logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
minus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
   minus Informacja Burmistrza Miasta I gminy Wołów
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
   minus Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
   minus UCHWAŁA NR 1/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 2/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 3/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 11 października 2010 r
   minus Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Pełnomocnictwo w wyborach samorządowy
   minus OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 3 listopada 2010 r
   minus I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 12 listopada 2010 r
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja Burmistrza Miasta I gminy Wołów
dot. miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych powołanych w związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.
3. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
4. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
o zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Wołowie
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
dotycząca udostępniania spisów osób uprawnionych do głosowania
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
dotycząca składów Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wołów w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
dot. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
9. Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
z dnia 23 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie
10. UCHWAŁA NR 1/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
w sprawie wyboru przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
11. UCHWAŁA NR 2/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
12. UCHWAŁA NR 3/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
w sprawie powołania pełnomocnika Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie ds. obsługi informatycznej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
13. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
14. KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 11 października 2010 r
w sprawie ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu komisji w dniu 11 października 2010 r. w następującym składzie
15. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
O ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ZAREJESTROWANYCH W GMINIE WOŁÓW W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R
16. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
o zarejstrowanych kandydatach na Burmistrza miasta i Gminy Wołów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
17. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
18. Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
O ZASADACH LOSOWANIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE WOŁÓW
19. Pełnomocnictwo w wyborach samorządowy
20. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 3 listopada 2010 r
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21. I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 12 listopada 2010 r
o składach Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wołów, po ich ukonstytuowaniu się

Ilość odwiedzin: 8027
Nazwa dokumentu: Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Krasowski
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Krasowski
Osoba, która wprowadzała dane: admin
Data wytworzenia informacji: 2010-04-30 08:32:32
Data udostępnienia informacji: 2010-04-30 08:32:32
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-23 15:33:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner