logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   minus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
      minus 1 / 2016
      minus 2 / 2016
      minus 3 / 2016
      minus 4 / 2016
      minus 5 / 2016
      minus 6 / 2016
      minus 8 / 2016
      minus 9 / 2016
      minus 10 / 2016
      minus 11 / 2016
      minus 12 / 2016
      minus 13 / 2016
      minus 14 / 2016
      minus 15 / 2016
      minus 16 / 2016
      minus 17 / 2016
      minus 18 / 2016
      minus 19 / 2016
      minus 20 / 2016
      minus 21 / 2016
      minus 22 / 2016
      minus 23 / 2016
      minus 24 / 2016
      minus 25 / 2016
      minus 26 / 2016
      minus 27 /2016
      minus 28 / 2016
      minus 29 / 2016
      minus 30 / 2016
      minus 31 / 2016
      minus 32 / 2016
      minus 33 / 2016
      minus 34 / 2016
      minus 35 / 2016
      minus 36 / 2016
      minus 37 / 2016
      minus 38 / 2016
      minus 39 / 2016
      minus 40 / 2016
      minus 41 / 2016
      minus 42 / 2016
      minus 43 / 2016
      minus 44 / 2016
      minus 45 / 2016
      minus 46 / 2016
      minus 47 / 2016
      minus 48 / 2016
      minus 49 / 2016
      minus 50 / 2016
      minus 51 / 2016
      minus 52 / 2016
      minus 53 / 2016
      minus 54 / 2016
      minus 55 / 2016
      minus 56 / 2016
      minus 57 / 2016
      minus 58 / 2016
      minus 59 / 2016
      minus 60 / 2016
      minus 61 / 2016
      minus 62 / 2016
      minus 63 / 2016
      minus 64 / 2016
      minus 65 / 2016
      minus 66 / 2016
      minus 67 / 2016
      minus 68 / 2016
      minus 69 / 2016
      minus 70 / 2016
      minus 71 / 2016
      minus 72 / 2016
      minus 73 / 2016
      minus 74 / 2016
      minus 75 / 2016
      minus 76 / 2016
      minus 77 / 2016
      minus 78 / 2016
      minus 79 / 2016
      minus 80 / 2016
      minus 81 / 2016
      minus 82 / 2016
      minus 83 / 2016
      minus 84 / 2016
      minus 85 / 2016
      minus 86 / 2016
      minus 87 / 2016
      minus 88 / 2016
      minus 89 / 2016
      minus 90 / 2016
      minus 91 / 2016
      minus 92 / 2016
      minus 93 / 2016
      minus 94 / 2016
      minus 95 / 2016
      minus 96 / 2016
      minus 97 / 2016
      minus 98 / 2016
      minus 99 / 2016
      minus 100 / 2016
      minus 101 / 2016
      minus 102 / 2016
      minus 103 / 2016
      minus 104 / 2016
      minus 105 / 2016
      minus 106 / 2016
      minus 107 / 2016
      minus 108 /2016
      minus 109 / 2016
      minus 110 / 2016
      minus 111 / 2016
      minus 112 / 2016
      minus 113 / 2016
      minus 114 / 2016
      minus 115 / 2016
      minus 116 / 2016
      minus 117 / 2016
      minus 118 / 2016
      minus 119 / 2016
      minus 120 /2016
      minus 121 / 2016
      minus 122 / 2016
      minus 123 / 2016
      minus 124 / 2016
      minus 125 / 2016
      minus 126 / 2016
      minus 127 / 2016
      minus 128 / 2016
      minus 129 / 2016
      minus 130 / 2016
      minus 131 / 2016
      minus 132 / 2016
      minus 133 / 2016
      minus 134 / 2016
      minus 135 / 2016
      minus 136 / 2016
      minus 137 / 2016
      minus 138 / 2016
      minus 139 / 2016
      minus 140 / 2016
      minus 141 / 2016
      minus 142 / 2016
      minus 143 / 2016
      minus 144 / 2016
      minus 145 / 2016
      minus 146 / 2016
      minus 149 / 2016
      minus 150 / 2016
      minus 151 / 2016
      minus 152 / 2016
      minus 153 / 2016
      minus 154 / 2016
      minus 155 / 2016
      minus 156 / 2016
      minus 157 / 2016
      minus 158 / 2016
      minus 159 / 2016
      minus 160 / 2016
      minus 161 / 2016
      minus 162 / 2016
      minus 163 / 2016
      minus 164 / 2016
      minus 165 / 2016
      minus 166 / 2016
      minus 167 / 2016
      minus 169 / 2016
      minus 168 / 2016
      minus 170 / 2016
      minus 171 / 2016
      minus 172 / 2016
      minus 173 / 2016
      minus 174 / 2016
      minus 175 / 2016
      minus 176 / 2016
      minus 177 / 2016
      minus 178 / 2016
      minus 179 / 2016
      minus 180 / 2016
      minus 181 / 2016
      minus 182 / 2016
      minus 183 / 2016
      minus 184 / 2016
      minus 186/ 2016
      minus 187 / 2016
      minus 188 / 2016
      minus 189 /2016
      minus 190 / 2016
      minus 191 / 2016
      minus 192 / 2016
      minus 193 / 2016
      minus 194 / 2016
      minus 195 / 2016
      minus 196 / 2016
      minus 197 / 2016
      minus 198 / 2016
      minus 199 / 2016
      minus 200 / 2016
      minus 201 / 2016
      minus 202 / 2016
      minus 203 / 2016
      minus 204 / 2016
      minus 205 / 2016
      minus 206 / 2016
      minus 207 / 2016
      minus 209 / 2016
      minus 210 / 2016
      minus 211 / 2016
      minus 212 / 2016
      minus 214 / 2016
      minus 215 / 2016
      minus 216 / 2016
      minus 217 / 2016
      minus 218 / 2016
      minus 219 / 2016
      minus 220 / 2016
      minus 221 / 2016
      minus 222 / 2016
      minus 223 / 2016
      minus 224 / 2016
      minus 225 / 2016
      minus 226 / 2016
      minus 227 / 2016
      minus 228 / 2016
      minus 229 / 2016
      minus 230 / 2016
      minus 231 / 2016
      minus 234 / 2016
      minus 235 / 2016
      minus 236 / 2016
      minus 237 / 2016
      minus 238 / 2016
      minus 239 / 2016
      minus 240 / 2016
      minus 241 / 2016
      minus 242 / 2016
      minus 243 / 2016
      minus 244 / 2016
      minus 245 / 2016
      minus 246 / 2016
      minus 247 / 2016
      minus 248 / 2016
      minus 249 / 2016
      minus 250 / 2016
      minus 251 / 2016
      minus 252 / 2016
      minus 253 / 2016
      minus 254 / 2016
      minus 255 / 2016
      minus 256 / 2016
      minus 257 / 2016
      minus 258 / 2016
      minus 259 / 2016
      minus 260/ 2016
      minus 261 / 2016
      minus 262 / 2016
      minus 263 / 2016
      minus 264 / 2016
      minus 266 / 2016
      minus 267 / 2016
      minus 268 / 2016
      minus 270 / 2016
      minus 271 / 2016
      minus 272 / 2016
      minus 273 / 2016
      minus 274 / 2016
      minus 275 / 2016
      minus 276 / 2016
      minus 277 / 2016
      minus 278 / 2016
      minus 279 / 2016
      minus 280 / 2016
      minus 281 / 2016
      minus 282 / 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 16/96 Am 50 w Wołowie przy ul.Ks.J.Tischnera.
2. 2 / 2016
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.
3. 3 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Krzydlinie Wielkiej.
4. 4 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubiążu.
5. 5 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Wołowie.
6. 6 / 2016
Zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.
7. 8 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotroniowicach.
8. 9 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Piotroniowicach.
9. 10 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 5/4 Am 28 przy ul. Powstańców Śląskich w Wołowie.
10. 11 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 99 Am 27 w Wołowie przy ul. Komuny Paryskiej.
11. 12 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 16 / 102 Am 50 w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
12. 13 / 2016
Zarządzenie w sprawie przyznania dodatku specjalnego Skarbnikowi Gminy Wołów Pani Annie Bandoch.
13. 14 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
14. 15 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 2/1 Am 23 przy ul. Wiejskiej w Wołowie.
15. 16 / 2016
Zarządzenie w sprawie przyznania dodatku specjalnego Zastępcy Burmistrza Gminy Wołów Panu Jackowi Włoskowi.
16. 17 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów".
17. 18 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów".
18. 19 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie miasta Wołowa".
19. 20 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Wołów jest organem prowadzącym.
20. 21 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
21. 22 / 2016
Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach.
22. 23 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Prawikowie.
23. 24 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pełczynie.
24. 25 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Warzęgowie.
25. 26 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn." Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka-droga nr 9".
26. 27 /2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów zajętych pod działalność handlową i usługową oraz gruntów zabudowanych garażami i obiektami gospodarczymi oraz stawek czynszu za najem obiektów będących własnością Gminy Wołów.
27. 28 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy użytkowanych na cele rolne nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Wołów, położonych na terenie Gminy Wołów.
28. 29 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Starym Wołowie, działka nr 228/16 i 228/18.
29. 30 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Starym Wołowie, działka nr 228/15 i 228/18.
30. 31 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Starym Wołowie, działka nr 228/17 i 228/18.
31. 32 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
32. 33 / 2016
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Wołów i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych.
33. 34 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pieruszy.
34. 35 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Prawikowie.
35. 36 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we Wróblewie.
36. 37 / 2016
Zarządzenie w sprawie przymusowego doprowadzenia osoby do kwalifikacji wojskowej.
37. 38 / 2016
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.
38. 39 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Poznańskiej nr 8.
39. 40 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Budowa pompowni i zbiornika wody czystej z włączeniem do sieci wodociągowej Mojęcice-Kąty".
40. 41 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa przedszkola nr 3 w Lubiążu".
41. 42 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
42. 43 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej, opiniującej zgłoszone do konkursu na rok 2016 wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
43. 44 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Prawikowie.
44. 45 / 2016
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wołowie na 2016 rok.
45. 46 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji.
46. 47 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
47. 48 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Polnej- działki nr 9/13, 9/11, 9/19, 8/6 AM 25.
48. 49 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Polnej-działki nr 1/4 i 8/2 Am 26.
49. 50 / 2016
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
50. 51 / 2016
Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego.
51. 52 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Krzydlinie Małej,dz. nr 183.
52. 53 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Warzęgowie, dz. nr 95/1.
53. 54 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość położoną w Krzydlinie Małej, dz.nr 182.
54. 55 / 2016
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu : "Najładniejsza wieś Gminy Wołów w roku 2016","Najładniejsza posesja indywidualna/wspólna Gminy Wołów w roku 2016".
55. 56 / 2016
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Łososiowice.
56. 57 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 150/1 Am 48 przy ul.B.Prusa w Wołowie.
57. 58 / 2016
Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
58. 59 / 2016
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Wołów za 2015 rok.
59. 60 / 2016
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za 2015 rok.
60. 61 / 2016
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2015 rok.
61. 62 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
62. 63 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Stęszowie.
63. 64 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2016 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
64. 65 / 2016
Zarządzenie w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Łososiowice.
65. 66 / 2016
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz zasad zarządzania mieniem ruchomym powierzonym sołectwom Gminy Wołów
66. 67 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Wołów w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wołowie.
67. 68 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Dębowej.
68. 69 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Krzywy Wołów.
69. 70 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
70. 71 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 16/102 Am 50 w Wołowie przy ul.Stanisława Lema.
71. 72 / 2016
Zarządzenie w sprawie określenia "Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołów na rok szkolny 2016/2017".
72. 73 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Starym Wołowie.
73. 74 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Lubiążu.
74. 75 / 2016
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Projektu " Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego".
75. 76 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 5/4 Am 28 przy ul. Powstańców Śląskich w Wołowie.
76. 77 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym młynem położonej w Wołowie przy ul. Ludowej.
77. 78 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Sławowicach.
78. 79 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa przedszkola nr 3 w Lubiążu".
79. 80 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2016 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Wołów i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych.
80. 81 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Warzęgowie.
81. 82 / 2016
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za I kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
82. 83 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 99 Am 27 w Wołowie przy ul.Komuny Paryskiej.
83. 84 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
84. 85 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Uskorze Wielkim.
85. 86 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Poznańskiej nr 8.
86. 87 / 2016
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru członków rady sołeckiej w Łososiowicach.
87. 88 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
88. 89 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 2/1 Am 23 w Wołowie przy ul.Wiejskiej.
89. 90 / 2016
Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2015 rok.
90. 91 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 7/8 Am 21 położonej w Wołowie przy ul. Jana Matejki.
91. 92 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uskorzu Małym,działka nr 108".
92. 93 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagórzycach,działka nr 146".
93. 94 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 27/7 położonej we Wróblewie.
94. 95 / 2016
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
95. 96 / 2016
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.
96. 97 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lubiążu przy ul. Willmanna 3/5.
97. 98 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Krzydlinie Małej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191 Am 4.
98. 99 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 16/104 Am 50 położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
99. 100 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
100. 101 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pieruszy.
101. 102 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 67 am 27 położonej w Wołowie przy ul.Komuny Paryskiej.
102. 103 / 2016
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Wołów za 2015 rok.
103. 104 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej świetlicy w Mojęcicach.
104. 105 / 2016
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Rudno.
105. 106 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Krzydlinie Małej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 195 Am 4.
106. 107 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pełczynie.
107. 108 /2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Boraszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/4 Am 1.
108. 109 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we Wrzosach.
109. 110 / 2016
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt. 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów".
110. 111 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 40/4 Am 1 położonej w Pieruszy.
111. 112 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Wesołej.
112. 113 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Stanisława Lema.
113. 114 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Komuny Paryskiej.
114. 115 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Polnej.
115. 116 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
116. 117 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Polnej.
117. 118 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
118. 119 / 2016
Zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Wołowie oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę Wołów oraz jednostki obsługujące.
119. 120 /2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
120. 121 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Prawikowie.
121. 122 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
122. 123 / 2016
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru członków rady sołeckiej w sołectwie Rudno.
123. 124 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 89 Am 34 o pow. 1181 m2, położonej w Wołowie przy Al.Niepodległości 36.
124. 125 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 164/4 położonej w Prawikowie.
125. 126 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 228/11 położonej w Starym Wołowie.
126. 127 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 7 Am 41 położonej w Wołowie przy ul.Spacerowej.
127. 128 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
128. 129 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Mikorzycach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123 Am 1.
129. 130 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Pełczynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 679/8 Am3.
130. 131 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Mojęcicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 364/2 Am 2.
131. 132 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Warzęgowo,działka nr 161,168/1,171" dofinansowanie z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego".
132. 133 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pierusza, działka nr 87, 101, 105" dofinansowanie z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
133. 134 / 2016
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru członków rady sołeckiej w sołectwie Rudno.
134. 135 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Świadczenie usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.z 2012 r. poz.1529 z póź.zm.).
135. 136 / 2016
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
136. 137 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów sp.z o.o.
137. 138 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz zasad zarządzania mieniem ruchomym powierzonym sołectwom Gminy Wołów.
138. 139 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka -droga nr 11".
139. 140 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m.Wołów - ul.Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego,Chopina, Piłsudskiego,Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+ 997 do km 18+785".
140. 141 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów".
141. 142 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Krzydlina Wielka-droga nr 15."
142. 143 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lubiążu przy ul. Willmanna 3/5.
143. 144 / 2016
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wołów.
144. 145 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 268/5 położonej w Uskorze Wielkim.
145. 146 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lubiążu przy ul.Willmanna 39.
146. 149 / 2016
Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Wołowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych.
147. 150 / 2016
Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
148. 151 / 2016
Zarządzenie w sprawie odwołania p.o. Dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.
149. 152 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.
150. 153 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Wołowie.
151. 154 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Wołowie.
152. 155 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Wołowie.
153. 156 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
154. 157 / 2016
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na " Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt. 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów.
155. 158 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Anny Bartosiak o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
156. 159 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Agnieszki Sielickiej o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
157. 160 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Ewy Kuchaja o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
158. 161 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Moniki Hrycaj o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
159. 162 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Marty Kulas o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
160. 163 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Niny Siwczyk o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
161. 164 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Anety Machel o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
162. 165 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 16/104 Am 50 położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
163. 166 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Stanisława Lema.
164. 167 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
165. 169 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w likwidowanej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mojęcicach i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
166. 168 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
167. 170 / 2016
Zarządzenie w sprawie określenia procedury likwidacji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mojęcicach.
168. 171 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 197/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 05 października 2006 r w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.
169. 172 / 2016
Zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów pomieszczenia tymczasowego.
170. 173 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów".
171. 174 / 2016
Zarządzenie w sprawie wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej w sołectwie Pełczyn.
172. 175 / 2016
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej w sołectwie Pełczyn.
173. 176 / 2016
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie wsi Mojęcice.
174. 177 / 2016
Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów od Pana Krzysztofa Berdzika prawa własności nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Elizy Orzeszkowej.
175. 178 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzydlinie Małej.
176. 179 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 40/5 Am 1 położonej w Pieruszy.
177. 180 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzydlinie Małej.
178. 181 / 2016
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wołów udziałów w prawie własności nieruchomości położonej na terenie miasta Wołowa od Współwłaścicieli nieruchomości gruntowej.
179. 182 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 67 am 27 położonej w Wołowie przy ul.Komuny Paryskiej.
180. 183 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 40/4 położonej w Pieruszy.
181. 184 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Warzęgowie.
182. 186/ 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pełczynie.
183. 187 / 2016
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2016 roku.
184. 188 / 2016
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za I półrocze 2016 roku.
185. 189 /2016
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2016 roku.
186. 190 / 2016
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Wołów.
187. 191 / 2016
Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie.
188. 192 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 r.
189. 193 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych propozycji do projektu pn. "Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w roku 2017".
190. 194 / 2016
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów prawa własności nieruchomości położonej na terenie wsi Mojęcice od Skarbu Państwa.
191. 195 / 2016
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej w sołectwie Pełczyn.
192. 196 / 2016
Zarządzenie w sprawie wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej w sołectwie Pełczyn.
193. 197 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Poznańskiej nr 8.
194. 198 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Wołowie przy ul. Komuny Paryskiej 43.
195. 199 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lubiążu przy ul. Willmanna 3/5.
196. 200 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 7 Am 41 przy ul. Spacerowej w Wołowie.
197. 201 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym udziału w działce nr 603/2 Am 2 położonej w Mojęcicach.
198. 202 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 268/5 Am 2 położonej w Uskorze Wielkim.
199. 203 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
200. 204 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straszowicach, działka nr 369, 370,628, 640/1 :.
201. 205 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołów ds. przeprowadzenia wizji w terenie na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości.
202. 206 / 2016
Zrządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Łososiowicah oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 91/2 Am1.
203. 207 / 2016
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania, określenia wzoru kart do głosowania oraz powołania komisji ds. obliczenia głosów złożonych podczas głosowania nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów w roku 2017.
204. 209 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 16/104 Am 50 położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
205. 210 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Objazdowej.
206. 211 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Leśnej.
207. 212 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
208. 214 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Spacerowej.
209. 215 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 16/105 Am 50 położonej w Wołowie przy ul. Jerzego Giedroycia.
210. 216 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
211. 217 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn." Dostawa opału na sezon grzewczy 2016 na potrzeby Gminy Wołów".
212. 218 / 2016
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Gminy Wołów dla samorządowych instytucji kultury.
213. 219 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
214. 220 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrzosach.
215. 221 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Golinie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14,26,154/2,182 Am 1.
216. 222 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Miłczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 202/5 Am 1.
217. 223 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Miłczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 202/4 Am 1.
218. 224 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Miłczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 202/6 Am 1.
219. 225 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn." Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych".
220. 226 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezbudowanej położonej w Starym Wołowie.
221. 227 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
222. 228 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
223. 229 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Boraszynie.
224. 230 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Sławowicach.
225. 231 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 16/97 Am 50 położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
226. 234 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
227. 235 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezbudowanej nr 216 Am 1 położonej w Pełczynie.
228. 236 / 2016
Zarządzenie w sprawie:przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wołów.
229. 237 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2016 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Wołów i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych.
230. 238 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lubiążu przy ul. Willmanna 39/4.
231. 239 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 7 Am 41 przy ul. Spacerowej w Wołowie.
232. 240 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 16/103 Am 50 położonej w Wołowie przy ul. Jerzego Giedroycia.
233. 241 / 2016
Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2017-20128.
234. 242 / 2016
Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Wołów na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.
235. 243 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.
236. 244 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Ratajach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103/10 Am 1.
237. 245 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Ratajach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103/11 Am 1.
238. 246 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Ratajach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103/12 Am 1.
239. 247 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do stołówek czterech Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego w miejscowościach: Wołów, Stary Wołów i Lubiąż w 2017 roku.
240. 248 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 58 Am 44 położonej w Wołowie przy ul. Dębowej.
241. 249 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 10/2 Am 8 położonej w Wołowie przy ul. Krzywy Wołów.
242. 250 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
243. 251 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Krzydlinie Małej.
244. 252 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Krzydlinie Małej.
245. 253 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Warzęgowie.
246. 254 / 2016
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia programu Program Odpracowania Zaległości Czynszowych w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz ustalenia rodzaju prac i stawek za czynności wykonywane w ramach świadczenia ekwiwalentnego.
247. 255 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
248. 256 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do stołówek czterech Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego w miejscowościach: Wołów, Stary Wołów i Lubiąż w 2017 roku".
249. 257 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 16/102 Am 50 położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
250. 258 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość położoną w Golinie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 112/5 Am1.
251. 259 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość położoną w Golinie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 112/4 Am1.
252. 260/ 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość położoną w Golinie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 112/3 Am1.
253. 261 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dostawa opału na sezon grzewczy 2017 na potrzeby Gminy Wołów".
254. 262 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej świetlicy wiejskiej położonej w Mojęcicach.
255. 263 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
256. 264 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
257. 266 / 2016
Zarządzenie w sprawie określenia trybu i terminów sporządzania i wysyłania Jednolitego pliku Kontrolnego w Gminie Wołów jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych.
258. 267 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 99 Am 27 położonej w Wołowie przy ul. Komuny Paryskiej.
259. 268 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn." Przebudowa dróg gminnych ul.Przechodniej (102871D) i ul.Sikorskiego(102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia".
260. 270 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Polnej o pow.0,8716 ha.
261. 271 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Polnej o pow. 1,3977 ha.
262. 272 / 2016
Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie.
263. 273 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/ 2016 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów zajętych pod działalność handlową i usługową oraz gruntów zabudowanych garażami i obiektami gospodarczymi oraz stawek czynszu za najem obiektów będących własnością Gminy Wołów.
264. 274 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zmiana organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie".
265. 275 / 2016
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Wołowie i jednostkach obsługiwanych.
266. 276 / 2016
Zarządzenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych powierzonych do używania, eksploatacji lub w nieodpłatny zarząd jednostkom obsługiwanym oraz pozostałym jednostkom.
267. 277 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
268. 278 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lubiążu przy ul. Willmanna 39/4.
269. 279 / 2016
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Glinianej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 38/7 Am 32.
270. 280 / 2016
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wołowie przy ul.Komuny Paryskiej 43/6.
271. 281 / 2016
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów-Lubiąż)".
272. 282 / 2016
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.

Ilość odwiedzin: 6795
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Chomiak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Chomiak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Chomiak
Data wytworzenia informacji: 2016-01-07 08:05:41
Data udostępnienia informacji: 2016-01-07 08:05:41
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-07 08:08:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner