logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   minus Rok 2008
      minus 1 / 2008
      minus 2 / 2008
      minus 3 / 2008
      minus 4 / 2008
      minus 5 / 2008
      minus 6 / 2008
      minus 7 / 2008
      minus 8 / 2008
      minus 9 / 2008
      minus 10 / 2008
      minus 11 / 2008
      minus 12 / 2008
      minus 13 / 2008
      minus 14 / 2008
      minus 15 / 2008
      minus 16 / 2008
      minus 17 / 2008
      minus 18 / 2008
      minus 19 / 2008
      minus 20 / 2008
      minus 21 / 2008
      minus 22 / 2008
      minus 23 / 2008
      minus 24 / 2008
      minus 25 / 2008
      minus 26 / 2008
      minus 27 / 2008
      minus 28 / 2008
      minus 29 / 2008
      minus 30 / 2008
      minus 31 / 2008
      minus 32 / 2008
      minus 33 / 2008
      minus 34 / 2008
      minus 35 / 2008
      minus 36 / 2008
      minus 37 / 2008
      minus 38 / 2008
      minus 39 / 2008
      minus 40 / 2008
      minus 41 / 2008
      minus 42 / 2008
      minus 43 / 2008
      minus 44 / 2008
      minus 45 / 2008
      minus 46 / 2008
      minus 47 / 2008
      minus 48 / 2008
      minus 49 / 2008
      minus 50 / 2008
      minus 51 / 2008
      minus 52 / 2008
      minus 53 / 2007
      minus 54 / 2008
      minus 55 / 2008
      minus 56 / 2008
      minus 57 / 2008
      minus 58 / 2008
      minus 59 / 2008
      minus 60 / 2008
      minus 61 / 2008
      minus 62 / 2008
      minus 63 / 2008
      minus 64 / 2008
      minus 65 / 2008
      minus 66 / 2008
      minus 67 / 2008
      minus 68 / 2008
      minus 69 / 2008
      minus 70 / 2008
      minus 71 / 2008
      minus 72 / 2008
      minus 73 / 2008
      minus 74 / 2008
      minus 75 / 2008
      minus 76 / 2008
      minus 77 / 2008
      minus 78 / 2008
      minus 79 / 2008
      minus 80 / 2008
      minus 81 / 2008
      minus 82 / 2008
      minus 83 / 2008
      minus 84 / 2008
      minus 85 / 2008
      minus 86 / 2008
      minus 87 / 2008
      minus 88 / 2008
      minus 89 / 2008
      minus 90 / 2008
      minus 91 / 2008
      minus 92 / 2008
      minus 93 / 2008
      minus 94 / 2008
      minus 95 / 2008
      minus 96 / 2008
      minus 97 / 2008
      minus 98 / 2008
      minus 99 / 2008
      minus 100 / 2008
      minus 101 / 2008
      minus 102 / 2008
      minus 103 / 2008
      minus 104 / 2008
      minus 105 / 2008
      minus 106 / 2008
      minus 107 / 2008
      minus 108 / 2008
      minus 109 / 2008
      minus 110 / 2008
      minus 111 / 2008
      minus 112 / 2008
      minus 113 / 2008
      minus 114 / 2008
      minus 115 / 2008
      minus 116 / 2008
      minus 117 / 2008
      minus 118 / 2008
      minus 119 / 2008
      minus 120 / 2008
      minus 121 / 2008
      minus 122 / 2008
      minus 123 / 2008
      minus 124 / 2008
      minus 125 / 2008
      minus 126 / 2008
      minus 127 / 2008
      minus 128 / 2008
      minus 129 / 2008
      minus 130 / 2008
      minus 131 / 2008
      minus 132 / 2008
      minus 133 / 2008
      minus 134 / 2008
      minus 135 / 2008
      minus 136 / 2008
      minus 137 / 2008
      minus 138 / 2008
      minus 139 / 2008
      minus 140 / 2008
      minus 141 / 2008
      minus 142 / 2008
      minus 143 / 2008
      minus 144 / 2008
      minus 145 / 2008
      minus 146 / 2008
      minus 147 / 2008
      minus 148 / 2008
      minus 149 / 2008
      minus 150 / 2008
      minus 151 / 2008
      minus 152 / 2008
      minus 153 / 2008
      minus 154 / 2008
      minus 155 / 2008
      minus 156 / 2008
      minus 157 / 2008
      minus 158 / 2008
      minus 159 / 2008
      minus 160 / 2008
      minus 161 / 2008
      minus 162 / 2008
      minus 163 / 2008
      minus 164 / 2008
      minus 165 / 2008
      minus 166 / 2008
      minus 167 / 2008
      minus 168 / 2008
      minus 169 / 2008
      minus 170 / 2008
      minus 171 / 2008
      minus 172 / 2008
      minus 173 / 2008
      minus 174 / 2008
      minus 175 / 2008
      minus 176 / 2008
      minus 177 / 2008
      minus 178 / 2008
      minus 179 / 2008
      minus 180 / 2008
      minus 181 / 2008
      minus 182 / 2008
      minus 183 / 2008
      minus 184 / 2008
      minus 185 / 2008
      minus 186 / 2008
      minus 187 / 2008
      minus 188 / 2008
      minus 189 / 2008
      minus 190 / 2008
      minus 191 / 2008
      minus 192 / 2008
      minus 193 / 2008
      minus 194 / 2008
      minus 195 / 2008
      minus 196 / 2008
      minus 197 / 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2008
w sprawie powoałania Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie
2. 2 / 2008
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie na 2008 r
3. 3 / 2008
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Zielona Góra.
4. 4 / 2008
w sprawie wykazu mienia ruchomego i nieruchomego oraz wierzytelności i zobowiązań Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie
5. 5 / 2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2003. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
6. 6 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Ludowej.
7. 7 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Siodłkowice.
8. 8 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej na terenie wsi Siodłkowice.
9. 9 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Wiśniowej
10. 10 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi wewnętrznej i parkingu, ul. Piłsudskiego od strony przedszkola Chatka Puchatka w Wołowie na potrzeby Gminy Wołów.
11. 11 / 2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
12. 12 / 2008
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie NR 11/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r
13. 13 / 2008
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminny na 2008 rok.
14. 14 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa Centrum Edukacyjno - Turystycznego w Tarchalicach" na potrzeby Gminny Wołów.
15. 15 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Trzebnickiej.
16. 16 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka i Domaszków na potrzeby Gminny Wołów.
17. 17 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ujęcia wody w miejscowości Kretowice na potrzeby Gminny Wołów.
18. 18 / 2008
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udzieł w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Straż Pożarnądla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminny Wołów.
19. 19 / 2008
w sprawie ustalenia opłat czynszowych z tytułu dzierżawy na cele rolne nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Wołów, położonych na terenie Gminy Wołów.
20. 20 / 2008
w sprawie ustanowienia służebności
21. 21 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont cząstkowy dróg gminnych na potrzeby Gminny Wołów.
22. 22 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na potrzeby Gminy Wołów.
23. 23 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych na potrzeby Gminy Wołów.
24. 24 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Wołowie przy ul. Ludowej.
25. 25 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg na sporządzenia dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garwówł, Miłcz, Straszowice, Żychlin, Proszkowa, Sławowice, Gródek i Nieszkowice na potrzeby Gminy Wołów.
26. 26 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporzadzenie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarchalice, Dębno, Rudno, Wrzosy, Stobno, Bożeń, Moczedlnica Dworska i Golina na potzreby Gminy Wołów.
27. 27 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Siodłkowice.
28. 28 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka i Domaszków na potrzeby Gminy Wołów.
29. 29 / 2008
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 193/2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Al Obrońców Lwowa.
30. 30 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Wołów.
31. 31 / 2008
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2008 rok
32. 32 / 2008
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na dyrektorów szkół
33. 33 / 2008
w sprawie ustalenia Planu Ochrony Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
34. 34 / 2008
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok.
35. 35 / 2008
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie zagórzyce w gminie Wołów.
36. 36 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie uzbrojenia wodno - kanalizacyjnego w rejonie ul. Skłodowskiej i Żeromskiego w Wołowie , na potrzeby Gminy Wołów.
37. 37 / 2008
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy lokali socjalnych.
38. 38 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
39. 39 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
40. 40 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
41. 41 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru
42. 42 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
43. 43 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
44. 44 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
45. 45 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
46. 46 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
47. 47 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
48. 48 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
49. 49 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
50. 50 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
51. 51 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
52. 52 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
53. 53 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
54. 54 / 2008
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
55. 55 / 2008
w sprawie nabycia w drodze umowy darowizny prawa na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonych w Wołowie, stanowiących drogę - ul. Metalowa.
56. 56 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pełczyn.
57. 57 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Składowej.
58. 58 / 2008
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5/5 AM 33 będącą własnością Gminy Wołów.
59. 59 / 2008
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/1 AM 33 będącą własnością Gminy Wołów.
60. 60 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybieprzetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie w rejonie ul. Morelowej.
61. 61 / 2008
w sprawie ustawnowienia służebnosci na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7/1 AM33 będącą własnoscią Gminy Wołów
62. 62 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną położoną w Wołowie przy ul. Polnej
63. 63 / 2008
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalenej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specialnosci i formy, na które dofinansowanie jest przyznawalne na rok 2008 w Gminie Wołów
64. 64 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów
65. 65 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów
66. 66 / 2008
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej - szalet miejski w Wołowie.
67. 67 / 2008
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.
68. 68 / 2008
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za 2007 rok.
69. 69 / 2008
w sprawie określenia zasad zaliczenia na poczet ceny lokalu użytkowego nakładów poniesionych na jego budowę przez jego najemców bądź dzierżawców.
70. 70 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego.
71. 71 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Lubiąż.
72. 72 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym położonym w Lubiążu przy ul. Wojska Polskiego nr2.
73. 73 / 2008
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokalu socjalnego.
74. 74 / 2008
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
75. 75 / 2008
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Wołów na 2008 rok.
76. 76 / 2008
w sprawie przekazania do wiadomości właściwym dysponentom części budżetowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Wołów.
77. 77 / 2008
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 194/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Szarych Szeregów.
78. 78 / 2008
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie.
79. 79 / 2008
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołowie.
80. 80 / 2008
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej.
81. 81 / 2008
w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
82. 82 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi w miejscowości Bożeń, na potrzeby Gminy Wołów.
83. 83 / 2008
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok.
84. 84 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej w Wołowie położonej przy ul. Al. Niepodległości.
85. 85 / 2008
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Stary Wołów w Gminie Wołów.
86. 86 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Łososiowice.
87. 87 / 2008
w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 2/78 AM 27 stanowiącej drogę wewnętrzną będącą własnością Gminy Wołów.
88. 88 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie przy ul. Panieńskiej.
89. 89 / 2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2008 z dnia 28 marca 2008 r dot. powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołowie
90. 90 / 2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2008 z dnia 28 marca 2008 r dot. powołania komisji konkursowej dla wyboru kandytata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej.
91. 91 / 2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2008 z dnia 28 marca 2008 r. dot. powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie.
92. 92 / 2008
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 12/12 AM 40 będącą własnością Gminy Wołów
93. 93 / 2008
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 12/13 Am 40 będącą własnością Gminy Wołów.
94. 94 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej i Cisowej w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów.
95. 95 / 2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za I kwartał 2008 roku
96. 96 / 2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
97. 97 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Browarnej.
98. 98 / 2008
w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 53/26 AM 29 stanowiacej drogę wewnętrzną będącą własnością Gminy Wołów.
99. 99 / 2008
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.
100. 100 / 2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Wołów za 2007 rok.
101. 101 / 2008
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów działek położonych w obrębie Bożeń od Agencji Nieruchomości Rolnych.
102. 102 / 2008
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów działek położonych w obrębie Mojęcice od Agencji Nieruchomości Rolnych.
103. 103 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg w miejscowości Mojęcice, na potrzeby Gminy Wołów.
104. 104 / 2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej.
105. 105 / 2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie.
106. 106 / 2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołowie.
107. 107 / 2008
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego w ilości 470 ton i koksu opałowego w ilości 85 ton z dostawą na koszt wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego własnej jednostce organizacyjnej.
108. 108 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego w ilości 470 ton i koksu opałowego w ilości 85 ton z dostawą na koszt wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego
109. 109 / 2008
w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 5/9 AM 30 stanowiącej drogę wewnętrzną będącą własnością Gminy Wołów.
110. 110 / 2008
w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
111. 111 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont sali konferencyjnej w budynku Ratusza, na potrzeby Gminy Wołów.
112. 112 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont trzeciego piętra w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów.
113. 113 / 2008
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, własnej jednostce organizacyjnej.
114. 114 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych.
115. 115 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na renowację Pomnika Maryjnego znajdującej się przy Placu Piastowskim w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów.
116. 116 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Leśnej.
117. 117 / 2008
w prawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomosci niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Krzywy Wołów i ul. Ludowej.
118. 118 / 2008
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.
119. 119 / 2008
w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 150/2 AM 21 będącą własnością Gminy Wołów.
120. 120 / 2008
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2008 z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2008 w Gminie Wołów.
121. 121 / 2008
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 18/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Trzebnickiej.
122. 122 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarchalice, Dębno, Rudno, Wrzosy, Stobno, Bożeń, Moczydlnica Dworska i Golina na potrzeby Gminy Wołów.
123. 123 / 2008
w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej na terenie wsi Nieszkowice.
124. 124 / 2008
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
125. 125 / 2008
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta I Gminy Wołów.
126. 126 / 2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubiążu.
127. 127 / 2008
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.
128. 128 / 2008
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Piotroniowice.
129. 129 / 2008
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Stary Wołów w gminie Wołów.
130. 130 / 2008
w sprawie powołani Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów.
131. 131 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej, Cisowej i Spokojnej w Wołowie na potrzeby Gminy Wołów.
132. 132 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki jako zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, na wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Wołów.
133. 133 / 2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na renowację Pomnika Maryjnego znajdującej się przy Placu Piastowskim w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów.
134. 134 / 2008
w sprawie podania do publicznej widomosci informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za II kwartał 2008 roku.
135. 135 / 2008
zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
136. 136 / 2008
137. 137 / 2008
138. 138 / 2008
139. 139 / 2008
140. 140 / 2008
141. 141 / 2008
142. 142 / 2008
143. 143 / 2008
Zarządzenie nr 143/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia19 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS-u w Wołowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
144. 144 / 2008
Zarządzenie Nr 144/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku
145. 145 / 2008
Zarządzenie nr 145/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za I półrocze 2008 r.
146. 146 / 2008
Zarządzenie nr 146/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
147. 147 / 2008
Zarządzenie nr 147/2008 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy na 2009 rok
148. 148 / 2008
Zarządzenie nr 148/2008 z dnia 4 września 2008r. w sprawie nieodpłatnej zmiany pomiędzy Gminą Wołów a Państwem Aleksandrą i Tadeuszem Mrowiec
149. 149 / 2008
Zarządzenie nr 149/2008 z dnia 9 września 2008r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Stary Wołów
150. 150 / 2008
Zarządzenie nr 150/2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wołów a Skarbem Państwa
151. 151 / 2008
Zarządzenie nr 151/2008 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Wiśniowej
152. 152 / 2008
Zarządzenie nr 152/2008 z dnia 16 września 2008r. w sprawieustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 679/8 AM 1 położonej w Pełczynie będącą własnością Gminy Wołów
153. 153 / 2008
Zarządzenie nr 153/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Chopina
154. 154 / 2008
Zarządzenie nr 154/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. M. Konopnickiej
155. 155 / 2008
Zarządzenie nr 155/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu i zmiany wysokości udziału Gminy Wołów w nieruchomości zabudowanej dz. nr 53/12 AM 29 położonej w Wołowie przy ul. Poznańskiej 18
156. 156 / 2008
Zarządzenie nr 156/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 222/3 AM 2 położona w Uskorze Wielkim będąca własnością Gminy Wołów
157. 157 / 2008
Zarządzenie nr 157/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprzwie upoważnienia Zastępcy Kierownika MOPS-u w Wołowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
158. 158 / 2008
Zarządzenie nr 158/ 2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Garwół
159. 159 / 2008
Zarządzenie nr 159/2008 z dnia 26 wrzesnia 2008 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiegodo przeprowadzenia wyboru członków rady sołeckiej w Sołectwie Lipnica
160. 160 / 2008
Zarządzenie nr 160/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności w działce nr 28/11 AM 35 stanowiącej własność Gminy Wołów
161. 161 / 2008
Zarządzenie nr 161/2008 z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
162. 162 / 2008
Zarządzenie nr 162/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzydlinie Wielkiej
163. 163 / 2008
Zarządzenie nr 163/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzydlinie Małej
164. 164 / 2008
Zarządzenie nr 164/2008 z dnia 1 października 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Koszarowej
165. 165 / 2008
Zarządzenie nr 165/2008 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10/10 AM 35 będącą własnością Gminy Wołów
166. 166 / 2008
Zarządzenie nr 166/2008 z dnia 1 października 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Panieńskiej
167. 167 / 2008
Zarządzenie nr 167/2008 z dnia 2 października 2008r. w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 27/3, 27/4, 27/5, i 28 AM 23 położonej w Wołowie w rejonie ul. Krzywy Wołów i ul. Ludowej będącej własnością Gminy Wołów
168. 168 / 2008
Zarządzenie nr 168/2008 z dnia 3 października 2008r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
169. 169 / 2008
Zarządzenie nr 169/2008 z dnia 3 października 2008r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS-u wWołowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych
170. 170 / 2008
Zarządzenie nr 170/2008 z dnia 6 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej, Cisowej i Spokojnej w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów
171. 171 / 2008
Zarządzenie nr 171/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Glinianach
172. 172 / 2008
Zarządzenie nr 172/2008 z dnia 8 październikia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej we Wróblewie
173. 173 / 2008
Zarządzenie nr 173/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotroniowicach
174. 174 / 2008
Zarządzenie nr 174/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129/2004 z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
175. 175 / 2008
Zarządzenie nr 175/2008 z dnia 13 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie pożyczki w wysokości 485 000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) dla Gminy Wołów
176. 176 / 2008
Zarządzenie znr 176/2008 z dnia 14 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinianach na terenie gminy Wołów
177. 177 / 2008
Zarządzenie nr 177/2008 z dnia 20 października 2008r. w sprawie nabycia w drodze umowy darowizny prawa własności na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonych w Wołowie, w rejonie ul. Ścinawskiej
178. 178 / 2008
Zarządzenie nr 178/2008 z dniz 21 października 2008 r. w sprawie pobierania opłat za rezerwacje stanowisk na sprzedaż zniczy i kwiatów na częsci parkingu przy targowisku miejskim w Wołowie - od ul. Panieńskiej w okresie od dnia 28.10.2008r. do dnia 31.10.2008r.
179. 179 / 2008
Zarządzenie nr 179/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
180. 180 / 2008
Zarządzenie nr 180/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
181. 181 / 2008
Zarządzenie nr 181/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
182. 182 / 2008
Zarządzenie nr 182/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
183. 183 / 2008
Zarządzenie nr 183/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
184. 184 / 2008
Zarządzenie nr 184/2008 z dnia 22 października 2008r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy
185. 185 / 2008
Zarządzenie nr 185/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
186. 186 / 2008
Zarządzenie nr 186/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
187. 187 / 2008
Zarządzenie nr 187/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
188. 188 / 2008
Zarządzenie nr 188/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
189. 189 / 2008
Zarządzenie nr 189/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
190. 190 / 2008
Zarządzenie nr 190/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
191. 191 / 2008
Zarządzenie nr 191/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
192. 192 / 2008
Zarządzenie nr 192/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
193. 193 / 2008
Zarządzenie nr 193/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wynajem świetlic wiejskich
194. 194 / 2008
Zarządzenie nr 194/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów za dzień 1 listopada 2008r.
195. 195 / 2008
Zarządzenie nr 195/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacjisanitarnej przy ul. Leśnej, Spokojnej i Cisowej w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów
196. 196 / 2008
Zarządzenie nr 196/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za III kwartał 2008 roku
197. 197 / 2008
Zarządzenie nr 197/2008 z dnia 28 października 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Ilość odwiedzin: 4790
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wołów wydane w 2008 roku.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Suprun
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Suprun
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2008-01-14 19:04:28
Data udostępnienia informacji: 2008-01-14 19:04:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14 19:05:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner