logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   minus Rok 2010
      minus 1 / 2010
      minus 2 / 2010
      minus 3 / 2010
      minus 4 / 2010
      minus 5 / 2010
      minus 6 / 2010
      minus 7 / 2010
      minus 8 / 2010
      minus 9 / 2010
      minus 10 / 2010
      minus 11 / 2010
      minus 12 / 2010
      minus 13 / 2010
      minus 14 / 2010
      minus 15 / 2010
      minus 16 / 2010
      minus 17 / 2010
      minus 18 / 2010
      minus 19 / 2010
      minus 20 / 2010
      minus 21 / 2010
      minus 22 / 2010
      minus 23 / 2010
      minus 24 / 2010
      minus 25 / 2010
      minus 26 / 2010
      minus 27 / 2010
      minus 28 / 2010
      minus 29 / 2010
      minus 30 / 2010
      minus 31 / 2010
      minus 32 / 2010
      minus 33 / 2010
      minus 34 / 2010
      minus 35 / 2010
      minus 36 / 2010
      minus 37 / 2010
      minus 38 / 2010
      minus 39 / 2010
      minus 40 / 2010
      minus 41 / 2010
      minus 42 / 2010
      minus 43 / 2010
      minus 44 / 2010
      minus 45 / 2010
      minus 46 / 2010
      minus 47 / 2010
      minus 48 / 2010
      minus 49 / 2010
      minus 50 / 2010
      minus 51 / 2010
      minus 52 / 2010
      minus 53 / 2010
      minus 54 / 2010
      minus 55 / 2010
      minus 56 / 2010
      minus 57 / 2010
      minus 58 / 2010
      minus 59 / 2010
      minus 60 / 2010
      minus 61 / 2010
      minus 62 / 2010
      minus 63 / 2010
      minus 64 / 2010
      minus 65 / 2010
      minus 66 / 2010
      minus 67 / 2010
      minus 68 / 2010
      minus 69 / 2010
      minus 70 / 2010
      minus 71 / 2010
      minus 72 / 2010
      minus 73 / 2010
      minus 74 / 2010
      minus 75 / 2010
      minus 76 / 2010
      minus 77 / 2010
      minus 78 / 2010
      minus 79 / 2010
      minus 80 / 2010
      minus 81 / 2010
      minus 82 / 2010
      minus 83 / 2010
      minus 84 / 2010
      minus 85 / 2010
      minus 86 / 2010
      minus 87 / 2010
      minus 88 / 2010
      minus 89 / 2010
      minus 90 / 2010
      minus 91 / 2010
      minus 92 / 2010
      minus 93 / 2010
      minus 94 / 2010
      minus 95 / 2010
      minus 96 / 2010
      minus 97 / 2010
      minus 98 / 2010
      minus 99 / 2010
      minus 100 / 2010
      minus 101 / 2010
      minus 102 / 2010
      minus 103 / 2010
      minus 104 / 2010
      minus 105 / 2010
      minus 106 / 2010
      minus 107 / 2010
      minus 108 / 2010
      minus 109 / 2010
      minus 110 / 2010
      minus 111 / 2010
      minus 112 / 2010
      minus 113 / 2010
      minus 114 / 2010
      minus 115 / 2010
      minus 116 / 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2010
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie na 2010r
2. 2 / 2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości od Skarbu Państwa
3. 3 / 2010
w sprawie przeglądu obiektów budowlanych Gminy Wołów i podjęcia niezbędnych działań w celu usunięcia zalegającego śniegu i lodu.
4. 4 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gruntowych w miejscowościach Mojęcice, Stary Wołów i pełczyn, na potrzeby Gminy Wołów.
5. 5 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich na terenie miasta Wołowa, na potrzeby Gminy Wołów.
6. 6 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych o nawierzchni z kostki kamiennej i płytek betonowych, na potrzeby Gminy Wołów.
7. 7 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "budowa obwodnicy wschodnio - południowej Miasta Wołowa", na potrzeby Gminy Wołów.
8. 8 / 2010
w sprawie powołania komisji przetrgowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Wołowa, na potrzeby Gminy Wołów.
9. 9 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika przy Alejach Niepodległości w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów.
10. 10 / 2010
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
11. 11 / 2010
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
12. 12 / 2010
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonej w obrębie Zagórzyce.
13. 13 / 2010
w sprawie stosowania arkuszy rozliczeniowych inwestycji.
14. 14 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Lubiążu przy ul. Ogrodowej.
15. 15 / 2010
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości niezabudowanej dz. nr 25/2 AM2 położonej w Wołowie przy ul. Rawickiej będącej własnością Gminy Wołów.
16. 16 / 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
17. 17 / 2010
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiążu.
18. 18 / 2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki na rzecz Gminy Wołów od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu.
19. 19 / 2010
w sprawie przymusowego doprowadzenia osoby do kwalifikacji wojskowej
20. 20 / 2010
w sprawie przymusowego doprowadzenia osoby do kwalifikacji wojskowej.
21. 21 / 2010
w sprawie przymusowego doprowadzenia osoby do kwalifikacji wojskowej
22. 22 / 2010
w sprawie przymusowego doprowadzenia osoby do kwalifikacji wojskowej
23. 23 / 2010
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Warzęgowo
24. 24 / 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
25. 25 / 2010
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2010 w Gminie Wołów
26. 26 / 2010
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Beaty Berezowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27. 27 / 2010
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Wołów na 2010 rok
28. 28 / 2010
w sprawie przekazania do wiadomości właściwym dysponentom części budżetowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Wołów na 2010 rok
29. 29 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
30. 30 / 2010
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
31. 31 / 2010
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za 2009 rok
32. 32 / 2010
w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacji szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Wołów
33. 33 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie w sprzęt sportowy nowowybudowanej ogólnodostępnej sali sportowej za świetlicą w Krzydlinie Wielkiej, na potrzeby Gminy Wołów.
34. 34 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
35. 35 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie
36. 36 / 2010
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokalu socjalnego
37. 37 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siodłkowicach
38. 38 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pieruszy
39. 39 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pieruszy
40. 40 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Golinie
41. 41 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gródku
42. 42 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie
43. 43 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Rawickiej
44. 44 / 2010
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wydzielania z mieszkaniowego zasoby Gminy Wołów lokali socjalnych
45. 45 / 2010
w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy w Urzędzie Miastai Gminy w Wołowie za dzień 1 maja 2010 r
46. 46 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych, na potrzeby Gminy Wołów
47. 47 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w Wołowie przy ul. Osiedlowej
48. 48 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w Wołowie przy ul. Osiedlowej
49. 49 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Prawikowie
50. 50 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Moczydlnicy Dworskiej
51. 51 / 2010
w sprawie zmiany udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej dz. nr 170/34 AM 2 o pow. 2134 m2 KW 30308 położonej w Domaszkowie w związku z włączeniem pomieszczenia wspólnego jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 2 należącego do Bogusławy i Lecha Pogwizd
52. 52 / 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za I kwartał 2010 roku oraz o udzielenych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
53. 53 / 2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie
54. 54 / 2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie
55. 55 / 2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie
56. 56 / 2010
w sprawie określenia cen sprzedaży drewna
57. 57 / 2010
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 106/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym udział w nieruchomościach niezabudowanych położonych w Wołowie przy ul. Krzywy Wołow.
58. 58 / 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Wołów za 2009 rok.
59. 59 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
60. 60 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Leśnej
61. 61 / 2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników po odbyciu służby przygotowawczej
62. 62 / 2010
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi komisji obwodowych i przeszkolenia operatorów tych komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
63. 63 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubiążu w rejonie ul. Ogrodowej
64. 64 / 2010
w sprawie powołania i organizacji Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego działającego w ramach Gminnego Zarządzania Kryzysowego
65. 65 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
66. 66 / 2010
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
67. 67 / 2010
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Krzysztofa Tabaka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
68. 68 / 2010
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/2010 r Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 25 maja 2010 r o powołaniu operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
69. 69 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
70. 70 / 2010
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
71. 71 / 2010
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 25 maja 2010 r. o powołaniu operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
72. 72 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 na potrzeby Gminy Wołów.
73. 73 / 2010
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 na potrzeby Gminy Wołów, własnej jednostce organizacyjnej
74. 74 / 2010
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie gminy Wołów.
75. 75 / 2010
w sprawie powołania zespołu gminnego ds. rozpoznania zakresu strat w budynkach mieszkalnych dotkniętych skutkami powodzi, jaka miała miejsce w m-cu maju i czerwcu 2010 r. na terenie Gminy Wołów.
76. 76 / 2010
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 70/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 31 maja 2010 r. o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządznymi na dzień 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
77. 77 / 2010
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Augustynowicz - nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
78. 78 / 2010
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Przedszkola "Chatka Puchatka" w Wołowie
79. 79 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
80. 80 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzęnnego Miasta i Gminy Wołów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzęnnego Miasta i Gminy Wołów w granicach obrębów wg określonych dziewięciu stref
81. 81 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w wołowie, na potrzeby Gminy Wołów.
82. 82 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie zajęć językowych dla uczniów szkół wiejskich, na potrzeby Gminy Wołów.
83. 83 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie zajęć językowych dla uczniów szkół miejskich, na potrzeby Gminy Wołów.
84. 84 / 2010
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
85. 85 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
86. 86 / 2010
w sprawie powołania nowego członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 z siedzibą w Wołowie, ul. Więzienna 6 - Zakład Karny
87. 87 / 2010
w sprawie odwołania członka i uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej
88. 88 / 2010
w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 74/2010 Burmistrza miasta i Gminy w Wołowie z dnia 02.06.2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz Gminnego Biura Spisowego odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie gminy Wołów.
89. 89 / 2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do strefy aktywności gospodarczej w Wołowie, na potrzeby Gminy Wołów
90. 90 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy pl. Sobieskiego
91. 91 / 2010
w sprawie wyrażenia zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. T. Kościuszki i ul. Zaułek Zielony
92. 92 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
93. 93 / 2010
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 25 maja 2010 r. o powołaniu operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych na terenie Gminy Wołów w związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
94. 94 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie przy Al. Niepodległości
95. 95 / 2010
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Chatka Puchatka" w Wołowie
96. 96 / 2010
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Wójcik - nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
97. 97 / 2010
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Edyty Micewicz - nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
98. 98 / 2010
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anny Kasiewicz - nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
99. 99 / 2010
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników po odbyciu służby przygotowawczej.
100. 100 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
101. 101 / 2010
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
102. 102 / 2010
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
103. 103 / 2010
w sprawie odwołania członka komisji wyborczej
104. 104 / 2010
w sprawie odwołania członka i uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej
105. 105 / 2010
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
106. 106 / 2010
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
107. 107 / 2010
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników po odbyciu służby przygotowawczej.
108. 108 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
109. 109 / 2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
110. 110 / 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za II kwartał 2010 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
111. 111 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Witosa
112. 112 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w Lubiążu przy ul. Chopina
113. 113 / 2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Osiedlowej
114. 114 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Komuny Paryskiej
115. 115 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. G. Herlinga-Grudzińskiego
116. 116 / 2010
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Rawickiej

Ilość odwiedzin: 3797
Nazwa dokumentu: Rok 2010
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Krasowski
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Krasowski
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-15 07:51:43
Data udostępnienia informacji: 2010-02-15 07:51:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-15 07:52:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner