logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Wyniki postępowań

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Data Nazwa stanowiska Aktalne do Wyniki od
2016-05-19 09:35:36 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia kierowniczego stanowiska urzędniczego Kierownika Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-05-19 2016-05-19
2015-02-25 12:33:08 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego 2015-02-25 2015-02-25
2015-05-19 09:06:18 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego - podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Podatków Lokalnych 2015-05-19 2015-05-19
2015-03-25 12:30:36 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego 1/2 etatu z-ca kierownika USC - 1/2 etatu inspektor 2015-03-25 2015-03-25
2015-07-09 14:01:16 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 2015-07-09 2015-07-09
2015-09-29 10:47:47 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego Podinspektor w Referacie Podatków Lokalnych w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie 2015-09-29 2015-09-29
2015-07-06 13:09:18 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 2015-07-06 2015-07-06
2016-01-14 11:02:28 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego Podinspektor w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-01-14 2016-01-14
2016-03-10 07:40:40 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego Referent w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-03-10 2016-03-10
2015-09-10 09:58:09 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego Specjalista ds. BHP w wymiarze 1/5 etatu w Urzędzie Miejskim w Wołowie 2015-09-10 2015-09-10
2016-09-01 12:12:24 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego: młodszy referent w Centrum Usług Wspólnych 1/2 etatu - młodszy referent w Referacie Informatyczno - Telekomunikac 2016-09-01 2016-09-01
2015-11-03 12:45:57 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie zakończenia procedury konkursowej 2015-11-03 2015-11-03
2016-09-01 12:19:51 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie zakończenia procedury konkursowej na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie 2016-09-01 2016-09-01
2015-04-02 13:40:06 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie zakończenia procedury konkursowej na stanowisko podinspektor d/s księgowości podatkowej 2015-04-02 2015-04-02
2015-06-19 08:59:29 Informacja Burmistrza Gminy Wołów w sprawie zakończenia procedury konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Podatków Lokalnych w Wydziale Finansów i Budżetu 2015-06-19 2015-06-19
2014-12-23 15:43:06 Informacja nieroztrzygniętego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2014-12-23 2014-12-23
2013-02-12 09:45:49 Informacja nieroztrzygniętego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 2013-02-12 2013-02-12
2012-05-25 11:36:53 Informacja o naborze na stanowisko inspektora w Biurze Rady Miejskiej 2012-05-25 2012-05-25
2014-12-15 13:06:03 Informacja w sprawie obsadzenia stanowiska Dyrektora MiGBP w Wołowie 2014-12-15 2014-12-15
2015-01-16 10:52:53 Informacja w sprawie obsadzenia stanowiska inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 2015-01-16 2015-01-16
2015-02-06 10:47:47 Informacja w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego - poinspektor w Wydziale Geodezcji i Gospodarki Nieruchomościami 2015-02-06 2015-02-06
2016-12-23 08:14:09 Informacja w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska urzędniczego głównego specjalisty ds. pozyskiwania środków europejskich 2016-12-23 2016-12-23
2016-12-23 08:11:06 Informacja w sprawie zakończenia procedury konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Urzędzie Miejskim w Wołowie 2016-12-23 2016-12-23
2016-10-28 10:56:07 Informacja w sprawie zakończenia procedury konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Referacie Budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie 2016-10-28 2016-10-28
2014-04-25 00:00:00 Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie 2014-07-25 2014-04-17
2012-05-31 09:52:00 Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wołowie 2012-06-06 2012-05-31
2012-05-31 09:45:00 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu 2012-06-06 2012-05-31
2013-04-11 08:37:43 Konkurs na wolne stanowisko Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu 2013-05-10 2013-05-17
2013-03-12 09:52:29 Nabór na stanowiko Podinspektor do MOPS 2013-03-22 2013-03-22
2015-01-13 15:48:00 Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Informatyczno-Telekomunikacyjnym 2015-01-05 2015-01-15
2014-03-20 09:15:14 Nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Informatyczno - Komunikacyjnym 2014-03-20 2014-04-17
2013-06-13 14:15:00 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Podatków Lokalnych 2013-06-06 2013-06-13
2014-02-20 10:54:53 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Podatków Lokalnych 2014-02-27 2014-02-14
2014-02-17 13:31:09 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Podatków Lokalnych 2014-02-17 2014-02-17
2013-02-12 10:18:45 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Wolowie 2013-02-25 2013-02-28
2014-02-26 10:51:15 Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Środowiska i Rolnictwa - Podinspektor d/s gospodarki odpadami 2014-05-26 2014-02-26
2014-10-22 15:17:35 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ORG 2014-10-22 2014-10-22
2013-02-28 14:10:00 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Budżetu, Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wołowie 2013-03-11 2013-03-18
2013-03-14 08:15:44 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Budżetu 2013-03-25 0000-00-00
2013-04-15 13:20:16 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Podatków Lokalnych 2013-04-02 2013-04-08
2013-04-15 13:44:03 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Podatków Lokalnych 2013-04-02 2013-04-08
2013-03-20 14:09:28 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów i Budżetu - Referat Podatków Lokalnych 2013-04-02 2013-04-08
2014-10-01 11:54:00 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2014-12-31 2014-10-01
2012-12-04 09:06:37 Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie 2012-12-04 2012-12-04
2015-02-16 11:01:10 Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 2015-02-16 2015-02-16

corner   corner