logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014 r.
   minus Informacja dla niepełnosprawnych
   minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych
   minus Informacja
   minus Uchwała pełnomocnik ds.obsługi informatycznej
   minus Inrormacja o zmianie Składu MKW
   minus Kominikat o DYŻURACH MKW
   minus Obwieszczenie o obwodach głosowania
   minus Informacja o losowaniu OKW
   minus Komunikat MKW o losowaniu numerów list
   minus Uchwała o powołaniu OKW
   minus Obwieszczenie o przyznanych nimerów list kandydatów
   minus Informacja o składzie komisji po ukonstytuowaniu
   minus Obwieszczenie Radni
   minus Obwieszczenie Burmistrz
   minus Informacja OKW o czasie pracy komisji
   minus Zestawienie wyników wyborów do Rady Miejskiej w Wołowie
   minus Zestawienie wyników wyborów na Burmistrza Gminy Wołów
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Informacje Wyborcze > Wybory Samorządowe 2014 r.

Spis dokumentów:
1. Informacja dla niepełnosprawnych
2. Obwieszczenie o okręgach wyborczych
3. Informacja
Informacja dot. kandydatów do miejskiej komisji wyborczej
4. Uchwała pełnomocnik ds.obsługi informatycznej
5. Inrormacja o zmianie Składu MKW
6. Kominikat o DYŻURACH MKW
7. Obwieszczenie o obwodach głosowania
8. Informacja o losowaniu OKW
9. Komunikat MKW o losowaniu numerów list
10. Uchwała o powołaniu OKW
11. Obwieszczenie o przyznanych nimerów list kandydatów
12. Informacja o składzie komisji po ukonstytuowaniu
13. Obwieszczenie Radni
14. Obwieszczenie Burmistrz
15. Informacja OKW o czasie pracy komisji
16. Zestawienie wyników wyborów do Rady Miejskiej w Wołowie
17. Zestawienie wyników wyborów na Burmistrza Gminy Wołów

Ilość odwiedzin: 8992
Nazwa dokumentu: Wybory Samorządowe 2014 r.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Granat
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Granat
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Granat
Data wytworzenia informacji: 2014-09-02 10:58:45
Data udostępnienia informacji: 2014-09-02 10:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-02 11:02:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner