logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   minus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
      minus 1 / 2013
      minus 2 / 2013
      minus 3 / 2013
      minus 4 / 2013
      minus 5 / 2013
      minus 6 / 2013
      minus 7 / 2013
      minus 8 / 2013
      minus 9 / 2013
      minus 10 / 2013
      minus 11 / 2013
      minus 12 / 2013
      minus 13 / 2013
      minus 14 / 2013
      minus 15 / 2013
      minus 16 / 2013
      minus 17 / 2013
      minus 18 / 2013
      minus 19 / 2013
      minus 20 / 2013
      minus 21 / 2013
      minus 22 / 2013
      minus 23 / 2013
      minus 24 / 2013
      minus 25 / 2013
      minus 26 / 2013
      minus 27 / 2013
      minus 28 / 2013
      minus 29 / 2013
      minus 30 / 2013
      minus 31 / 2013
      minus 32 / 2013
      minus 33 / 2013
      minus 34 /2013
      minus 35 / 2013
      minus 36 / 2013
      minus 37 / 2013
      minus 38 / 2013
      minus 39 / 2013
      minus 40 / 2013
      minus 41 / 2013
      minus 42 / 2013
      minus 43 / 2013
      minus 44 / 2013
      minus 45 / 2013
      minus 46 / 2013
      minus 47 / 2013
      minus 48 / 2013
      minus 49 / 2013
      minus 50 / 2013
      minus 51 / 2013
      minus 52 / 2013
      minus 53 / 2013
      minus 54 / 2013
      minus 55 / 2013
      minus 56 / 2013
      minus 57 / 2013
      minus 58 / 2013
      minus 59 / 2013
      minus 60 / 2013
      minus 61 / 2013
      minus 62 / 2013
      minus 63 / 2013
      minus 64 / 2013
      minus 65 / 2013
      minus 66 / 2013
      minus 67 / 2013
      minus 68 / 2013
      minus 69 / 2013
      minus 70 / 2013
      minus 71 / 2013
      minus 72 / 2013
      minus 73 / 2013
      minus 74 / 2013
      minus 75 / 2013
      minus 76 / 2013
      minus 77 / 2013
      minus 78 / 2013
      minus 79 / 2013
      minus 80 / 2013
      minus 81 / 2013
      minus 82 / 2013
      minus 83 / 2013
      minus 84 / 2013
      minus 85 / 2013
      minus 86 / 2013
      minus 87 / 2013
      minus 88 / 2013
      minus 89 / 2013
      minus 90 / 2013
      minus 91 / 2013
      minus 92 / 2013
      minus 93 / 2013
      minus 94 / 2013
      minus 95 / 2013
      minus 96 / 2013
      minus 97 / 2013
      minus 98 / 2013
      minus 99 / 2013
      minus 100 / 2013
      minus 101 / 2013
      minus 102 / 2013
      minus 103 / 2013
      minus 104 / 2013
      minus 105 / 2013
      minus 106 / 2013
      minus 107 / 2013
      minus 108 / 2013
      minus 109 / 2013
      minus 110 / 2013
      minus 111 / 2013
      minus 112 / 2013
      minus 113 / 2013
      minus 114 /2013
      minus 115 / 2013
      minus 116 / 2013
      minus 117 / 2013
      minus 118 / 2013
      minus 119 / 2013
      minus 120 / 2013
      minus 121 / 2013
      minus 122 / 2013
      minus 123 / 2013
      minus 124 / 2013
      minus 125 / 2013
      minus 126 / 2013
      minus 127 / 2013
      minus 128 / 2013
      minus 129 / 2013
      minus 130 / 2013
      minus 131 / 2013
      minus 132 / 2013
      minus 133 / 2013
      minus 134 / 2013
      minus 135 / 2013
      minus 136 / 2013
      minus 137 / 2013
      minus 138 /2013
      minus 139 / 2013
      minus 140 / 2013
      minus 141 / 2013
      minus 142 / 2013
      minus 143 / 2013
      minus 144 / 2013
      minus 145 / 2013
      minus 146 / 2013
      minus 147 / 2013
      minus 148 / 2013
      minus 149 / 2013
      minus 150 / 2013
      minus 151 / 2013
      minus 152 / 2013
      minus 153 / 2013
      minus 154 / 2013
      minus 155 / 2013
      minus 156 / 2013
      minus 157 / 2013
      minus 158 / 2013
      minus 159 / 2013
      minus 160 / 2013
      minus 161 / 2013
      minus 162 / 2013
      minus 163 / 2013
      minus 164 / 2013
      minus 165 / 2013
      minus 166 / 2013
      minus 167 / 2013
      minus 168/ 2013
      minus 169 / 2013
      minus 170 / 2013
      minus 171 / 2013
      minus 172 / 2013
      minus 173 / 2013
      minus 174 / 2013
      minus 175 / 2013
      minus 176 / 2013
      minus 177 / 2013
      minus 178 / 2013
      minus 179 / 2013
      minus 180 / 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2013
Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Lipnica i zwołania w tym celu zebrania wiejskiego.
2. 2 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
3. 3 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do III przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Wołów.
4. 4 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu, ul. Willmanna 23.
5. 5 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
6. 6 / 2013
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2013 rok.
7. 7 / 2013
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.
8. 8 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wołów.
9. 9 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołowie za odpracowaniem.
10. 10 / 2013
Zarządzenie w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy Wołów Pani Annie Bandoch.
11. 11 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do trzecich przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Wołów.
12. 12 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Animowanie życia kulturalnego w Lubiążu - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Lubiążu".
13. 13 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
14. 14 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Wołów.
15. 15 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
16. 16 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do drugich przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie w rejonie ul. Bocznej.
17. 17 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.
18. 18 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów".
19. 19 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów".
20. 20 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Konserwacja oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Wołów".
21. 21 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania Karoliny Grochowskiej na Pełnomocnika Burmistrza Gminy Wołów do spraw zamówień publicznych.
22. 22 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Tadeusza Kościuszki.
23. 23 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
24. 24 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w okresie luty 2013-czerwiec 2013 w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wołów w ramach projektu systemowego "Nauka przez zabawę".
25. 25 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
26. 26 / 2013
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 " Chatka Puchatka " w Wołowie.
27. 27 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
28. 28 / 2013
Zarządzenie w przedmiocie zmiany Zarządzenia nr 2/2013 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
29. 29 / 2013
Zarządzenie w sprawie etatyzacji w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wołowie.
30. 30 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2013 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
31. 31 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
32. 32 / 2013
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Wołowie "Chatka Puchatka".
33. 33 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu pn."Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych w Gminach Wołów, Prusice, Oborniki Śląskie oraz Powiatach Milickim i Trzebnickim" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu V Dobre rządzenie. Podziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
34. 34 /2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w okresie marzec 2013-czerwiec 2013 w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wołów w ramach projektu systemowego "Nauka przez Zabawę".
35. 35 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Wołowie.
36. 36 / 2013
Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
37. 37 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
38. 38 / 2013
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu zamkniętego na koncepcje projektowe zagospodarowania terenów Wołowa.
39. 39 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.
40. 40 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubiążu.
41. 41 / 2013
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22/3 AM 37 położonej w Wołowie przy ul. Bocznej będącej własnością Gminy Wołów.
42. 42 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
43. 43 / 2013
zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie.
44. 44 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Wołów.
45. 45 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Mojęcice.
46. 46 / 2013
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie.
47. 47 / 2013
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie.
48. 48 / 2013
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej.
49. 49 / 2013
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 "Chatka Puchatká w Wołowie.
50. 50 / 2013
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
51. 51 / 2013
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za 2012 rok.
52. 52 / 2013
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mojęcicach.
53. 53 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
54. 54 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do drugich przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie.
55. 55 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn." Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych w Wołowie".
56. 56 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej.
57. 57 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie.
58. 58 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach.
59. 59 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie.
60. 60 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
61. 61 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Prawikowie.
62. 62 / 2013
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów od Województwa Dolnośląskiego.
63. 63 / 2013
Zarządzenie w sprawie określenia "Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołów na rok szkolny 2013/2014".
64. 64 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2013 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
65. 65 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezbudowanej położonej w Wołowie.
66. 66 / 2013
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
67. 67 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów".
68. 68 / 2013
Zarządzenie w sprawie przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.
69. 69 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
70. 70 / 2013
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów od PKP S.A.
71. 71 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim w Wołowie.
72. 72 / 2013
Zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokalu socjalnego.
73. 73 / 2013
Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
74. 74 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do drugich przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie.
75. 75 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Wołów nr 55/2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych w Wołowie".
76. 76 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
77. 77 / 2013
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie.
78. 78 / 2013
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Publicznych w Wołowie.
79. 79 / 2013
zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej.
80. 80 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Ekomuzeum mleka w Pełczynie".
81. 81 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
82. 82 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Wołów.
83. 83 / 2013
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
84. 84 / 2013
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.
85. 85 / 2013
Zarządzenie w sprawie etatyzacji w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wołowie.
86. 86 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów sp. z o.o.
87. 87 / 2013
Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2012 rok.
88. 88 / 2013
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Wołów za 2012 rok.
89. 89 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul.Tadeusza Kościuszki.
90. 90 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
91. 91 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 20/3 AM 33, położonej w Wołowie przy ul. Kolejowej.
92. 92 / 2013
Zarządzenie w sprawie działań ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń podczas pożaru awarii i innych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.
93. 93 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie.
94. 94 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej -działki nr 15/52, 30/4, 30/3 AM-34 przy ul. Wojska Polskiego w Wołowie".
95. 95 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
96. 96 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2013 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku za dokształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
97. 97 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie.
98. 98 / 2013
Zarządzenie w sprawie powierzenia Pani Joannie Krasowskiej wykonywania obowiązków Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
99. 99 / 2013
Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu
100. 100 / 2013
Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
101. 101 / 2013
Zarządzenie w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.
102. 102 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
103. 103 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 203/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
104. 104 / 2013
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Wołów.
105. 105 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników po odbyciu służby przygotowawczej.
106. 106 / 2013
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Danuty Tomków- Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.
107. 107 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Wołowie".
108. 108 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła".
109. 109 / 2013
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za II kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
110. 110 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Wołów.
111. 111 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Koszarowej 1-3.
112. 112 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów.
113. 113 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości dz.nr 19/2 Am 40 położonej w Wołowie przy ul. Leśnej.
114. 114 /2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
115. 115 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Joanny Chabeckiej o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
116. 116 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Agaty Mazij o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
117. 117 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Emilii Garbery-Herghelegiu o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
118. 118 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Ewy Skawińskiej o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
119. 119 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Haliny Szyndlar o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
120. 120 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Magdaleny Makarewicz o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
121. 121 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Renaty Stefanowskiej-Matyszczak o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
122. 122 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 163/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów zajętych pod działalność handlową, usługową i gruntów zabudowanych garażami, obiektami gospodarczymi oraz stawek czynszu za najem obiektów będących własnością Gminy Wołów.
123. 123 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 na potrzeby Gminy Wołów.
124. 124 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów.
125. 125 / 2013
Zarządzenie w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wołów na 2014 rok.
126. 126 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+997 do km 18+785".
127. 127 / 2013
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2013 roku.
128. 128 / 2013
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za I półrocze 2013 roku.
129. 129 / 2013
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2013 roku.
130. 130 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia w Gminie Wołów postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
131. 131 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
132. 132 / 2013
Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach nauczycielowi tej szkoły.
133. 133 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
134. 134 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie.
135. 135 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę wraz z rozbudową o dodatkowe odcinki sieci odwodnieniowej na cmentarzu przy ul. Rawickiej w Wołowie na dz.nr 4/1, 4/2 AM-24.
136. 136 / 2013
Zarządzenie w sprawie zasad rozliczenia przy sprzedaży lokali użytkowych.
137. 137 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
138. 138 /2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
139. 139 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
140. 140 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
141. 141 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę wraz z rozbudową o dodatkowe odcinki sieci odwodnieniowej na cmentarzu przy ul.Rawickiej w Wołowie na dz.nr 4/1, 4/2 AM-24.
142. 142 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Wołów.
143. 143 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
144. 144 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Wołów.
145. 145 / 2013
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie.
146. 146 / 2013
Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
147. 147 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont chodnika przy ulicy Piłsudskiego i Ścinawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie.
148. 148 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
149. 149 / 2013
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2013.
150. 150 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont nawierzchni ul. Ludowej w Wołowie na dz.nr 28/3 AM-17.
151. 151 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych.
152. 152 / 2013
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.
153. 153 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
154. 154 / 2013
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za III kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
155. 155 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
156. 156 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.
157. 157 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
158. 158 / 2013
Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Wołów na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.
159. 159 / 2013
Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na 2014 rok.
160. 160 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 78/4 AM 35 położonej w Wołowie przy ul. Ks. Franciszka Bosaka.
161. 161 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
162. 162 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
163. 163 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie.
164. 164 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową termomodernizację budynków gminnych takich jak: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, ul. Komuny Paryskiej, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, Budynki OSIR w Wołowie, ul.Trzebnicka oraz budynek Ratusza w Wołowie.
165. 165 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2013 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
166. 166 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
167. 167 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2013 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
168. 168/ 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
169. 169 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
170. 170 / 2013
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Prawikowie.
171. 171 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Mojęcicach.
172. 172 / 2013
Zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.
173. 173 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
174. 174 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wyposażenie Wołowskiego Ośrodka Kultury -sprzęt multimedialny.
175. 175 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2013 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
176. 176 / 2013
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wyposażenie Wołowskiego Ośrodka Kultury-meble.
177. 177 / 2013
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.
178. 178 / 2013
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.
179. 179 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wołów na 2013 rok.
180. 180 / 2013
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.

Ilość odwiedzin: 7134
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza rok 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Białkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Białkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Białkowska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-14 13:28:12
Data udostępnienia informacji: 2013-01-14 13:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-14 13:29:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner