logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

 
WIR.ET.7625 /12/20/07                                                                        Wołów, 04 .08.2009 r.
Obwieszczenie
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
 
 
Na podstawie art.38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)
zawiadamiam,
 
że w dniu 03.08.2009r. została wydana decyzja (WIR.ET.7625/12/19/07) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja złoża piasku na działce nr 357/7 obręb Prawików na powierzchni 1,0759 ha metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000m³( 36 600Mg)”
 
Równocześnie informuje się że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wołów – pokój 16c- w godzinach pracy Urzędu.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wołów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie w Urzędu Miasta i Gminy Wołów
 

Ilość odwiedzin: 1072
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie nr WIR.ET.7625/ 12/20/09
Skrócony opis: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Teper
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Teper
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2009-08-05 08:59:26
Data udostępnienia informacji: 2009-08-05 08:59:26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-05 09:04:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner