logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   minus Rok 2011
      minus 1 / 2011
      minus 2 / 2011
      minus 3 / 2011
      minus 4 / 2011
      minus 5 / 2011
      minus 6 / 2011
      minus 7 / 2011
      minus 8 / 2011
      minus 9 / 2011
      minus 10 / 2011
      minus 11 / 2011
      minus 12 / 2011
      minus 13 / 2011
      minus 14 / 2011
      minus 15 / 2011
      minus 16 / 2011
      minus 17 / 2011
      minus 18 / 2011
      minus 19 / 2011
      minus 20 / 2011
      minus 21 / 2011
      minus 22 / 2011
      minus 23 / 2011
      minus 24 / 2011
      minus 25 / 2011
      minus 26 / 2011
      minus 28 / 2011
      minus 29 / 2011
      minus 31 / 2011
      minus 32 / 2011
      minus 33 / 2011
      minus 34 / 2011
      minus 35 / 2011
      minus 36 / 2011
      minus 37 / 2011
      minus 38 / 2011
      minus 39 / 2011
      minus 40 / 2011
      minus 41 / 2011
      minus 42 / 2011
      minus 43 / 2011
      minus 44 / 2011
      minus 45 / 2011
      minus 46 / 2011
      minus 47 / 2011
      minus 48 / 2011
      minus 49 / 2011
      minus 50 / 2011
      minus 51 / 2011
      minus 52 / 2011
      minus 53 / 2011
      minus 54 / 2011
      minus 55 / 2011
      minus 56 / 2011
      minus 58 / 2011
      minus 59 / 2011
      minus 60 / 2011
      minus 61 / 2011
      minus 62 / 2011
      minus 63 / 2011
      minus 64 / 2011
      minus 65 / 2011
      minus 66 / 2011
      minus 67 / 2011
      minus 68 / 2011
      minus 69 / 2011
      minus 70 / 2011
      minus 71 / 2011
      minus 72 / 2011
      minus 73 / 2011
      minus 74 / 2011
      minus 75 / 2011
      minus 76 / 2011
      minus 77 / 2011
      minus 78 / 2011
      minus 79 / 2011
      minus 80 / 2011
      minus 81 / 2011
      minus 82 / 2011
      minus 83 / 2011
      minus 84 / 2011
      minus 85 / 2011
      minus 86 / 2011
      minus 87 / 2011
      minus 88 / 2011
      minus 89 / 2011
      minus 90 / 2011
      minus 91 / 2011
      minus 92 / 2011
      minus 93 / 2011
      minus 191 / 2011
      minus 194 / 2011
      minus 206 / 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2011
w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
2. 2 / 2011
w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
3. 3 / 2011
w sprawie powołania w skład Gminnego Biura Spisowego Zastępcy Komisarza Spisowego odpowiedzialnego za przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Wołów
4. 4 / 2011
w sprawie zwołania zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Wołów
5. 5 / 2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozu osób nja potrzeby Gminy Wołów w roku 2011
6. 6 / 2011
w sprawie powierzenia Urzędowi Miasta i Gminy w Wołowie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozu osób na potrzeby Gminy Wołów w roku 2011
7. 7 / 2011
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich na terenie miasta Wołowa, na potrzeby Gminy Wołów
8. 8 / 2011
w sprawie ustalenia limitu etatów w Biurze do spraw Pomocy Prawnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie
9. 9 / 2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych i wojewódzkich na terenie miasta Wołowa, na potrzeby Gminy Wołów
10. 10 / 2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie Al. Niepodległości
11. 11 / 2011
w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu do ustalenia zróżnicowanych stawek czynszów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów
12. 12 / 2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych, na potrzeby Gminy Wołów
13. 13 / 2011
w sprawie powołania Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
14. 14 / 2011
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2011 w Gminie Wołów
15. 15 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rudnie
16. 16 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sławowicach
17. 17 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie
18. 18 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie
19. 19 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie
20. 20 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie
21. 21 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sławowicach
22. 22 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie
23. 23 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie
24. 24 / 2011
w sprawie powołania składu Głównej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie
25. 25 / 2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Jana Pawła II
26. 26 / 2011
w sprawie określenia formy realizacji i czasu trwania szkolenia wstępnego i okresowego
27. 28 / 2011
w sprawie zwołania zebrań miejskich
28. 29 / 2011
w sprawie zmian wydatków i dochodów budżetu Gminy Wołów na 2011 rok
29. 31 / 2011
w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki w przedszkolach
30. 32 / 2011
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Wołów za rok 2010
31. 33 / 2011
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za rok 2010
32. 34 / 2011
w sprawie przedstawienie o stanie informacji mienia Gminy Wołów za rok 2010
33. 35 / 2011
w sprawie powołania komisji przetargowej
34. 36 / 2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Trzebnickiej
35. 37 / 2011
w sprawie przeznaczenia do przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubiążu
36. 38 / 2011
w sprawie przeznaczenia do przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Szarych Szeregów
37. 39 / 2011
w sprawie zmiany Regulaminu pracy
38. 40 / 2011
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
39. 41 / 2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 280/2007
40. 42 / 2011
w sprawie przeznaczenia do przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. J.Matejki
41. 43 / 2011
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i gminy w Wołowie
42. 44 / 2011
w sprawie etatyzacji w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
43. 45 / 2011
w sprawie likwidacji kancelarii
44. 46 / 2011
w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołów
45. 47 / 2011
w sprawie zmiany zarządzenia 183/2010
46. 48 / 2011
w sprawie zmian wydatków i dochodów budżetu Gminy Wołów na rok 2011
47. 49 / 2011
w sprawie powołania zespołu do pracowania " Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016"
48. 50 / 2011
w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie
49. 51 / 2011
w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie
50. 52 / 2011
w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemów alarmowych i ostrzegawczych
51. 53 / 2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
52. 54 / 2011
w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetu Gminy Wołów na rok 2011
53. 55 / 2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2011
54. 56 / 2011
w sprawie odwołania Dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury
55. 58 / 2011
w sprawie przeznaczenia do przetargu nieograniczonej nieruchomości niezabudowanej położonej w Uskorze Wielkim
56. 59 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gródku
57. 60 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. J.Kaczmarskiego
58. 61 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie
59. 62 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pieruszy
60. 63 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pieruszy
61. 64 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Siodłkowicach
62. 65 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we Wróblewie
63. 66 / 2011
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonej w obrębie Moczydlnica Dworska
64. 67 / 2011
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wołów położonej w obrębie Golina
65. 68 / 2011
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wołów położonej w obrębie Gródek
66. 69 / 2011
w sprawie powierzenia Pani Annie Cepoch wykonywania obowiązków Dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury
67. 70 / 2011
w sprawie przekazania informacji o realizacji budżetu Gminy Wołów za 1 kwartał 2011 roku
68. 71 / 2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/04
69. 72 / 2011
w sprawie powołania komisji ds. dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej
70. 73 / 2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Ludowej
71. 74 / 2011
w sprawie zatwierdzenia rocznego spraw0ozdania finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury
72. 75 / 2011
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie
73. 76 / 2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych gminy Wołowa za rok 2010
74. 77 / 2011
w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów w budżecie Gminy Wołów na 2011 rok
75. 78 / 2011
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy wołów za rok 2010
76. 79 / 2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w nieograniczonym przetargu nieruchomości niezabudowanej w Wołowie przy ul. Al. Niepodległości
77. 80 / 2011
w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających
78. 81 / 2011
w sprawie wyboru systemu wykonania czynności kancelaryjnych Urzędzie Miasta i Gminy Wołów
79. 82 / 2011
w sprawie powołania koordynatorów czynności kancelaryjnych Urzędu Miasta i Gminy Wołów
80. 83 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż 1/2 udziału w działce niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Krzywy Wołów
81. 84 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej III przetargu nieograniczonego na sprzedaż 1/2 udziału w działce niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Krzywy Wołów
82. 85 / 2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Osiedlowej
83. 86 / 2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Witosa
84. 87 / 2011
w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetu Gminy Wołów na rok 2011
85. 88 / 2011
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
86. 89 / 2011
w sprawie wydzielenia mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych
87. 90 / 2011
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dni Wołowa
88. 91 / 2011
w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania dowodu z oględzin dla celów podatkowych
89. 92 / 2011
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołów
90. 93 / 2011
w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów w budżecie Gminy Wołów na rok 2011
91. 191 / 2011
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji wyborczych
92. 194 / 2011
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polski i do Senatu Rzeczypospolitej Polski
93. 206 / 2011
w sprawie ustalenie stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu do ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wołów

Ilość odwiedzin: 5790
Nazwa dokumentu: Rok 2011
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Krasowski
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Krasowski
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-10 07:44:34
Data udostępnienia informacji: 2011-01-10 07:44:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 07:46:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner