logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
minus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
   minus Informacja Burmistrza Miasta I gminy Wołów
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
   minus Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
   minus UCHWAŁA NR 1/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 2/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 3/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 11 października 2010 r
   minus Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Pełnomocnictwo w wyborach samorządowy
   minus OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 3 listopada 2010 r
   minus I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 12 listopada 2010 r
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

I N F O R M A C J A
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
z dnia 12 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 5 i 6 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy, podaje się do wiadomości publicznej informację o składach Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wołów, po ich ukonstytuowaniu się:
 
 
I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Zespół Szkół Publicznych
w Wołowie, ul. Trzebnicka 14, Wołów
 
1.       Barbara Baranowska - Przewodniczący komisji
2.       Aleksander Juszczyk - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Marta Róża Stawiska - członek komisji
4.       Małgorzata Teresa Włodarczyk – członek komisji
5.       Elżbieta Róg – członek komisji
6.       Agnieszka Tomska - członek komisji
7.       Elżbieta Skarżyńska - członek komisji
8.       Renata Lis - członek komisji
9.       Małgorzata Trzaska - członek komisji
 
 
II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Urząd Miasta i Gminy Wołów, Rynek-Ratusz, Wołów
 
1.       Jadwiga Dobosz - Przewodniczący komisji
2.       Adriana Wilk - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Mateusz Mądrzycki - członek komisji
4.       Aldona Fedorczak - członek komisji
5.       Eugenia Baganc - członek komisji
6.       Elżbieta Rungo - członek komisji
7.       Anna Rzeszowska - członek komisji
8.       Klaudia Zych - członek komisji
9.       Joanna Wojciechowska - członek komisji
 
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Wołowski Ośrodek Kultury
ul. Generała Władysława Sikorskiego 6, Wołów
 
 
1.       Joanna Zajączkowska - Przewodniczący komisji
2.       Andrzej Jarmoliński - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Edyta Sylwia Kędzior - członek komisji
4.       Małgorzata Kulesza - członek komisji
5.       Magdalena Golczyńska - członek komisji
6.       Ewa Galczuk - członek komisji
7.       Jacek Sikorski - członek komisji
8.       Rozalia Markiewicz - członek komisji
9.       Ewa Olcha - członek komisji
 
 
 
IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Publiczne Gimnazjum
w Wołowie, ul. Komuny Paryskiej 18,Wołów
 
1.       Stanisława Makulus - Przewodniczący komisji
2.       Krystyna Gaweł - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Zofia Sabat - członek komisji
4.       Wanda Teresa Woś - członek komisji
5.       Jan Paszkowiak - członek komisji
6.       Aleksandra Hodana - członek komisji
7.       Aurelia Sawicka - członek komisji
8.       Joanna Orzeł - członek komisji
9.       Stanisława Gibek - członek komisji
V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ,ul. Tadeusza Kościuszki 27,Wołów
1.       Małgorzata Wąs - Przewodniczący komisji
2.       Piotr Kaleta - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Irena Szwed - członek komisji
4.       Paweł Dariusz Kowalewski - członek komisji
5.       Sylwester Wilk - członek komisji
6.       Marzena Teper - członek komisji
7.       Piotr Astramowicz - członek komisji
8.       Anna Ejsymont - członek komisji
9.       Agnieszka Tokarczyk-Czech - członek komisji
 
 
VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 – Szkoła Podstawowa nr 2
w Wołowie, ul. Fryderyka Chopina 10, Wołów
 
1.       Marta Nowak- Kuczma - Przewodniczący komisji
2.       Ewa Anna Manuił - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Krystyna Szymańska - członek komisji
4.       Andrzej Białkowski - członek komisji
5.       Piotr Świątek - członek komisji
6.       Dorota Machi - członek komisji
7.       Anna Kosieradzka - członek komisji
8.       Anna Nalewajek - członek komisji
9.       Eugenia Szir - członek komisji
VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 – Szkoła Podstawowa
w Krzydlinie Wielkiej, Krzydlina Wielka 27A, Krzydlina Wielka
 
 
1.       Ryszard Szelewa - Przewodniczący komisji
2.       Danuta Wojtyna - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Patrycja Warszycka - członek komisji
4.       Florian Augustynowicz - członek komisji
5.       Patryk Dominik Krawczyk - członek komisji
6.       Anna Kmiecińska - członek komisji
7.       Iwona Dudek - członek komisji
8.       Marta Lisiecka - członek komisji
9.       Bożena Szpak - członek komisji
 
 
 
VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 – Zespół Szkół Publicznych
w Lubiążu, ul. Wojska Polskiego 3, Lubiąż
 
1.       Marzanna Fuks - Przewodniczący komisji
2.       Agata Ożóg - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Irena Edyta Cybórt - członek komisji
4.       Paulina Lidia Grodzka- członek komisji
5.       Marcin Kędzierski - członek komisji
6.       Ewa Maria Stefańska - członek komisji
7.       Paweł Taper - członek komisji
8.       Patryk Kowalczyk - członek komisji
9.       Krzysztof Karpiuk - członek komisji
 
IX. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 – Szkoła Podstawowa
w Mojęcicach, ul. Wołowska 4, Mojęcice
 
 
1.       Jerzy Warszycki - Przewodniczący komisji
2.       Anna Kazimiera Wojtyna - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Anna Rębacz - członek komisji
4.       Dorota Wawryń - członek komisji
5.       Daniel Kijek - członek komisji
6.       Joanna Świątkowska - członek komisji
7.       Oskar Muzyka - członek komisji
8.       Małgorzata Żurawska - członek komisji
9.       Mirosława Gluz - członek komisji
 
 
 
X. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 – Świetlica wiejska w Gródku, Gródek
 
1.       Monika Wróbel - Przewodniczący komisji
2.       Monika Bożena Szwaj - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Tomasz Beśka - członek komisji
4.       Agata Owczarek - członek komisji
5.       Patryk Olszowski - członek komisji
6.       Magdalena Pałys - członek komisji
7.       Dawid Przepiórka - członek komisji
8.       Mateusz Skrzypicki - członek komisji
9.       Małgorzata Ostrowska - członek komisji
 
XI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 – Szkoła Podstawowa
w Warzęgowie, Warzęgowo 15, Warzęgowo
 
 
 
1.Agnieszka Drzazga - Przewodniczący komisji
2.Czesław Grzywacz - Z-ca przewodniczącego komisji
3.Krzysztof Mol - członek komisji
4.Rafał Góra - członek komisji
5.Piotr Kowalewski - członek komisji
6.Justyna Pachnowska - członek komisji
7.Alicja Danaj - członek komisji
8.Katarzyna Wasiłek - członek komisji
9.Danuta Janusz - członek komisji
 
 
 
XII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 – Szkoła Podstawowa w Starym
Wołowie, Stary Wołów 56, Stary Wołów
 
 
1.       Izabela Drożdżowska - Przewodniczący komisji
2.       Józef Tkaczyk - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Paweł Grzegorz Zieliński - członek komisji
4.       Michał Jarmoliński - członek komisji
5.       Anna Nowak - członek komisji
6.       Paulina Jakubów - członek komisji
7.       Maciej Zdeb - członek komisji
8.       Joanna Zdeb - członek komisji
9.       Grażyna Świczeniuk - członek komisji
 
XIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 – Świetlica wiejska w Dębnie, Dębno
 
1.       Jolanta Gutowska - Przewodniczący komisji
2.       Stanisław Fedoruk - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Dariusz Janas - członek komisji
4.       Bibiana Brzózka - członek komisji
5.       Natalia Leśniewska - członek komisji
6.       Halina Kubasiewicz - członek komisji
7.       Agnieszka Bielska - członek komisji
8.       Marta Adamusiak - członek komisji
9.Jan Druzgała - członek komisji
 
 
XIV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 – Zakład Karny w Wołowie,
ul. Więzienna 6
1.       Piotr Krasowski - Przewodniczący komisji
2.       Jacek Teper - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Ryszard Brzeziński - członek komisji
4.       Piotr Józef Witek - członek komisji
5.       Aleksander Doliński - członek komisji
6.       Piotr Makulus - członek komisji
7.       Ewa Teper - członek komisji
 
 
XV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 – Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne - Obiekt Szpital Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
 
 
 
1.       Ewa Kurek - Przewodniczący komisji
2.       Zdzisława Wilk - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Ludmiła Lemieszko - członek komisji
4.       Aleksandra Turska - członek komisji
5.       Anna Staszczyk - członek komisji
6.       Robert Wysocki - członek komisji
7.       Joanna Białkowska - członek komisji
 
 
XVI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1
1.       Elżbieta Zygmunt - Przewodniczący komisji
2.       Urszula Tokarz - Z-ca przewodniczącego komisji
3.       Henryk Łukasz Liberda - członek komisji
4.       Barbara Gołubowska - członek komisji
5.       Jadwiga Mikos - członek komisji
6.       Barbara Maksymowicz - członek komisji
7.       Małgorzata Kijek - członek komisji
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
/-/ Łucja Kurek
 

Ilość odwiedzin: 2920
Nazwa dokumentu: I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 12 listopada 2010 r
Skrócony opis: o składach Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wołów, po ich ukonstytuowaniu się
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Łucja Kurek
Osoba, która odpowiada za treść: Łucja Kurek
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-15 12:30:03
Data udostępnienia informacji: 2010-11-15 12:30:03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-15 14:14:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner