logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   minus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
      minus 1 / 2014
      minus 2 / 2014
      minus 3 / 2014
      minus 4 / 2014
      minus 5 / 2014
      minus 6 / 2014
      minus 7 / 2014
      minus 8 / 2014
      minus 9 / 2014
      minus 10 / 2014
      minus 11 / 2014
      minus 12 / 2014
      minus 13 / 2014
      minus 14 / 2014
      minus 15 / 2014
      minus 17 / 2014
      minus 18 / 2014
      minus 19 / 2014
      minus 20 / 2014
      minus 21 / 2014
      minus 22 / 2014
      minus 23 / 2014
      minus 24 / 2014
      minus 25 / 2014
      minus 26 / 2014
      minus 27 / 2014
      minus 28 / 2014
      minus 29 / 2014
      minus 30 / 2014
      minus 32 / 2014
      minus 33 / 2014
      minus 34 / 2014
      minus 35 / 2014
      minus 36 / 2014
      minus 37 / 2014
      minus 38 / 2014
      minus 39 / 2014
      minus 40 / 2014
      minus 41 / 2014
      minus 42 / 2014
      minus 43 /2014
      minus 44 / 2014
      minus 45 / 2014
      minus 46 / 2014
      minus 47 / 2014
      minus 48 / 2014
      minus 49 / 2014
      minus 50 / 2014
      minus 51 / 2014
      minus 52 / 2014
      minus 53 / 2014
      minus 54 / 2014
      minus 55 / 2014
      minus 56 / 2014
      minus 57 / 2014
      minus 58 / 2014
      minus 59 / 2014
      minus 60 / 2014
      minus 61 / 2014
      minus 62 / 2014
      minus 63 / 2014
      minus 64 / 2014
      minus 65 / 2014
      minus 66 / 2014
      minus 67 / 2014
      minus 68 / 2014
      minus 69 / 2014
      minus 70 / 2014
      minus 71 / 2014
      minus 72 / 2014
      minus 73 / 2014
      minus 74 / 2014
      minus 75 / 2014
      minus 76 / 2014
      minus 77 / 2014
      minus 78 / 2014
      minus 79 / 2014
      minus 80 / 2014
      minus 81 / 2014
      minus 82 / 2014
      minus 83 / 2014
      minus 84 / 2014
      minus 85 / 2014
      minus 86 / 2014
      minus 87 / 2014
      minus 88 / 2014
      minus 89 / 2014
      minus 90 / 2014
      minus 91 / 2014
      minus 92 / 2014
      minus 93 / 2014
      minus 94 / 2014
      minus 95 / 2014
      minus 96 / 2014
      minus 97 / 2014
      minus 98 / 2014
      minus 99 / 2014
      minus 100 / 2014
      minus 101 / 2014
      minus 102 / 2014
      minus 103 / 2014
      minus 104 / 2014
      minus 105 / 2014
      minus 106 / 2014
      minus 107 / 2014
      minus 108 / 2014
      minus 109 / 2014
      minus 110 / 2014
      minus 111 / 2014
      minus 112 / 2014
      minus 113 / 2014
      minus 114 / 2014
      minus 115 / 2014
      minus 116 / 2014
      minus 117 / 2014
      minus 118 / 2014
      minus 119 / 2014
      minus 120 / 2014
      minus 121 / 2014
      minus 122 / 2014
      minus 123 / 2014
      minus 124 / 2014
      minus 125 / 2014
      minus 126 / 2014
      minus 127 / 2014
      minus 128 / 2014
      minus 129 / 2014
      minus 130 / 2014
      minus 131 / 2014
      minus 132 / 2014
      minus 133 / 2014
      minus 134 / 2014
      minus 135 / 2014
      minus 136 / 2014
      minus 137 / 2014
      minus 140 / 2014
      minus 141 / 2014
      minus 142 / 2014
      minus 143 / 2014
      minus 144 2014
      minus 145 / 2014
      minus 146 / 2014
      minus 147 / 2014
      minus 148 / 2014
      minus 149 / 2014
      minus 150 / 2014
      minus 151 / 2014
      minus 152 / 2014
      minus 153 / 2014
      minus 154 / 2014
      minus 155 / 2014
      minus 156 / 2014
      minus 157 / 2014
      minus 158 / 2014
      minus 159 / 2014
      minus 160 / 2014
      minus 161 / 2014
      minus 162 / 2014
      minus 163 / 2014
      minus 164 / 2014
      minus 165 / 2014
      minus 166 /2014
      minus 167 / 2014
      minus 168 / 2014
      minus 169 / 2014
      minus 170 / 2014
      minus 171 / 2014
      minus 172 / 2014
      minus 173 / 2014
      minus 174 / 2014
      minus 175 / 2014
      minus 176 / 2014
      minus 177 / 2014
      minus 178 / 2014
      minus 179 / 2014
      minus 180 / 2014
      minus 181 / 2014
      minus 182 / 2014
      minus 183 / 2014
      minus 184 / 2014
      minus 185 / 2014
      minus 186 / 2014
      minus 187 / 2014
      minus 188 / 2014
      minus 189 / 2014
      minus 190 / 2014
      minus 191 / 2014
      minus 192 / 2014
      minus 193 / 2014
      minus 194 / 2014
      minus 195 / 2014
      minus 196 / 2014
      minus 197 / 2014
      minus 198 / 2014
      minus 199 / 2014
      minus 200 / 2014
      minus 201 / 2014
      minus 202 / 2014
      minus 203 / 2014
      minus 204 / 2014
      minus 205 / 2014
      minus 206 / 2014
      minus 207 / 2014
      minus 208 / 2014
      minus 209 / 2014
      minus 210 / 2014
      minus 211 / 2014
      minus 212 / 2014
      minus 213 / 2014
      minus 214 / 2014
      minus 215 / 2014
      minus 216 / 2014
      minus 217 / 2014
      minus 218 / 2014
      minus 219 / 2014
      minus 220 / 2014
      minus 221 / 2014
      minus 222 / 2014
      minus 223 / 2014
      minus 224 / 2014
      minus 225 / 2014
      minus 226 / 2014
      minus 227 / 2014
      minus 228 / 2014
      minus 230 / 2014
      minus 231 / 2014
      minus 232 / 2014
      minus 233 / 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2014
Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wołowie w roku 2014.
2. 2 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.
3. 3 / 2014
Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Bożeń i zwołania w tym celu zebrania wiejskiego.
4. 4 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Dębowej w Wołowie.
5. 5 / 2014
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2014 rok.
6. 6 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
7. 7 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont chodnika przy ul. Krzywy Wołów w Wołowie.
8. 8 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do drugich przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Wołów.
9. 9 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
10. 10 / 2014
Zarządzenie w sprawie przyznania dodatku specjalnego Skarbnikowi Gminy Wołów- Pani Annie Bandoch.
11. 11 / 2014
Zarządzenie w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Wołów prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Wołów stanowiących własność Skarbu Państwa.
12. 12 / 2014
Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
13. 13 / 2014
Zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokalu socjalnego.
14. 14 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów-Lubiąż".
15. 15 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 r.
16. 17 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
17. 18 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudnie.
18. 19 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
19. 20 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
20. 21 / 2014
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014.
21. 22 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Konserwację oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Wołów.
22. 23 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów.
23. 24 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy wołów.
24. 25 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych.
25. 26 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
26. 27 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Pełczynie.
27. 28 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
28. 29 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
29. 30 / 2014
Zarządzenie w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Wołowie.
30. 32 / 2014
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt.1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów".
31. 33 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.
32. 34 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
33. 35 / 2014
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie.
34. 36 / 2014
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Lubiążu.
35. 37 / 2014
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 " Słoneczko" w Wołowie.
36. 38 / 2014
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mojęcicach.
37. 39 / 2014
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie.
38. 40 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 203/2011r.Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
39. 41 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
40. 42 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie pielęgnacji bądź wycinki drzew na obszarze Miasta i Gminy Wołów.
41. 43 /2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz.nr 170,148/16,148/5,181,186 obręb Stary Wołów.
42. 44 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz.nr 161,159,158 obręb Warzęgowo.
43. 45 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 212,274,220 obręb Stary Wołów.
44. 46 / 2014
Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
45. 47 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014.
46. 48 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynków jednostek organizacyjnych Gminy Wołów w ramach termomodernizacji:ZSP Lubiąż,Dom Kultury w Lubiążu.
47. 49 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.
48. 50 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.
49. 51 / 2014
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2013 rok.
50. 52 / 2014
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za 2013 rok.
51. 53 / 2014
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Wołów za 2013 rok.
52. 54 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni chodnika w m. Moczydlnica Dworska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 334.
53. 55 / 2014
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Straszowice.
54. 56 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
55. 57 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
56. 58 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
57. 59 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Prawikowie.
58. 60 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Pełczynie.
59. 61 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Pełczynie.
60. 62 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Golinie.
61. 63 / 2014
Zarządzenie w sprawie określenia " Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołów na rok szkolny 2014/2015".
62. 64 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
63. 65 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
64. 66 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu CAF.
65. 67 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Samooceny CAF.
66. 68 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.
67. 69 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.
68. 70 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.
69. 71 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.
70. 72 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.
71. 73 / 2014
Zarządzenie w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Wołowie.
72. 74 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego -III etap.
73. 75 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego położonego w Lubiążu przy ul.Wojska Polskiego 4.
74. 76 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
75. 77 / 2014
Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
76. 78 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
77. 79 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Wołowie przy ul.ks.Józefa Tischnera.
78. 80 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
79. 81 / 2014
Zarządzenie w sprawie odwołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Gminy Wołów.
80. 82 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie.
81. 83 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Wołów.
82. 84 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
83. 85 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników po odbyciu służby przygotowawczej.
84. 86 / 2014
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za i kwartał 2014 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
85. 87 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Prawikowie.
86. 88 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Gminie Wołów.
87. 89 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
88. 90 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.
89. 91 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi obwodowych komisji i przeszkolenia operatorów tych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
90. 92 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.
91. 93 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. Estetyzacji Miasta.
92. 94 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
93. 95 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r.oku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
94. 96 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
95. 97 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
96. 98 / 2014
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.
97. 99 / 2014
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
98. 100 / 2014
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie.
99. 101 / 2014
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Warzęgowie.
100. 102 / 2014
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 " Słoneczko " w Wołowie.
101. 103 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014 .
102. 104 / 2014
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Wołów za 2013 rok.
103. 105 / 2014
Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2013 rok.
104. 106 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 16/54 AM 50 położonej w Wołowie.
105. 107 / 2014
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Danuty Tomków - Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.
106. 108 / 2014
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Elżbiety Krzykwy - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.
107. 109 / 2014
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mojęcicach
108. 110 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 24/3 Am 1 położonej w Warzęgowie.
109. 111 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.
110. 112 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
111. 113 / 2014
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Projektu " Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego" Nr POKL.05.02.01-00-036/13.
112. 114 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie, przy ul.Roztocze.
113. 115 / 2014
Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonej w Wołowie, przy ul. Elizy Orzeszkowej.
114. 116 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarki drzewami i drewnem pozyskanym z wycinki drzew stojących, wiatrołomów i wiatrowałów z terenu nieruchomości będących własnością Gminy Wołów.
115. 117 / 2014
Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
116. 118 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
117. 119 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr:170, 148/16, 148/5, 181, 186, obręb Stary Wołów.
118. 120 / 2014
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonej w Lipnicy.
119. 121 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Wiejskiej.
120. 122 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Siodłkowicach.
121. 123 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Prawikowie.
122. 124 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Łososiowicach.
123. 125 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Spisowej przy Urzędzie Miejskim w Wołowie.
124. 126 / 2014
Zarządzenie w sprawie Planu Komunikacji Samooceny CAF.
125. 127 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
126. 128 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
127. 129 / 2014
Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach.
128. 130 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
129. 131 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
130. 132 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Wołowie przy ul. Wiejskiej.
131. 133 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz realizacja planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego na terenie wsi Krzydlina Mała", gmina Wołów, powiat wołowski, w związku z realizacją projektu Scalenie gruntów wsi Krzydlina Mała w ramach działania 125 Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zamówienie uzupełniające (zadanie nr 3 ).
132. 134 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 129/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach.
133. 135 / 2014
Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach.
134. 136 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
135. 137 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.
136. 140 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie.
137. 141 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Dębnie.
138. 142 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Zagórzycach.
139. 143 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Jesionowej.
140. 144 2014
Zarządzenie w sprawie etatyzacji w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wołowie.
141. 145 / 2014
Zarządzenie w sprawie awansu zawodowego Pani Ewy Olchy na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wołowie.
142. 146 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Ratajach.
143. 147 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Osiedlowej.
144. 148 / 2014
Zarządzenie w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2015.
145. 149 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Uskorze Wielkim.
146. 150 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Piotroniowicach.
147. 151 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywie zbieranych z terenu Gminy Wołów".
148. 152 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Barbary Bednarczuk o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
149. 153 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Mai Warchoł o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
150. 154 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pana Jacka Iłowskiego o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
151. 155 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Agnieszki Kozłowskiej - Wójcik o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
152. 156 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Renaty Kawińskiej o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
153. 157 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Marty Dziedzińskiej o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
154. 158 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Agaty Łacwik - Starmach o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
155. 159 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Marii Grudkowskiej o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
156. 160 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
157. 161 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Osiedlowej.
158. 162 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Golinie.
159. 163 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów.
160. 164 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Lubiążu przy ul. Chopina 5.
161. 165 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu nr 3 " Niezapominajka" w Lubiążu i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
162. 166 /2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zagospodarowanie placu w rejonie ulic: Ścinawska, Pułaskiego, Floriańska w Wołowie ( dz. nr 7 AM 27).
163. 167 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę placu zabaw w Warzęgowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
164. 168 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni ul. Komuny Paryskiej w Wołowie.
165. 169 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont drogi przy ul. Lipowej w Wołowie.
166. 170 / 2014
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2014 roku.
167. 171 / 2014
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za I półrocze 2014 roku.
168. 172 / 2014
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2014 roku.
169. 173 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
170. 174 / 2014
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy Wołów z dnia 21 czerwca 2013 r. nr 98/2013.
171. 175 / 2014
Zarządzenie w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
172. 176 / 2014
Zarządzenie w sprawie powierzenia Pani Joannie Krasowskiej wykonywania obowiązków Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
173. 177 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/2014 Burmistrza Gminy Wołów w sprawie ustalenia zasad gospodarki drzewami i drewnem pozyskanym z wycinki drzew stojących, wiatrołomów i wiatrowałów z terenu nieruchomości będących własnością Gminy Wołów.
174. 178 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
175. 179 / 2014
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
176. 180 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę chodnika w m. Bożeń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową kanalizacji deszczowej.
177. 181 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy 2014/2015 na potrzeby Gminy Wołów.
178. 182 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
179. 183 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę budynku przedszkola Chatka Puchatka.
180. 184 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi obwodowych komisji i przeszkolenia operatorów tych komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
181. 185 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
182. 186 / 2014
Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wołowie.
183. 187 / 2014
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Wołowie.
184. 188 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
185. 189 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
186. 190 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Starym Wołowie.
187. 191 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
188. 192 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 67 Am 27 w Wołowie.
189. 193 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej 10/13 Am 29 w Wołowie.
190. 194 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
191. 195 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
192. 196 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę placu zabaw w Starym Wołowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
193. 197 / 2014
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 679/8 Am 3 w Pełczynie.
194. 198 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
195. 199 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.
196. 200 / 2014
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za III kwartał 2014 roku o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
197. 201 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie i Burmistrza Gminy Wołów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
198. 202 / 2014
Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 164/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczek na poczet kosztów przygotowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołów do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz w celu ustanowienia służebności gruntowych oraz uchylenia &1 ust.2i3 Zarządzenia nr 136/2013 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zasad rozliczenia przy sprzedaży lokali użytkowych.
199. 203 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
200. 204 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Krzydlinie Małej.
201. 205 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Krzydlinie Małej.
202. 206 / 2014
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Warzęgowie.
203. 207 / 2014
Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Wołów na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.
204. 208 / 2014
Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na 2015 rok.
205. 209 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
206. 210 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do drugich przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych nr 16/90 Am 50, 16/92 Am 50, 16/94 Am 50, 16/96 Am 50 położonych w Wołowie przy ul. Ks.J.Tischnera.
207. 211 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 35/2 Am 39 w Wołowie.
208. 212 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 2/1 Am 23 w Wołowie.
209. 213 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 7/8 Am 21 w Wołowie.
210. 214 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 60/2 Am 2 w Wołowie.
211. 215 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Lubiążu przy ul. Wojska Polskiego 4.
212. 216 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
213. 217 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 195/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
214. 218 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 397/2 AM 2 w Prawikowie.
215. 219 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 241/6 Am 2 w Pełczynie.
216. 220 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 99 Am 27 w Wołowie.
217. 221 / 2014
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 679/8 Am 3 w Pełczynie.
218. 222 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
219. 223 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
220. 224 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
221. 225 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.
222. 226 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
223. 227 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
224. 228 / 2014
Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie.
225. 230 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów".
226. 231 / 2014
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Świadczenie usług prawnych-obsługa prawna Gminy Wołów".
227. 232 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wołów na 2014 rok.
228. 233 / 2014
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2011 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie.

Ilość odwiedzin: 7975
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza rok 2014
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Białkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Białkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Białkowska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-10 12:35:28
Data udostępnienia informacji: 2014-01-10 12:35:28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 12:36:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner