logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   minus Rok 2012
      minus 1 / 2012
      minus 2 / 2012
      minus 3 / 2012
      minus 4 / 2012
      minus 5 / 2012
      minus 6 / 2012
      minus 7 / 2012
      minus 8 / 2012
      minus 9 / 2012
      minus 10 / 2012
      minus 11 / 2012
      minus 12 / 2012
      minus 13 / 2012
      minus 14 / 2012
      minus 15 / 2012
      minus 16 / 2012
      minus 17 / 2012
      minus 18 /2012
      minus 19 / 2012
      minus 20 / 2012
      minus Nr 21 / 2012
      minus 22 / 2012
      minus 23 / 2012
      minus 24 / 2012
      minus 25 / 2012
      minus 26 / 2012
      minus 27 / 2012
      minus 28 / 2012
      minus 29 / 2012
      minus 30 / 2012
      minus 31 / 2012
      minus 32/ 2012
      minus 33 / 2012
      minus 34 /2012
      minus 35 / 2012
      minus 36 / 2012
      minus 37 / 2012
      minus 38 / 2012
      minus 39 / 2012
      minus 40 / 2012
      minus 41 / 2012
      minus 42 / 2012
      minus 43 / 2012
      minus 44 / 2012
      minus 45 / 2012
      minus 46 / 2012
      minus 47 / 2012
      minus 48 / 2012
      minus 49 / 2012
      minus 50 / 2012
      minus 51 / 2012
      minus 52 / 2012
      minus 53 / 2012
      minus 54 / 2012
      minus 55 / 2012
      minus 56 / 2012
      minus 57 / 2012
      minus 58 / 2012
      minus 59 / 2012
      minus 60 / 2012
      minus 61 / 2012
      minus 62 / 2012
      minus 63 / 2012
      minus 64 / 2012
      minus 65 / 2012
      minus 66 / 2012
      minus 67 / 2012
      minus 68 / 2012
      minus 69 / 2012
      minus 70 / 2012
      minus 71 / 2012
      minus 72 / 2012
      minus 73 / 2012
      minus 74 / 2012
      minus 75 / 2012
      minus 76 / 2012
      minus 77 / 2012
      minus 78 / 2012
      minus 79 / 2012
      minus 80 / 2012
      minus 81 / 2012
      minus 83 / 2012
      minus 84 / 2012
      minus 85 / 2012
      minus 86 / 2012
      minus 87 / 2012
      minus 88 / 2012
      minus 89 / 2012
      minus 90 / 2012
      minus 91 / 2012
      minus 92 / 2012
      minus 93 / 2012
      minus 94 / 2012
      minus 95 / 2012
      minus 96 / 2012
      minus 97 / 2012
      minus 98 / 2012
      minus 99 / 2012
      minus 100 / 2012
      minus 101 / 2012
      minus 102 / 2012
      minus 103 / 2012
      minus 104 / 2012
      minus 105 / 2012
      minus 106 / 2012
      minus 107 / 2012
      minus 108 / 2012
      minus 109 / 2012
      minus 110 / 2012
      minus 111 / 2012
      minus 112 / 2012
      minus 113 / 2012
      minus 114 / 2012
      minus 115 / 2012
      minus 116 / 2012
      minus 117 / 2012
      minus 118 / 2012
      minus 119 / 2012
      minus 120 / 2012
      minus 121 / 2012
      minus 122 / 2012
      minus 123 / 2012
      minus 124 / 2012
      minus 125 / 2012
      minus 126 / 2012
      minus 127 / 2012
      minus 128 / 2012
      minus 129 / 2012
      minus 130 / 2012
      minus 131 / 2012
      minus 132 / 2012
      minus 133 / 2012
      minus 135 / 2012
      minus 136 / 2012
      minus 137 / 2012
      minus 138 / 2012
      minus 139 / 2012
      minus 140 / 2012
      minus 141 / 2012
      minus 142 / 2012
      minus 143 / 2012
      minus 144 / 2012
      minus 145 / 2012
      minus 147 / 2012
      minus 148 / 2012
      minus 149 / 2012
      minus 150 / 2012
      minus 151 / 2012
      minus 152 / 2012
      minus 153 / 2012
      minus 154 / 2012
      minus 155 / 2012
      minus 156 / 2012
      minus 157 /2012
      minus 158 / 2012
      minus 159 / 2012
      minus 160 / 2012
      minus 161 / 2012
      minus 162 / 2012
      minus 163 / 2012
      minus 164 / 2012
      minus 165 / 2012
      minus 166 / 2012
      minus 167 / 2012
      minus 168 / 2012
      minus 169 / 2012
      minus 170 / 2012
      minus 171 / 2012
      minus 172 / 2012
      minus 173 / 2012
      minus 174 / 2012
      minus 175 /2012
      minus 176 / 2012
      minus 177 / 2012
      minus 179 /2012
      minus 180 / 2012
      minus 181 / 2012.
      minus 182 / 2012
      minus 183 / 2012
      minus 184 / 2012
      minus 185 / 2012
      minus 186 / 2012
      minus 187 / 2012
      minus 188 / 2012
      minus 189 / 2012
      minus 190 / 2012
      minus 191 / 2012
      minus 192 / 2012
      minus 193 / 2012
      minus 194 / 2012
      minus 195 / 2012
      minus 196 / 2012
      minus 197 / 2012
      minus 198 / 2012
      minus 199 / 2012
      minus 200 / 2012
      minus 201 / 2012
      minus 202 / 2012
      minus 203 / 2012
      minus 204 /2012
      minus 205 / 2012
      minus 206 / 2012
      minus 207 / 2012
      minus 208 / 2012
      minus 209 / 2012
      minus 210 / 2012
      minus 211 / 2012
      minus 212 / 2012
      minus 213 / 2012
      minus 214 /2012
      minus 215 / 2012
      minus 216 / 2012
      minus 217 / 2012
      minus 218 / 2012
      minus 219 / 2012
      minus 220 / 2012
      minus 221 / 2012
      minus 222 / 2012
      minus 223 / 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrzosach.
2. 2 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrzosach.
3. 3 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul.Ludowej.
4. 4 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
5. 5 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych, na potrzeby Gminy Wołów.
6. 6 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Dni Wołowa.
7. 7 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Zagórzycach.
8. 8 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Gminie Wołów.
9. 9 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rudnie.
10. 10 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Bocznej.
11. 11 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Bocznej.
12. 12 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej położonej w Starym Wołowie.
13. 13 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
14. 14 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
15. 15 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
16. 16 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
17. 17 / 2012
Zarządzenie w sprawie dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy Wołów.
18. 18 /2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników po odbyciu służby przygotowawczej.
19. 19 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej.
20. 20 / 2012
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012.
21. Nr 21 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. J. Matejki.
22. 22 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Rawickiej.
23. 23 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Wołowskiej Rady Kultury.
24. 24 / 2012
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w urzędzie identyfikatorów osobistych.
25. 25 / 2012
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
26. 26 / 2012
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5/1 AM 36 położonej w Wołowie przy Trzebnickiej będącej współwłasnością Gminy Wołów w udziale 3097/10000.
27. 27 / 2012
Zarządzenie w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej.
28. 28 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wołów.
29. 29 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
30. 30 / 2012
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Wołów z budżetem Gminy oraz wprowadzenia wzorów dokumentów składanych łącznie ze sprawozdaniem finansowym.
31. 31 / 2012
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u beneficjenta PO KL oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u beneficjenta PO KL do projektu " Nauka przez zabawę " o numerze POKL.09.01.02-02-219/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
32. 32/ 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/2011 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji w sprawie opracowania zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta i Gminy Wołów.
33. 33 / 2012
Zarządzenie w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy Wołów Pani Annie Bandoch.
34. 34 /2012
Zarządzenie w sprawie pierwokupu działki położonej w Pawłoszewie, oznaczonej numerem 19/8 o powierzchni 0,4300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00031142/4.
35. 35 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
36. 36 / 2012
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012.
37. 37 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu i wysokości kwot egzekwowania należności cywilnoprawnych z tytułu użytkowania wieczystego.
38. 38 / 2012
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2012 rok.
39. 39 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ( modernizację ) budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie oraz zagospodarowanie terenu z przebudową muszli koncertowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na potrzeby Gminy Wołów.
40. 40 / 2012
Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
41. 41 / 2012
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2011 rok.
42. 42 / 2012
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za 2011 rok.
43. 43 / 2012
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Wołów za 2011 rok.
44. 44 / 2012
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy Wołów.
45. 45 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich na terenie miasta Wołów, na potrzeby Gminy Wołów.
46. 46 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wołów.
47. 47 / 2012
Zarządzenie w sprawie określenia " Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołów na rok szkolny 2012/2013".
48. 48 / 2012
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości projektu pn. "Remont placu targowego w Wołowie".
49. 49 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do III przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych we Wrzosach.
50. 50 / 2012
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości projektu pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Warzęgowo, Siodłkowice, Stęszów".
51. 51 / 2012
Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wołów nr 47/2012 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie określenia "Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołów na rok szkolny 2012/2013".
52. 52 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Składowej.
53. 53 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Morelowej.
54. 54 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Morelowej.
55. 55 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/3 w nieruchomości zabudowanej położonej w Stobnie.
56. 56 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
57. 57 / 2012
Zarządzenie w sprawie określenia " Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołów na rok szkolny 2012/2013".
58. 58 / 2012
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wołowie.
59. 59 / 2012
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.
60. 60 / 2012
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za I kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
61. 61 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 205/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników.
62. 62 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia "Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołów na rok szkolny 2012/2013".
63. 63 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
64. 64 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 30 kwietnia 2009 r.
65. 65 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rudnie.
66. 66 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
67. 67 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul.Objazdowej.
68. 68 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Objazdowej.
69. 69 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej-część działki Nr 80/9,AM-27 obręb Wołów, na potrzeby Gminy Wołów.
70. 70 / 2012
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności polegającej na prawie przejścia przez lokal mieszkalny znajdujący się w budynku położonym w Wołowie przy ul. Piastów Śląskich 14 na działce nr 33/15 AM 35 będącym własnością Gminy Wołów.
71. 71 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.
72. 72 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.
73. 73 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
74. 74 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
75. 75 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
76. 76 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
77. 77 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
78. 78 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wołowie.
79. 79 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul.Dębowej.
80. 80 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i remont istniejącej zabudowy placu targowego w Wołowie wraz z budynkiem usługowym przy ul. Piłsudskiego 36, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2002-2013.
81. 81 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont placu targowego w Wołowie-remont nawierzchni i kanalizacji deszczowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
82. 83 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników po odbyciu służby przygotowawczej.
83. 84 / 2012
Zarządzenie w sprawie zasad, sposobu i wysokości kwot egzekwowania należności cywilnoprawnych.
84. 85 / 2012
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.
85. 86 / 2012
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.
86. 87 / 2012
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Wołów za 2011 rok.
87. 88 / 2012
Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2011 rok.
88. 89 / 2012
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wołowie.
89. 90 / 2012
Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 " Chatka Puchatka" w Wołowie.
90. 91 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów.
91. 92 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 203/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
92. 93 / 2012
Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie.
93. 94 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Jacka Kaczmarskiego.
94. 95 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul.Bocznej.
95. 96 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul.Akacjowej.
96. 97 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
97. 98 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Rawickiej.
98. 99 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul.Ludowej.
99. 100 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Osiedlowej.
100. 101 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Siodłkowicach.
101. 102 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
102. 103 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 40/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.
103. 104 / 2012
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.
104. 105 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Kościuszki.
105. 106 / 2012
Zarządzenie w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
106. 107 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ratajach.
107. 108 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
108. 109 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
109. 110 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie.
110. 111 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
111. 112 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Golinie.
112. 113 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sławowicach.
113. 114 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipnicy.
114. 115 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
115. 116 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.
116. 117 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia w Gminie Wołów postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
117. 118 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. Estetyzacji Miasta.
118. 119 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z zakresu szkoleń okresowych z bezpieczeństwa i higieny pracy.
119. 120 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 na potrzeby Gminy Wołów.
120. 121 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
121. 122 / 2012
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.
122. 123 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów sp. z o.o.
123. 124 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Prawikowie.
124. 125 / 2012
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wołów, od PKP S.A.
125. 126 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Tadeusza Kościuszki.
126. 127 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
127. 128 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do III przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie.
128. 129 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie.
129. 130 / 2012
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za II kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
130. 131 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia w Gminie Wołów postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
131. 132 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanych położonych we Wrzosach.
132. 133 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
133. 135 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
134. 136 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet " Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek".
135. 137 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie.
136. 138 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Małgorzaty Szumniak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
137. 139 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Wierzbińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
138. 140 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Jacka Dwernickiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
139. 141 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Piotra Dąbrowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
140. 142 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Chrobak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
141. 143 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
142. 144 / 2012
zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu miasta i Gminy Wołów.
143. 145 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów.
144. 147 / 2012
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie".
145. 148 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 203/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
146. 149 / 2012
Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach.
147. 150 / 2012
Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 " Chatka Puchatka" w Wołowie.
148. 151 / 2012
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2012 roku.
149. 152 / 2012
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za I półrocze 2012 roku.
150. 153 / 2012
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2012 roku.
151. 154 / 2012
Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Rataje i zwołania w tym celu zebrania wiejskiego.
152. 155 / 2012
Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Stęszów i zwołania w tym celu zebrania wiejskiego.
153. 156 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
154. 157 /2012
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Wołów.
155. 158 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w m. Lipnica przy drodze wojewódzkiej nr 340.
156. 159 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową termomodernizację budynków : Wołowskiego Ośrodka Kultury-Filia w Lubiążu, Przedszkola Słoneczko w Wołowie, Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu,stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Wołów.
157. 160 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
158. 161 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
159. 162 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
160. 163 / 2012
Zarządzenie w sprawie odwołania Pani Ewy Zalewskiej z funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie oraz zmiany zarządzenia nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie.
161. 164 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i gminy w Wołowie.
162. 165 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Mojęcicach.
163. 166 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Gródku.
164. 167 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Pełczynie.
165. 168 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Pieruszy.
166. 169 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Prawikowie.
167. 170 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Sławowicach.
168. 171 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej we Wróblewie.
169. 172 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Ratajach.
170. 173 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Wołowie.
171. 174 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
172. 175 /2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
173. 176 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
174. 177 / 2012
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
175. 179 /2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
176. 180 / 2012
Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołowie I kadencji na lata 2012-2014 oraz powołania Miejskiej Komisji Wyborczej.
177. 181 / 2012.
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych.
178. 182 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
179. 183 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
180. 184 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
181. 185 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
182. 186 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Dębnie.
183. 187 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Prawikowie.
184. 188 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubiążu.
185. 189 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
186. 190 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie.
187. 191 / 2012
Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za III kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
188. 192 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
189. 193 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II-ego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie.
190. 194 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
191. 195 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
192. 196 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dwóch placów zabaw w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła.
193. 197 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do II przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Wołów. ,
194. 198 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu do ustalenia zróżnicowanych stawek czynszów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wołów.
195. 199 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności teoretycznego i praktycznego stosowania wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników po odbyciu służby przygotowawczej.
196. 200 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
197. 201 / 2012
Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Wołów na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.
198. 202 / 2012
Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na 2013 rok.
199. 203 / 2012
Zarzadzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy
200. 204 /2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pełczynie.
201. 205 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
202. 206 / 2012
Zarządzenie w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołowie.
203. 207 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do drugich przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Wołów.
204. 208 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie.
205. 209 / 2012
Zarządzenie w sprawie etatyzacji w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
206. 210 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
207. 211 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych do drugich przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych we Wrzosach.
208. 212 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dwóch placów zabaw w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła.
209. 213 / 2012
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołowie za odpracowaniem.
210. 214 /2012
Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.
211. 215 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Piaseckiej-Kulesz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
212. 216 / 2012
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności polegającej na prawie przechodu przez lokal mieszkalny znajdujący się w budynku położonym w Wołowie przy ul. Piastów Śląskich 16 na działce nr 33/9 i 33/19 AM 35 będącym własnością Gminy Wołów.
213. 217 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2012 rok.
214. 218 / 2012
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stałej przy Urzędzie Miejskim w Wołowie.
215. 219 / 2012
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.
216. 220 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 03 czerwca 2005 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.
217. 221 / 2012
Zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokalu socjalnego.
218. 222 / 2012
Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy wołów na 2012 rok.
219. 223 / 2012
Zarządzenie w sprawie odwołania Piotra Szymczyka z funkcji Pełnomocnika do spraw zamówień publicznych.

Ilość odwiedzin: 6458
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Białkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Białkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Białkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-28 12:22:06
Data udostępnienia informacji: 2012-02-28 12:22:06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-28 12:33:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner