logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
minus Zawiadomienia
   plus Zawiadomienie nr. RO 7625 /1/4/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /3/4/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /4/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /8/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625/2/9/2005
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /10/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625/8/10/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /12/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /14/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /13/7/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /2/2/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /1/4/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /3/4/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /4/2/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 / 5/2/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 / 6/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /17/2/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /9/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625/13/23/2005
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /14/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /15/3/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /16/3/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /17/3/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /18/3/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /21/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /22/4/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /23/4/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /24/4/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /25/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /20/5/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /27/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /2/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /3/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /5/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /4/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /6/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /7/6/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /8/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /11/4/2006
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /10/3/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /12/2/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /15/4/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /16/4/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /18/2/2006
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /17/2/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /14/4/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /20/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /22/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /19/2/2007
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /1/1/2008
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /19/4/2007
   minus Zawiadomienienr WIR.MK. 7625 /1/1/2008
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /2/4/2008
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /3/1/2008
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /4/2/2008
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /5/1/2008
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Zawiadomienie nr WIE.ET7625/5/9a/08
   minus ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET7625/7/16/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET7625/8/5/08
   minus Informacja
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625//08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 6/10/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/9/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/8/8/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/9/8/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.762520/ 20/6,08/06
   minus Zawiadomienie nr WIE.ET7625/8/10/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 9/10/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 9/10/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/22/19 /2007
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 1/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 1/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 2/1/09
   minus Obwieszczenie nr WIR.ET.7625/ 1/6/09
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/ 1/6/09
   minus Zawiadomienie
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.BB.7625/ 9/2/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/ 7/09
   minus Zawiadomienie WIR.MK.7625/6/1/09
   minus Zawiadomienie WIR.MK.7625/4/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/7/ 1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/ 5/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/ 8/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/8/5/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 7/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 6/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 5/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.BB.7625/ 9/8/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 10/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 8/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 7/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 6/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 5/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 11/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 11/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/5/18/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/20/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.T.7625/13/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/6 /09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 13/6 /09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 1/7 /08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/1/9/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625 /14/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/14/4/09
   minus Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/14/6/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625.7625/15/1
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 17/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 17/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 15/8/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/6/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/6/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 19/2/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625//1/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 16/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 2/1/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 17/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 23/07
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/1/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/4/1/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/0/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/5/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/5/2/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/6/2010
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/4/8/2010
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/7/1/10
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/18/13/09
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625.18/17/09
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/8/1/10
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/7/5/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 8/5/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/8/6/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/67/7/10
   minus Zawiadomienie nr WIR/2222/02/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/2/15/09/2011
   minus ZAWIADOMIENIE WSR.6220.6.1.2011.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.7.1.2011.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6233.6.2011.IBK
   minus Zawiadomienie WSR.6233.6.1.2011.IBK
   minus Obwieszczenie nr WIR.6220.7.5.2011/ET
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego
   minus Obwieszczenie WIR.7625/22/36/07
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Obwieszczenie
   minus WSR.6220.6.15.2011.ET
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Decyzja Nr 1/6/2012
   minus Obwieszczenie WIR.ET/7625/22/47/07
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie-Zawiadomienie
   minus WSR.6220.4.8.2012.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.6.23.2011.ET
   minus Zawiadomienie o konsultacjach społecznych
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
   minus Konsultacje: Natura i gospodarka
   minus Zawiadomienie WSR.6220.4.1.2013.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.3.6.2013.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.3.8.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.5.2.2013.ET
   minus Ogłoszenie WIR.ET.7625/22/50/07
   minus Zawiadomienie WSR.6220.6.2.2013.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.7.1.2013.ET
   minus Ogłoszenie WSR.6220.4.7.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.6.7.2013.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.8.1.2013.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.4.9.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.7.8.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.4.11.2013.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.7.9.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.8.6.2013.ET
   minus Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu
   minus Zawiadomienie WSR.6220.8.7.2013.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.8.9.2013.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.3.1.2014.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.4.1.2014.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.3.9.2014.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.4.6.2014.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.4.8.2014.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.5.1.2014.ET
   minus Obwieszczenie Ministra Środowiska
   minus Informacja Inspekcji Weterynaryjnej
   minus Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
   minus Informacja Zarządku Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie WSR.6220.5.5.2014.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.5.7.2014.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.6.1.2014.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.6.6.2015.ET
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus obwieszczenie - zawiadomienie - WSR.6220.2.5.2015.ET
   minus obwieszczenie WSR.6220.2.7.2015.ET
   minus WSR.6220.4.4.2016.ET
   minus WSR.6220.4.6.2016.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.12.1.2016.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.13.1.2016.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.14.2.2016.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.16.1.2016.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.12.5.2016.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.13.4.2016.ET
   minus WSR.6220.13.7.2016.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.12.7.2016.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.16.5.2016.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.20.1.ET
   minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów nr WSR.6220.16.7.2016.ET
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > Zawiadomienia

Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie nr. RO 7625 /1/4/2005
2. Zawiadomienie nr. RO 7625 /3/4/2005
3. Zawiadomienie nr. RO 7625 /4/2/2005
4. Zawiadomienie nr. RO 7625 /8/2/2005
5. Zawiadomienie nr. RO 7625/2/9/2005
6. Zawiadomienie nr RO 7625 /10/2/2005
7. Zawiadomienie nr. RO 7625/8/10/2005
8. Zawiadomienie nr. RO 7625 /12/2/2005
9. Zawiadomienie nr. RO 7625 /14/2/2005
10. Zawiadomienie nr. RO 7625 /13/7/2005
11. Zawiadomienie nr. RO 7625 /2/2/2006
12. Zawiadomienie nr. RO 7625 /1/4/2006
13. Zawiadomienie nr. RO 7625 /3/4/2006
14. Zawiadomienie nr. RO 7625 /4/2/2006
15. Zawiadomienie nr. RO 7625 / 5/2/2006
16. Zawiadomienie nr. RO 7625 / 6/2/2006
17. Zawiadomienie nr RO 7625 /17/2/2006
18. Zawiadomienie nr. RO 7625 /9/2/2006
19. Zawiadomienie nr RO 7625/13/23/2005
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw nr 178 w Wołowie przy ul. Żeromskiego – na działce nr 126 AM-44 obręb Wołów
20. Zawiadomienie nr RO 7625 /14/2/2006
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – punkt zbierania złomu na działce nr 31/1 AM-26 obręb Wołów.
21. Zawiadomienie nr RO 7625 /15/3/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowa odcinka sieci kanalizacji deswzczowej z rur PCV o średnicy 200mmm o długości 104,5m w Wołowie na działkach numer : 78, 83/41 , 103 AM-27 obręb Wołów.
22. Zawiadomienie nr RO 7625 /16/3/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200mmm o długości 195m w Wołowie na działkach numer : 5/7, 5/3, 2/76 AM-27 obręb Wołów.
23. Zawiadomienie nr RO 7625 /17/3/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 110mmm o długości 114,5m i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 200mm o długości 119,5m ul. Jesionowej i ul.Akacjowej w Wołowie na działkach numer : 88 i 112 AM-44 obręb Wołow.
24. Zawiadomienie nr RO 7625 /18/3/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia rozbudowa odcinka sieci kanalizacyjnej z rur PCV o średnicy 200mmm o długości 98m w Wołowie ul. Komuny Paryskiej na działce numer 78 AM-27 obreb Wołów.
25. Zawiadomienie nr RO 7625 /21/2/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie Hotelu młodzieżowego usytuowanego na terenie Zespołu Klasztornego w Lubiążu działka 579/6 obręb Lubiąż
26. Zawiadomienie nr RO 7625 /22/4/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90mmm o długości 136,0m i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 200mm o długości 84m ul.Łąkowa w Wołowie na działkach numer : 12 i 13/7 AM-21 obręb Wołów.
27. Zawiadomienie nr RO 7625 /23/4/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – budowa dwóch przelewów rurowych o średnicach po 30cm i przykrycie koryta rowu Doprowadzalnik płytami betonowymi na długości 45m na terenie działek 44/2, 44/4 i 48/9 obręb Krzydlina Mała.
28. Zawiadomienie nr RO 7625 /24/4/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – budowa przepustu typu PP-2/80 z zastawką o wysokości piętrzenie 0,90m na terenie działek 44/5, 44/6 i 48/10 obręb Krzydlina Mała
29. Zawiadomienie nr RO 7625 /25/2/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat produkcji elementów konstrukcji metalowych na działce nr 121 w Prawikowie
30. Zawiadomienie nr RO 7625 /20/5/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia wodnego
31. Zawiadomienie nr RO 7625 /27/2/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90mmm o długości 228m w Wołowie przy ul. Wiejskiej na działkach numer 11 i 26/8 AM-17 obręb Wołów.
32. Zawiadomienie nr RO 7625 /2/2/2007
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia –
33. Zawiadomienie nr RO 7625 /3/2/2007
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN o średnicy 250mmm o długości 81,5m w Wołowie na działce numer 2/76 AM-27 obręb Wołów.
34. Zawiadomienie nr RO 7625 /5/2/2007
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PVC Ø160 o długości 500,0m. na działkach nr 1, 5/6, 5/4Am-47 i dz. nr 1 Am- 49 i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø300 długości 800,0m na działkach nr 1 Am-49, nr 5/4, 5/25, 5/53, 6/1, 2 Am-47 w Wołowie przy ul. T. Kościuszki
35. Zawiadomienie nr RO 7625 /4/2/2007
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia –
36. Zawiadomienie nr RO 7625 /6/2/2007
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PVC Ø110mm o długości 110,0m i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø200mm długości 100,0m na działkach nr 15/52, 30/4, 32 Am-34 w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego prowadzonego przez ZP-H TERBUD Wołów ul.Witosa 1
37. Zawiadomienie nr RO 7625 /7/6/2007
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PVC Ø 160 o długości 600,0m na działkach : 2, 26/3 i 26/4 AM-5; 28 AM-13; 5/3, 5/4 i 6 AM-14; 54 i 55 AM-21; 1 AM-28; w Wołowie przy ul. Powstańców Śląskich.
38. Zawiadomienie nr RO 7625 /8/2/2007
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – budowa oczyszczalni ścieków bytowych w Lubiążu na działkach nr 585, 592/323, 593, 599, 601/2, 602, 604, 646, 664, 1200 obręb Lubiąż.
39. Zawiadomienie nr RO 7625 /11/4/2006
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – rozbudowie stacji bazowej 3819/4111
40. Zawiadominie nr RO 7625 /10/3/2007
Owszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w Domaszkowie, Krzydlinie Małej i Krzydlinie Wielkiej z włączeniem do sieci kanalizacyjnej w Mojęcicach.
41. Zawiadominie nr RO 7625 /12/2/2007
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku na działce nr 357/7 obręb Prawików na powierzchni 1,0759ha metoda odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000m3 (36 600 Mg).
42. Zawiadominie nr RO 7625 /15/4/2007
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE Ø110mm o długości 300,0m na działkach nr 137, 159, 162/9, 448/229, 392/1 obręb Garwół.
43. Zawiadominie nr RO 7625 /16/4/2007
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE Ø110mm o długości 200,0m na działkach nr155/8 i 155/9 w Uskorzu Wielkim.
44. Zawiadominie nr RO 7625 /18/2/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 46379 „Lubiąż” zlokalizowanej na wieży kościoła p.w.Św.Walentego w Lubiążu przy ul. Nadodrzańskiej – na terenie działki oznaczonej według ewidencji geodezyjnej jako działka nr 146.
45. Zawiadominie nr RO 7625 /17/2/2007
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: budowa odcinka rurociągu tłocznego z rur PCV DN o średnicy 225mm o długości 271m i odcinka sieci wodociągowej z rur PCV DN o średnicy 110mm o długości 222,5m w Wołowie na działkach numer : 6 AM-44; 41 AM-36, 42/1 AM-36 i 39 AM-36 obręb Wołów.
46. Zawiadominie nr RO 7625 /14/4/2007
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie : odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC o Ø110mm i Ø200 o długości 1400m, odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej PE Ø110mm o długości 600m i dwóch przepompowni cieków z zasilaniem energetycznym w obrębie działek nr 5, 12, 13, 22, 32, 39/7 AM-45 i nr 22 i 26 AM-46 w Wołowie przy ulicach :Leśnej, Spokojnej i Cisowej.
47. Zawiadominie nr RO 7625 /20/2/2007
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na zmianie zainstalowanych urządzeń stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PTC. nr: 46089 w Krzydlinie Małej na terenie działki oznaczonej według ewidencji geodezyjnej jako działka nr 162
48. Zawiadomienie nr RO 7625 /22/2/2007
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: budowa fermy trzody chlewnej w Wołowie w obsadzie 12 000 sztuk tuczników na działce nr 36/2 AM-2 obręb Wołów.
49. Zawiadomienie nr RO 7625 /19/2/2007
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku i zmianie jego formy użytkowej oraz na zmianie użytkowania części wydzielonego terenu w obrębie działki nr 852/40 w Mojęcicach w celu uruchomienia produkcji zbiorników z żywic poliestrowych wykorzystywanych w rolnictwie.
50. Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /1/1/2008
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu produkcji mebli drewnianych w Wołowie przy ul. Leśnej 30 na dz.21/2 AM-46.
51. Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /19/4/2007
zawiadamiam że w dniu 28.02.2008r. inwestor -firma DECOR Sp. z o.o. Wołów ul. Komuny Paryskiej 21 złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku i zmianie jego formy użytkowej oraz na zmianie użytkowania części wydzielonego terenu w obrębie działki nr 852/40 w Mojęcicach w celu uruchomienia produkcji zbiorników z żywic poliestrowych wykorzystywanych w rolnictwie.
52. Zawiadomienienr WIR.MK. 7625 /1/1/2008
zawiadamiam że w dniu 16.04.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia „ wodociąg przesyłowy Lubiąż” dla Gminy Wołów na działkach nr : 882/1, 878/1 obręb Mojęcice, 231, 5, 236/1, 241, 306/2, 233/2 obręb Rataje.
53. Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /2/4/2008
OKREŚLAM środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: budowa wodociągu przesyłowego Lubiąż – Mojęcice, Mojęcice dz.nr 882/1, 878/1, Rataje dz.nr 5, 231, 233/2, 236/1, 241:
54. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
55. Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /3/1/2008
zawiadamiam że w dniu 26.04.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia „ P.B Kanalizacja sanitarna Warzęgowo – Stęszów - Siodłkowice” na działkach:
56. Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /4/2/2008
że w dniu 26.04.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywy Wołów, Gajowa, Ludowa, Wiejska w Wołowie" na działkach:
57. Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /5/1/2008
że w dniu 16.07.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem terenu garaży , Wołów, Aleja Niepodległości"
58. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
59. Zawiadomienie nr WIE.ET7625/5/9a/08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
60. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
61. Zawiadomienie nr WIR.ET7625/7/16/08
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
62. Zawiadomienie nr WIR.ET7625/8/5/08
ZAWIADOMINIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko
63. Informacja
o zamieszczeniu danych o wniosku i raporcie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
64. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625//08
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko
65. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 6/10/08
zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania
66. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/9/08
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
67. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/8/8/08
o zakoniczeniu postępowania
68. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/9/8/08
o zakończeniu postępowania
69. Zawiadomienie nr WIR.ET.762520/ 20/6,08/06
o zakończeniu postępowania
70. Zawiadomienie nr WIE.ET7625/8/10/08
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
71. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 9/10/08
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
72. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 9/10/08
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
73. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/22/19 /2007
o zakończeniu postępowania
74. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 1/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
75. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 1/5/09
postanowienie w sprawie nie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy wschodnio – południowej miasta Wołów” realizowanej na działkach:
76. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 2/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
77. Obwieszczenie nr WIR.ET.7625/ 1/6/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
78. Zawiadomienie WIR.ET.7625/ 1/6/09
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
79. Zawiadomienie
Konsultacje spoleczne
80. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
81. Zawiadomienie nr WIR.BB.7625/ 9/2/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
82. Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/ 7/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
83. Zawiadomienie WIR.MK.7625/6/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
84. Zawiadomienie WIR.MK.7625/4/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
85. Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/7/ 1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
86. Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/ 5/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
87. Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/ 8/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
88. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/5/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
89. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/5/09
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie w sprawie nie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji saniternej we wsi Nieszkowice, Gmina Wołów na;
90. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/8/5/08
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie w sprawie nie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji saniternej we wsi Miłcz, Gmina Wołów
91. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 7/5/09
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie w sprawie nie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji saniternej we wsi Proszkowa, Gmina Wołów
92. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 6/5/09
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie w sprawie nie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ budowa sieci kanalizacji saniternej we wsi Gródek, Gmina Wołów
93. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 5/5/09
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie w sprawie nie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji saniternej we wsi Sławowice, Gmina Wołów
94. Zawiadomienie nr WIR.BB.7625/ 9/8/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
95. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 10/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
96. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/7/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
97. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 8/7/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
98. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 7/7/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
99. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 6/7/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
100. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 5/7/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
101. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 11/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
102. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 11/5/09
że w dniu 22.06 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w we wsi Straszowice, Żychlin, Gmina Wołów
103. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/1/09
w dniu 24.06.2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. . „budowa sieci kanalizacji saniternej w ul. J.Matejki, Osiedlowej w Wołowie na działkach:
104. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/5/18/08
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie dróg wraz z odwodnieniem terenu garaży, Wołów, Aleja Niepodległości na działkach:
105. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/20/09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
106. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
107. Zawiadomienie nr WIR.T.7625/13/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
108. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/6 /09
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Wołów o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
109. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 13/6 /09
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Wołów o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
110. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 1/7 /08
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów o zakończeniu postępowania
111. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/1/9/08
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Wołów dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
112. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625 /14/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
113. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/14/4/09
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania
114. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji
115. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/14/6/09
zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
116. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625.7625/15/1
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
117. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 17/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
118. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/1/09
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
119. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 17/5/09
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227),
120. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 15/8/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
121. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/6/09
że w dniu 04.01.2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie nr 5/2010 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi : Dębno i Rudno, oraz zbiorczej oczyszczalni ścieków dla w/w wsi zlokalizowanej w miejscowości Dębno
122. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/6/09
że w dniu 04.01.2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie nr 6/2010 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Dębno i Rudno, oraz zbiorczej oczyszczalni ścieków dla w/w wsi zlokalizowanej w miejscowości Dębno, realizowane na dz: Am1; obręb Dębno: 624,
123. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 19/2/2010
że w dniu 19.01.2010 r. została wydana decyzja (WIR.ET.7625/19/1/2010) umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ” instalacja anteny radiolinii na istniejącej konstrukcji, na dachu budynku Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, ul. Piłsudskiego 23, na działka nr ew;51, w obrębie 1 w Wołowie
124. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625//1/10
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
125. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 16/5/09
że w dniu 20.01.2010 r. została wydana decyzja (WIR.ET.7625/6/4/10) umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych z Tworzyw Sztucznych ”
126. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 2/1/10
że na wniosek z dnia 21.01.2010r. Pana Jana Leszczyńskiego Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „PROBUDEX”, ul. Kusztelana 6, 53-021 Wrocław , działającego jako pełnomocnika inwestora Urzędu Miasta i Gminy Wołów zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu przy zespole klasztornym w Lubiążu
127. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 17/7/09
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
128. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 23/07
że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa fermy trzody chlewnej w obsadzie 6000 szt. tuczników i 6000 warchlaków(1260 DJP) na działce 36/2 obręb Wołów
129. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/
że w dniu 03.02..2010 r. została wydana decyzja (WIR.ET.7625 /2/4/10 ) umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ budowa parkingu przy zespole klasztornym w Lubiążu ”
130. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/1/2010
że na wniosek z dnia 09.02.2010r. Pana Artura Garbery, ul. Wojska Polskiego 11 a/5, 56-100 Wołów, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : odbudowa budynku z funkcją usługową przy ul. Browarnej w Wołowie na dz.nr 52/5/Am- 35
131. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/4/1/10
że na wniosek z dnia 12.02.2010 r. Pana Klemensa Janiak z firmy „KOLEKTOR – SERWIS” ul.Grodzka 1, 64-100 Leszno, działającego jako pełnomocnika inwestora Urzędu Miasta i Gminy Wołów zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
132. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/0/09
budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi : Dębno i Rudno oraz zbiorczej oczyszczalni ścieków dla w/w wsi zlokalizowanej w miejscowości Dębno, realizowane na dz: Am 1; obręb Dębno: 624, Am 2;obręb Dębno: 237, 140/1, 136, 194, 22, 34/2, 186/1, 345, 599, 29/1, 26, 34/1, 129, 179, 173, 174/1, 174/2, 162/2, 159/2, 158, 169/2, 169/4, Am 4;obręb Rudno: 269, 123, 125, 110, 293, 285/1, 286, 81, 86, 97, 105, 82/8 ”.
133. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/5/2010
w dniu 04.03.2010 r. została wydana decyzja (WIR.ET.7625 /3/4/10 ) umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ odbudowa budynku z funkcją usługową przy ul. Browarnej w Wołowie na dz.nr 52/5/Am- 35”
134. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/5/2/2010
że w dniu 24.03.2010 r. została wydana decyzja (WIR.ET.7625 /5/1/10 ) umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „polegającego na remoncie dróg leśnych położonych w obrębach ewidecyjnych
135. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/6/2010
o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi : Bożeń, Moczydlica Dworska, Golina, oraz zbiorczej oczyszczalni ścieków dla w/w wsi zlokalizowanej w miejscowości Bożeń na działkach: AM1, 2; Obręb Moczydlnica Dworska
136. Zawiadomienie WIR.ET.7625/4/8/2010
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji saniternej dla wsi :Bożeń, Moczydlica Dworska, Golina, oraz zbiorczej oczyszczalni ścieków dla w/w wsi zlokalizowanej w miejscowości Bożeń
137. Zawiadomienie WIR.ET.7625/7/1/10
że na wniosek z dnia 01.04.2010r. Pana Klemensa Janiak z firmy „KOLEKTOR – SERWIS” ul.Grodzka 1, 64-100 Leszno , działającego jako pełnomocnika inwestora Urzędu Miasta i Gminy Wołów zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Tarchalice
138. Zawiadomienie WIR.ET.7625/18/13/09
dot: zakończenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej"
139. Zawiadomienie WIR.ET.7625.18/17/09
prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji środowiskowej
140. Zawiadomienie WIR.ET.7625/8/1/10
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
141. Zawiadomienie WIR.ET.7625/7/5/10
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Tarchalice, Gmina Wołów
142. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 8/5/2010
że w dniu 29.06.2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie nr 8/4/2010 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „odworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów, między miejscowościami Domaszków i Tarchalice.”
143. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/8/6/2010
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „odworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów, między miejscowościami Domaszków i Tarchalice.”dla firmy Intregrated Engineering Sp. z o.o ul. Zielona 18, 05-090 Raszyn
144. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/67/7/10
że w dniu 30.06.2010r. została wydana decyzja (WIR.ET.7625/7/6) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Tarchalice
145. Zawiadomienie nr WIR/2222/02/10
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego znak: WIR/2222/02 /10 na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2010”
146. Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/2/15/09/2011
147. ZAWIADOMIENIE WSR.6220.6.1.2011.ET
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
148. Zawiadomienie nr WSR.6220.7.1.2011.ET
o wszczęciu postępowania i i wystąpieniu do organów współdziałających
149. Zawiadomienie nr WSR.6233.6.2011.IBK
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej związanej z usuwaniem azbestu.
150. Zawiadomienie WSR.6233.6.1.2011.IBK
Przyjęcie informacji o azbeście
151. Obwieszczenie nr WIR.6220.7.5.2011/ET
dotyczące umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego oddziału zewnętrznego Zakładu Karnego w Golinie
152. Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego
"Domaszków - Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów"
153. Obwieszczenie WIR.7625/22/36/07
uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegające na budowie fermy trzody chlewnej
154. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
155. Obwieszczenie
O wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
156. WSR.6220.6.15.2011.ET
Zawiadomienie
157. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
158. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
przebudowa mostu drogowego na rzece Juszka w km 1+ 517 drogi powiatowej nr 1290D
159. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego na rzece Juszka
160. Decyzja Nr 1/6/2012
umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa mostu drogowego na rzece Juszka
161. Obwieszczenie WIR.ET/7625/22/47/07
uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegające na budowie fermy trzody chlewnej
162. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Wołowie"
163. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu bazy magazynowo-dystrybucyjnej dla rozcieńczalników i rozpuszczalników.
164. Obwieszczenie
Obwieszczenie dotyczące wydanego postanowienia-stopień wodny Malczyce
165. Obwieszczenie-Zawiadomienie
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "uruchomienie bazy magazynowo - dystrybucyjnej dla rozcieńczalników i rozpuszczalników w miejscowości Pełczyn"
166. WSR.6220.4.8.2012.ET
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Uruchomienie bazy magazynowo-dystrybucyjnej dla rozcieńczalników i rozpuszczalników w miejscowości Pełczyn"
167. Obwieszczenie nr WSR.6220.6.23.2011.ET
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie "Instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Wołowie"
168. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Wrocławska Polityka Mobilności"
169. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła poprzez zgazowanie biomasy
170. Konsultacje: Natura i gospodarka
Dotyczy realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu "Natura i gospodarka - podstawy dialogu"
171. Zawiadomienie WSR.6220.4.1.2013.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącej farmy bydła mlecznego".
172. Obwieszczenie WSR.6220.3.6.2013.ET
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr3/5/13 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła poprzez zgazowanie biomasy
173. Obwieszczenie WSR.6220.3.8.2013.ET
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/7/13 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła poprzez zgazowania biomasy
174. Obwieszczenie nr WSR.6220.5.2.2013.ET
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
175. Ogłoszenie WIR.ET.7625/22/50/07
Ogłoszenie o podjęciu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa fermy trzody chlewnej w obsadzie 6000 sztuk tuczników i 6000 sztuk warchlaków (1260DJP)"
176. Zawiadomienie WSR.6220.6.2.2013.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Piotroniowice 5"
177. Zawiadomienie WSR.6220.7.1.2013.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Garwół
178. Ogłoszenie WSR.6220.4.7.2013.ET
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejącej farmy bydła mlecznego na działce nr 679/4 AM-1 w Pełczynie".
179. Obwieszczenie nr WSR.6220.6.7.2013.ET
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Piotroniowice 5"
180. Zawiadomienie WSR.6220.8.1.2013.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na skupie odpadów: złomu, metali kolorowych, makulatury i folii.
181. Zawiadomienie WSR.6220.4.9.2013.ET
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej farmy bydła mlecznego w Pełczynie
182. Obwieszczenie nr WSR.6220.7.8.2013.ET
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Garwół.
183. Obwieszczenie nr WSR.6220.4.11.2013.ET
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej farmy bydła mlecznego na działce nr 679/4 AM-1 w Pełczynie
184. Obwieszczenie WSR.6220.7.9.2013.ET
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Garwół, Gmina Wołów".
185. Obwieszczenie nr WSR.6220.8.6.2013.ET
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/5/2013 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na skupie odpadów: złomu, metali kolorowych, makulatury i folii.
186. Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu
Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu nr WPN.6320.149.2013.RS o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego: zarządzenia Nr 18 oraz zarządzenia Nr 22 Regionalnego Dyrektora OŚ we Wrocławiu.
187. Zawiadomienie WSR.6220.8.7.2013.ET
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu odpadów: złomu, metali kolorowych, makulatury i folii, z wyłączeniem surowców szkodliwych dla środowiska oraz stanowiących odpady niebezpieczne.
188. Obwieszczenie WSR.6220.8.9.2013.ET
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/8/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Prowadzenie punktu skupu odpadów: złomu, metali kolorowych, makulatury i folii z wyłączeniem surowców szkodliwych dla środowiska oraz stanowiących odpady niebezpieczne".
189. Zawiadomienie WSR.6220.3.1.2014.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 z utworów neogeńskich - plioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 679/4, w miejscowości Pełczyn, jednostka ewidencyjna 022203_5 Wołów-obszar wiejski, obręb 0015 - Pełczyn, gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie.”
190. Zawiadomienie WSR.6220.4.1.2014.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry poniżej stopnia wodnego "Malczyce".
191. Obwieszczenie nr WSR.6220.3.9.2014.ET
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej (podstawowej) nr 1 z utworów neogeńskich-plioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 679/4, w miejscowości Pełczyn, jednostka ewidencyjna 022203_5 Wołów-obszar wiejski, obręb 0015 - Pełczyn, gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie"
192. Obwieszczenie nr WSR.6220.4.6.2014.ET
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry poniżej stopnia wodnego ́Malczycé"
193. Obwieszczenie nr WSR.6220.4.8.2014.ET
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry poniżej stopnia wodnego Malczyce".
194. Zawiadomienie nr WSR.6220.5.1.2014.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci sanitarnej w Wołowie - ul. Krzywy Wołów, ul. Ludowa,. ul. Wiejska i ul. Gajowa.
195. Obwieszczenie Ministra Środowiska
Zawiadomienie Ministra Środowiska o zatwierdzeniu "Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Brzeg Dolny (725) reambulacja"
196. Informacja Inspekcji Weterynaryjnej
Wykaz zakładów (rzeźni) przyjmujących zwierzęta z uboju z konieczności poza rzeźnią w gospodarstwie.
197. Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
198. Informacja Zarządku Województwa Dolnośląskiego
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.
199. Obwieszczenie WSR.6220.5.5.2014.ET
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci sanitarnej w Wołowie - ul. Krzywy Wołów, ul. Ludowa, ul. Wiejska i ul. Gajowa".
200. Obwieszczenie WSR.6220.5.7.2014.ET
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci sanitarnej w Wołowie - ul. Krzywy Wołów, ul. Ludowa, ul. Wiejska i ul. Gajowa".
201. Zawiadomienie WSR.6220.6.1.2014.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu w gruncie linii kablowej wyprowadzenia mocy elektrowni wodnej.
202. Zawiadomienie WSR.6220.6.6.2015.ET
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu w gruncie linii kablowej wyprowadzenia mocy z elektrowni wodnej.
203. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających ws. wydania decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 339 Pełczyn - Wołów, w km 34+350 - 27+800 o długości 3,450 km.
204. obwieszczenie - zawiadomienie - WSR.6220.2.5.2015.ET
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 Pełczyn - Wołów w km 24+350 - 27+800 o długości 3,450 km"
205. obwieszczenie WSR.6220.2.7.2015.ET
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 192/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 Pełczyn - Wołów w km 24+350 - 27+800 o długości 3,450 km
206. WSR.6220.4.4.2016.ET
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podniesieniu rzędnej składowania odpadów w kwaterze nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rawickiej w Wołowie
207. WSR.6220.4.6.2016.ET
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów o wydaniu decyzji nr 37/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na podniesieniu rzędnej składowania odpadów na kwaterze nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rawickiej w Wołowie
208. Zawiadomienie WSR.6220.12.1.2016.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka - droga nr 11
209. Zawiadomienie WSR.6220.13.1.2016.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka - droga nr 15
210. Obwieszczenie WSR.6220.14.2.2016.ET
Obwieszczenie WSR.6220.14.2.2016.ET z dnia 28.09.2016 r. w sprawie wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Juszka w miejscowości Wołów.
211. Zawiadomienie WSR.6220.16.1.2016.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-administracyjnym, przepompowni pożarowej, zbiornika pożarowego, portierni, parkingów, dróg wewnętrznych, placów, chodników wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Wołowie na działce 26/4 AM5
212. Zawiadomienie nr WSR.6220.12.5.2016.ET
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka - droga nr 11"
213. Zawiadomienie nr WSR.6220.13.4.2016.ET
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka - droga nr 15".
214. WSR.6220.13.7.2016.ET
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów o wydaniu decyzji nr 203/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka - droga nr 15
215. Obwieszczenie WSR.6220.12.7.2016.ET
Obwieszczenie Burmistrza Gminy o wydaniu decyzji nr 202/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka - droga nr 11"
216. Zawiadomienie WSR.6220.16.5.2016.ET
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia WSR.6220.16.5.2016.ET o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - administracyjnym, przepompowni pożarowej, zbiornika pożarowego, portierni, parkingów, dróg wewnętrznych. placów, chodników wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Wołowie na dz. nr 26/4 AM-5".
217. Zawiadomienie nr WSR.6220.20.1.ET
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu osadów na kompostownię osadów ścieków na działce nr 2 AM 4 obręb Wołów
218. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów nr WSR.6220.16.7.2016.ET
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - administracyjnym, przepompowni pożarowej, zbiornika pożarowego, portierni, parkingów, dróg wewnętrznych, placów, chodników wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Powstańców Śląskich na działce nr 26/4 AM-5".

Ilość odwiedzin: 21032
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Suprun
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2005-10-19 08:21:20
Data udostępnienia informacji: 2005-10-19 08:21:20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-19 08:23:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner