna 2015-01-07 13:15:24
Ogłoszenie otwartego konkursu Renata Studenna 2015-01-07 13:13:48
Ogłoszenie otwartego konkursu Renata Studenna 2015-01-07 13:11:50
Telefony i eMaiĺe Katarzyna Chomiak 2015-01-07 12:58:37
31.12.2014r. Karolina Grochowska 2015-01-05 16:59:24
Pełczyn, II przetarg nieograniczony 17.02.2015 Monika Skopowska 2015-01-05 13:48:07
Uchwała Nr V/314/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gmi Katarzyna Chomiak 2015-01-02 12:12:49
Uchwała Nr V/314/2014 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wielolwtniej prognozy finansowej Gm Katarzyna Chomiak 2015-01-02 11:44:08
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-01-02 08:40:14
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2015-01-02 08:38:27
Przetargi nieruchomości - ROK 2015 Monika Skopowska 2014-12-31 13:57:11
PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2015 Monika Skopowska 2014-12-31 13:56:19
Przetargi - ROK 2015 Monika Skopowska 2014-12-31 13:55:50
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2013 Monika Skopowska 2014-12-31 13:37:13
Protokół Nr II/2014 Katarzyna Chomiak 2014-12-30 10:23:31
Obwieszczenie WSR.6220.5.7.2014.ET Izabela Bek-Kaczkowska 2014-12-30 08:55:16
Obwieszczenie WSR.6220.5.7.2014.ET Izabela Bek-Kaczkowska 2014-12-30 08:54:26
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin ,,Bychowo" Edyta Bagińska 2014-12-22 12:38:25
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-22 12:36:25
Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-22 12:33:55
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-22 12:29:47
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-22 12:26:22
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-22 11:01:34
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-22 10:59:05
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-22 10:56:59
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-22 10:54:17
Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-22 10:52:14
Wołów, ul. Ludowa, II przetarg nieograniczony 18.12.2014 Monika Skopowska 2014-12-19 11:38:10
Wołow, ul. Leśna/ Kościuszki II przetarg ograniczony Monika Skopowska 2014-12-19 11:35:55
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-12-18 14:25:03
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-12-18 14:24:02
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-12-18 14:22:48
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejksiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-12-18 13:13:01
Uchwała Nr II/11/2014 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-12-18 13:10:41
Uchwała Nr II/4/2014 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-12-18 13:08:57
Uchwała Nr II/6/2014 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady MIejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-12-18 13:00:27
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-12-18 10:51:39
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-12-18 09:40:31
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-12-18 08:59:59
02.12.2014r. - Przedszkole "Słoneczko" w Wołowie Karolina Grochowska 2014-12-16 13:38:18
Protokół Nr LXIX/2014 Katarzyna Chomiak 2014-12-16 13:20:39
Protokół Nr LXVII/2014 Katarzyna Chomiak 2014-12-16 12:55:57
pakiet nr 9 - woda niegazowane Karolina Grochowska 2014-12-15 15:47:00
15.12.2014r. Karolina Grochowska 2014-12-15 15:43:54
Projekt uchwały  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Wołów Edyta Bagińska 2014-12-15 15:18:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok. Edyta Bagińska 2014-12-15 15:13:18
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów . Edyta Bagińska 2014-12-15 15:07:33
Porządek obrad Sesji. Edyta Bagińska 2014-12-15 14:57:48
wykaz-dzierżawa Marek Krasowski 2014-12-15 10:22:21
02.12.2014r. - Przedszkole "Słoneczko" w Wołowie Karolina Grochowska 2014-12-13 09:36:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2015 Edyta Bagińska 2014-12-12 14:37:54
21.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-12-12 10:20:51
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie 17.12.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-12-11 10:20:03
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie 17.12.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-12-11 10:14:08
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2014 Edyta Bagińska 2014-12-10 15:32:02
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok Edyta Bagińska 2014-12-10 15:05:09
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów Edyta Bagińska 2014-12-10 14:42:04
Projekt uchwały w sprawie ... Edyta Bagińska 2014-12-10 14:33:31
Projekt w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarzą Edyta Bagińska 2014-12-10 14:22:35
Projekt uchwały w w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Woł Edyta Bagińska 2014-12-10 14:13:26
Sesje Rady Miejskiej w Wołowie 2014 rok Edyta Bagińska 2014-12-10 12:41:09
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2014-12-09 15:24:45
Lubiąż, ul. Wojska Polskiego 4 II przetarg nieograniczony 15.01.2015r. Katarzyna Wargosz 2014-12-09 11:56:01
Wołów, ul. Wiejska II przetarg nieograniczony 26.01.2014 Monika Skopowska 2014-12-09 10:43:35
Rada Miejska w Wołowie Edyta Bagińska 2014-12-09 10:37:11
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Edyta Bagińska 2014-12-09 10:31:31
Projekt uchwały w sprawie powołania skłądu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-12-09 10:29:44
materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie - 2011 Edyta Bagińska 2014-12-09 10:27:47
Uchwały Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2014-12-09 10:23:15
pakiet nr 6 - warzywa i owoce Karolina Grochowska 2014-12-08 15:48:36
Informacja o wynikach otwartego konkursu oferta na dofinansowanie wkładu własnego Renata Studenna 2014-12-08 15:18:43
Informacja o wynikach otwartego konkursu oferta na dofinansowanie wkładu własnego Renata Studenna 2014-12-08 15:17:49
Informacja o wynikach otwartego konkursu oferta na dofinansowanie wkładu własnego Renata Studenna 2014-12-08 09:41:12
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-12-05 15:09:35
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-12-05 15:05:20
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 01 grudnia 2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-12-05 10:34:57
Pełczyn II przetarg nieograniczony 20.01.2015 Monika Skopowska 2014-12-05 09:10:08
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego Renata Studenna 2014-12-04 15:41:00
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-12-03 11:32:31
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-12-03 11:30:13
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-12-03 10:11:18
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-12-03 10:07:05
Wołow, ul. Polna, I przetarg nieograniczony Monika Skopowska 2014-11-28 14:10:54
Wołow, ul. Polna, I przetarg nieograniczony Monika Skopowska 2014-11-28 14:09:27
Wołów, ul. Roztocze, II przetarg nieograniczony 9.01.2015 Monika Skopowska 2014-11-28 14:04:03
Materiały na sesje Rady MIejskiej w Wołowie VII Kadencji Katarzyna Chomiak 2014-11-27 15:12:19
Materiały na Sesje Rady MIejskiej w Wołowie VII Kadencji Katarzyna Chomiak 2014-11-27 15:06:35
materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-11-27 14:58:43
Uchwały Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2014-11-27 14:41:46
Uchwały Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2014-11-27 14:12:07
Uchwały Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2014-11-27 14:07:42
Uchwały Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2014-11-27 14:04:13
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, II przetarg ograniczony 26.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-27 10:48:46
PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014 Monika Skopowska 2014-11-27 10:46:50
PRZETARGI - ROK 2015 Monika Skopowska 2014-11-27 10:45:51
Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Izabela Bek-Kaczkowska 2014-11-27 09:07:05
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-11-26 14:21:10
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji (2010-2014) Katarzyna Chomiak 2014-11-26 14:18:16
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2014-11-26 14:04:31
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie -VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:58:52
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:54:38
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:49:56
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:47:47
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:45:06
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:42:02
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:28:44
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:26:09
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:22:04
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:19:46
Statut Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2014-11-26 13:11:06
Burmistrz Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2014-11-26 11:34:10
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-11-26 11:30:54
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji (2014-2018) Katarzyna Chomiak 2014-11-26 11:25:13
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2014-11-26 11:10:50
Zestawienie wyników wyborów do Rady Miejskiej w Wołowie Danuta Granat 2014-11-19 14:28:55
Zestawienie wyników wyborów na Burmistrza Gminy Wołów Danuta Granat 2014-11-19 14:25:30
Zestawienie wyników wyborów Danuta Granat 2014-11-19 14:21:58
Wołow, ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 7.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-14 12:40:12
Wołow, ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 7.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-14 12:39:51
Prawików, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-14 12:39:07
Pełczyn, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-14 12:38:36
Pełczyn, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-14 12:38:14
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-14 12:37:50
Wołow, ul. Roztocze, I przetarg nieograniczony 6.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-06 14:53:02
Obwieszczenie Radni Danuta Granat 2014-11-06 14:43:56
Lubiąż, ul. Wojska Polskiego 4 I przetarg nieograniczony 6.11.2014 Katarzyna Wargosz 2014-11-06 13:21:17
Wołów, ul. Matejki, I przetarg nieograniczony 5.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-05 13:53:14
24.09.2014r. Karolina Grochowska 2014-11-05 12:36:25
Wołów, ul. Leśna/Kościuszki, I przetarg ograniczony 4.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-04 15:40:14
Wołów, ul. Leśna/Kościuszki, I przetarg ograniczony 4.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-04 15:39:25
Wołów, ul. Wiejska, I przetarg nieograniczony, 4.11.2014 (nierozstrzygnięty) Monika Skopowska 2014-11-04 15:38:17
Wołów, ul. Wiejska, I przetarg nieograniczony, 4.11.2014 Monika Skopowska 2014-11-04 15:37:47
Uchwała nr LXVI/430/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/207/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podzia Edyta Bagińska 2014-10-31 11:08:10
Wołów u. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 28.10.2014 Monika Skopowska 2014-10-29 13:18:10
Wołów ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 28.10.2014 Monika Skopowska 2014-10-29 13:17:49
13.10.2014r. Karolina Grochowska 2014-10-28 16:04:41
18.09.2014r. Karolina Grochowska 2014-10-24 13:58:28
Anna Wróbel- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Edyta Bagińska 2014-10-23 14:44:45
Janusz Wygoda Edyta Bagińska 2014-10-23 14:42:41
Jan Zygoń Edyta Bagińska 2014-10-23 14:39:24
Janusz Wygoda Edyta Bagińska 2014-10-23 14:35:27
Jan Wiącek Edyta Bagińska 2014-10-23 14:30:29
Jan Tomków Edyta Bagińska 2014-10-23 14:25:25
Witold Stankiewicz Edyta Bagińska 2014-10-23 14:19:09
Ireneusz Skorupski Edyta Bagińska 2014-10-23 14:16:47
Zbigniew Posacki Edyta Bagińska 2014-10-23 14:14:05
Edward Machowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edyta Bagińska 2014-10-23 14:12:30
Krystyna Paszkowska Edyta Bagińska 2014-10-23 14:10:03
Dariusz Kulesz Edyta Bagińska 2014-10-23 14:03:43
Witold Krochmal Edyta Bagińska 2014-10-23 13:59:35
Mirosław Kawalec Edyta Bagińska 2014-10-23 13:55:39
Małgorzata Hermaszewska Edyta Bagińska 2014-10-23 13:53:46
Zygmunt Grzywacz Edyta Bagińska 2014-10-23 13:50:26
Adam Góra Edyta Bagińska 2014-10-23 13:47:38
Janusz Dziarski Edyta Bagińska 2014-10-23 13:44:58
Zbigniew Czeryba Edyta Bagińska 2014-10-23 13:41:28
Janusz Czarnowski Edyta Bagińska 2014-10-23 13:38:00
Mieczysław Cap Edyta Bagińska 2014-10-23 13:36:15
Projekt uchwały w sprawie . Edyta Bagińska 2014-10-23 11:46:34
Projekt uchwały w sprawie . Edyta Bagińska 2014-10-23 11:43:06
Porządek obrad Sesji. Edyta Bagińska 2014-10-23 10:57:09
Obwieszczenie o przyznanych nimerów list kandydatów Danuta Granat 2014-10-23 08:26:58
Obwieszczenie o przyznanych nimerów list kandydatów Danuta Granat 2014-10-23 08:21:45
13.10.2014r. Karolina Grochowska 2014-10-22 15:39:43
9. uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok. Edyta Bagińska 2014-10-22 13:59:53
Projket uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów. Edyta Bagińska 2014-10-22 13:39:01
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów . Edyta Bagińska 2014-10-22 10:55:01
wykaz - sprzedaż Katarzyna Wargosz 2014-10-22 10:49:25
Uchwała nr LXV/425/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/206/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gm Edyta Bagińska 2014-10-21 16:21:33
13.10.2014r. Karolina Grochowska 2014-10-21 10:34:46
Uchwała Nr LVI/363/2014 Rady Miejksiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicja Edyta Bagińska 2014-10-21 08:35:16
Burmistrz Gminy Wołów Edyta Bagińska 2014-10-14 15:32:52
wykaz najem Joanna Wojciechowska 2014-10-13 08:18:38
21.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-10-10 13:02:28
21.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-10-10 12:58:10
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi Renata Studenna 2014-10-08 15:28:24
Sesja LXV/2014 - 04 i 08.09.2014 r. Edyta Bagińska 2014-10-07 12:09:53
22.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-10-06 11:37:39
21.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-10-06 11:33:52
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dot. "Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Bożeń wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oraz przebudową zjazdów. Karolina Grochowska 2014-10-03 14:01:58
Wołów, ul. Komuny Paryskiej, I przetarg nieograniczony Monika Skopowska 2014-10-03 13:30:29
Wołów, ul. komuny Parsykiej, I przetarg nieograniczony Monika Skopowska 2014-10-03 13:29:54
wykaz-dzierżawa Marek Krasowski 2014-10-02 09:44:31
18.09.2014r. Karolina Grochowska 2014-09-30 15:07:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wy Katarzyna Chomiak 2014-09-29 08:03:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/377/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27.02.2014 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i ur Katarzyna Chomiak 2014-09-26 14:55:48
Wołów, ul. Matejki, I przetarg nieograniczony 5.11.2014 Monika Skopowska 2014-09-24 13:49:17
Wołów u. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 28.10.2014 Monika Skopowska 2014-09-19 11:36:41
Informacja Kinga Pisching-Olejniczak 2014-09-18 15:53:07
p.o. Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie - Joanna Krasowska /zaprzestanie pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Krystyna Trzeciak 2014-09-17 08:44:25
p.o. Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie - Joanna Krasowska /zaprzestanie pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Krystyna Trzeciak 2014-09-16 15:28:19
148 / 2014 Joanna Białkowska 2014-09-16 11:37:12
148 / 2014 Joanna Białkowska 2014-09-16 11:20:45
148 / 2014 Joanna Białkowska 2014-09-16 11:04:02
148 / 2014 Joanna Białkowska 2014-09-16 11:03:57
Protokół Nr LXII/2014 Katarzyna Chomiak 2014-09-15 15:19:49
Uchwała nr LXV/426/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonom Edyta Bagińska 2014-09-12 13:16:33
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 04 i 08.09.2014 r. Edyta Bagińska 2014-09-12 12:25:48
22.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-09-10 13:50:23
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dot. "Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Bożeń wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oraz przebudową zjazdów. Karolina Grochowska 2014-09-09 10:48:59
08.09.2014r. Karolina Grochowska 2014-09-08 14:41:35
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 04.09.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-09-05 08:52:32
Informacja dla niepełnosprawnych Danuta Granat 2014-09-02 11:46:08
Golina I przetarg nieograniczony 28.08.2014 Monika Skopowska 2014-09-02 11:10:46
Wołow ul. Osiedlowa II przetarg nieograniczony 28.08.2014 Monika Skopowska 2014-09-02 11:10:22
Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - III przetarg nieograniczony 18.08.2014 Monika Skopowska 2014-09-02 11:10:01
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego Renata Studenna 2014-08-29 15:04:31
Informacja o wynikach otwartego konkursu oferta na dofinansowanie wkładu własnego Renata Studenna 2014-08-29 15:02:50
21.08.2014r. Adrian Kuczurak 2014-08-28 15:35:30
21.08.2014r. Adrian Kuczurak 2014-08-28 15:33:33
Porządek obrad Sesji. Edyta Bagińska 2014-08-28 14:59:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/206/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, nume Edyta Bagińska 2014-08-28 10:12:23
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach - Katarzyna Chrobak /zaprzestanie wydawania decyzji administracyjnych Krystyna Trzeciak 2014-08-27 14:02:34
Główny Księgowy Wołowskiego Ośrodka Kultury - Dagmara Sułek Krystyna Trzeciak 2014-08-27 11:30:40
14.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-08-22 10:52:50
21.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-08-21 13:01:05
Sesja LXIV/2014 - 20.08.2014 r. Edyta Bagińska 2014-08-21 10:30:40
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a Renata Studenna 2014-08-19 08:44:50
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a Renata Studenna 2014-08-19 08:37:56
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2014-08-13 14:51:11
08.07.2014r. Karolina Grochowska 2014-08-11 15:21:39
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a Renata Studenna 2014-08-08 09:04:14
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a Renata Studenna 2014-08-08 08:40:08
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a Renata Studenna 2014-08-08 08:39:09
Wołów ul. Poznańska 8 - I przetarg ograniczony 7.08.2014 Monika Skopowska 2014-08-07 15:10:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/412/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub Katarzyna Chomiak 2014-08-07 13:56:31
15.07.2014r. Karolina Grochowska 2014-08-05 14:54:31
05.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-08-05 14:46:17
05.08.2014r. Karolina Grochowska 2014-08-05 14:44:20
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a Renata Studenna 2014-08-05 13:09:39
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 11.08.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-08-04 15:46:27
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 07.08.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-08-04 11:43:59
Sesja LXIII/2014 - 2014.08.07 Katarzyna Chomiak 2014-08-04 11:37:20
Wniosek strony Alicja Dobrowolska 2014-07-30 14:43:58
OFERTY INWESTYCYJNE Monika Skopowska 2014-07-23 14:26:54
Mieczysław Cap Katarzyna Chomiak 2014-07-22 12:31:06
Golina I przetarg nieograniczony 28.08.2014 Monika Skopowska 2014-07-16 11:21:06
02.07.2014r. Karolina Grochowska 2014-07-16 09:31:06
18.06.2014r. Karolina Grochowska 2014-07-15 15:30:03
Warzęgowo dz.nr 24/3 III przetarg nieograniczony 10.07..2014 Monika Skopowska 2014-07-15 10:43:57
Anna Wróbel- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Edyta Bagińska 2014-07-11 11:02:49
Mirosław Kawalec Edyta Bagińska 2014-07-10 08:19:00
Dariusz Kulesz Edyta Bagińska 2014-07-10 07:53:02
Jan Zygoń Edyta Bagińska 2014-07-10 07:50:00
02.07.2014r. Karolina Grochowska 2014-07-09 15:21:10
Janusz Wygoda Edyta Bagińska 2014-07-09 15:11:55
Jan Wiącek Edyta Bagińska 2014-07-09 15:09:48
Jan Tomków Edyta Bagińska 2014-07-09 15:06:30
Witold Stankiewicz Edyta Bagińska 2014-07-09 15:03:22
Ireneusz Skorupski Edyta Bagińska 2014-07-09 15:00:32
Zbigniew Posacki Edyta Bagińska 2014-07-09 14:57:18
Krystyna Paszkowska Edyta Bagińska 2014-07-09 14:53:52
Witold Krochmal Edyta Bagińska 2014-07-09 14:51:30
Mirosław Kawalec Edyta Bagińska 2014-07-09 14:49:14
Małgorzata Hermaszewska Edyta Bagińska 2014-07-09 14:46:07
Zygmunt Grzywacz Edyta Bagińska 2014-07-09 14:41:32
Adam Góra Edyta Bagińska 2014-07-09 14:39:04
Janusz Dziarski Edyta Bagińska 2014-07-09 14:37:19
Zbigniew Czeryba Edyta Bagińska 2014-07-09 14:35:36
Janusz Czarnowski Edyta Bagińska 2014-07-09 14:33:42
Mieczysław Cap Edyta Bagińska 2014-07-09 14:31:26
Edward Machowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edyta Bagińska 2014-07-09 14:24:19
Wołów, Komuny Paryskiej I przetarg ograniczony 4.07.2014 Monika Skopowska 2014-07-08 08:56:02
Wołów, ul. Akacjowa przetarg ograniczony 3.07.2014 r. Monika Skopowska 2014-07-08 08:55:04
Wołów, ul. t.Kościuszki - I przetarg nieograniczony 4.07.2014 r. Monika Skopowska 2014-07-08 08:52:20
Wołów, ul. Ludowa (dawny młyn) I przetarg nieograniczony 4.07.2014 r. Monika Skopowska 2014-07-08 08:51:51
Wołów, ul. Polna III przetarg nieograniczony 7.07.2014 Monika Skopowska 2014-07-08 08:50:27
Protokół Nr LXI/2014 Edyta Bagińska 2014-07-03 11:52:40
Informacja o mozliwości zglaszania uwag do oferty w trybie art.19a Renata Studenna 2014-06-30 14:30:03
Informacja o mozliwości zglaszania uwag do oferty w trybie art.19a Renata Studenna 2014-06-30 14:28:17
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2014-06-26 09:26:56
Projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola nr 3 „Niezapominajka” w Lubiążu do Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu Edyta Bagińska 2014-06-23 16:00:07
Sesja LXII - 2014.06.30 Katarzyna Chomiak 2014-06-23 15:27:20
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.06.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-06-23 15:19:26
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty w ramach art.19a Renata Studenna 2014-06-20 14:22:52
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty w ramach art.19a Renata Studenna 2014-06-20 14:22:10
Protokół Nr LX/2014 Katarzyna Chomiak 2014-06-18 14:41:32
116 / 2014 Joanna Białkowska 2014-06-18 13:26:18
11.06.2014r. Karolina Grochowska 2014-06-18 13:08:06
11.06.2014r. Karolina Grochowska 2014-06-18 13:05:42
Wołów, ul. T. Kościuszki - przetarg pisemny ograniczony - otwarcie ofert 9.06.2014 r. Monika Skopowska 2014-06-18 08:56:59
Wołów, ul. Objazdowa/Uskorska I przetarg nieograniczony 17.06.2014 Monika Skopowska 2014-06-18 08:55:43
Oferty inwestycyjne Monika Skopowska 2014-06-13 12:47:17
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2014-06-13 10:33:32
Edward Machowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edyta Bagińska 2014-06-12 12:06:29
Danuta Jelec - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-06-12 11:44:07
Danuta Jelec - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-06-12 11:40:47
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Renata Studenna 2014-06-12 08:17:54
Danuta Jelec - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie Edyta Bagińska 2014-06-11 23:38:39
03.04.2014r. Karolina Grochowska 2014-06-11 15:25:55
Uchwała Nr LX/397/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parku znajdującego się w Wołowie przy ulicy Sikorskiego 6 (działka nr 4 Edyta Bagińska 2014-06-11 15:22:47
ROK 2014 Karolina Grochowska 2014-06-11 14:47:38
11.06.2014r. Karolina Grochowska 2014-06-11 14:46:40
Przetargi na zbycie składników rzeczowych mienia komunalnego Karolina Grochowska 2014-06-11 14:32:36
Dzyrektor Szkły Podstawowej w Wołowie- Małgorzata Grzeczkowicz-Mandat Krystyna Trzeciak 2014-06-10 14:54:58
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Spółka z o.o. - Adam Nowak Krystyna Trzeciak 2014-06-10 09:59:02
p.o. Dyrektora Miejskiejk i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie - Joanna Krasowska Krystyna Trzeciak 2014-06-10 09:13:06
I-szy Zastępca Burmistrza Krystyna Trzeciak 2014-06-06 13:17:21
24.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-06-03 15:42:46
Wołów, ul. Polna III przetarg nieograniczony Monika Skopowska 2014-05-30 09:02:17
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.05.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-05-23 10:55:10
104 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-22 12:30:18
104 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-22 12:24:17
104 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-22 12:22:23
103 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-22 11:55:38
99 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-21 11:26:48
98 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-21 10:40:33
98 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-21 10:34:32
98 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-21 10:28:58
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.05.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-05-21 09:05:48
Sesja LXI/2014 - 2014.05.29 Katarzyna Chomiak 2014-05-21 09:04:03
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty OSP w Starym Wołowie Kinga Pisching-Olejniczak 2014-05-20 11:37:10
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty OSP w Starym Wołowie Kinga Pisching-Olejniczak 2014-05-20 11:36:26
Informacja o wycofaniu oferty przez OSP Stary Wołów Kinga Pisching-Olejniczak 2014-05-20 11:23:45
Wykaz - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2014-05-16 13:43:05
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 23.05.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-05-16 12:46:04
Sesja LXI/2014 - 2014.05.23 Katarzyna Chomiak 2014-05-16 12:34:42
21.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-05-16 12:27:17
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Wołowie Kinga Pisching-Olejniczak 2014-05-16 11:28:18
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Wołowie Kinga Pisching-Olejniczak 2014-05-16 11:27:23
Wykaz - SPRZEDAŻ Monika Skopowska 2014-05-16 08:50:54
Informacja o udostępnieniu osób uprawnionych do głosowania Danuta Granat 2014-05-15 12:02:12
Uchwała Nr LIX/390/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczn Katarzyna Chomiak 2014-05-13 10:56:15
18.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-05-09 10:44:56
Uchwała Nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2014-05-07 13:26:04
Wykaz podmiotów Izabela Bek-Kaczkowska 2014-05-07 13:11:34
88 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-07 12:23:32
18.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-05-07 09:48:04
18.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-05-07 09:46:42
Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - II przetarg 6.05.2014 Monika Skopowska 2014-05-06 15:45:59
Wołów, ul. Rawicka - II przetarg 6.05.2014 Monika Skopowska 2014-05-06 15:45:26
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a przez Stowarzyszenie Warzęgowianie Kinga Pisching-Olejniczak 2014-05-06 13:07:15
90 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-06 12:56:03
92 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-06 12:47:21
92 / 2014 Joanna Białkowska 2014-05-06 12:38:26
22.11.2013r. Karolina Grochowska 2014-04-30 15:34:18
Warzęgowo dz.nr 24/3 II przetarg 29.04.2014 Monika Skopowska 2014-04-30 08:26:18
Zawiadomienie WSR.6220.2.1.2014.ET Izabela Bek-Kaczkowska 2014-04-29 14:22:23
83 / 2014 Joanna Białkowska 2014-04-24 12:15:35
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 22 marca 2014r. do 22 kwietnia 2014r. Edyta Bagińska 2014-04-23 15:13:31
30 / 2014 Joanna Białkowska 2014-04-17 13:11:29
30 / 2014 Joanna Białkowska 2014-04-17 13:05:35
30 / 2014 Joanna Białkowska 2014-04-17 13:00:37
30 / 2014 Joanna Białkowska 2014-04-17 12:52:46
Wołów, ul. T. Kościuszki Monika Skopowska 2014-04-11 09:41:25
Protokół Nr LVII/2014 Edyta Bagińska 2014-04-09 10:54:17
03.04.2014r. Karolina Grochowska 2014-04-09 10:42:40
77 / 2014 Joanna Białkowska 2014-04-08 14:02:10
71 / 2014 Joanna Białkowska 2014-04-08 13:26:30
Protokół Nr LVIII/2014 Katarzyna Chomiak 2014-04-08 12:08:59
Uchwała Nr LVII/380/2014 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" Katarzyna Chomiak 2014-04-08 10:34:20
Uchwała Nr LVIII/382/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Woł Katarzyna Chomiak 2014-04-04 10:55:31
Uchwała Nr LVII/378/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbi Edyta Bagińska 2014-04-02 10:32:31
Uchwała Nr LVII/378/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbi Edyta Bagińska 2014-04-02 10:26:22
Uchwała Nr LVII/378/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbi Edyta Bagińska 2014-04-02 10:20:50
13.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-04-01 14:20:09
Rudno dz. 43/1 - II przetarg 27.03.2014 Monika Skopowska 2014-04-01 13:10:25
52 / 2014 Joanna Białkowska 2014-03-31 08:56:07
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-28 14:48:19
21.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-28 07:51:20
59 / 2014 Joanna Białkowska 2014-03-27 12:28:44
06.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-24 14:51:22
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-24 14:49:37
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-24 14:47:11
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 18 lutego 2014 r. do 21 marca 2014 r. 2013 r. Katarzyna Chomiak 2014-03-24 14:33:31
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 31.03.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-03-24 13:44:19
21.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-21 14:35:29
Uchwała Nr IV/27/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010r Katarzyna Chomiak 2014-03-21 10:42:26
Uchwała Nr LVI/373/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie do załatwiania indywidualn Katarzyna Chomiak 2014-03-21 09:43:15
Uchwała Nr LVI/362/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na Katarzyna Chomiak 2014-03-21 09:32:00
Uchwała Nr LVI/363/2014 Rady Miejksiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicja Katarzyna Chomiak 2014-03-21 09:12:13
Uchwała Nr LVI/363/2014 Rady Miejksiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicja Katarzyna Chomiak 2014-03-21 09:10:09
Uchwała Nr LVI/363/2014 Rady Miejksiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicja Katarzyna Chomiak 2014-03-21 09:05:40
Uchwała Nr LIII/329/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pałoszewo, Łazarzowi Katarzyna Chomiak 2014-03-21 08:02:24
Uchwała Nr LIV/347/2013 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołów Katarzyna Chomiak 2014-03-19 15:02:35
13.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-19 14:01:22
13.03.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-19 13:38:37
Uchwała Nr V/51/2013 z 7 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wołów obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł, których zamiar i cel emisji oraz Katarzyna Chomiak 2014-03-19 12:58:02
Uchwała Nr V/205/2012 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wołów obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.500.000 zł, których zamiar i cel emisji o Katarzyna Chomiak 2014-03-19 10:34:17
Uchwała Nr V/204/2012 z 20.09.2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku Katarzyna Chomiak 2014-03-19 10:22:25
Uchwała Nr V/259/2012 z dnia 11.12.2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołów na rok 2013 wraz z uzasadnieniem Katarzyna Chomiak 2014-03-19 10:15:18
Uchwały RIO 2011 rok Katarzyna Chomiak 2014-03-19 09:50:25
Ochrona danych osobowych- zatrzymanie dowodu Danuta Granat 2014-03-18 14:43:16
18.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-18 11:58:58
18.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-18 11:57:05
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej przez Wołowski Klub Sportowy TRAF w trybie art. 19a Kinga Pisching-Olejniczak 2014-03-14 11:50:22
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Motorowy w Wołowie w trybie art. 19a Kinga Pisching-Olejniczak 2014-03-14 11:48:51
Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - I przetarg 07.03.2014 r. Monika Skopowska 2014-03-10 10:34:16
Wołów, ul. Osiedlowa - I przetarg 07.03.2014 r. Monika Skopowska 2014-03-10 10:33:29
2014 Danuta Granat 2014-03-07 07:31:53
Wołów, ul. Polna - II 06.03.2014 r. Monika Skopowska 2014-03-06 15:00:16
Wołów, rejon ul. Rawickiej - I przetarg 05.03.2014 r. Monika Skopowska 2014-03-06 14:59:49
17.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-06 14:35:55
Ogłoszenie konkursu ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc Kinga Pisching-Olejniczak 2014-03-05 14:38:10
29 / 2014 Joanna Białkowska 2014-03-04 14:11:01
33 / 2014 Joanna Białkowska 2014-03-04 13:42:35
15.01.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-03 11:27:51
06.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-03 11:07:38
18.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-03-03 08:32:37
18.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-28 14:35:16
22.11.2013r. Karolina Grochowska 2014-02-28 14:29:36
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych Kinga Pisching-Olejniczak 2014-02-26 14:12:01
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia Kinga Pisching-Olejniczak 2014-02-26 14:06:10
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia Kinga Pisching-Olejniczak 2014-02-26 14:04:11
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-26 11:24:36
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-25 13:14:31
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-25 13:12:14
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-25 13:10:01
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-25 12:55:28
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-25 12:54:16
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-24 15:35:01
24.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-24 15:33:29
Warzęgowo - II przetarg 11.03.2014 r. Monika Skopowska 2014-02-24 14:48:35
14.01.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-24 14:22:51
17.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-21 14:51:46
18.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-21 14:48:23
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.02.2014 r. Katarzyna Chomiak 2014-02-20 15:32:04
Rudno dz. 43/1 - II przetarg 27.03.2014 Monika Skopowska 2014-02-18 10:32:56
Wołów, rejon ul. Kościuszki II przetarg 02.01.2014 r. Monika Skopowska 2014-02-18 08:46:04
Rudno dz. 43/1 AM 4 Monika Skopowska 2014-02-18 08:45:13
Prawików dz. 731 AM 1 Monika Skopowska 2014-02-18 08:44:36
Rudno dz. 43/1 - I przetarg 14.01.2014 r. Monika Skopowska 2014-02-18 08:43:27
Prawików dz. 731 AM 1 - II przetarg 10.01.2014 r. Monika Skopowska 2014-02-18 08:42:29
Wołów, rejon ul. Kościuszki II przetarg 02.01.2014 r. Monika Skopowska 2014-02-18 08:41:53
17.02.2014r. Karolina Grochowska 2014-02-17 15:21:58
09.12.2013r. Karolina Grochowska 2014-02-13 13:21:21
Budżet na rok 2014 Katarzyna Chomiak 2014-02-06 14:14:54
22.01.2014r.- Przeszkole nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie Karolina Grochowska 2014-01-31 15:12:11
Wołów, Al. Obrońców Lwowa 7/2 Katarzyna Wargosz 2014-01-28 14:29:41
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2014 Katarzyna Chomiak 2014-01-27 09:38:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2014 Katarzyna Chomiak 2014-01-27 09:32:14
Uchwała Nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2014-01-23 13:26:36
22.01.2014r.- Przeszkole nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie Karolina Grochowska 2014-01-22 11:41:59
03.01.2014r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Karolina Grochowska 2014-01-20 13:40:36
15.01.2014r. Karolina Grochowska 2014-01-20 09:22:53
Uchwała podatek od nieruchomości 2014 Alicja Dobrowolska 2014-01-20 07:37:43
03.01.2014r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Karolina Grochowska 2014-01-15 13:30:17
12.12.2013r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Karolina Grochowska 2014-01-08 07:18:52
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów, - G Łucja Barańczuk 2014-01-07 10:47:06
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów Łucja Barańczuk 2014-01-07 10:39:46
Wnioski i formularze do pobrania Adrian Kuczurak 2014-01-07 09:06:14
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów obowiązujące od 21.12.2013r. Łucja Barańczuk 2014-01-03 14:59:02
12.12.2013r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Karolina Grochowska 2014-01-03 14:15:21
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów Łucja Barańczuk 2014-01-03 13:31:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2014-01-03 12:49:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieIoletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2014-01-03 12:28:16
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2014-01-03 12:10:18
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2014-01-03 11:52:15
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok Katarzyna Chomiak 2014-01-03 10:56:36
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów Łucja Barańczuk 2014-01-03 10:25:53
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok Katarzyna Chomiak 2014-01-03 10:23:00
Oferty inwestycyjne Monika Skopowska 2014-01-03 08:59:18
UCHWAŁA Nr XVIII / 127 / 2004 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004r Łucja Barańczuk 2014-01-03 08:18:56
UCHWAŁA Nr XVIII / 128 / 2004 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004r Łucja Barańczuk 2014-01-03 08:13:12
UCHWAŁA Nr XVIII / 127 / 2004 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004r Łucja Barańczuk 2014-01-03 08:10:47
UCHWAŁA Nr XVIII / 127 / 2004 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004r Łucja Barańczuk 2014-01-03 08:08:49
Uchwała Nr XLIV/284/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2014-01-02 15:11:03
Uchwała Nr LIV/345/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pra Katarzyna Chomiak 2014-01-02 14:49:30
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Łucja Barańczuk 2014-01-02 14:37:50
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązyjący do 20.12.2013r. Łucja Barańczuk 2014-01-02 14:35:58
Łucja Barańczuk 2014-01-02 14:27:38
Uchwała Nr LIV/344/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio Katarzyna Chomiak 2014-01-02 14:03:53
Protokół Nr XLVI/2013 Katarzyna Chomiak 2014-01-02 13:01:18
Protokół Nr XLVII/2013 Katarzyna Chomiak 2014-01-02 12:20:41
Protokół Nr XLVII/2013 Katarzyna Chomiak 2014-01-02 11:46:09
Protokół Nr XLVIII/2013 Katarzyna Chomiak 2014-01-02 11:15:20
Protokół Nr XLIX/2013 Katarzyna Chomiak 2014-01-02 11:05:43
Uchwała nr LV/356/2013 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok Katarzyna Chomiak 2013-12-31 15:01:29
20.12.2013r. - Przedszkole nr 2 "Słoneczko" w Wołowie Karolina Grochowska 2013-12-31 10:12:42
20.12.2013r. - Przedszkole nr 2 "Słoneczko" w Wołowie Karolina Grochowska 2013-12-30 13:42:47
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2014 Monika Skopowska 2013-12-27 08:43:45
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2007-2013 Monika Skopowska 2013-12-27 08:34:35
PRZETARGI 2007 - 2014 Monika Skopowska 2013-12-27 08:32:59
PRZETARGI Monika Skopowska 2013-12-27 08:32:07
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2014 Monika Skopowska 2013-12-27 07:32:36
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY Monika Skopowska 2013-12-27 07:31:02
Wołów, ul. M.Skłodowskiej-Curie - I rokowania 19.12.2013 r.. Monika Skopowska 2013-12-27 07:21:50
Wołów, ul. Ks.F.Bosaka Monika Skopowska 2013-12-27 07:21:15
Wołów, ul. Polna I przetarg nieograniczony 09.12.2013 r. Monika Skopowska 2013-12-27 07:20:29
Warzęgowo I przetarg nieograniczony 09.12.2013 r. Monika Skopowska 2013-12-27 07:19:51
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-12-23 14:31:05
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 Kinga Pisching-Olejniczak 2013-12-23 13:18:02
wykaz- dzierżawa Marek Krasowski 2013-12-19 09:15:08
Lubiąż, ul. Ks. B. Wysokiego 3/3 Katarzyna Wargosz 2013-12-18 14:26:25
12.12.2013r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Karolina Grochowska 2013-12-17 15:31:58
12.12.2013r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Karolina Grochowska 2013-12-16 09:20:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejksiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-12-14 12:42:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2013-12-14 12:27:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publiczne Katarzyna Chomiak 2013-12-14 11:01:41
09.12.2013r. Karolina Grochowska 2013-12-13 15:05:11
Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie -/rozpoczęcie pełnienia funkcji/ - Danuta Tomków ji Krystyna Trzeciak 2013-12-13 13:13:15
Podinspektor - Magdalena Golczyńska Krystyna Trzeciak 2013-12-13 11:55:19
09.12.2013r. Karolina Grochowska 2013-12-11 14:22:15
Uchwała Nr LIV/347/2013 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołów Katarzyna Chomiak 2013-12-10 14:09:47
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Kinga Pisching-Olejniczak 2013-12-10 09:33:04
Obwieszczenie WSR.6220.7.9.2013.ET Karolina Grochowska 2013-12-09 15:08:28
09.12.2013r. Karolina Grochowska 2013-12-09 15:04:02
09.12.2013r. Karolina Grochowska 2013-12-09 14:47:41
Prawików dz. 731 AM 1 - II przetarg 10.01.2014 r. Ewa Olcha 2013-12-06 08:38:52
Gródek - II przetarg nieograniczony 25.11.2013 r. Monika Skopowska 2013-12-04 12:57:55
Wróblewo - II przetarg nieograniczony 22.11.2013 r. Monika Skopowska 2013-12-04 12:56:27
Wołów, ul. Roztocze - III przetarg nieograniczony 26.11.2013 r. Monika Skopowska 2013-12-04 12:55:51
Rataje - II przetarg nieograniczony 22.11.2013 r. Monika Skopowska 2013-12-04 12:55:19
Pierusza 40/4 - II przetarg nieograniczony 25.11.2013 r. Monika Skopowska 2013-12-04 12:54:50
Pierusza 40/5 - II przetrg Niograniczony 25.11.2013 r. Monika Skopowska 2013-12-04 12:54:25
Mojęcice dz. 501/6 - II przetarg 26.11.2013 r. Monika Skopowska 2013-12-04 12:53:15
Uchwała Nr LIII/327/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwał związanych z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Katarzyna Chomiak 2013-12-03 09:44:57
Wykaz podmiotów Izabela Bek-Kaczkowska 2013-12-02 11:20:59
16.10.2013r. Karolina Grochowska 2013-11-28 13:29:50
Podatek rolny w 2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-11-25 14:28:50
Podatek rolny Katarzyna Chomiak 2013-11-25 14:18:51
Podatek od nieruchomości Katarzyna Chomiak 2013-11-25 14:17:25
Podatek od nieruchomości Katarzyna Chomiak 2013-11-25 14:14:59
Uchwała Nr LIV/339/2013 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Wołów w 20 Katarzyna Chomiak 2013-11-22 13:44:17
Uchwała Nr LIV/338/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Katarzyna Chomiak 2013-11-22 13:14:04
Podinspektor - Magdalena Golczyńska Adrian Kuczurak 2013-11-21 14:31:14
18.10.2013r. Karolina Grochowska 2013-11-19 15:42:07
wykaz- dzierżawa Marek Krasowski 2013-11-18 12:22:49
Prawików dz. 731 AM 1 - I przetarg 04.11.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 15:01:19
Wołów,ul. Polna -III przetarg 25.10.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 15:00:49
Wołów, ul. M.Skłodowskiej-Curie - II przetarg 11.10.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 15:00:14
Wołów, rejon ul. Kościuszki I przetarg 14.10.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:59:38
Mojęcice dz. 501/5 I przetarg 09.09.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:59:02
Wołów, ul. M.Skłodowskiej-Curie - I przetarg 05.08.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:58:26
Wołów, ul. Składowa I rokowania Monika Skopowska 2013-11-14 14:57:18
Wołów, ul. Ludowa - III- przetarg 27.08.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:56:27
Wróblewo - I przetarg 09.07.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:55:08
Pierusza - I przetarg 09.07.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:54:42
Pierusza - I przetarg 09.07.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:54:15
Rataje - I przetarg 09.07.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:53:45
Stary Wołów dz. 228/6 -III przetarg 02.07.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:53:15
Stary Wołów dz. 228/5 - III przetarg 02.07.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:52:47
Stary Wołów dz.228/3 - III przetarg 02.07.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:38:12
Stary Wołów - dz. 228/2 - III przetarg nieograniczony Monika Skopowska 2013-11-14 14:37:27
Pełczyn - IV przetarg 03.07.2007 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:36:57
Wołów, ul. Grudzińskiego - III przetarg 03.07.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:36:07
Wołów, rejon ul. Kościuszki - II przetarg 24.06.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:34:44
Wołów, ul. Matejki - II przetarg 24.06.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:34:16
Gródek - I przetarg 29.05.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:33:43
Wołów, ul. Polna - II przetarg 17.05.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:33:19
Wołów, ul. Składowa - II przetarg 17.05.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:32:54
Uskorz Wielki - IV przetarg 14.05.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:32:11
Wołów, ul Osiedlowa III przetarg 15.05.2013 r. Monika Skopowska 2013-11-14 14:31:41
Obwieszczenie nr WSR.6220.8.6.2013.ET Izabela Bek-Kaczkowska 2013-11-12 11:05:32
24.09.2013 r. Karolina Grochowska 2013-11-08 15:50:15
11.10..2013r. Karolina Grochowska 2013-11-08 15:48:59
Sesja LIII/2013 m- 2013.10.24 Katarzyna Chomiak 2013-11-07 11:38:37
Sesja LII/2013 - 2013.10.11 Katarzyna Chomiak 2013-11-07 11:32:46
Uchwała Nr LII/324/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2013-11-07 11:08:48
Adrian Kuczurak 2013-11-06 11:30:22
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-11-06 11:26:55
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-11-06 11:23:28
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-11-06 09:15:47
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-11-06 09:11:04
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-11-06 09:06:20
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-11-06 09:00:57
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-11-04 10:54:21
Wołów, ul. Zwycięstwa 25/2 Katarzyna Wargosz 2013-10-31 10:45:01
Interpretacja w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości Alicja Dobrowolska 2013-10-30 12:38:11
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś z Lipnicy. Kinga Pisching-Olejniczak 2013-10-29 15:21:34
18.10.2013r. Karolina Grochowska 2013-10-25 15:02:51
18.10.2013r. Karolina Grochowska 2013-10-25 15:01:31
18.10.2013r. Karolina Grochowska 2013-10-23 13:00:21
Oferty inwestycyjne Monika Skopowska 2013-10-23 12:53:45
Oferty inwestycyjne Monika Skopowska 2013-10-23 12:49:54
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża Katarzyna Chomiak 2013-10-23 11:46:33
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Miasto Wołów Katarzyna Chomiak 2013-10-23 11:32:27
18.10.2013r. Karolina Grochowska 2013-10-22 16:15:29
16.10.2013r. Karolina Grochowska 2013-10-22 16:12:10
11.10..2013r. Karolina Grochowska 2013-10-22 16:10:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Miasto Wołów Katarzyna Chomiak 2013-10-21 11:44:40
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża Katarzyna Chomiak 2013-10-21 11:26:36
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 21 września 2013 r. do 15 października 2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-10-21 08:50:02
Zarządzenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Kinga Pisching-Olejniczak 2013-10-18 16:01:26
Zarządzenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie konsultacji programu współpracy Kinga Pisching-Olejniczak 2013-10-18 15:59:21
Zarządzenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie konsultacji programu współpracy Kinga Pisching-Olejniczak 2013-10-18 15:48:57
Zarządzenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie konsultacji programu współpracy Kinga Pisching-Olejniczak 2013-10-18 15:41:53
16.10.2013r. Karolina Grochowska 2013-10-18 14:50:52
Wykaz wniosków i decyzji na usunięcie drzew i krzewów. Izabela Bek-Kaczkowska 2013-10-11 11:36:53
Obwieszczenie nr WSR.6220.7.8.2013.ET Izabela Bek-Kaczkowska 2013-10-09 08:05:08
Uchwała Nr LI/320/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-10-07 08:05:10
Uchwała Nr LI/320/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-10-04 15:21:54
142 / 2013 Joanna Białkowska 2013-10-04 11:48:52
Sesja Rady MIejskiej w Wołowie - 30.09.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-10-04 08:40:10
Wołów, ul. Korzeniowskiego dz. nr 11/23 Am 35 Katarzyna Wargosz 2013-10-02 09:23:10
Zawiadomienie WSR.6220.8.1.2013.ET Izabela Bek-Kaczkowska 2013-09-27 11:36:46
30.08.2013 r. Karolina Grochowska 2013-09-24 14:13:20
Wołów, ul. Bema 12/4 Katarzyna Wargosz 2013-09-24 09:12:42
Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2013-09-23 16:08:05
Sesja Rady MIejskiej w Wołowie - 30.09.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-09-23 16:03:14
16.08.2013r. Karolina Grochowska 2013-09-19 10:56:50
Uchwała nr XLIX/314/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Katarzyna Chomiak 2013-09-18 15:35:40
30.08.2013 r. Karolina Grochowska 2013-09-18 15:08:50
16.08.2013r. Karolina Grochowska 2013-09-18 14:51:22
Wykaz podmiotów Izabela Bek-Kaczkowska 2013-09-18 08:42:46
Protokół Nr XLVIII/2013 Katarzyna Chomiak 2013-09-09 14:26:33
Protokół Nr XLVII/2013 Katarzyna Chomiak 2013-09-09 14:21:40
Protokół Nr XLVII/2013 Katarzyna Chomiak 2013-09-09 14:09:09
Protokół Nr XLVI/2013 Katarzyna Chomiak 2013-09-09 13:08:16
Uchwała nr L/315/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dodatku mieszkaniowego Katarzyna Chomiak 2013-09-04 10:21:13
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2013-08-29 08:14:58
Telefony i eMaiĺe Katarzyna Chomiak 2013-08-28 10:22:09
Obwieszczenie nr WSR.6220.6.7.2013.ET Izabela Bek-Kaczkowska 2013-08-27 13:25:28
13.08.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-23 11:26:04
13.08.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-23 11:17:54
13.08.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-22 15:36:28
09.08.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-22 15:30:05
18.07.2013 Karolina Grochowska 2013-08-22 15:24:23
Projekt uchwały w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dodatku mieszkaniowego. Edyta Bagińska 2013-08-22 09:32:41
13.08.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-21 15:44:43
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-08-19 08:32:33
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-08-19 08:25:38
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-08-19 08:21:34
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-08-19 08:09:53
Ogłoszenie WSR.6220.4.7.2013.ET Izabela Bek-Kaczkowska 2013-08-16 14:14:20
13.08.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-13 14:47:01
Sesja XLIX - 2013.08.13 Katarzyna Chomiak 2013-08-13 14:43:55
Sesja Rady Miejskiej - 13.08.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-08-12 12:50:48
Protokół Nr XLV/2013 Katarzyna Chomiak 2013-08-12 11:45:18
19.07.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-12 10:53:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Edyta Bagińska 2013-08-12 08:53:27
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa Edyta Bagińska 2013-08-09 17:17:22
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Edyta Bagińska 2013-08-09 17:15:03
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 18 czerwca 2013 r. do 09 sierpnia 2013 r. Edyta Bagińska 2013-08-09 17:05:56
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa Edyta Bagińska 2013-08-09 17:02:18
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Edyta Bagińska 2013-08-09 16:54:29
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2013-08-08 11:27:35
Burmistrz Miasta Katarzyna Chomiak 2013-08-08 11:24:21
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2013-08-08 11:04:22
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2013-08-08 11:00:20
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2013-08-08 10:51:40
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2013-08-07 12:39:06
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2013-08-07 12:36:30
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2013-08-07 12:31:43
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2013-08-07 12:04:47
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2013-08-07 12:01:47
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2013-08-07 11:52:36
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2013-08-07 11:02:17
19.07.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-06 15:37:48
18.07.2013 Karolina Grochowska 2013-08-05 15:38:04
Mieczysław Cap Katarzyna Chomiak 2013-08-02 14:55:56
19.07.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-01 15:44:57
19.07.2013r. Karolina Grochowska 2013-08-01 15:31:43
Danuta Stanisława Jelec Katarzyna Chomiak 2013-07-31 09:07:15
19.07.2013r. Karolina Grochowska 2013-07-30 16:11:37
18.07.2013 Karolina Grochowska 2013-07-30 13:56:16
19.07.2013r. Karolina Grochowska 2013-07-25 15:54:25
18.07.2013 Adrian Kuczurak 2013-07-24 19:35:17
18.07.2013 Adrian Kuczurak 2013-07-23 14:35:04
03.07.2013r. Karolina Grochowska 2013-07-16 15:12:36
06.06.2013r. Karolina Grochowska 2013-07-16 15:10:01
03.07.2013r. Karolina Grochowska 2013-07-12 14:02:36
03.07.2013r. Karolina Grochowska 2013-07-10 13:43:21
Ireneusz Skorupski Edyta Bagińska 2013-07-09 14:11:06
Dyrektor Przedszkola ́́Chatka Puchatka" rozpoczęcie pełnienia funkcji - Krystyna Dżumyk i Krystyna Trzeciak 2013-07-09 14:10:55
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wołowie - Adam Zdobylak Krystyna Trzeciak 2013-07-09 09:06:09
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojęcicach - Mirosława Gluz Krystyna Trzeciak 2013-07-09 08:57:47
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojęcicach - Mirosława Gluz Krystyna Trzeciak 2013-07-09 08:40:15
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie - Teresa Maślanka Krystyna Trzeciak 2013-07-09 08:27:34
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś Adrian Kuczurak 2013-07-08 08:17:04
22.05.2013r. Karolina Grochowska 2013-07-04 15:26:05
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie - Adam Nowak Krystyna Trzeciak 2013-07-04 11:05:59
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie - Adam Nowak Krystyna Trzeciak 2013-07-04 10:53:32
Dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wolowie Krystyna Trzeciak 2013-07-04 09:55:52
4. Uchwała nr XLVII/295/2013w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok. Edyta Bagińska 2013-07-04 08:23:20
3. Uchwała nr XLVII/294/2013w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2012 rok. Edyta Bagińska 2013-07-04 08:06:45
2. Uchwała nr XLVII/293/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok. Edyta Bagińska 2013-07-04 07:50:55
1. Uchwała nr XLVII/292/2013 w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego, którego mandat wygasł. Edyta Bagińska 2013-07-03 16:09:00
22.05.2013r. Karolina Grochowska 2013-07-03 15:23:31
Sesja XLII/2013 - 2013.06.26 Edyta Bagińska 2013-07-03 15:15:17
26.04.2013 Karolina Grochowska 2013-07-02 14:33:35
26.04.2013 Karolina Grochowska 2013-06-28 15:27:21
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2013-06-27 12:11:18
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Danuta Jelec Katarzyna Chomiak 2013-06-21 15:00:09
Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Wołowie - oświadczenia majątkowe za 2012 rok Katarzyna Chomiak 2013-06-21 14:52:23
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Garwół, Łososiowice, Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Stary Wołów. Edyta Bagińska 2013-06-21 11:46:53
Uchwała Nr XLVI/290/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wołów na lata 2013 - 2015 Katarzyna Chomiak 2013-06-17 11:57:59
10.04.2013r. Karolina Grochowska 2013-06-13 16:00:42
10.04.2013r. Karolina Grochowska 2013-06-13 15:53:28
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Lubiąż Magdalena Draczyńska 2013-06-06 10:00:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wołów na lata 2013 - 2015 Katarzyna Chomiak 2013-05-23 08:59:24
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.05.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-05-23 08:04:40
Oferta Stowarzyszenie Aktywna Wieś Magdalena Draczyńska 2013-05-22 15:46:45
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś Magdalena Draczyńska 2013-05-22 15:44:13
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś Magdalena Draczyńska 2013-05-22 15:08:07
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś Magdalena Draczyńska 2013-05-22 14:33:48
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś Magdalena Draczyńska 2013-05-22 14:22:58
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-05-20 12:32:49
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-05-20 11:54:45
Obwieszczenie WSR.6220.3.6.2013.ET Izabela Bek-Kaczkowska 2013-05-16 11:15:01
2011-06-08 (nierozstrzygnięty) Karolina Grochowska 2013-05-14 10:10:06
Uchwała Nr XLV/288/2013 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-05-08 13:07:12
Uchwała Nr XLV/288/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Katarzyna Chomiak 2013-05-08 10:51:32
Uchwała Nr XLV/288/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Katarzyna Chomiak 2013-05-08 10:07:55
Uchwała Nr XLV/287/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej P Katarzyna Chomiak 2013-05-08 09:33:21
Uchwała Nr XLV/286/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce OSP Gminy Wołów - Ochotniczej Straży Pożarnej Krzydlina Wielka na reali Katarzyna Chomiak 2013-05-08 09:19:24
Protokół Nr XLIV/2013 Katarzyna Chomiak 2013-05-06 12:32:47
Wołów, ul. Roztocze - II przetarg 22.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-25 09:31:17
Wołów, ul. Polna - II przetarg 22.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-25 09:08:10
Wołów, ul. Składowa - II przetarg 22.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-25 08:44:02
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012 Magdalena Draczyńska 2013-04-23 16:08:00
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.04.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-04-22 11:28:12
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - .04.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-04-22 08:34:01
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych Izabela Bek-Kaczkowska 2013-04-17 13:47:58
Stary Wołów - II przetarg 15.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 11:22:12
Stary Wołów - II przetarg 15.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 11:20:22
Stary Wołów - II przetarg 15.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 11:19:27
Stary Wołów - II przetarg 15.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 11:03:58
Stary Wołów - II przetarg 15.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 11:02:51
Stary Wołów - II przetarg 15.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 11:00:48
Stary Wołów - II przetarg 15.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 10:58:00
Stary Wołów - II przetarg 15.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 10:57:19
Wołów, ul. Polna 9/13, 9/11,9/19,8/6 AM 26 - I przetarg 08.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 10:50:52
Wołów, ul. Akacjowa - II przetarg 09.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 10:48:45
Wołów, ul. Składowa 5/6, 7/2, 8/2 AM 33 - I przetarg 08.04.2013 r. Monika Skopowska 2013-04-16 10:47:37
Wołów, ul. Ludowa - II przetarg 29.03.2013 Monika Skopowska 2013-04-16 10:46:33
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-04-15 14:00:25
Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż Magdalena Draczyńska 2013-04-11 10:28:19
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż w trybie art. 19a Magdalena Draczyńska 2013-04-11 10:25:40
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-04-05 10:37:47
Uchwała nr XLII/277/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce - Gmina Wołów - Strefa IX Katarzyna Chomiak 2013-04-04 15:05:05
Uchwała Nr XLII/269/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Sm Katarzyna Chomiak 2013-04-04 13:55:30
Uchwała Nr XLII/272/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice - Gmina Wołów - Katarzyna Chomiak 2013-04-04 11:35:40
Uchwała Nr XLII/276/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Stobno, Mojęcice - Gmina Wołów - Strefa VIII Katarzyna Chomiak 2013-04-04 08:33:11
Uchwała Nr XLII/275/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków - Gmina Wołów - Strefa VII Katarzyna Chomiak 2013-04-04 08:25:52
Uchwała Nr XLII/274/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Dębno, Rudno - Gmina Wołów - Strefa VI Katarzyna Chomiak 2013-04-04 08:13:39
Uchwała XLII/273/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica - Gmina Wołów - Strefa V Katarzyna Chomiak 2013-04-04 08:03:52
Uchwała Nr XLII/271/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce - Gmina Wołów - Strefa III Katarzyna Chomiak 2013-04-04 07:47:53
Uchwała Nr XLII/270/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP - zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo - Gmina Wo Katarzyna Chomiak 2013-04-03 15:25:28
Uchwała Nr XLII/268/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przedstrzennego - Miasto Wołów Katarzyna Chomiak 2013-04-03 14:47:03
Uchwała Nr XLII/274/2013 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie uchwalenia MPZP zespołu wsi: Dębno, Rudno - Gmina Wołów - Strefa VIz dnia 15 lutego 2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-04-03 10:48:28
Uchwała Nr XLII/274/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-04-03 10:43:29
Uchwała Nr XLIII/279/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/164/12 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz Katarzyna Chomiak 2013-04-02 14:28:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-04-02 12:18:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-04-02 11:37:47
04.02.2013 Karolina Grochowska 2013-03-28 14:57:20
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Strzeleckie Hubertus w trybie art. 19a Magdalena Draczyńska 2013-03-25 15:16:24
Wołów,ul. G. Herlinga-Grudzińskiego II przetarg 14.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:16:57
Wołów, ul. Polna 8/2 i 1/4 AM 26 - I przetarg 08.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:13:33
Wołów, ul. Składowa 48/2 i 29 AM 26 I przetarg 08.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:12:36
Wołów, ul. Roztocze - I przetarg 08.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:11:21
Wołów ul. Boczna 22/1 - II przetarg 14.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:10:13
Wołów, ul. Boczna 22/2 - II przetarg 14.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:09:14
Wołów, ul. Rawicka - III przetarg 20.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:07:57
Siodłkowice - III przetarg 20.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:06:42
Pełczyn - III przetarg 20.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:05:38
Zagórzyce - III przetarg 20.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:04:44
Wołów, rejon ul. Kościuszki - I przetarg 22.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:03:48
Wołów, ul. Matejki - I przetarg 22.03.2013 r. Monika Skopowska 2013-03-25 10:02:22
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały w trybie art. 19a Magdalena Draczyńska 2013-03-21 17:42:30
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Sympatyków Uskorz Maływ trybie art. 19a Magdalena Draczyńska 2013-03-21 17:39:29
Oferta Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały Magdalena Draczyńska 2013-03-21 17:18:00
Oferta Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały Magdalena Draczyńska 2013-03-21 17:11:22
04.02.2013 Karolina Grochowska 2013-03-20 15:32:52
28.02.2013 Karolina Grochowska 2013-03-15 15:42:15
04.02.2013 Karolina Grochowska 2013-03-14 15:29:55
05.02.2013 Karolina Grochowska 2013-03-13 15:37:04
05.02.2013 Karolina Grochowska 2013-03-13 15:29:58
29.01.2013 Karolina Grochowska 2013-03-06 13:54:44
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2013-03-01 13:47:36
Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - III przetarg 19.02.2013 r. Monika Skopowska 2013-02-26 09:46:31
Uskorz Wielki - III przetarg 19.02.2013 r. Monika Skopowska 2013-02-26 09:34:10
Stary Wołów - I przetarg 18.02.2013 Monika Skopowska 2013-02-26 09:29:16
Stary Wołów - I przetarg 18.02.2013 Monika Skopowska 2013-02-26 09:20:24
Stary Wołów - I przetarg 18.02.2013 r. Monika Skopowska 2013-02-26 09:12:30
Stary Wołów - I przetarg 18.02.2013 r. Monika Skopowska 2013-02-26 08:59:47
Satry Wołów - I przetarg 18.02.2013 r. Monika Skopowska 2013-02-26 08:55:12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża Katarzyna Chomiak 2013-02-25 12:06:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo - Gmina Wołów - Strefa Katarzyna Chomiak 2013-02-25 11:59:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce - Gmina Wołów - Strefa IX Katarzyna Chomiak 2013-02-25 11:51:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Stobno, Mojęcice - Gmina Wołów - Strefa VIII Katarzyna Chomiak 2013-02-25 11:44:44
Projekt w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków - Gmina Wołów - Strefa VII Katarzyna Chomiak 2013-02-25 11:39:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Dębno, Rudno - Gmina Wołów - Strefa VI Katarzyna Chomiak 2013-02-25 11:29:31
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica - Gmina Wołów - Strefa V Katarzyna Chomiak 2013-02-25 11:06:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice - Gmina Wołów - Strefa IV Katarzyna Chomiak 2013-02-25 10:56:33
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce - Gminy Wołów - Strefa III Katarzyna Chomiak 2013-02-25 10:47:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo - Gmina Wołów - Strefa Katarzyna Chomiak 2013-02-25 10:27:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża Katarzyna Chomiak 2013-02-25 10:19:59
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXV/164/12 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będąc Katarzyna Chomiak 2013-02-25 09:30:21
12.02.2013 Karolina Grochowska 2013-02-22 14:40:30
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 1.03.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-02-22 14:35:40
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - .03.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-02-20 14:20:00
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ści Katarzyna Chomiak 2013-02-20 12:26:40
11.02.2013 Karolina Grochowska 2013-02-19 15:41:13
Protokół Nr XXXVI/2012 Katarzyna Chomiak 2013-02-19 12:51:48
Protokół Nr XXXVI/2012 Katarzyna Chomiak 2013-02-19 12:27:38
Protokół Nr XXXVI/2012 Katarzyna Chomiak 2013-02-19 12:01:15
Protokół Nr XXXVI/2012 Katarzyna Chomiak 2013-02-19 11:37:06
Protokół Nr XXXVI/2012 Katarzyna Chomiak 2013-02-19 10:54:07
Protokół Nr XXXVI/2012 Katarzyna Chomiak 2013-02-19 10:25:58
Protokół Nr XXXVIII/2012 Katarzyna Chomiak 2013-02-14 10:03:27
Sesja Rady Miejskiej XLII- 15.02.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-02-14 09:05:52
Sesja XLII- 15.02.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-02-13 11:22:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Chomiak 2013-02-13 08:29:45
Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Katarzyna Chomiak 2013-02-13 08:28:00
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie. Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie. Katarzyna Chomiak 2013-02-13 08:25:48
Sesja XL- 24.01.2013 r. Katarzyna Chomiak 2013-02-12 15:52:08
Wołów, ul. Boczna 22/2 - II przetarg 14.03.2013 r. Ewa Olcha 2013-02-08 14:39:14
05.02.2013 Karolina Grochowska 2013-02-06 11:03:52
05.02.2013 Karolina Grochowska 2013-02-06 10:58:26
04.02.2013 Karolina Grochowska 2013-02-06 10:52:13
04.02.2013 Karolina Grochowska 2013-02-05 11:48:20
Ogłoszenia 2013 Kinga Pisching-Olejniczak 2013-02-04 15:18:48
Ogłoszenia 2013 Kinga Pisching-Olejniczak 2013-02-04 15:16:05
Ogłoszenie 2013 Kinga Pisching-Olejniczak 2013-02-04 14:37:38
Ogłoszenie 2013 Kinga Pisching-Olejniczak 2013-02-04 14:27:10
Podatki i opłaty lokalne Katarzyna Chomiak 2013-02-01 08:55:32
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych Katarzyna Chomiak 2013-01-31 09:30:50
Podatek rolny Katarzyna Chomiak 2013-01-31 09:11:30
Podatek od śr. transportowych Katarzyna Chomiak 2013-01-31 09:03:36
Podatki i opłaty lokalne Katarzyna Chomiak 2013-01-31 08:56:00
Podatek od nieruchomości Katarzyna Chomiak 2013-01-31 08:52:55
Podatki i opłaty lokalne Katarzyna Chomiak 2013-01-31 08:42:38
Wołów, ul. Wojska Polskiego 28/5 Ewa Olcha 2013-01-30 13:54:47
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy WIT.2711.01.2013.AL, Nazwa zadania: Animowanie życia kulturalnego w Lubiążu - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Lubi Karolina Grochowska 2013-01-29 15:47:35
Sesja XXXX - 2013.01.24 Katarzyna Chomiak 2013-01-29 14:16:37
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Klutury Rady Miejskiej w Wołowie na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-01-28 14:18:23
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejjskiej w Wołowie na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-01-28 13:42:16
wykazy - dzierżawa Marek Krasowski 2013-01-24 09:15:30
PRZETARGI 2013 Monika Skopowska 2013-01-22 13:50:25
2013 WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY Monika Skopowska 2013-01-22 13:49:36
Monika Skopowska 2013-01-22 13:44:24
Monika Skopowska 2013-01-22 13:30:24
Budżet na rok 2013 Katarzyna Chomiak 2013-01-21 13:32:36
Budżet na rok 2013 Katarzyna Chomiak 2013-01-21 13:24:07
Budżet na rok 2013 Katarzyna Chomiak 2013-01-21 12:41:45
Budżet na rok 2013 Katarzyna Chomiak 2013-01-21 11:19:39
Budżet na rok 2013 Katarzyna Chomiak 2013-01-21 10:48:42
Budżet na rok 2013 Katarzyna Chomiak 2013-01-21 10:25:46
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku Magdalena Draczyńska 2013-01-21 09:21:38
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku Magdalena Draczyńska 2013-01-21 09:18:54
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 Magdalena Draczyńska 2013-01-18 15:37:43
Wrzosy 141/1 II przetarg 08.01.2013 r. Ewa Olcha 2013-01-18 11:29:08
Wrzosy 142 II przetarg 08.01.2013 r. Ewa Olcha 2013-01-18 11:25:10
Wołów,ul. Ludowa - I Przetarg 12.12.2012 r. Ewa Olcha 2013-01-18 11:20:59
Stary Wołów - I przetarg Ewa Olcha 2013-01-18 11:01:33
Uskorz Wielki - III przetarg Ewa Olcha 2013-01-18 10:57:02
Sprwozdanie z realizacji planu audytu na rok 2012 Artur Gaweł 2013-01-15 13:16:57
Protokół Nr XXXVII/2012 Katarzyna Chomiak 2013-01-11 14:49:33
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2012 roku Artur Gaweł 2013-01-11 12:35:34
Sprwozdanie z realizacji planu audytu na rok 2012 Artur Gaweł 2013-01-11 12:28:08
2012 kontrole i audyt Artur Gaweł 2013-01-11 11:55:10
2012 kontrole i audyt Artur Gaweł 2013-01-11 11:51:28
Protokoły z kontroli jednostek organizacyjnyxch UMiG w Wołowie Artur Gaweł 2013-01-11 11:45:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2013-01-11 11:03:54
Uchwała Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-01-11 09:48:47
Uchwała Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-01-11 09:17:05
Uchwała Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-01-10 15:32:09
Uchwała Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-01-10 14:57:26
Uchwała Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2013-01-10 14:03:53
Uchwała Nr XXXVIII/244/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Katarzyna Chomiak 2013-01-10 10:15:25
Uchwała nr XXXVIII/244/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Katarzyna Chomiak 2013-01-10 09:36:12
Protokół Nr XXXVI/2012 Katarzyna Chomiak 2013-01-10 08:12:21
Uchwała Nr XXXVII/240/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo Katarzyna Chomiak 2013-01-02 10:40:59
Uchwała Nr XXXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ter Katarzyna Chomiak 2013-01-02 08:50:18
2012-12-07 (rozstrzygnięty) Artur Gaweł 2012-12-28 11:07:48
2012-12-07 Artur Gaweł 2012-12-28 11:01:58
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 28.12.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-12-21 15:23:26
2012-08-31 Piotr Szymczyk 2012-12-18 11:30:23
Wołów, ul. Akacjowa I przetarg 12.12.2012 r. Monika Skopowska 2012-12-18 11:05:25
Wołów,ul. Ludowa - I Przetarg 12.12.2012 r. Monika Skopowska 2012-12-18 11:04:16
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2012-12-14 11:38:44
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2012-12-14 10:57:15
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok Katarzyna Chomiak 2012-12-14 10:30:57
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-12-14 08:50:47
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Katarzyna Chomiak 2012-12-13 14:45:20
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 18.12.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-12-13 11:33:51
Uchwała Nr XXXIV/221/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy Katarzyna Chomiak 2012-12-13 11:13:21
Uchwała Nr XXXIV/221/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy Katarzyna Chomiak 2012-12-13 10:50:53
Uchwała nr XXXVI/230/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Katarzyna Chomiak 2012-12-10 09:50:06
Uchwała nr XXXVI/230/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Katarzyna Chomiak 2012-12-10 09:37:07
Uchwała nr XXXVI/230/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Katarzyna Chomiak 2012-12-10 08:59:54
2012-11-21 (rozstrzygnięty) Artur Gaweł 2012-12-07 16:09:40
2012-11-21 Artur Gaweł 2012-12-07 16:07:05
Wołów, ul. Osiedlowa - przetarg 04.12.2012 Monika Skopowska 2012-12-06 08:22:55
Wołów, ul. Dębowa - II przetarg 04.12.2012 r. Monika Skopowska 2012-12-06 08:20:53
Protokół Nr XXXV/2012 Katarzyna Chomiak 2012-12-03 14:44:03
2012-11-21 Piotr Szymczyk 2012-11-30 13:01:11
Notatka z prac komisji Magdalena Draczyńska 2012-11-30 08:43:14
Uchwała Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-11-29 08:05:03
Statut Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-11-29 07:47:52
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych Katarzyna Chomiak 2012-11-28 13:42:48
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-11-28 13:32:04
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-11-28 13:18:07
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-11-28 13:05:00
Uchwała Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-11-28 11:07:46
Statut Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-11-28 11:03:14
Statut Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-11-28 10:44:58
Uchwała Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia STatutu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-11-28 09:17:29
Protokół Nr XXXII/2012 Katarzyna Chomiak 2012-11-27 14:17:45
Protokół Nr XXXIII/2012 Katarzyna Chomiak 2012-11-27 13:20:04
Prawików Monika Skopowska 2012-11-26 10:21:32
Wołów, ul. Wojska Polskiego Monika Skopowska 2012-11-26 10:18:28
Uchwała Nr XXXV/226/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Katarzyna Chomiak 2012-11-22 15:09:34
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:53:15
Ogłoszenie o sprostowaniu Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:51:18
Formularz do konsultacji Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:49:28
Uchwała "w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy ..."PROJEKT DO KONSULTACJI Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:47:16
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wołów ..." Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:44:55
Oferta realizacji zadania publicznego Wołowski Klub Sportowy Tańca TRAF Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:42:39
Informacja dotycząca składania oferty - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Karola Boromeusza ul. Ks. H. Kołłątaja 2 Wołów Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:40:06
Informacja dotycząca składania oferty - Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:37:09
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:34:30
Informacja dotycząca składania oferty Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:31:37
Informacja o wynikach konkursu Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:27:58
Protokół z prac Komisji Konkursowej Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:25:22
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:21:39
Ogłoszenie Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:18:54
Informacja o wynikach konkursu Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:12:44
Wróblewo działka 27/4 AM 1 Ewa Olcha 2012-11-21 12:09:00
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert. Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:08:39
Wzór - oferta realizacji zadania publicznego Magdalena Draczyńska 2012-11-21 12:05:56
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Magdalena Draczyńska 2012-11-21 11:59:44
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 26.08.2011r. Magdalena Draczyńska 2012-11-21 11:53:16
PROTOKÓŁ z dnia 10 marca 2011r Magdalena Draczyńska 2012-11-21 11:51:13
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 24.02.2011 Magdalena Draczyńska 2012-11-21 11:49:12
Oferta Organizacji Pozarządowej Magdalena Draczyńska 2012-11-21 11:46:47
Oferta Organizacji Pozarządowej Magdalena Draczyńska 2012-11-21 11:44:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert [unieważnione] Magdalena Draczyńska 2012-11-21 11:41:41
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2011 ROK Magdalena Draczyńska 2012-11-21 11:38:23
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW z dnia 19.10.2010r Magdalena Draczyńska 2012-11-21 11:27:12
2012-11-05 Piotr Szymczyk 2012-11-20 15:31:42
Lipnica - I przetarg 14.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-16 10:46:02
Wrzosy dz.141/1- I przetarg 12.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-16 10:42:48
Wrzosy - I przetarg 12.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-16 10:42:02
Wrzosy - I przetarg 12.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-16 10:40:56
Wołów, ul. Herlinga-Grudzińskiego - I przetarg 12.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-16 10:40:15
Wołów, ul. Boczna - I przetarg 12.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-16 10:39:34
Wołów, ul. Boczna - I przetarg 12.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-16 10:37:19
Wołów, ul. Boczna - I przetarg 12.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-16 10:30:24
2012-11-05 Piotr Szymczyk 2012-11-14 08:06:45
Wołów, ul. Rawicka - I przetarg 08.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-08 12:45:16
Pełczyn - przetarg 06.11.2012 r. Monika Skopowska 2012-11-08 12:44:23
Dyrektor szkoły Podstwowej - Małgorzata Wilczyńska/zakończenie pelnienia funkcji/ Krystyna Trzeciak 2012-11-05 13:14:41
Obwieszczenie Młodzieżowa Rada Miejska Danuta Granat 2012-10-29 10:27:25
Siodłkowice dz. 127/4 Monika Skopowska 2012-10-24 15:15:01
Zagórzyce dz. 35/1 Monika Skopowska 2012-10-24 15:14:09
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia Burmistrza Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-10-24 08:49:34
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.10.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-10-24 08:44:24
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.10.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-10-24 08:07:00
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.10.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-10-22 16:11:18
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-10-19 10:00:26
Sprostowanie Magdalena Draczyńska 2012-10-18 08:30:25
Ogłoszenie Magdalena Draczyńska 2012-10-18 08:20:58
Pożytek Publiczny Magdalena Draczyńska 2012-10-17 14:54:04
2012-08-28 Piotr Szymczyk 2012-10-16 14:58:35
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-10-15 13:50:41
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-10-15 13:27:27
Pełczyn - przetarg 02.11.2012 r. Ewa Olcha 2012-10-12 09:30:48
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 28.09.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-10-11 14:56:55
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 21 sierpnia 2012 r. do 20 wrześniania 2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-10-11 14:51:14
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 21 sierpnia 2012 r. do 20 wrześniania 2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-10-11 14:08:09
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.10.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-10-11 12:24:30
Uchwała Nr XXXII/208/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wie Katarzyna Chomiak 2012-10-11 10:28:27
Sesja XXXIII - 2012.10.29 Katarzyna Chomiak 2012-10-11 10:13:40
Uchwała - PROJEKT DO KONSULTACJI Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:58:46
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wołów ... Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:47:19
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wołów z organi Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:45:51
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia "Programu wspołpracy Gminy Wołów z organiz Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:43:53
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia "Programu wspołpracy Gminy Wołów z organiz Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:41:29
Uchwała - PROJEKT DO KONSULTACJI Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:38:38
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia "Programu wspołpracy Gminy Wołów z organiz Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:34:54
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w spraiwe konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w spraiwe przyjęcia "Programu wspołpracy Gminy Wołów z organiz Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:28:07
Formularz do konsultacji Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:24:01
Formularz do konsultacji Magdalena Draczyńska 2012-10-10 16:13:58
Uchwała nr XXXII/206/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczbt radnych wybieranych Katarzyna Chomiak 2012-10-10 14:54:24
Protokół Nr XXXI/2012 Katarzyna Chomiak 2012-10-10 12:38:19
Protokół Nr XXXI/2012 Katarzyna Chomiak 2012-10-10 12:32:32
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.10.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-10-10 10:47:41
Oferty inwestycyjne Monika Skopowska 2012-10-05 14:33:46
Oferty inwestycyjne Monika Skopowska 2012-10-05 14:26:42
Oferty inwestycyjne Monika Skopowska 2012-10-05 14:07:10
Telefony i eMaiĺe Katarzyna Chomiak 2012-10-04 09:54:52
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-10-04 09:45:41
Wołów, ul. J.Kaczmarskiego Monika Skopowska 2012-10-02 12:39:17
Uskorz Wielki Monika Skopowska 2012-10-02 12:36:35
Uchwała Nr XXXI/203/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prow Katarzyna Chomiak 2012-09-26 11:34:36
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 28.09.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-09-24 15:14:16
ul. Osiedlowa Monika Skopowska 2012-09-24 12:39:27
ul. Dębowa Monika Skopowska 2012-09-24 12:37:01
Sesja XXXII - 2012.09. Katarzyna Chomiak 2012-09-20 13:36:03
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - .09.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-09-20 13:29:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Izabela Bek-Kaczkowska 2012-09-19 13:37:43
164 / 2012 Joanna Białkowska 2012-09-18 12:55:36
158 / 2012 Joanna Białkowska 2012-09-17 09:27:52
Siodłkowice dz. 127/4 Ewa Olcha 2012-09-14 14:52:55
ul. Skladowa dz. nr 5-6 Am 33 Monika Skopowska 2012-09-13 12:46:23
ul. Morelowa 7-2 Am 33 Monika Skopowska 2012-09-13 12:44:34
UL. Morelowa dz. nr 8-2 am 33 Monika Skopowska 2012-09-13 12:41:41
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-13 08:50:56
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-11 15:24:01
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-11 15:11:06
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-09-06 13:42:06
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-09-06 12:53:36
Sesja XXXI - 2012.08.29 Katarzyna Chomiak 2012-09-06 09:12:08
Protokół Nr XXX/2012 Katarzyna Chomiak 2012-09-05 15:18:33
Uchwała Nr XXXI?203/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prow Katarzyna Chomiak 2012-09-05 14:14:41
Uchwała Nr XXXI/199/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wielo Katarzyna Chomiak 2012-09-05 14:12:32
Uchwała Nr XXXI/200/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy W Katarzyna Chomiak 2012-09-05 14:10:00
Uchwała Nr XXXI/201/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Katarzyna Chomiak 2012-09-05 14:07:08
Uchwała XXXI/202/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołowie i nadania jej statutu Katarzyna Chomiak 2012-09-05 14:04:39
Uchwała Nr XXXI?203/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prow Katarzyna Chomiak 2012-09-05 13:59:46
Prawików Monika Skopowska 2012-09-04 15:48:59
Pełczyn, dz. 235/2 AM 1 Monika Skopowska 2012-09-04 15:46:55
Pełczyn dz. 234/4 AM 1 Monika Skopowska 2012-09-04 15:45:21
Pełczyn dz. 234/3 Monika Skopowska 2012-09-04 15:41:59
Pełczyn dz. 149/3 AM 1 Monika Skopowska 2012-09-04 15:40:20
Rataje,dz. 179 AM 2 Monika Skopowska 2012-09-04 15:33:19
Sławowice dz. 65/3 AM 1 Monika Skopowska 2012-09-04 15:10:30
Golina, dz. 133/9 AM 1 Monika Skopowska 2012-09-04 15:08:42
Golina, dz. 133/9 AM 1 Monika Skopowska 2012-09-04 15:06:15
Wołów, ul. Składowa dz.5/6 am 33 Monika Skopowska 2012-09-04 15:04:28
Wołów, ul. Morelowa dz. 8/2 AM 33 Monika Skopowska 2012-09-04 15:02:43
Wołów, ul. Morelowa dz. 7/2 AM 33 Monika Skopowska 2012-09-04 14:45:07
Stary Wołów, dz.228/5 AM 1 Monika Skopowska 2012-09-04 14:42:49
Stary Wołów, dz. 228/6 AM 1 Monika Skopowska 2012-09-04 14:36:34
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 12:54:33
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 12:42:28
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 12:28:14
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 12:14:36
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 11:54:11
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 11:25:37
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 11:16:26
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 11:14:35
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 11:10:53
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-09-04 10:57:39
Telefony i eMaiĺe Anna Lis 2012-08-31 15:02:12
Telefony i eMaiĺe Anna Lis 2012-08-31 15:00:05
Telefony i eMaiĺe Anna Lis 2012-08-31 14:57:48
2012-08-31 Anna Lis 2012-08-31 14:49:33
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-08-27 15:07:10
2012-08-13 Piotr Szymczyk 2012-08-21 15:05:36
Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2012 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2012 Adrian Kuczurak 2012-08-16 10:01:58
2012-08-13 Piotr Szymczyk 2012-08-13 14:02:27
128 / 2012 Joanna Białkowska 2012-08-06 13:51:42
Oferta realizacji zadania publicznego Wołowiski Klub Tańca TRAF Adrian Kuczurak 2012-08-06 09:24:36
Protokół Nr XXIX/2012 Katarzyna Chomiak 2012-08-02 09:12:49
Sesja XXX - 2012.07. Katarzyna Chomiak 2012-07-24 09:26:38
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.07.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-07-24 08:53:01
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - .07.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-07-24 08:47:10
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Magdalena Draczyńska 2012-07-23 14:10:10
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Magdalena Draczyńska 2012-07-23 14:08:29
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Magdalena Draczyńska 2012-07-23 14:05:36
Witold Krochmal Katarzyna Chomiak 2012-07-20 15:42:21
Witold Stankiewicz Katarzyna Chomiak 2012-07-20 15:32:26
Zbigniew Czeryba Katarzyna Chomiak 2012-07-20 09:28:46
Mirosław Kawalec Katarzyna Chomiak 2012-07-20 09:22:28
Janusz Dziarski Katarzyna Chomiak 2012-07-20 09:17:44
Telefony i eMaiĺe Adrian Kuczurak 2012-07-17 16:29:28
Adam Benedykt Katarzyna Chomiak 2012-07-16 14:50:37
Dariusz Kulesz Katarzyna Chomiak 2012-07-16 14:45:33
Anna Wróbel Katarzyna Chomiak 2012-07-16 14:34:52
Janusz Wygoda Katarzyna Chomiak 2012-07-16 14:25:41
Jan Zygoń Katarzyna Chomiak 2012-07-16 14:09:43
Adam Góra Katarzyna Chomiak 2012-07-16 13:58:09
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie Magdalena Draczyńska 2012-07-13 14:46:24
Jan Tomków Katarzyna Chomiak 2012-07-13 14:09:16
Ireneusz Skorupski Katarzyna Chomiak 2012-07-13 13:52:46
Zbigniew Posacki Katarzyna Chomiak 2012-07-13 13:47:24
Jan Wiącek Katarzyna Chomiak 2012-07-13 13:35:56
Krystyna Paszkowska Katarzyna Chomiak 2012-07-13 13:29:18
Edward Machowski Katarzyna Chomiak 2012-07-13 13:23:51
Małgorzata Hermaszewska Katarzyna Chomiak 2012-07-13 13:12:00
Zygmunt Grzywacz Katarzyna Chomiak 2012-07-13 13:06:20
Janusz Czarnowski Katarzyna Chomiak 2012-07-13 12:58:51
Radni Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-07-13 08:07:20
2012-06-27 Piotr Szymczyk 2012-07-12 13:55:21
2012-05-15 Piotr Szymczyk 2012-07-11 11:57:51
Uchwała Nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wo Katarzyna Chomiak 2012-07-09 10:56:34
Uchwała Nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wo Katarzyna Chomiak 2012-07-06 12:19:07
Protokół Nr XXIX/2012 Katarzyna Chomiak 2012-07-06 09:11:08
Protokół Nr XXVIII/2012 Katarzyna Chomiak 2012-07-06 08:54:13
Protokół Nr XXVIII/2012 Katarzyna Chomiak 2012-07-06 08:35:37
Protokół Nr XXIX/2012 Katarzyna Chomiak 2012-07-06 08:32:45
Uchwała Nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wo Katarzyna Chomiak 2012-07-05 14:23:16
2012-05-15 Piotr Szymczyk 2012-07-05 12:27:41
Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za rok 2011 Katarzyna Chomiak 2012-07-05 12:17:41
Protokół Nr XXVIII/2012 Katarzyna Chomiak 2012-07-02 08:15:28
Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dział Katarzyna Chomiak 2012-06-29 13:24:21
Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dział Katarzyna Chomiak 2012-06-29 13:21:17
Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dział Katarzyna Chomiak 2012-06-29 13:02:26
Stary Wołów, dz. 228/3 AM 1 Ewa Olcha 2012-06-28 14:53:45
Stary Wołów dz. 228/4 AM 1 Ewa Olcha 2012-06-28 14:28:32
2012-03-07 Piotr Szymczyk 2012-06-28 14:24:52
Stary Wołów, dz. 228/2 AM 1 Ewa Olcha 2012-06-28 14:24:26
Wołów, ul. Objazdowa Ewa Olcha 2012-06-28 14:21:12
Rudno nr 92/6 AM 4 Ewa Olcha 2012-06-28 14:16:09
Podinspektor - Lucyna Dumańska Krystyna Trzeciak 2012-06-28 14:15:18
Prawików Ewa Olcha 2012-06-28 14:12:32
Wrzosy dz. 142 AM 1 Ewa Olcha 2012-06-28 14:07:48
Wrzosy ,dz.141/1 AM 1 Ewa Olcha 2012-06-28 13:52:14
2012-06-27 Piotr Szymczyk 2012-06-27 15:06:16
2012-04-26 Piotr Szymczyk 2012-06-27 11:16:04
Wołów, ul. Dębowa Ewa Olcha 2012-06-27 10:05:34
Projekt w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2011 rok Katarzyna Chomiak 2012-06-25 11:38:41
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-06-22 10:23:33
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Wołów - Dariusza Chmury za 2011 rok Katarzyna Chomiak 2012-06-19 13:54:46
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Wołów - Dariusza Chmury za 2011 rok Katarzyna Chomiak 2012-06-19 13:36:10
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Wołów - Dariusza Chmury za 2011 rok Katarzyna Chomiak 2012-06-19 13:16:14
Sesja XXIX - 2012.06. Katarzyna Chomiak 2012-06-19 12:35:59
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - .06.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-06-19 12:25:02
2012-06-01 Piotr Szymczyk 2012-06-15 15:20:27
Kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Izabela Krystyna Trzeciak 2012-06-14 14:02:01
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodark Komunalnej - Adam nowak Krystyna Trzeciak 2012-06-14 09:56:19
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-06-11 13:57:38
Telefony i eMaiĺe Katarzyna Chomiak 2012-06-11 11:43:22
Telefony i eMaiĺe Katarzyna Chomiak 2012-06-11 11:33:25
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-06-05 14:04:03
Protokół Nr XXVII/2012 Katarzyna Chomiak 2012-05-31 08:46:21
91 / 2012 Joanna Białkowska 2012-05-30 12:44:17
87 / 2012 Joanna Białkowska 2012-05-30 12:30:27
Sesja XVII - 2012.04.26 Katarzyna Chomiak 2012-05-29 10:00:42
Stobno (rozstrzygnięty) Ewa Olcha 2012-05-28 11:06:31
Stobno (nierozstrzygnięty) Ewa Olcha 2012-05-28 11:02:00
Wołów, rejon ul. Bocznej dz. nr 22/2 Am 37 (nierozstrzygnięty) nięte) Ewa Olcha 2012-05-28 10:47:31
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 28.05.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-05-22 15:30:45
2012-05-15 Piotr Szymczyk 2012-05-21 10:44:14
2012-03-22 Piotr Szymczyk 2012-05-18 11:50:16
Stary Wołów 228/3 AM 1 Ewa Olcha 2012-05-17 13:42:14
Stary Wołów, działka 228/6 AM 1 Ewa Olcha 2012-05-17 13:38:20
Wołów, rejon ul. Bocznej dz. nr 22/2 Am 37 (nierozstrzygnięte) Ewa Olcha 2012-05-17 13:10:29
Stary Wołów działka 228/4 AM 1 Ewa Olcha 2012-05-17 13:04:48
Wrzosy Ewa Olcha 2012-05-17 13:01:10
Stary Wołów, dziłka 228/2 AM 1 Ewa Olcha 2012-05-17 12:57:19
Wołów, rejon ul. Bocznej dz. nr 22/2 Am 37 Ewa Olcha 2012-05-17 12:54:03
Wołów, rejon ul. Bocznej dz. nr 22/1 Am 37 Ewa Olcha 2012-05-17 12:49:03
Stary Wołów dz. nr 228/6 Am 1 Ewa Olcha 2012-05-17 12:45:42
Stary Wołów dz. nr 228/5 Am 1 Ewa Olcha 2012-05-17 12:40:58
Stary Wołów dz. nr 228/3 Am 1 Ewa Olcha 2012-05-17 12:37:27
Stary Wołów dz. nr 228/4 Am 1 Ewa Olcha 2012-05-17 12:34:03
Stary Wołów dz. nr 228/2 Am 1 Ewa Olcha 2012-05-17 12:24:34
Rudno dz. nr 92/6 Am 4 Ewa Olcha 2012-05-17 12:19:48
Mojęcice, działka nr 501/6 AM 2 Ewa Olcha 2012-05-17 12:13:53
Mojęcice, działka nr 501/5 AM 2 Ewa Olcha 2012-05-17 11:59:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 15.05.2012r. Łucja Barańczuk 2012-05-16 12:04:41
Uchwała Nr XXII/144/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów Katarzyna Chomiak 2012-05-15 12:07:31
Uchwała Nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-05-15 11:44:18
Uchwała Nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-05-15 11:22:15
Uchwała Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok Katarzyna Chomiak 2012-05-15 11:08:16
Uchwała Nr XXII/141/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gm Katarzyna Chomiak 2012-05-15 11:05:06
Uchwała Nr XXII/140/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Woł Katarzyna Chomiak 2012-05-15 10:49:10
Sesja XXII - 2011.12.29 Katarzyna Chomiak 2012-05-15 10:33:14
Uchwała Nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Mojęcice, Stobno, Lubiąż, Lipnica i Krzydlina Wielka Katarzyna Chomiak 2012-05-14 13:23:41
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-05-14 12:58:41
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.02.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-05-14 10:54:17
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie na 2012 rok Katarzyna Chomiak 2012-05-14 10:41:14
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.01.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-05-11 14:49:03
Uchwała Nr XXXI / 211 / 2005 Katarzyna Chomiak 2012-05-11 10:07:52
Uchwała Nr XXVII/179/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Gminy Woł Katarzyna Chomiak 2012-05-11 09:56:22
Uchwała Nr XXVII/180/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Gminy Woł Katarzyna Chomiak 2012-05-11 09:47:59
Uchwała Nr XXVII/177/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Katarzyna Chomiak 2012-05-11 09:41:09
Protokół Nr XXVI/2012 Katarzyna Chomiak 2012-05-10 14:32:01
Protokół Nr XXVI/2012 Katarzyna Chomiak 2012-05-10 14:26:04
Opłata skarbowa za zgłoszenie Alicja Dobrowolska 2012-05-08 12:10:05
Interpretacje prawne Alicja Dobrowolska 2012-05-08 11:03:19
Interpretacje prawne Alicja Dobrowolska 2012-05-08 10:10:59
Wołów, ul. Ludowa (były Młyn) Ewa Olcha 2012-05-02 14:27:58
Stobno, działka nr 415/2 AM 1 udział 1/3 Ewa Olcha 2012-05-02 14:23:49
Stęszów, działka nr 68/1 AM 1 Ewa Olcha 2012-05-02 14:16:15
dz. nr 133/9 Am 1 Golina Ewa Olcha 2012-05-02 14:09:44
dz. nr 149/3 Am 1 Pełczyn Ewa Olcha 2012-05-02 14:04:47
dz. nr 234/4 Am 1 Pełczyn Ewa Olcha 2012-05-02 14:00:55
dz. nr 235/2 Am 1 Pełczyn Ewa Olcha 2012-05-02 13:55:21
dz. nr 234/3 Am 1 Pełczyn Ewa Olcha 2012-05-02 13:48:48
dz. nr 65/3 Am 1 i udział 1/3 w dz. nr 65/6 Am 1 Sławowice Ewa Olcha 2012-05-02 13:45:23
Stobno Ewa Olcha 2012-05-02 13:41:06
Stobno Ewa Olcha 2012-05-02 13:37:42
dz. nr 179 Am 2 Rataje Ewa Olcha 2012-05-02 13:33:59
Wrzosy Ewa Olcha 2012-05-02 10:52:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości połozonej na terenie Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-04-25 15:26:58
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wołów za okres od 21 marca 2012 r. do 18 kwietnia 2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-04-25 11:41:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-04-25 11:25:17
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 26.04.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-04-25 11:22:01
2011-09-12 (rozstrzygnięty) Piotr Szymczyk 2012-04-13 14:45:18
Sekretarz Gminy - Anna Brodziak-Cisak Krystyna Trzeciak 2012-04-12 12:22:43
Z-ca Burmistrza - Maciej Nejman / rozpoczęcie pełnienia funkcji Krystyna Trzeciak 2012-04-12 12:13:54
I-szy Zastępca Burmistrza - Jacek Włosek Krystyna Trzeciak 2012-04-12 11:46:50
Z-ca Burmistrza - Jacek Włosek / rozpoczęcie pełnienia funkcji Krystyna Trzeciak 2012-04-12 11:34:32
54 / 2012 Joanna Białkowska 2012-04-12 10:01:32
Uchwała Nr XXI/136/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospo Katarzyna Chomiak 2012-04-10 09:03:58
2012-02-29 Piotr Szymczyk 2012-04-06 13:06:27
2012-02-29 Piotr Szymczyk 2012-04-06 13:04:23
Protokół Nr XXV/2012 Katarzyna Chomiak 2012-04-06 11:04:17
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-04-04 11:28:51
Lucyna Dumańska - Podinspektor /rozpoczęcie wydawania decyzji administracyjnych Krystyna Trzeciak 2012-04-03 15:16:04
Joanna Krasowska -Kierownik Dz.Promocji, Imprez i Turystyki w OSiR Wołów Krystyna Trzeciak 2012-04-03 09:26:43
Joanna Krasowska -Kierownik Dz.Promocji, Imprez i Turystyki w OSiR Wołów Krystyna Trzeciak 2012-04-03 09:20:25
Kierownik Działu Promocji, Imprez i Turystyki w Ośrodku Sportu i Rekreacji: Joanna Krasowska Krystyna Trzeciak 2012-04-03 09:11:16
Joanna Krasowska -Kierownik Dz.Promocji, Imprez i Turystyki w OSiR Wołów Krystyna Trzeciak 2012-04-03 09:05:39
Joanna Krasowska -Kierownik Dz.Promocji, Imprez i Turystyki w OSiR Wołów Krystyna Trzeciak 2012-04-03 08:56:57
Joanna Krasowska -Kierownik Dz.Promocji, Imprez i Turystyki w OSiR Wołów Krystyna Trzeciak 2012-03-29 12:15:12
Uchwała Nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXI/136/2011 z dnia 30 listopada 2011, w sprawie określenia zasad ud Katarzyna Chomiak 2012-03-29 12:06:17
Uchwała Nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zb Katarzyna Chomiak 2012-03-29 11:21:47
Joanna Krasowska -Kierownik Dz.Promocji, Imprez i Turystyki w OSiR Wołów Krystyna Trzeciak 2012-03-29 11:06:38
Uchwała Nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będą Katarzyna Chomiak 2012-03-29 10:55:35
Uchwała Nr XXV/163/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 lutego 2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-03-29 10:19:01
Uchwała Nr XXV/162/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-03-29 09:42:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Mojęcice, Stobno, Lubiąż, Lipnica i Krzydlina Wielka Katarzyna Chomiak 2012-03-27 13:02:19
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok Katarzyna Chomiak 2012-03-27 11:54:57
2011-09-12 Piotr Szymczyk 2012-03-26 12:31:22
2012-03-22 Piotr Szymczyk 2012-03-23 08:31:35
Protokół Nr XXIII/2012 Katarzyna Chomiak 2012-03-22 09:36:28
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert Magdalena Draczyńska 2012-03-19 14:19:48
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert Magdalena Draczyńska 2012-03-19 14:08:34
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Izabela Bek-Kaczkowska 2012-03-19 09:51:10
2012-01-25 Piotr Szymczyk 2012-03-16 15:20:50
Lubiąż 628/14 AM 3 Marek Krasowski 2012-03-16 11:58:41
2012-03-07 Piotr Szymczyk 2012-03-14 07:41:30
35 / 2012 Joanna Białkowska 2012-03-13 10:05:32
Protokół Nr XXI/2011 Katarzyna Chomiak 2012-03-13 08:41:12
Protokół Nr XX/2011 Katarzyna Chomiak 2012-03-13 08:31:38
Protokół Nr XIX/2011 Katarzyna Chomiak 2012-03-13 08:26:51
Protokół Nr XVIII/2011 Katarzyna Chomiak 2012-03-13 08:17:17
Uchwała Nr XXII/144/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów Katarzyna Chomiak 2012-03-09 15:17:12
Uchwała Nr XXII/143/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-03-09 15:06:40
Uchwała Nr XXII/141/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gm Katarzyna Chomiak 2012-03-09 14:43:45
Uchwała Nr XXI/138/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie uchwalenia GPPiRPU dla Miasta i Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2012-03-09 11:52:42
Uchwała Nr XXI/136/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospo Katarzyna Chomiak 2012-03-09 10:20:29
Uchwała Nr XXI/135/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Woł Katarzyna Chomiak 2012-03-09 09:49:03
Uchwała Nr XXI/135/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Woł Katarzyna Chomiak 2012-03-09 09:18:11
Uchwała Nr XXI/135/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Woł Katarzyna Chomiak 2012-03-09 09:11:05
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 12.01.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-03-08 11:56:12
Telefony i eMaiĺe Katarzyna Chomiak 2012-03-06 16:02:37
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-03-06 15:59:29
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-03-06 15:56:38
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-03-06 15:54:42
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 12.01.2012 r. Katarzyna Chomiak 2012-03-06 15:41:05
23 / 2012 Joanna Białkowska 2012-03-01 10:03:40
19 / 2012 Joanna Białkowska 2012-03-01 09:29:39
4 / 2012 Joanna Białkowska 2012-03-01 09:04:35
4 / 2012 Joanna Białkowska 2012-03-01 08:06:54
2012-02-29 Piotr Szymczyk 2012-03-01 07:44:41
2011-01-25 Piotr Szymczyk 2012-02-29 20:53:29
2012 Joanna Białkowska 2012-02-28 12:33:03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Adrian Kuczurak 2012-02-28 11:33:14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Adrian Kuczurak 2012-02-28 11:20:34
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Adrian Kuczurak 2012-02-28 10:05:12
Wrzosy - dz. nr 142 AM 1 Ewa Olcha 2012-02-23 12:31:12
Wołów, ul. Objazdowa Ewa Olcha 2012-02-23 11:33:27
Wrzosy - dz.nr 141/1 AM 1 Ewa Olcha 2012-02-23 11:27:04
Wołów, rejon ul. Bocznej dz. nr 22/2 Am 37 Katarzyna Wargosz 2012-02-17 14:03:24
Stary Wołów dz. nr 228/4 Am 1 Katarzyna Wargosz 2012-02-17 13:07:03
Stary Wołów dz. nr 228/3 Am 1 Katarzyna Wargosz 2012-02-17 12:51:58
Stary Wołów dz. nr 228/2 Am 1 Katarzyna Wargosz 2012-02-17 12:44:36
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Adrian Kuczurak 2012-02-16 16:03:58
Wzór oferta realizacji zadania publicznego Adrian Kuczurak 2012-02-10 08:26:08
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Adrian Kuczurak 2012-02-10 08:18:45
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Adrian Kuczurak 2012-02-10 08:16:34
Gliniany działka nr 221/1 AM 1 Marek Krasowski 2012-01-25 11:10:21
Uchwały Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2012-01-24 10:50:13
dz. nr 133/9 Am 1 Golina Katarzyna Wargosz 2012-01-23 15:24:20
dz. nr 234/3 Am 1 Pełczyn Katarzyna Wargosz 2012-01-18 15:12:51
dz. nr 65/3 Am 1 i udział 1/3 w dz. nr 65/6 Am 1 Sławowice Katarzyna Wargosz 2012-01-18 15:10:24
dz. nr 149/3 Am 1Pełczyn Katarzyna Wargosz 2012-01-18 15:07:28
dz. nr 133/9 Am 1 Golina Katarzyna Wargosz 2012-01-18 15:03:41
dz. nr 234/3 Am 1 Pełczyn Katarzyna Wargosz 2012-01-18 13:51:46
dz. nr 65/3 Am 1 i uzdiał 1/3 w dz. nr 65/6 Am 1 Sławowice Katarzyna Wargosz 2012-01-18 13:17:42
dz. nr 179 Am 2 Rataje Katarzyna Wargosz 2012-01-18 13:01:54
Przetargi - Rok 20012 Ewa Olcha 2012-01-18 10:15:53
Uchwała Nr XXII/140/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Woł Katarzyna Chomiak 2012-01-13 10:25:50
Uchwała Nr XXII/140/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Woł Katarzyna Chomiak 2012-01-13 08:48:54
Uchwały Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2012-01-11 14:01:35
materiały na sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 2012 rok Katarzyna Chomiak 2012-01-11 11:50:50
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.12.2011 r. Katarzyna Chomiak 2012-01-11 11:48:38
Podatek rolny Katarzyna Chomiak 2012-01-11 10:58:58
Podatek od śr. transportowych Katarzyna Chomiak 2012-01-11 10:56:26
Podatek od nieruchomości Katarzyna Chomiak 2012-01-11 10:50:07
Katarzyna Chomiak 2012-01-11 10:29:15
Burżet na rok 2012 Katarzyna Chomiak 2012-01-11 09:39:36
Tabela Nr 2 Katarzyna Chomiak 2012-01-11 09:13:25
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2012-01-11 08:13:30
Uchwała Nr XIX/131/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Katarzyna Chomiak 2012-01-03 12:06:43
Uchwała Nr XIX/131/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Katarzyna Chomiak 2012-01-03 11:48:19
Uchwała Nr XIX/131/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Katarzyna Chomiak 2012-01-03 11:05:50
Uchwała Nr XIX/131/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Katarzyna Chomiak 2012-01-03 10:48:26
2011-12-20 Piotr Szymczyk 2011-12-29 14:13:38
Wołów rejon ul. Rawickiej Ewa Olcha 2011-12-19 11:29:49
2011-10-31 Ewa Olcha 2011-12-19 11:10:18
2011-10-31 Ewa Olcha 2011-12-19 11:03:33
2011-07-01 Ewa Olcha 2011-12-19 10:58:50
2011-10-31 Ewa Olcha 2011-12-19 10:53:43
2011-10-28 Ewa Olcha 2011-12-19 10:49:51
2011-10-24 Ewa Olcha 2011-12-19 10:38:07
2011-10-14 Ewa Olcha 2011-12-19 10:01:25
2011-10-14 Ewa Olcha 2011-12-19 09:57:14
2011-10-05 Ewa Olcha 2011-12-19 09:45:26
2011-09-09 Ewa Olcha 2011-12-19 09:37:24
06.09.2011 r. Ewa Olcha 2011-12-19 09:33:02
06.09.2011 r. Ewa Olcha 2011-12-19 09:28:24
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-30 10:09:49
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-30 09:44:22
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-30 08:51:31
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-30 08:38:45
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-30 08:13:08
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-30 07:58:28
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-30 07:51:08
Wołów, ul. Zwycięstwa 2/9 - lokal mieszkalny Ewa Olcha 2011-11-25 11:42:59
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 17.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-24 11:07:05
Uchwała Nr XIX/131/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Katarzyna Chomiak 2011-11-24 09:27:31
Uchwała Nr XVIII/122/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finans Katarzyna Chomiak 2011-11-23 10:20:05
Protokół Nr XVI/2011 Katarzyna Chomiak 2011-11-23 08:43:08
Uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o Katarzyna Chomiak 2011-11-16 14:56:19
Uchwała Nr XVI/114/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VIII/60/2011 z dnia 29 kwietnia 2011, w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z teren Katarzyna Chomiak 2011-11-16 14:42:01
Uchwała Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały nr XVII/232/00 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych or Katarzyna Chomiak 2011-11-16 14:33:15
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 08.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-08 08:32:54
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 08.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-07 15:37:40
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 08.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-07 15:31:42
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 08.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-07 14:18:20
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 08.11.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-11-07 14:12:22
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Anna Brodziak-Cisak 2011-11-07 13:37:08
Kontrole 2011 Anna Brodziak-Cisak 2011-11-07 13:32:47
Telefony i eMaiĺe it@wolow.pl 2011-11-07 12:48:12
2011-02-18 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:44:49
2011-02-18 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:43:12
2011-02-18 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:41:32
2011-02-15 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:39:43
2011-02-18 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:37:11
2011-02-18 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:34:50
2011-02-18 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:33:00
2011-02-18 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:31:18
2011-02-18 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:29:32
2011-02-18 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:27:53
2011-03-25 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:26:25
2011-04-19 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:24:25
2011-05-10 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:22:29
2011-05-10 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:20:26
2011-05-10 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:18:01
2011-05-10 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:15:56
2011-05-10 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:13:46
2011-05-10 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:11:34
2011-05-10 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:09:29
2011-05-10 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:07:26
2011-05-10 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:04:59
2011.05.26 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:02:44
2011.05.26 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 14:00:15
2011.05.26 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:57:43
2011-06-21 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:55:20
2011-06-21 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:53:08
2011.05.26 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:50:14
2011-05-31 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:46:47
2011-05-31 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:44:25
2011-05-31 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:41:41
2011-06-08 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:38:43
2011-06-15 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:35:51
2011-06-21 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:18:11
2011-07-04 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 13:09:21
02.08.2011 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 12:50:16
2011-02-15 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 12:45:29
2011-02-07 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 12:42:00
2011-02-07 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 12:38:08
2011-02-07 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 12:32:07
2011-01-31 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 12:24:37
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 11:28:34
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 11:23:31
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 11:14:22
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 11:10:18
2011-08-03 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 11:07:38
2011-08-30 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 11:02:16
2011-08-30 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 10:58:42
2011-08-30 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 10:44:29
2011-08-30 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 10:40:12
2011-08-30 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 10:35:32
2011-08-30 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 10:32:38
2011-08-30 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 10:29:30
2011-08-30 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 10:25:39
2011-01-31 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 10:21:38
2011-01-31 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 10:15:55
2011-02-01 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:57:21
2011-02-01 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:53:53
2011-02-02 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:49:35
2011-02-02 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:45:15
2011-02-02 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:41:29
2011-01-24 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:38:03
2011-01-17 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:31:31
2011-01-17 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:28:00
2011-02-02 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:24:25
2011-10-31 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 09:05:12
2011-10-31 Katarzyna Wargosz 2011-10-31 08:52:19
2011-10-28 Katarzyna Wargosz 2011-10-28 12:40:08
Sesja VII - 2011.03.24 Katarzyna Chomiak 2011-10-26 08:44:44
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-26 08:37:24
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-26 08:29:32
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-26 08:17:00
2011-09-28 Piotr Szymczyk 2011-10-25 14:25:34
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-25 14:25:13
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 27.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-25 14:08:10
2011-10-24 Katarzyna Wargosz 2011-10-24 10:23:37
Uchwała Nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok Katarzyna Chomiak 2011-10-21 15:11:13
Uchwała Nr XVII/118/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finanso Katarzyna Chomiak 2011-10-21 14:37:04
Sesja XVII - 2011.10.14 Katarzyna Chomiak 2011-10-21 14:22:48
Sesja XVII - 2011.10.14 Katarzyna Chomiak 2011-10-21 14:00:53
2011-10-14 Katarzyna Wargosz 2011-10-14 14:16:25
2011-10-14 Katarzyna Wargosz 2011-10-14 13:34:49
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-13 11:50:06
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-13 11:22:29
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-13 11:12:32
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-13 10:43:55
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14.10.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-10-13 10:21:02
Uchwała Nr XVI/113/2011 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok Katarzyna Chomiak 2011-10-11 16:48:44
2011-09-12 Piotr Szymczyk 2011-10-11 14:56:05
2011-10-05 Katarzyna Wargosz 2011-10-05 12:51:46
2011-08-03 Piotr Szymczyk 2011-10-03 11:35:55
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-09-29 08:37:59
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-28 10:21:57
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-28 09:53:20
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-28 08:06:51
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-26 11:07:11
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-26 10:48:55
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-26 10:39:13
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-26 10:13:53
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-26 08:54:14
2011-09-14 Piotr Szymczyk 2011-09-23 15:08:18
Uchwaa Nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu Katarzyna Chomiak 2011-09-21 10:35:43
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów it@wolow.pl 2011-09-20 09:43:07
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów it@wolow.pl 2011-09-20 09:16:06
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 19.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-16 11:47:17
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 19.09.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-16 11:15:21
2011-09-14 Piotr Szymczyk 2011-09-16 08:46:01
2011-09-14 Piotr Szymczyk 2011-09-15 11:08:32
2011-09-14 Piotr Szymczyk 2011-09-15 08:50:17
2011-09-14 Piotr Szymczyk 2011-09-14 15:24:12
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-09-09 14:18:45
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych it@wolow.pl 2011-09-09 11:12:55
Uchwała Nr XIV/97/2011Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2011-09-09 08:56:23
Uchwała Nr XIV/97/2011Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2011-09-09 08:50:08
Katarzyna Chomiak 2011-09-09 08:11:11
UCHWAŁA Nr XVI / 116 / 2004 Katarzyna Chomiak 2011-09-09 08:04:04
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-09-09 07:59:44
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-08 11:50:25
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-09-08 11:25:29
90 / 2011 it@wolow.pl 2011-09-07 11:58:08
88 / 2011 it@wolow.pl 2011-09-07 11:47:17
43 / 2011 it@wolow.pl 2011-09-07 11:28:15
26 / 2011 it@wolow.pl 2011-09-07 11:08:31
2011-08-17 Piotr Szymczyk 2011-09-06 15:04:47
2011-08-08 Piotr Szymczyk 2011-09-06 15:00:02
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych admin 2011-09-05 09:40:29
2011-08-08 9 (unieważniony) Piotr Szymczyk 2011-09-02 15:23:30
2011-08-08 Piotr Szymczyk 2011-09-01 14:18:28
2011-08-30 Katarzyna Wargosz 2011-08-30 13:43:21
Uchwały Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2011-08-29 09:50:35
Uchwały Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2011-08-29 09:49:49
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 13:40:52
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 13:37:38
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 13:22:38
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 13:07:44
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 13:03:06
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 12:52:02
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 12:42:54
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 12:31:31
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 12:28:28
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30.08.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 12:14:09
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30 sierpnia 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 12:01:51
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30 sierpnia 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 12:00:55
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30 sierpnia 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 11:54:55
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30 sierpnia 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 10:33:01
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 30 sierpnia 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-26 10:29:38
Obwieszczenie o okręgu wyborczym admin 2011-08-23 17:02:14
Miejsca na obwieszczenia wyborcze i plakaty. admin 2011-08-23 16:50:09
Miejsca na obwieszczenia wyborcze i plakaty. admin 2011-08-23 16:45:58
Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010 admin 2011-08-23 15:33:43
Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011 admin 2011-08-23 15:31:55
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-19 15:30:10
2011-08-17 admin 2011-08-19 15:23:06
Nr LV/392/2010 - Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr NK-N.4131.16.2011-2.JT1 z dnia 27 stycznia 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-19 11:48:24
Nr LV/392/2010 Katarzyna Chomiak 2011-08-19 11:45:48
Uchwała Nr IX/75/2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Katarzyna Chomiak 2011-08-19 09:23:09
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-19 08:59:50
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-19 08:38:48
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-19 08:20:17
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-19 08:05:38
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-19 08:02:36
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 15:26:01
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 15:03:44
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 14:56:30
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 14:38:00
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 14:25:32
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 14:21:31
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 14:18:23
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 14:09:03
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 14:00:14
Uchwała Nr VIII/60/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-18 13:56:41
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 14:03:56
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 14:02:35
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 13:39:49
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 13:34:46
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 13:11:31
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 13:05:34
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 12:58:16
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 12:52:18
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 12:43:53
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 12:33:33
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 12:24:37
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 12:15:05
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 12:11:43
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 12:08:03
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 11:43:53
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 11:32:18
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 11:26:25
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 11:20:13
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 11:17:47
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 10:15:54
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-17 09:33:52
2011-08-04 admin 2011-08-16 17:28:45
Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2012 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2012 Katarzyna Chomiak 2011-08-16 16:08:16
2011-08-01 (rozstrzygnięty) Piotr Szymczyk 2011-08-11 13:29:48
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2011-08-11 13:09:42
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2011-08-11 13:08:54
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2011-08-11 12:56:50
2011-08-01 Piotr Szymczyk 2011-08-11 11:10:01
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2011-08-11 10:07:22
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2011-08-11 10:03:47
Radni Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2011-08-11 09:57:38
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2011-08-11 09:54:24
Rada Miejska w Wołowie Katarzyna Chomiak 2011-08-11 09:27:35
Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wołów na lata 2011 - 2016 Katarzyna Chomiak 2011-08-10 15:31:27
Uchwała Nr IX/75/2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Katarzyna Chomiak 2011-08-10 15:28:59
Uchwała Nr IX/76/2011 w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów wyróżniających się osiągnięciami działalnośc Katarzyna Chomiak 2011-08-10 15:26:57
Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wołowa" Katarzyna Chomiak 2011-08-10 15:25:04
Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Katarzyna Chomiak 2011-08-10 15:23:13
Uchwała Nr IX/79/2011w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w WOłowie Nr V/33/2011z dnia 4 lutego 201 Katarzyna Chomiak 2011-08-10 15:15:07
Protokół IX/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-10 15:12:38
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 13:23:45
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 13:18:41
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 13:14:58
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 13:13:47
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 13:08:32
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 12:31:21
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 12:29:57
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 12:25:39
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 12:13:45
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 12:10:08
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 12:04:59
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 11:55:28
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 11:50:57
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 11:49:22
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 11:44:37
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 11:38:43
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 11:18:48
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 09:57:44
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 09:53:50
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 09:52:31
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 09:38:25
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 09:36:05
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 09:31:42
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-10 09:27:35
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-09 16:23:47
Telefony i eMaiĺe admin 2011-08-09 16:22:08
Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wołów na lata 2011 - 2016 Katarzyna Chomiak 2011-08-08 14:33:07
Uchwała Nr IX/73/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 RAdy Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2011-08-08 14:16:35
Uchwała Nr IX/72/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok Katarzyna Chomiak 2011-08-08 14:04:18
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Katarzyna Chomiak 2011-08-08 13:47:57
Uchwała Nr IX/71/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeg Dolny na realizację zadania „Obchody Powiatowego Dnia Strażaka dla wszystkich formacji ochrony przeciwpożarowej działaj Katarzyna Chomiak 2011-08-08 12:43:00
Uchwała Nr IX/70/2011 w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Wołowskiego Katarzyna Chomiak 2011-08-08 12:38:17
Sesja IX - 2011.05.31 Katarzyna Chomiak 2011-08-08 12:21:56
Protokół nr X/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-08 10:17:04
Uchwała Nr X/80/2011w sprawie emisji obligacji komunalnych Katarzyna Chomiak 2011-08-08 09:44:18
Sesja X - 2011.06.16 Katarzyna Chomiak 2011-08-08 09:06:41
Protokół XI/2011 Katarzyna Chomiak 2011-08-08 09:03:05
Sesja XI - 2011.06.18 Katarzyna Chomiak 2011-08-08 08:59:44
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-08-08 08:26:18
Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Katarzyna Chomiak 2011-08-08 08:13:26
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów Katarzyna Chomiak 2011-08-08 08:06:15
Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdz Katarzyna Chomiak 2011-08-08 07:59:07
Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników Katarzyna Chomiak 2011-08-08 07:54:23
2011-08-01 Piotr Szymczyk 2011-08-05 14:13:25
Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Katarzyna Chomiak 2011-08-05 13:44:11
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Katarzyna Chomiak 2011-08-05 13:36:19
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2011-08-05 13:30:54
Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katarzyna Chomiak 2011-08-05 13:16:25
Sesja XIII - 2011.07.14 Katarzyna Chomiak 2011-08-05 13:10:29
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-05 13:04:22
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-05 13:03:02
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 18.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-05 13:00:48
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 16.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-05 12:59:07
materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2011-08-05 12:57:14
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-08-05 12:55:03
2011-08-03 Katarzyna Wargosz 2011-08-03 11:19:15
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-08-02 16:37:00
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-08-02 16:17:39
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-08-02 15:44:51
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-08-02 15:27:16
2011-08-02 Katarzyna Wargosz 2011-08-02 14:50:13
Telefony i eMaiĺe Ewa Teper 2011-08-01 15:29:59
Telefony i eMaiĺe Ewa Teper 2011-08-01 15:20:20
Telefony i eMaiĺe Ewa Teper 2011-08-01 15:10:04
Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników Katarzyna Chomiak 2011-07-27 13:42:41
Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdz Katarzyna Chomiak 2011-07-27 13:25:20
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów Katarzyna Chomiak 2011-07-27 13:17:14
Protokół XI/2011 Katarzyna Chomiak 2011-07-27 11:55:05
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Katarzyna Chomiak 2011-07-27 11:39:21
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Katarzyna Chomiak 2011-07-27 11:38:19
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-27 09:57:31
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2011-07-27 09:17:39
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2011-07-27 09:16:21
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2011-07-27 09:11:35
Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katarzyna Chomiak 2011-07-27 08:42:06
Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katarzyna Chomiak 2011-07-27 08:29:23
Uchwała Nr IX/75/2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Katarzyna Chomiak 2011-07-25 08:56:18
Uchwała Nr IX/75/2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Katarzyna Chomiak 2011-07-25 08:55:29
Uchwała Nr IX/75/2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Katarzyna Chomiak 2011-07-25 08:54:23
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej: Adam nowak Krystyna Trzeciak 2011-07-20 14:16:21
76 / 2011 Alicja Dobrowolska 2011-07-20 12:41:31
76 / 2011 Alicja Dobrowolska 2011-07-20 12:37:46
Młodszy Referent - Magdalena Golczyńska Krystyna Trzeciak 2011-07-20 09:14:51
II-gi Z-ca Burmistrza - Andrzej Nejman - na początek zatrudnienia Krystyna Trzeciak 2011-07-20 08:18:27
II-gi Z-ca Burmistrza - Andrzej Nejman Krystyna Trzeciak 2011-07-20 07:56:38
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-15 13:01:36
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-15 13:00:10
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-07-15 12:18:39
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-07-15 10:54:04
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-07-15 10:37:13
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-07-15 10:19:54
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-07-15 09:47:26
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-07-15 09:25:04
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-07-15 09:23:01
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-07-15 08:19:26
Sesja XII - 2011.06.29 Katarzyna Chomiak 2011-07-15 08:09:30
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-15 07:56:23
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-15 07:42:00
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-14 14:50:09
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-14 14:41:44
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-14 14:31:57
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-14 14:30:26
2011-07-14 Piotr Szymczyk 2011-07-14 14:28:39
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 15:34:16
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 15:29:00
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 15:23:48
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 15:00:24
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 14:55:08
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 14:44:54
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 14:26:51
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 13:41:29
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 13:26:28
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 13:21:01
Wnioski i formularze do pobrania admin 2011-07-13 13:17:35
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 13:11:44
admin 2011-07-13 13:09:13
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 14 lipca 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-13 13:01:45
Zawiadomienie nr WSR.6233.6.2011.IBK Izabela Bek-Kaczkowska 2011-07-13 11:38:03
Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011r w sparwie ustanowienia nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów wyróżniających się osi Teresa Malik 2011-07-11 13:43:50
ZAWIADOMIENIE WSR.6220.6.1.2011.ET Ewa Teper 2011-07-06 14:19:20
Danuta Stanisława Jelec Katarzyna Chomiak 2011-07-05 11:28:12
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-04 14:12:26
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-04 14:11:35
Radni VI Kadencji Katarzyna Chomiak 2011-07-04 12:00:25
Komisje Rady Miejskiej Katarzyna Chomiak 2011-07-04 11:57:08
Protokół IX/2011 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 11:31:23
Protokół IX/2011 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 11:30:13
Protokół nr X/2011 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 11:08:21
Protokół nr X/2011 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 10:57:31
Uchwała Nr X/80/2011w sprawie emisji obligacji komunalnych Katarzyna Chomiak 2011-07-04 10:33:52
Sesja X - 2011.06.16 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 10:12:13
Uchwała Nr IX/79/2011w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w WOłowie Nr V/33/2011z dnia 4 lutego 201 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 10:00:50
Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu Katarzyna Chomiak 2011-07-04 09:51:15
Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wołowa" Katarzyna Chomiak 2011-07-04 09:44:04
Uchwała Nr IX/76/2011 w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów wyróżniających się osiągnięciami działalnośc Katarzyna Chomiak 2011-07-04 09:38:14
Uchwała Nr IX/75/2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Katarzyna Chomiak 2011-07-04 09:22:47
Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wołów na lata 2011 - 2016 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 09:07:20
Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wołów na lata 2011 - 2016 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 09:06:37
Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wołów na lata 2011 - 2016 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 09:00:55
Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wołów na lata 2011 - 2016 Katarzyna Chomiak 2011-07-04 08:58:27
Uchwała Nr IX/73/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 RAdy Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2011-07-04 08:38:05
Uchwała Nr IX/73/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2010 RAdy Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów Katarzyna Chomiak 2011-07-04 08:22:33
Uchwała Nr IX/72/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok Katarzyna Chomiak 2011-07-01 15:26:01
Uchwała Nr IX/72/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok Katarzyna Chomiak 2011-07-01 15:25:00
Uchwała Nr IX/72/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok Katarzyna Chomiak 2011-07-01 14:26:34
Uchwała Nr IX/72/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok Katarzyna Chomiak 2011-07-01 14:08:30
Uchwała Nr IX/72/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2 Katarzyna Chomiak 2011-07-01 14:07:23
Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2 Katarzyna Chomiak 2011-07-01 13:47:38
Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-07-01 13:44:52
Oferty inwestycyjne Monika Skopowska 2011-06-27 13:19:30
Oferty inwestycyjne Monika Skopowska 2011-06-27 12:24:37
Telefony i eMaiĺe Monika Skopowska 2011-06-27 11:22:37
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Monika Skopowska 2011-06-27 11:18:48
Nieruchomości - Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości Monika Skopowska 2011-06-27 11:16:05
Nieruchomości - Wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości Monika Skopowska 2011-06-27 11:14:14
Co i Jak Monika Skopowska 2011-06-27 11:08:23
Nieruchomości - Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości Monika Skopowska 2011-06-27 11:01:40
Co i Jak Monika Skopowska 2011-06-27 10:59:45
Nieruchomości - Wydzierżawienie gruntów na cele handlowo - usługowe Monika Skopowska 2011-06-27 10:53:21
Nieruchomości - Wydzierżawienie gruntów na cele rolne Monika Skopowska 2011-06-27 10:50:42
Nieruchomości - Wydzierżawienie gruntów na cele handlowo - usługowe Monika Skopowska 2011-06-27 10:21:45
Co i Jak Monika Skopowska 2011-06-27 10:13:22
Co i Jak Monika Skopowska 2011-06-27 09:49:46
Nieruchomości - Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy Monika Skopowska 2011-06-27 09:42:49
Nieruchomości - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Monika Skopowska 2011-06-27 09:38:13
Nieruchomości - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Monika Skopowska 2011-06-27 09:36:21
Nieruchomości - Sprzedaż gruntu w drodze bezprzetargowej Monika Skopowska 2011-06-27 09:31:55
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym Monika Skopowska 2011-06-27 09:29:03
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 15:59:10
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 15:55:29
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 15:51:02
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 15:38:16
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 13:03:29
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 12:37:36
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:52:18
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:38:37
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:33:11
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:29:21
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:24:15
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:22:52
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:19:40
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:17:20
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:15:46
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r. Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:13:25
materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:11:19
materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:10:31
materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie Katarzyna Chomiak 2011-06-24 11:08:45
Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 29.06.2011 r.