logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   minus Rok 2009
      minus 1 / 2009
      minus 2 / 2009
      minus 3 / 2009
      minus 4 / 2009
      minus 5 / 2009
      minus 6 / 2009
      minus 7 / 2009
      minus 8 / 2009
      minus 9 / 2009
      minus 10 / 2009
      minus 11 / 2009
      minus 12 / 2009
      minus 13 / 2009
      minus 14 / 2009
      minus 15 / 2009
      minus 16 / 2009
      minus 17 / 2009
      minus 18 / 2009
      minus 19 / 2009
      minus 20 / 2009
      minus 21 / 2009
      minus 22 / 2009
      minus 23 / 2009
      minus 24 / 2009
      minus 25 / 2009
      minus 26 / 2009
      minus 27 / 2009
      minus 28 / 2009
      minus 29 / 2009
      minus 30 / 2009
      minus 31 / 2009
      minus 32 / 2009
      minus 33 / 2009
      minus 34 / 2009
      minus 35 / 2009
      minus 36 / 2009
      minus 37 / 2009
      minus 38 / 2009
      minus 39 / 2009
      minus 40 / 2009
      minus 41 / 2009
      minus 42 / 2009
      minus 43 / 2009
      minus 44 / 2009
      minus 45 / 2009
      minus 46 / 2009
      minus 47 / 2009
      minus 48 / 2009
      minus 49 / 2009
      minus 50 / 2009
      minus 51 / 2009
      minus 52 / 2009
      minus 53 / 2009
      minus 54 / 2009
      minus 55 / 2009
      minus 56 / 2009
      minus 57 / 2009
      minus 58 / 2009
      minus 59 / 2009
      minus 60 / 2009
      minus 61 / 2009
      minus 62 / 2009
      minus 63 / 2009
      minus 64 / 2009
      minus 65 / 2009
      minus 66 / 2009
      minus 67 / 2009
      minus 68 / 2009
      minus 69 / 2009
      minus 70 / 2009
      minus 71 / 2009
      minus 72 / 2009
      minus 73 / 2009
      minus 74 / 2009
      minus 75 / 2009
      minus 76 / 2009
      minus 77 / 2009
      minus 78 / 2009
      minus 79 / 2009
      minus 80 / 2009
      minus 81 / 2009
      minus 82 / 2009
      minus 83 / 2009
      minus 84 / 2009
      minus 85 / 2009
      minus 86 / 2009
      minus 87 / 2009
      minus 88 / 2009
      minus 89 / 2009
      minus 90 / 2009
      minus 91 / 2009
      minus 92 / 2009
      minus 93 / 2009
      minus 94 / 2009
      minus 95 / 2009
      minus 96 / 2009
      minus 97 / 2009
      minus 98 / 2009
      minus 99 / 2009
      minus 100 / 2009
      minus 101 / 2009
      minus 102 / 2009
      minus 103 / 2009
      minus 104 / 2009
      minus 105 / 2009
      minus 106 / 2009
      minus 107 / 2009
      minus 108 / 2009
      minus 109 / 2009
      minus 111 / 2009
      minus 112 / 2009
      minus 113 / 2009
      minus 114 / 2009
      minus 115 / 2009
      minus 116 / 2009
      minus 117 / 2009
      minus 119 / 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Prawikowie
2. 2 / 2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów działek położonych w obrębie Wołów od Skarbu Państwa.
3. 3 / 2009
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie na 2009 r.
4. 4 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Wrocławskiej 10
5. 5 / 2009
w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie do wydawania decyzji administracyjnych
6. 6 / 2009
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości niezabudowanej dz. nr 94/3 AM 34 położonej w Wołowie przy ul. Chopina będącej własnością Gminy Wołów.
7. 7 / 2009
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/3 AM 34 położonej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego będącą własnością Gminy Wołów.
8. 8 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11/5 AM 35 stanowiącą współwłasność Gminy Wołów.
9. 9 / 2009
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok.
10. 10 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi w miejscowości Mojęcice - ul. Główna, na potrzeby Gminy Wołów.
11. 11 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obwodnicy wschodnio - południowej miasta Wołowa, na potrzeby Gminy Wołów.
12. 12 / 2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2009 rok
13. 13 / 2009
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
14. 14 / 2009
w sprawie odwołania dyrektora szkoły.
15. 15 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie
16. 16 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Sławowicach.
17. 17 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Dębnie
18. 18 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Wołowie.
19. 19 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Wołowie
20. 20 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gruntowych w miejscowościach Mojęcice, Stary Wołów i Pełczyn, na potrzeby Gminy Wołów.
21. 21 / 2009
w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb - Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową - Urząd Miasta i Gminy w Wołowie oraz jednostki organizacyjne podległe Gminy Wołów.
22. 22 / 2009
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 228/8 AM 1 położonej w Starym Wołowie będącej wlasnością Gminy Wołów.
23. 23 / 2009
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości onzaczonej geodezyjnie jako działka nr 210/6 AM 1 położonej w Starym Wołowie będącej własnością Gminy Wołów
24. 24 / 2009
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 210/8 AM 1 położonej w Starym Wołowie będącej własnością Gminy Wołów
25. 25 / 2009
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Warzęgowie
26. 26 / 2009
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Wołów na 2009 rok
27. 27 / 2009
w sprawie przekazania do wiadomości właściwym dysponentom części budżetowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Wołów na 2009 rok
28. 28 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Pełczynie
29. 29 / 2009
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na dyrektorów szkół
30. 30 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Rudnie
31. 31 / 2009
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
32. 32 / 2009
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za 2008 rok
33. 33 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Sławowicach
34. 34 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych, na potrzeby Gminy Wołów
35. 35 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont cząstkowy dróg gminnych, na potrzeby Gminy Wołów
36. 36 / 2009
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Warzęgowie
37. 37 / 2009
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2009 w Gminie Wołów
38. 38 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych w 2009 r., na potrzeby Gminy Wołów
39. 39 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Garwole
40. 40 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Siodłkowicach
41. 41 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Ścinawskiej i ul. Pułaskiego
42. 42 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubiążu.
43. 43 / 2009
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie
44. 44 / 2009
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Przedszkola "Słoneczko" w Wołowie
45. 45 / 2009
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Przedszkola w Lubiążu
46. 46 / 2009
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Warzęgowie
47. 47 / 2009
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościzabudowanej położonej w Wołowie
48. 48 / 2009
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi komisji obwodowych i przeszkolenia operatorów tych komisji w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
49. 49 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów
50. 50 / 2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów
51. 51 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na budowę wodociągu przesyłowego dla miejscowości Lubiąż, na potrzeby Gminy Wołów
52. 52 / 2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za I kwartał 2009 roku
53. 53 / 2009
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
54. 54 / 2009
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
55. 55 / 2009
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
56. 56 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg z odwodnieniem terenu garaży przy Al. Niepodległości w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów
57. 57 / 2009
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie
58. 58 / 2009
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie
59. 59 / 2009
w sprawie przekazania do wiadomości właściwym dysponentom części budżetowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Wołów
60. 60 / 2009
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Lubiążu
61. 61 / 2009
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie
62. 62 / 2009
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Słoneczko" w Wołowie
63. 63 / 2009
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Warzęgowie
64. 64 / 2009
w sprawie zmiany udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej dz. nr 58/14 AM 35 o pow. 323 m² KW 31224 położonej w Wołowie przy ul. Wrocławskiej 20 w związku z włączeniem pomieszczenia wspólnego jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 2 należącego do Kazimierza Żaka
65. 65 / 2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Wołów za 2008 rok
66. 66 / 2009
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
67. 67 / 2009
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
68. 68 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi Siodłkowice - Gródek, na potrzeby Gminy Wołów
69. 69 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi Kąty - Mojęcice, na potrzeby Gminy Wołów
70. 70 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na nieruchomość położoną w Rudnie
71. 71 / 2009
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/3 AM 34 położonej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego będącej własnością Gminy Wołów
72. 72 / 2009
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
73. 73 / 2009
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wołów
74. 74 / 2009
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Bosaka na rzecz Pana Stanisława Żuczka
75. 75 / 2009
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 12 maja 2009 r. o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
76. 76 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont II-go piętra w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów
77. 77 / 2009
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej powołanej Zarządzeniem Nr 67/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
78. 78 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na budowę wodociągu przesyłowego dla miejscowości Lubiąż, na potrzeby Gminy Wołów
79. 79 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Siodłkowicach
80. 80 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy 2009/2010 na potrzeby Gminy Wołów
81. 81 / 2009
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy 2009/2010 na potrzeby Gminy Wołów, własnej jednostce organizacyjnej
82. 82 / 2009
w sprawie powołania nowego członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Zakładzie Karnym w Wołowie w związku z zrzeczeniem się członkostwa Pana Andrzeja Stefana Binkiewicza w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14
83. 83 / 2009
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokalu socjalnego
84. 84 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Gródku
85. 85 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Pieruszy
86. 86 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotroniowicach
87. 87 / 2009
w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wołów a Panem Januszem Pupczykiem
88. 88 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Golinie
89. 89 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotroniowicach
90. 90 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Giedroycia i ul. Tishnera
91. 91 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Akacjowej
92. 92 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Siodłkowicach
93. 93 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Piłsudskiego
94. 94 / 2009
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
95. 95 / 2009
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Miasta i Gminy Wołów
96. 96 / 2009
w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Miasta i Gminy Wołów
97. 97 / 2009
w sprawie powołania nowego członka do ObwodowejKomisji Wyborczej Nr 2 w Zespole Szkoł Ogólnokształcących w Wołowie w związku ze zrzeczeniem się członkowstwa Pani Anety Cieślik w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
98. 98 / 2009
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej powołanej Zarządzeniem Nr 67/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 12 maja 2009 r., w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborami do Parlamentu Ueropejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
99. 99 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 32/6 AM 30 stanowiącą współwłasność Gminy Wołów
100. 100 / 2009
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę
101. 101 / 2009
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 65/6 AM 1 położonej w Sławowicach będącą własnością Gminy Wołów
102. 102 / 2009
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 65/3 AM 1 położonej w Sławowicach będącą własnością Gminy Wołów
103. 103 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w Wołowie przy ul. Oliwna Góra
104. 104 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Sławowicach
105. 105 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe zewnętrzne na elewacji - obiekty przybudowane do budynku głównego Gimnazjum Publicznego przy ul. Komuny Paryskiej w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów
106. 106 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym udział w nieruchomościach niezabudowanych położonych w Wołowie przy ul. Krzywy Wołów
107. 107 / 2009
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
108. 108 / 2009
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" w roku 2009
109. 109 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Mojęcicach, na potrzeby Gminy Wołów
110. 111 / 2009
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie za dzień 15 sierpnia 2009 r.
111. 112 / 2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Tadeusza Kościuszki
112. 113 / 2009
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika, zwolnionego z odbycia służby przygotowawczej
113. 114 / 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
114. 115 / 2009
w sprawie zmiany udziałów nieruchomości zabudowanej dz. nr 138/1 AM 28 o pow. 287 m2 KW WR1L/00022701/5 położonej w Wołowie przy ul. Ścinawskiej 2 dla Pani Wandy Sahajdak, Pana Jacka Sahajdak, Pani Małgorzaty Buskiej i Gminy Wołów.
115. 116 / 2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów dzialek od Agencji Nieruchomości Rolnych
116. 117 / 2009
w sprawie powołania zespołów gminnych ds. rozpoznania zakresu i charakteru zjawiska klęskowego, które miało miejsce w Gminie Wołów w dniu 23 lipca 2009
117. 119 / 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 5/4 Am-47 w wołowie, na potrzeby Gminy Wołów.

Ilość odwiedzin: 3578
Nazwa dokumentu: Rok 2009
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Krasowski
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Krasowski
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-05 15:48:23
Data udostępnienia informacji: 2009-05-05 15:48:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-05 15:49:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner