logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
minus Zawiadomienia
   plus Zawiadomienie nr. RO 7625 /1/4/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /3/4/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /4/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /8/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625/2/9/2005
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /10/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625/8/10/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /12/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /14/2/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /13/7/2005
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /2/2/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /1/4/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /3/4/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /4/2/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 / 5/2/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 / 6/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /17/2/2006
   minus Zawiadomienie nr. RO 7625 /9/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625/13/23/2005
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /14/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /15/3/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /16/3/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /17/3/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /18/3/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /21/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /22/4/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /23/4/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /24/4/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /25/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /20/5/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /27/2/2006
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /2/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /3/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /5/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /4/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /6/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /7/6/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /8/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /11/4/2006
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /10/3/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /12/2/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /15/4/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /16/4/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /18/2/2006
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /17/2/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /14/4/2007
   minus Zawiadominie nr RO 7625 /20/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /22/2/2007
   minus Zawiadomienie nr RO 7625 /19/2/2007
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /1/1/2008
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /19/4/2007
   minus Zawiadomienienr WIR.MK. 7625 /1/1/2008
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /2/4/2008
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /3/1/2008
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /4/2/2008
   minus Zawiadomienienr WIR.ET. 7625 /5/1/2008
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Zawiadomienie nr WIE.ET7625/5/9a/08
   minus ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET7625/7/16/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET7625/8/5/08
   minus Informacja
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625//08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 6/10/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/9/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/8/8/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/9/8/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.762520/ 20/6,08/06
   minus Zawiadomienie nr WIE.ET7625/8/10/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 9/10/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 9/10/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/22/19 /2007
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 1/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 1/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 2/1/09
   minus Obwieszczenie nr WIR.ET.7625/ 1/6/09
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/ 1/6/09
   minus Zawiadomienie
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.BB.7625/ 9/2/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/ 7/09
   minus Zawiadomienie WIR.MK.7625/6/1/09
   minus Zawiadomienie WIR.MK.7625/4/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/7/ 1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/ 5/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.MK.7625/ 8/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/8/5/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 7/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 6/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 5/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.BB.7625/ 9/8/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 10/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 8/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 7/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 6/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 5/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 11/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 11/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/5/18/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/20/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.T.7625/13/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/6 /09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 13/6 /09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 1/7 /08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/1/9/08
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625 /14/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/14/4/09
   minus Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/14/6/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625.7625/15/1
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 17/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/1/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 17/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 15/8/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/6/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/6/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 19/2/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625//1/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 16/5/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 2/1/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 17/7/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 23/07
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/1/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/4/1/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 18/0/09
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 3/5/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/5/2/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 4/6/2010
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/4/8/2010
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/7/1/10
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/18/13/09
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625.18/17/09
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/8/1/10
   minus Zawiadomienie WIR.ET.7625/7/5/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 8/5/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/8/6/2010
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/67/7/10
   minus Zawiadomienie nr WIR/2222/02/10
   minus Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/2/15/09/2011
   minus ZAWIADOMIENIE WSR.6220.6.1.2011.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.7.1.2011.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6233.6.2011.IBK
   minus Zawiadomienie WSR.6233.6.1.2011.IBK
   minus Obwieszczenie nr WIR.6220.7.5.2011/ET
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego
   minus Obwieszczenie WIR.7625/22/36/07
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Obwieszczenie
   minus WSR.6220.6.15.2011.ET
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Decyzja Nr 1/6/2012
   minus Obwieszczenie WIR.ET/7625/22/47/07
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie-Zawiadomienie
   minus WSR.6220.4.8.2012.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.6.23.2011.ET
   minus Zawiadomienie o konsultacjach społecznych
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
   minus Konsultacje: Natura i gospodarka
   minus Zawiadomienie WSR.6220.4.1.2013.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.3.6.2013.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.3.8.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.5.2.2013.ET
   minus Ogłoszenie WIR.ET.7625/22/50/07
   minus Zawiadomienie WSR.6220.6.2.2013.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.7.1.2013.ET
   minus Ogłoszenie WSR.6220.4.7.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.6.7.2013.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.8.1.2013.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.4.9.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.7.8.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.4.11.2013.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.7.9.2013.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.8.6.2013.ET
   minus Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu
   minus Zawiadomienie WSR.6220.8.7.2013.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.8.9.2013.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.3.1.2014.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.4.1.2014.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.3.9.2014.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.4.6.2014.ET
   minus Obwieszczenie nr WSR.6220.4.8.2014.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.5.1.2014.ET
   minus Obwieszczenie Ministra Środowiska
   minus Informacja Inspekcji Weterynaryjnej
   minus Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
   minus Informacja Zarządku Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie WSR.6220.5.5.2014.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.5.7.2014.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.6.1.2014.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.6.6.2015.ET
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus obwieszczenie - zawiadomienie - WSR.6220.2.5.2015.ET
   minus obwieszczenie WSR.6220.2.7.2015.ET
   minus WSR.6220.4.4.2016.ET
   minus WSR.6220.4.6.2016.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.12.1.2016.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.13.1.2016.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.14.2.2016.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.16.1.2016.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.12.5.2016.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.13.4.2016.ET
   minus WSR.6220.13.7.2016.ET
   minus Obwieszczenie WSR.6220.12.7.2016.ET
   minus Zawiadomienie WSR.6220.16.5.2016.ET
   minus Zawiadomienie nr WSR.6220.20.1.ET
   minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wołów nr WSR.6220.16.7.2016.ET
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


WIR.ET.7625/2/4/2008                                                  Wołów,28.05.2008r
 
 
DECYZJA
Na podstawie art.46,art 46a,art 48 i art.56ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.tj. Z 2008r Nr 25 ust.7 pkt 4 poz.150), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.Nr 98,poz.1071z póź.zm)oraz § 3ust.1 pkt.63Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U.Nr 257, poz.2573 z zm.) po rozpatrzeniu wniosku OF PROJEKT s.c ul. Łaciarska 7/1 50-104 Wrocław
OKREŚLAM
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: budowa wodociągu przesyłowego Lubiąż – Mojęcice, Mojęcice dz.nr 882/1, 878/1, Rataje dz.nr 5, 231, 233/2, 236/1, 241:
1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej tj. wykonanie odcinka sieci wodociągowej z włączeniem jej do istniejącej sieci w Mojęcicach. Inwestycja przebiegać będzie przez działki : Mojęcice dz.nr: 882/1,878/1, Rataje dz.nr 5, 231, 236/1, 241,306/2,233/2
2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:
Sieć ułożona będzie na drogach gminnych i terenach należących do Agencji Nieruchomości Rolnych na działkach : Mojęcice dz.nr 882/1,878/1, Rataje dz.nr 5,231,236/1,241,306/2.233,2. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE Ø160mm i długości około 3750m złączonych metodą zgrzewania doczołowego. W rejonie lokalizacji inwestycji nie stwierdza się potrzeby ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków, ponieważ takie tam nie występują.W wypadku stwierdzenia w trakcie robót ziemnych stanowisk archeologicznych prace zostana wstrzymane, a fakt ten zostanie zgłoszony służbom archeologicznym.Prace wykonywane będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego( koporki,spycharki).
Zasypanie wykopu realizowane będzie zgodnie z dokumentacją projektową.
a. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego:
W trakcie budowy powstawać będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza , której żródłem będzie praca sprzętu budowlanego.
b.Odpady:
W trakcie budowy głównie powstawać będą odpady z rur przy ich cięciu, które będą zabierane z terenu budowy przez wykonawcę.
c.Gospodarka wodno ściekowa:
Woda będzie pobierana z sieci miejskiej i po wykorzystaniu będzie odprowadzana do gruntu -odprowadzana bez zanieczyszczeń.
d.Hałas:
Głównym źródłemi emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie sprzęt budowlany oraz samochody cieżarowe i dostawcze. Prace należy tak zorganizować, aby ograniczyć hałas do minimum.
e.Zieleń:
W trakcie realizacji przedsięwziecia nie przewiduje się wycinki drzew. Drzewa rosnące w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych odpowiednio zabezpieczyć , nie dopuszczając do naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego.
3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
Zaprojektować zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas realizacji przedsięwziecia. W projekcie ustalić technologię likwidacji wykopów.
4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.
Budowa nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym wystapieniu poważnej awarii przemysłowej.
5.Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Przedsięwzięcie nie oddziaływuje transgranicznie.
6.Charakterytyka przedsięwzięcia – załącznik do niniejszej decyzji.
 
UZASADNIENIE
W dniu 12.04.2008r. Do Urzędu Miasta i Gminy Wołów wpłynął wniosek firmy OF PROJEKT s.c 50-104 Wrocław ul. Łaciarska 7/1, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie wodociągu przesyłowego Lubiąż – Mojęcice, Mojęcice dz.nr 882/1,878/1, Rataje dz.nr 5,231,233/2,236/1,241.
Zgodnie z §3 ust.1pkt.63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz.2573 z2004r z póź.zm.), z uwagi na fakt iż inwestycja polega na budowie wodociągu , została zaliczona do przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W zwiazki powyższym Urząd Miasta i Gminy Wołow zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie i Starosty Powiatowego w Wołowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oraz jego zakresu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w postanowieniu Nr ZNS-601-6/JK/08 z dnia 09.05.2008r, stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu.
Starosta Powiatowy w Wołowie w postanowieniu Nr RL.7633-6/08 z dnia 06.05.2008r. również nie nałożył obowiązku sporzadzenia raportu.
Na podstawie tych postanowień Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wydał postanowienie Nr.WIR.ET.7625/1/3/2008 z dnia 19.05.2008r. stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia ( art.51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska).
O wszczęciu postępowania administracyjnego, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy- Prawo ochrony środowiska, strony zostały poinformowane w dniu 23.04.2008r przez obwieszczenie. Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej BIP-u gminy. Uwag oraz wniosków nie wniesiono.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie
( pismo Nr ZNS-601-6/JK/08 z dnia 09.05.2008r) i Starosty Powiatowego w Wołowie ( pimo Nr RL.7633-6/08 z dnia 06.05.2008r).
W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia należało orzec jak w sentecji.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem organu wydajacego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Otrzymują :
1.       OF PROJEKT s.c
ul.Łaciarska 7/1
50-104 Wrocław
2. Starostwo Powiatowe
pl.Piastowski 2
56-100 Wołów
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. M. J. Piłsudskiego 36
56-100 Wołów.
4. a/a

Załączniki do pobrania: 2008-06-09 08:34:19 - Załącznik nr 1 (40.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1604
Skrócony opis: OKREŚLAM środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: budowa wodociągu przesyłowego Lubiąż – Mojęcice, Mojęcice dz.nr 882/1, 878/1, Rataje dz.nr 5, 231, 233/2, 236/1, 241:
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Teper
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Teper
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-09 08:28:11
Data udostępnienia informacji: 2008-06-09 08:28:11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-09 08:35:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner