logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

RO 7625/13/23/2005                                                                        Wołów  14.06.200R.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.)  i  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Wołów  zawiadamia, że w dniu 28.11.2005 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie  stacji paliw nr 178 w Wołowie przy ul. Żeromskiego –  na działce nr 126  AM-44 obręb Wołów

 

Postępowanie było prowadzone na wniosek  działającej w imieniu PKN ORLEN firmy AGP-1 s.c. Joanna Balasińska , Piotr Kociołka ul.Przelot 17,  Wrocław

Zainteresowani mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie   Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska   pok. 17.

Zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Internecie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie  przy Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska  .

Informację umieszcza się :  na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta i Gminy w Wołowie  przy Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w Internecie pod adresem www.bip.wolow.pl

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1367
Skrócony opis: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw nr 178 w Wołowie przy ul. Żeromskiego – na działce nr 126 AM-44 obręb Wołów
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Gelmuda
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Gelmuda
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2006-06-20 23:36:13
Data udostępnienia informacji: 2006-06-20 23:36:13
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-21 07:41:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner