logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
minus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
   minus Informacja Burmistrza Miasta I gminy Wołów
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
   minus Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
   minus UCHWAŁA NR 1/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 2/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 3/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 11 października 2010 r
   minus Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Pełnomocnictwo w wyborach samorządowy
   minus OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 3 listopada 2010 r
   minus I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 12 listopada 2010 r
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Wołowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Miejska Komisja Wyborcza w Wołowie podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata (zarejestrowanego w okręgu wyborczym nr 1 na liście nr 20, pozycja 3) stwierdzającego fakt jego pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.
 
Okręg Wyborczy Nr 1
Lista nr 17 - KWW SAMORZĄD-MIESZKAŃCOM
1. SUŁEK Michał, lat 20, zam. Wołów
2. GRAJOSZEK Tadeusz, lat 50, zam. Wołów
3. SOCHA Agnieszka Dorota, lat 37, zam. Wołów
4. NOWAK Agnieszka Iwona, lat 28, zam. Wołów
5. KOWALSKI Wojciech Andrzej, lat 50, zam. Wołów
6. GOŁUBOWSKA Regina, lat 62, zam. Wołów
7. JASKUŁA Kazimiera Władysława, lat 59, zam. Wołów
8. KOPCZYŃSKI Paweł, lat 33, zam. Wołów
Lista nr 18 – KWW KOALICJA RAZEM
1. ZYGOŃ Jan Kazimierz, lat 61, zam. Wołów
2. KULESZ Dariusz, lat 44, zam. Wołów
3. BUJACZ Zenon Stanisław, lat 59, zam. Wołów
4. CIEŚLIK Halina, lat 58, zam. Wołów
5. GAWEŁ Małgorzata, lat 61, zam. Wołów
6. GIZIŃSKI Piotr, lat 24, zam. Wołów
7. JANICKI Damian Janusz, lat 35, zam. Wołów
8. KARPIŃSKI Stanisław Robert, lat 43, zam. Wołów
9. NOWAKOWSKI Edward, lat 61, zam. Wołów
10. RYCERZ Marcin Aleksander, lat 29, zam. Wołów
11. RYŚKIEWICZ Ryszard Leon, lat 54, zam. Wołów
12. TRZEŚNIOWSKI Paweł Sylwester, lat 39, zam. Wołów
Lista nr 19 – KWW WOŁOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA
1. DZIARSKI Janusz Tadeusz, lat 46, zam. Wołów
2. STANKIEWICZ Witold, lat 68, zam. Wołów
3. BORZYŃSKI Rafał Lucjan, lat 20, zam. Wołów
4. ŁOSIEWICZ Halina, lat 50, zam. Wołów
5. JUŚCIŃSKA Urszula Jolanta, lat 56, zam. Wołów
6. PIETKIEWICZ Paweł Mariusz, lat 40, zam. Wołów
7. NOWAK Kazimierz, lat 61, zam. Wołów
8. ŁOZIŃSKA Beata Czesława, lat 41, zam. Wołów
9. SZEWCZYK Krzysztof Jan, lat 38, zam. Wołów
10. KUCZKOWSKA Weronika Janina, lat 38, zam. Wołów
11. SROGA Andrzej Aleksander, lat 59, zam. Wołów
12. CHODOROWSKI Stanisław Tadeusz, lat 23, zam. Wołów
Lista nr 20 – KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW
1. KROCHMAL Witold Zygmunt, lat 55, zam. Wołów
2. HAWRYLAK Katarzyna Anna, lat 37, zam. Wołów
3. MACHOWSKI Edward, lat 62, zam. Wołów
złożył następujące oświadczenie:
pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy
4. JANKIEWICZ Bożena Beata, lat 45, zam. Wołów
5. BANASZKIEWICZ Janusz Witold, lat 60, zam. Wołów
6. FIDLER-KACZAN Sylwia Teresa, lat 35, zam. Wołów
7. TABAK Krzysztof, lat 30, zam. Wołów
8. JAGODZIŃSKA Barbara, lat 53, zam. Wołów
9. KULIG Robert, lat 40, zam. Wołów
10. JÓZEK Kazimierz, lat 63, zam. Wołów
11. IDZIK Alicja, lat 55, zam. Uskorz Mały
12. MARKOWSKA Wioletta Jadwiga, lat 47, zam. Wołów
 
Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 17 – KWW SAMORZĄD-MIESZKAŃCOM
1. STOLARZ Grażyna, lat 56, zam. Wołów
2. SUŁEK Waldemar Zdzisław, lat 49, zam. Wołów
3. KUDYBA Edward, lat 57, zam. Wołów
4. BARANIUK Piotr Jan, lat 22, zam. Wołów
5. MIKUSEK Daniel Piotr, lat 35, zam. Wołów
6. ŁAZIK Paweł, lat 46, zam. Wołów
7. SZEWCZYK Andrzej Kazimierz, lat 48, zam. Wołów
8. ZACHAREWICZ Antoni, lat 61, zam. Wołów
9. KOWALSKI Jarosław Zbigniew, lat 46, zam. Wołów
Lista nr 18 – KWW KOALICJA RAZEM
1. WRÓBEL Anna Magdalena, lat 31, zam. Wołów
2. BUTKIEWICZ Agata Monika, lat 34, zam. Wołów
3. HERMASZEWSKA Małgorzata, lat 61, zam. Wołów
4. JÓŹWIK Daniel, lat 29, zam. Wołów
5. KLEPACZ Ryszard Jerzy, lat 57, zam. Wołów
6. KORZENIOWSKA Agata Edyta, lat 25, zam. Wołów
7. OSSOWSKI Krzysztof Ryszard, lat 22, zam. Wołów
8. MIKOŁAJCZYK Adam Stefan, lat 55, zam. Wołów
9. SOŁTYS Piotr, lat 30, zam. Wołów
10. SZUFLIŃSKI Włodzimierz Piotr, lat 70, zam. Wołów
Lista nr 19 – KWW WOŁOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA
1. CHMURA Dariusz, lat 41, zam. Wołów
2. CIOŁEK Łukasz Tadeusz, lat 29, zam. Wołów
3. ŁYSUNIEC Edward, lat 27, zam. Wołów
4. WYGODA Janusz, lat 60, zam. Wołów
5. ORŁOWSKI Aleksander Ireneusz, lat 36, zam. Wołów
6. PASZKOWSKA Krystyna Jadwiga, lat 55, zam. Wołów
7. RZESZOWSKI Andrzej, lat 58, zam. Wołów
8. DRZAZGA Marianna, lat 62, zam. Wołów
9. WIĄCKIEWICZ Andrzej, lat 60, zam. Wołów
10. ZAJĄC Rafał Paweł, lat 27, zam. Wołów
Lista nr 20 – KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW
1. JELEC Danuta Stanisława, lat 56, zam. Wołów
2. WILK Józef, lat 62, zam. Wołów
3. SOBIERAJ Janina, lat 50, zam. Wołów
4. ŚWIĄTEK Emilia Barbara, lat 53, zam. Wołów
5. PESZKO Elżbieta, lat 50, zam. Wołów
6. STEC Marian, lat 59, zam. Wołów
7. KORZENIOWSKI Janusz, lat 51, zam. Wołów
8. RYCERZ Andrzej Zygmunt, lat 53, zam. Wołów
9. NICPOŃ Roman, lat 50, zam. Wołów
10. SAŁOWSKI Paweł, lat 32, zam. Wołów
 
Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr 17 – KWW SAMORZĄD-MIESZKAŃCOM
1. BAZYLUK Barbara Janina, lat 48, zam. Lubiąż
2. MOSKAL Magdalena, lat 31, zam. Lubiąż
3. FERENC Mirosława Renata, lat 30, zam. Stobno
4. LUDWIG Tomasz, lat 30, zam. Wołów
5. NASKRĘT-BUDZIK Jolanta, lat 44, zam. Wołów
6. HAJTKO Stefan, lat 57, zam. Domaszków
Lista nr 18 – KWW KOALICJA RAZEM
1. WILBIK Dariusz, lat 49, zam. Lubiąż
2. WIELGOSZ Mariola Katarzyna, lat 33, zam. Lubiąż
3. GRODZKA Beata Bogumiła, lat 43, zam. Krzydlina Mała
4. KRUPKA Aneta Sylwia, lat 36, zam. Mojęcice
5. LISAK Łukasz Dariusz, lat 18, zam. Lubiąż
6. MADERA Franciszek, lat 51, zam. Wołów
7. MULAWA Mirosław Edward, lat 49, zam. Lubiąż
8. PIECUCH Rafał, lat 23, zam. Stobno
9. SZYMAŃSKI Krzysztof, lat 41, zam. Gliniany
Lista nr 19 – KWW WOŁOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA
1. WIĄCEK Jan, lat 59, zam. Rataje
2. POSACKI Zbigniew, lat 33, zam. Lubiąż
3. GROCHOLSKI Winicjusz Adam, lat 45, zam. Mojęcice
4. KAWALEC Mirosław, lat 48, zam. Krzydlina Wielka
5. STACHOWICZ Roman, lat 47, zam. Krzydlina Mała
6. WARCHOŁ August Zygmunt, lat 70, zam. Lubiąż
7. AMBROSZKIEWICZ Dariusz, lat 44, zam. Gliniany
8. CABAN Beata, lat 45, zam. Stobno
9. REWAK Jarosław Jan, lat 41, zam. Lubiąż
10. POGWIZD Tomasz, lat 31, zam. Domaszków
Lista nr 20 – KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW
1. SKORUPSKI Ireneusz Jan, lat 59, zam. Prawików
2. WASILEWSKI Waldemar, lat 66, zam. Krzydlina Mała
3. CZARNOWSKI Janusz, lat 46, zam. Mojęcice
4. MILIMĄKA Zbigniew, lat 50, zam. Krzydlina Wielka
5. PTASZYŃSKA Maria, lat 53, zam. Rataje
6. JÓZEFOWICZ Kazimierz, lat 63, zam. Stobno
7. BAL Ewa Magdalena, lat 50, zam. Domaszków
8. SABAT Alicja, lat 51, zam. Lubiąż
9. MASTELA Joanna Bożena, lat 28, zam. Krzydlina Mała
10. SYLWESTRZAK Ewa Katarzyna, lat 30, zam. Lubiąż
 
Okręg Wyborczy Nr 4
Lista nr 17 – KWW SAMORZĄD-MIESZKAŃCOM
1. BUZDYGAN Eugeniusz, lat 60, zam. Tarchalice
2. PODBUCKA Barbara Wiesława, lat 30, zam. Boraszyn
3. KWIECIEŃ Andrzej Piotr, lat 43, zam. Stary Wołów
4. MAZURCZAK Adam, lat 49, zam. Rudno
5. WOŹNIAK Karolina, lat 19, zam. Mikorzyce
6. CZAPLUK Krystyna, lat 51, zam. Stary Wołów
7. ŁABUDZIŃSKI Kamil Przemysław, lat 22, zam. Żychlin
8. ŁOZIŃSKI Krystian, lat 26, zam. Golina
9. CIENIAWSKA Daniela Helena, lat 57, zam. Bożeń
Lista nr 18 – KWW KOALICJA RAZEM
1. RYGIELSKI Wojciech Grzegorz, lat 38, zam. Moczydlnica Dworska
2. TATARCZUK Józef, lat 46, zam. Stary Wołów
3. GRZYWACZ Zygmunt Jan, lat 55, zam. Pełczyn
4. HALLER Danuta Bożena, lat 46, zam. Wołów
5. KACZMAREK Zbigniew, lat 55, zam. Warzęgowo
6. LISIECKI Mateusz Fryderyk, lat 20, zam. Siodłkowice
7. MOSIEK Marta Magdalena, lat 36, zam. Piotroniowice
8. PRZEPIÓRKA Marlena Julia, lat 26, zam. Bożeń
9. TAPER Emilia Katarzyna, lat 28, zam. Pełczyn
10. WYSOCKI Marcin Łukasz, lat 24, zam. Rudno
Lista nr 19 – KWW WOŁOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA
1. BENEDYKT Adam, lat 72, zam. Lipnica
2. CAP Mieczysław, lat 52, zam. Proszkowa
3. MADERA Jacek Piotr, lat 43, zam. Pełczyn
4. KSIĄŻAK Arkadiusz Robert, lat 53, zam. Straszowice
5. IGNASIAK Anna, lat 36, zam. Stary Wołów
6. KANTORSKI Zdzisław, lat 62, zam. Garwół
7. KORZENIOWSKI Tadeusz, lat 59, zam. Tarchalice
8. BEK-KACZKOWSKA Izabela Maria, lat 39, zam. Łazarzowice
9. KŁOSOWSKI Andrzej, lat 22, zam. Rudno
Lista nr 20 – KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW
1. GÓRA Adam Aleksander, lat 54, zam. Gródek
2. CZERYBA Zbigniew, lat 51, zam. Dębno
3. TOMKÓW Jan Bronisław, lat 51, zam. Wołów
4. SIRANT Irena, lat 38, zam. Łososiowice
5. MUCHA Krzysztof, lat 46, zam. Wołów
6. JĘDRYKA Mariusz, lat 35, zam. Pełczyn
7. MARCINKOWSKI Jan, lat 64, zam. Rudno
8. PŁACHTA Halina Teresa, lat 54, zam. Boraszyn
9. BRZÓZKA Justyna, lat 35, zam. Garwół
10. PASEK Jadwiga, lat 55, zam. Miłcz
 
 
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
 
/-/ Łucja Kurek
 

Ilość odwiedzin: 4050
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 3 listopada 2010 r
Skrócony opis: o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Łucja Kurek
Osoba, która odpowiada za treść: Łucja Kurek
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-08 09:00:09
Data udostępnienia informacji: 2010-11-08 09:00:09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-08 09:02:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner