logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   minus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
      minus 1 / 2015
      minus 2 / 2015
      minus 3 / 2015
      minus 4 / 2015
      minus 5 / 2015
      minus 6 / 2015
      minus 7 / 2015
      minus 8 / 2015
      minus 9 / 2015
      minus 10 / 2015
      minus 11 / 2015
      minus 12 / 2015
      minus 13 / 2015
      minus 14 / 2015
      minus 15 / 2015
      minus 16/ 2015
      minus 17 / 2015
      minus 18 / 2015
      minus 19 / 2015
      minus 20 / 2015
      minus 21 / 2015
      minus 22 / 2015
      minus 23 / 2015
      minus 24 / 2015
      minus 25 / 2015
      minus 26 / 2015
      minus 27 / 2015
      minus 28 / 2015
      minus 29 / 2015
      minus 30 / 2015
      minus 31 / 2015
      minus 32 / 2015
      minus 33 / 2015
      minus 34 / 2015
      minus 35 / 2015
      minus 36 / 2015
      minus 37 / 2015
      minus 38 / 2015
      minus 39 / 2015
      minus 40 / 2015
      minus 41 / 2015
      minus 42 / 2015
      minus 43 / 2015
      minus 44 / 2015
      minus 45 / 2015
      minus 46 / 2015
      minus 47 / 2015
      minus 48 / 2015
      minus 49 / 2015
      minus 50 / 2015
      minus 51 / 2015
      minus 52 / 2015
      minus 53 / 2015
      minus 54 / 2015
      minus 55 / 2015
      minus 56 / 2015
      minus 57 / 2015
      minus 58 / 2015
      minus 59 / 2015
      minus 60 / 2015
      minus 61 / 2015
      minus 62 / 2015
      minus 63 / 2015
      minus 64 / 2015
      minus 65 / 2015
      minus 66 / 2015
      minus 67 / 2015
      minus 69 / 2015
      minus 70 / 2015
      minus 71 / 2015
      minus 72 / 2015
      minus 73 / 2015
      minus 74 / 2015
      minus 75 / 2015
      minus 76 / 2015
      minus 77 / 2015
      minus 78 / 2015
      minus 79 / 2015
      minus 80 / 2015
      minus 81 / 2015
      minus 82 / 2015
      minus 83 / 2015
      minus 84 / 2015
      minus 85 / 2015
      minus 86 / 2015
      minus 87 / 2015
      minus 88 / 2015
      minus 89 / 2015
      minus 90 / 2015
      minus 91 / 2015
      minus 92 /2015
      minus 93 / 2015
      minus 94 / 2015
      minus 96 / 2015
      minus 97 / 2015
      minus 98 / 2015
      minus 99 / 2015
      minus 100 / 2015
      minus 101 / 2015
      minus 102 / 2015
      minus 103 / 2015
      minus 104 / 2015
      minus 105 / 2015
      minus 106 / 2015
      minus 107 / 2015
      minus 108 / 2015
      minus 109 / 2015
      minus 110 / 2015
      minus 111 / 2015
      minus 112 / 2015
      minus 113 / 2015
      minus 114 / 2015
      minus 115 / 2015
      minus 116 / 2015
      minus 117 / 2015
      minus 118 / 2015
      minus 119 / 2015
      minus 120 / 2015
      minus 121 / 2015
      minus 122 / 2015
      minus 123 / 2015
      minus 124 / 2015
      minus 125 / 2015
      minus 126 / 2015
      minus 127 / 2015
      minus 128 / 2015
      minus 129 / 2015
      minus 130 / 2015
      minus 131 / 2015
      minus 132 / 2015
      minus 133 / 2015
      minus 134 / 2015
      minus 135 / 2015
      minus 136 / 2015
      minus 137 / 2015
      minus 138 / 2015
      minus 139/2015
      minus 140 / 2015
      minus 142 / 2015
      minus 143 / 2015
      minus 144 / 2015
      minus 145 / 2015
      minus 146 / 2015
      minus 147 / 2015
      minus 148 / 2015
      minus 149 / 2015
      minus 150 / 2015
      minus 151 / 2015
      minus 152 / 2015
      minus 153 / 2015
      minus 154 / 2015
      minus 155 / 2015
      minus 156 / 2015
      minus 157 / 2015
      minus 158 / 2015
      minus 159 / 2015
      minus 160 / 2015
      minus 161 / 2015
      minus 162 / 2015
      minus 163 / 2015
      minus 164 / 2015
      minus 165 / 2015
      minus 166 / 2015
      minus 167 / 2015
      minus 168 / 2015
      minus 169 / 2015
      minus 170 / 2015
      minus 172 / 2015
      minus 173 / 2015
      minus 174 / 2015
      minus 176 / 2015
      minus 177 / 2015
      minus 178 / 2015
      minus 179 / 2015
      minus 180 / 2015
      minus 181 / 2015
      minus 182 / 2015
      minus 183 / 2015
      minus 185 / 2015
      minus 186 / 2015
      minus 187 / 2015
      minus 189 / 2015
      minus 190 / 2015
      minus 191 / 2015
      minus 192 / 2015
      minus 193 / 2015
      minus 194 / 2015
      minus 195 / 2015
      minus 196 / 2015
      minus 197 / 2015
      minus 198 / 2015
      minus 199 / 2015
      minus 200 / 2015
      minus 201 / 2015
      minus 202 / 2015
      minus 203 / 2015
      minus 204 / 2015
      minus 205 / 2015
      minus 206 / 2015
      minus 207 / 2015
      minus 208 / 2015
      minus 210 / 2015
      minus 211 / 2015
      minus 212 / 2015
      minus 213 / 2015
      minus 214 / 2015
      minus 215 / 2015
      minus 216 / 2015
      minus 217 / 2015
      minus 218 / 2015
      minus 219 / 2015
      minus 220 / 2015
      minus 221 / 2015
      minus 222 / 2015
      minus 223 / 2015
      minus 224 / 2015
      minus 225 / 2015
      minus 226 / 2015
      minus 227 / 2015
      minus 228 / 2015
      minus 229 / 2015
      minus 230 / 2015
      minus 231 / 2015
      minus 232 / 2015
      minus 233 / 2015
      minus 234 / 2015
      minus 235 / 2015
      minus 236 / 2015
      minus 237 / 2015
      minus 238 / 2015
      minus 239 / 2015
      minus 240 / 2015
      minus 241 / 2015
      minus 242 / 2015
      minus 243 / 2015
      minus 245 / 2015
      minus 247 / 2015
      minus 248 / 2015
      minus 249 / 2015
      minus 250 / 2015
      minus 251 / 2015
      minus 252 / 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2015
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015.
2. 2 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
3. 3 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów".
4. 4 / 2015
Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Wołów.
5. 5 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 206/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Warzęgowie.
6. 6 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę budynku ZSP w Lubiążu o zewnętrzny szyb oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.
7. 7 / 2015
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2015 rok.
8. 8 / 2015
Zarządzenie w sprawie przyznania dodatku specjalnego Skarbnikowi Gminy Wołów Pani Annie Bandoch.
9. 9 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 60/2 Am 2 w Wołowie.
10. 10 / 2015
Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Wołów.
11. 11 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
12. 12 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
13. 13 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Wołowie przy ul. Powstańców Śl.10A.
14. 14 / 2015
Zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokalu socjalnego.
15. 15 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów.
16. 16/ 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wołów.
17. 17 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
18. 18 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn." Przebudowa budynku na lokale socjalne, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki w miejscowości Kąty".
19. 19 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów".
20. 20 / 2015
Zarządzenie w sprawie przymusowego doprowadzenia osoby do kwalifikacji wojskowej.
21. 21 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
22. 22 / 2015
Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
23. 23 / 2015
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015.
24. 24 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
25. 25 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
26. 26 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 99 Am 27 w Wołowie.
27. 27 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 397/2 Am 2 w Prawikowie.
28. 28 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 2/1 Am 23 w Wołowie.
29. 29 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2015 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 4 marca 2015 r.
30. 30 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 7/8 Am 21 w Wołowie.
31. 31 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 16/90 Am 50 w Wołowie.
32. 32 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 241/6 Am 2 w Pełczynie.
33. 33 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Polnej.
34. 34 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Polnej.
35. 35 / 2015
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2014 rok.
36. 36 / 2015
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Wołów za 2014 rok.
37. 37 / 2015
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za 2014 rok.
38. 38 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębnie.
39. 39 / 2015
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015.
40. 40 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
41. 41 / 2015
Zarządzenie w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wołów prawa własności nieruchomości położonej na terenie Lubiąża stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego.
42. 42 / 2015
Zarządzenie w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonych na terenie Lubiąża.
43. 43 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Przedszkola w Lubiążu, Szkoły Podstawowej w Warzęgowie oraz budynku usługowo-biurowego przy ul. Piłsudskiego w Wołowie".
44. 44 / 2015
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wołów prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wołowa od Województwa Dolnośląskiego.
45. 45 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 35/2 Am 39 w Wołowie.
46. 46 / 2015
Zarządzenie w sprawie określenia "Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołów na rok szkolny 2015/2016".
47. 47 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
48. 48 / 2015
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia nr 47/2015 z dnia 14.04.201r. Burmistrza Gminy Wołów w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
49. 49 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
50. 50 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 16/94 Am 50 w Wołowie.
51. 51 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia losowania składów członków obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych do Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
52. 52 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
53. 53 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2015 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
54. 54 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi obwodowych komisji i przeszkolenia operatorów tych komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
55. 55 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
56. 56 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
57. 57 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn." Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moczydlnica Dworska".
58. 58 / 2015
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za I kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
59. 59 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
60. 60 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Prawikowie.
61. 61 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Pełczynie.
62. 62 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
63. 63 / 2015
Zarządzenie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.
64. 64 / 2015
Zarządzenie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.
65. 65 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych propozycji do projektu pn. " Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w roku 2016 ".
66. 66 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
67. 67 / 2015
Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach.
68. 69 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.
69. 70 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Uskorze Wielkim.
70. 71 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Piotroniowicach.
71. 72 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach.
72. 73 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Starym Wołowie 42.
73. 74 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. B.Prusa.
74. 75 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.S.Żeromskiego.
75. 76 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Komuny Paryskiej.
76. 77 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Wiejskiej.
77. 78 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Krzydlinie Wielkiej.
78. 79 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Krzydlinie Wielkiej.
79. 80 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołowie.
80. 81 / 2015
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
81. 82 / 2015
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.
82. 83 / 2015
Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2014 rok.
83. 84 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
84. 85 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Wołów dz.nr 112".
85. 86 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Golina dz.nr 114".
86. 87 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Stanisława Lema.
87. 88 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Jerzego Giedroycia.
88. 89 / 2015
Zarządzenie w sprawie wdrożenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wołowie" oraz "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wołowie".
89. 90 / 2015
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu : " Najładniejsza wieś Gminy Wołów w roku 2015 ", "Najładniejsza posesja Gminy Wołów w roku 2015", " Najładniejszy balkon w Gminie Wołów w roku 2015 ".
90. 91 / 2015
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na " Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt.1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów".
91. 92 /2015
Zarządzenie w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Wołowie.
92. 93 / 2015
Zarządzenie w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Wołowie aplikacji informatycznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
93. 94 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
94. 96 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Piotroniowicach.
95. 97 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotroniowicach.
96. 98 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzydlinie Małej.
97. 99 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łososiowicach.
98. 100 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Siodłkowicach.
99. 101 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
100. 102 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
101. 103 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Jacka Kaczmarskiego.
102. 104 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Uskorze Wielkim.
103. 105 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pełczyn Dz.Nr 141".
104. 106 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzydlina Wielka, Dz.nr 364,403,616,617,432".
105. 107 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Dębnie.
106. 108 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Prawikowie.
107. 109 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu do ustalenia zróżnicowanych stawek czynszów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów.
108. 110 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników po odbyciu słuzby przygotowawczej.
109. 111 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 218/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Wołów.
110. 112 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki numer : 71/16 i 58/3 Am 34 będące własnością Gminy WQołów.
111. 113 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 13/2 Am 9 położonej w Wołowie przy ul. Wiejskiej.
112. 114 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 22 Am 21 położonej w Wołowie przy ul. Osiedlowej.
113. 115 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 6/22 Am 21 położonej w Wołowie przy ul. Osiedlowej.
114. 116 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. S.Żeromskiego i ul. Akacjowej.
115. 117 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Zbożowej.
116. 118 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Zbożowej.
117. 119 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie".
118. 120 / 2015
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Wołowie aplikacji informatycznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
119. 121 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Dębnie.
120. 122 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
121. 123 / 2015
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wołów prawa własności nieruchomości położonej na terenie wsi Mojęcice.
122. 124 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa obiektów rekreacji i sportu na dz.nr 7 AM-27 w Wołowie-zagospodarowanie placu w rejonie ulic: Ścinawska, Pułaskiego, Floriańska, w Wołowie.
123. 125 / 2015
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania, określenia wzoru kart do głosowania oraz powołania komisji ds. obliczenia głosów złożonych podczas głosowania nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów w roku 2016.
124. 126 / 2015
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wołowie.
125. 127 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
126. 128 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Dębowej.
127. 129 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Ludowej.
128. 130 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/4 Am 28 w Wołowie.
129. 131 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Powstańców Śląskich.
130. 132 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi Obwodowych Komisji do Spraw Referendum i przeszkolenia operatorów tych komisji w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
131. 133 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Wołów w związku z referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
132. 134 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr 10/9 i 10/16 Am 29 położonych w Wołowie.
133. 135 / 2015
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za II kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
134. 136 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Poznańskiej 8.
135. 137 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów".
136. 138 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
137. 139/2015
Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 9 sierpnia 2015 r. w sprawie zakazu poboru wody z gminnej sieci wodociągowej do celów innych niż bytowe (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2015 r.)
138. 140 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Wołów w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
139. 142 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zamiany udziałów 1/2 w części nieruchomości położonych w Wołowie przy ul.Krzywy Wołów.
140. 143 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów".
141. 144 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Prawikowie.
142. 145 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Prawikowie.
143. 146 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we Wróblewie.
144. 147 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Pieruszy.
145. 148 / 2015
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Przewodniczącej Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
146. 149 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Joanny Dumańskiej o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
147. 150 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Magdaleny Michułki o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
148. 151 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pani Eweliny Rudnik-Ciźla o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
149. 152 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się Pana Przemysława Słowińskiego o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
150. 153 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. T. Kościuszki.
151. 154 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Warzęgowie.
152. 155 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Spacerowej.
153. 156 / 2015
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2015 roku.
154. 157 / 2015
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2015 r.
155. 158 / 2015
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za I półrocze 2015 roku.
156. 159 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Starym Wołowie.
157. 160 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 133/2015 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Wołów w związku z referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
158. 161 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Mojęcicach.
159. 162 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. J.Korzeniowskiego.
160. 163 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Wołów (III) dz.nr 548".
161. 164 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni alei Obrońców Lwowa w Wołowie".
162. 165 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubiąż dz.nr 283 ul. Piastowska".
163. 166 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Wołów II dz. nr 508,533".
164. 167 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Starym Wołowie.
165. 168 / 2015
Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach.
166. 169 / 2015
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia nr 138/2015 z dnia 07.08.2015 r. Burmistrza Gminy Wołów w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
167. 170 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 r.
168. 172 / 2015
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wołów od Powiatu Wołowskiego prawa własności nieruchomości położonej w Wołowie.
169. 173 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Krzydlinie Małej.
170. 174 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 6/22 Am 21 położonej w Wołowie przy ul. Osiedlowej.
171. 176 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości i ich części położonych na terenie Gminy Wołów.
172. 177 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Starym Wołowie.
173. 178 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Lubiążu.
174. 179 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej świetlicy w Mojęcicach.
175. 180 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Prawikowie.
176. 181 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pełczynie.
177. 182 / 2015
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wołów dla samorządowego zakładu budżetowego-Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie.
178. 183 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
179. 185 / 2015
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności polegającej na prawie przechodu przez korytarz w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku położonym w Wołowie Rynek 5 będącym własnościa Gminy Wołów.
180. 186 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu położonego w Lubiążu przy ul. Willmanna 3/5.
181. 187 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dostawa opału na sezon grzewczy 2015/2016 na potrzeby Gminy Wołów".
182. 189 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Rawickiej w Wołowie.
183. 190 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Glinianej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 38/5 Am 32.
184. 191 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 22 Am 21 położonej w Wołowie przy ul. Osiedlowej.
185. 192 / 2015
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
186. 193 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Jana Matejki.
187. 194 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Komuny Paryskiej.
188. 195 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
189. 196 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania na stanowisko p.o.Dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.
190. 197 / 2015
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wołów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Wołów-obręb Stary Wołów.
191. 198 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych do Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
192. 199 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Lubiążu przy ul. Willmanna 3.
193. 200 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
194. 201 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych i przeszkolenia operatorów tych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
195. 202 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
196. 203 / 2015
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Budowa obiektów rekreacji i sportu na dz.nr 7 AM-27 w Wołowie-zagospodarowanie placu w rejonie ulic:Ścinawska, Pułaskiego, Floriańska w Wołowie".
197. 204 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
198. 205 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 16/98 Am 50 w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
199. 206 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Skowronkowej.
200. 207 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Glinianach.
201. 208 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotroniowicach.
202. 210 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Mojęcicach.
203. 211 / 2015
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2015.
204. 212 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.
205. 213 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
206. 214 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzydlinie Wielkiej.
207. 215 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 16/96 Am 50 w Wołowie przy ul. Ks.J.Tischnera.
208. 216 / 2015
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynkach Urzędu Miejskiego w Wołowie przy ul. Rynek 34 i ul. Piłsudskiego 27.
209. 217 / 2015
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych powierzonych do używania, eksploatacji lub w nieodpłatny zarząd innym jednostkom.
210. 218 / 2015
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za III kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
211. 219 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotroniowicach.
212. 220 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
213. 221 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 16/102 Am 50 w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
214. 222 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 99 Am 27 w Wołowie przy ul. Komuny Paryskiej.
215. 223 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Nieszkowicach.
216. 224 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 2/1 Am 23 w Wołowie przy ul. Wiejskiej.
217. 225 / 2015
Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy wołów na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.
218. 226 / 2015
Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028.
219. 227 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Wołów w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
220. 228 / 2015
Zarządzenie w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Starym Wołowie.
221. 229 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
222. 230 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Wołowie przy ul. Stanisława Lema.
223. 231 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Wołowie przy ul. Jerzego Giedroycia.
224. 232 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul.Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
225. 233 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
226. 234 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 5/6 Am 17 w Wołowie przy ul. Zbożowej.
227. 235 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Spacerowej.
228. 236 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Powstańców Śląskich.
229. 237 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Uskorze Wielkim.
230. 238 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Polnej o pow. 0,8716 ha.
231. 239 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Polnej o pow. 1,3977 ha.
232. 240 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych w Lubiążu.
233. 241 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych w Siodłkowicach.
234. 242 / 2015
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Przewodniczącej Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.
235. 243 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
236. 245 / 2015
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Pełczynie.
237. 247 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
238. 248 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 150/1 Am 48 przy ul. B. Prusa w Wołowie.
239. 249 / 2015
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym młynem położonej w Wołowie przy ul. Ludowej.
240. 250 / 2015
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2015 rok.
241. 251 / 2015
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Elżbiety Krzykwy - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.
242. 252 / 2015
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Danuty Tomków-Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.

Ilość odwiedzin: 7865
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Białkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Białkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Białkowska
Data wytworzenia informacji: 2015-01-05 12:14:43
Data udostępnienia informacji: 2015-01-05 12:14:43
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-05 12:17:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner