logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      minus 1 / 2007
      minus 2 / 2007
      minus 3 / 2007
      minus 4 / 2007
      minus 5 / 2007
      minus 6 / 2007
      minus 7 / 2007
      minus 8 / 2007
      minus 9 / 2007
      minus 10 / 2007
      minus 11 / 2007
      minus 12 / 2007
      minus 13 / 2007
      minus 14 / 2007
      minus 15 / 2007
      minus 16 / 2007
      minus 17 / 2007
      minus 18 / 2007
      minus 19 / 2007
      minus 20 / 2007
      minus 21 / 2007
      minus 22 / 2007
      minus 23 / 2007
      minus 24 / 2007
      minus 25 / 2007
      minus 26 / 2007
      minus 27 / 2007
      minus 28 / 2007
      minus 29 / 2007
      minus 30 / 2007
      minus 31 / 2007
      minus 32 / 2007
      minus 33 / 2007
      minus 34 / 2007
      minus 35 / 2007
      minus 36 / 2007
      minus 37 / 2007
      minus 38 / 2007
      minus 39 / 2007
      minus 40 / 2007
      minus 41 / 2007
      minus 42 / 2007
      minus 43 / 2007
      minus 44 / 2007
      minus 45 / 2007
      minus 46 / 2007
      minus 47 / 2007
      minus 48 / 2007
      minus 49 / 2007
      minus 50 / 2007
      minus 51 / 2007
      minus 52 / 2007
      minus 53 / 2007
      minus 54 / 2007
      minus 55 / 2007
      minus 56 / 2007
      minus 57 / 2007
      minus 58 / 2007
      minus 59 / 2007
      minus 60 / 2007
      minus 61 / 2007
      minus 62 / 2007
      minus 63 / 2007
      minus 64 / 2007
      minus 65 / 2007
      minus 66 / 2007
      minus 67 / 2007
      minus 68 / 2007
      minus 69 / 2007
      minus 70 / 2007
      minus 71 / 2007
      minus 72 / 2007
      minus 73 / 2007
      minus 74 / 2007
      minus 75 / 2007
      minus 76 / 2007
      minus 77 / 2007
      minus 78 / 2007
      minus 79 / 2007
      minus 80 / 2007
      minus 81 / 2007
      minus 82 / 2007
      minus 83 / 2007
      minus 84 / 2007
      minus 85 / 2007
      minus 86 / 2007
      minus 87 / 2007
      minus 88 / 2007
      minus 89 / 2007
      minus 90 / 2007
      minus 91 / 2007
      minus 92 / 2007
      minus 93 / 2007
      minus 94 / 2007
      minus 95 / 2007
      minus 96 / 2007
      minus 97 / 2007
      minus 98 / 2007
      minus 99 / 2007
      minus 100 / 2007
      minus 101 / 2007
      minus 102 / 2007
      minus 103 / 2007
      minus 104 / 2007
      minus 105 / 2007
      minus 106 / 2007
      minus 107 / 2007
      minus 108 / 2007
      minus 109 / 2007
      minus 110 / 2007
      minus 111 / 2007
      minus 112 / 2007
      minus 113 / 2007
      minus 114 / 2007
      minus 115 / 2007
      minus 116 / 2007
      minus 117 / 2007
      minus 118 / 2007
      minus 119 / 2007
      minus 120 / 2007
      minus 121 / 2007
      minus 122 / 2007
      minus 123 / 2007
      minus 124 / 2007
      minus 125 / 2007
      minus 126 / 2007
      minus 127 / 2007
      minus 128 / 2007
      minus 129 / 2007
      minus 130 / 2007
      minus 131 / 2007
      minus 132 / 2007
      minus 133 / 2007
      minus 134 / 2007
      minus 135 / 2007
      minus 136 / 2007
      minus 137 / 2007
      minus 138 / 2007
      minus 140 / 2007
      minus 141 / 2007
      minus 142 / 2007
      minus 143 / 2007
      minus 144 / 2007
      minus 145 / 2007
      minus 146 / 2007
      minus 147 / 2007
      minus 148 / 2007
      minus 149 / 2007
      minus 150 / 2007
      minus 151 / 2007
      minus 152 / 2007
      minus 153 / 2007
      minus 154 / 2007
      minus 155 / 2007
      minus 156 / 2007
      minus 157 / 2007
      minus 158 / 2007
      minus 159 / 2007
      minus 160 / 2007
      minus 161 / 2007
      minus 162 / 2007
      minus 163 / 2007
      minus 164 / 2007
      minus 165 / 2007
      minus 166 / 2007
      minus 167 / 2007
      minus 168 / 2007
      minus 169 / 2007
      minus 170 / 2007
      minus 171 / 2007
      minus 172 / 2007
      minus 173 / 2007
      minus 174 / 2007
      minus 175 / 2007
      minus 176 / 2007
      minus 177 / 2007
      minus 178 / 2007
      minus 179 / 2007
      minus 180 / 2007
      minus 181 / 2007
      minus 182 / 2007
      minus 183 / 2007
      minus 184 / 2007
      minus 185 / 2007
      minus 186 / 2007
      minus 187 / 2007
      minus 188 / 2007
      minus 189 / 2007
      minus 190 / 2007
      minus 191 / 2007
      minus 192 / 2007
      minus 193 / 2007
      minus 194 / 2007
      minus 195 / 2007
      minus 200 / 2007
      minus 201 / 2007
      minus 202 / 2007
      minus 203 / 2007
      minus 204 / 2007
      minus 205 / 2007
      minus 238 / 2007
      minus 254 / 2007
      minus 206 / 2007
      minus 273 / 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2013
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2014
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2015
   plus Zarządzenia Burmistrza rok 2016
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 1 / 2007
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie na rok 2007
2. 2 / 2007
w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu do ustalenia zróżnicowanych stawek czynszów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów.
3. 3 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Wołów
4. 4 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego
5. 5 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie przy ulicy Wrzosowej
6. 6 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów
7. 7 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w Wołowie przy ul. Wrocławskiej i Komuny Paryskiej
8. 8 / 2007
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 178/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Krzydlina Mała.
9. 9 / 2007
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonych w Starym Wołowie
10. 10 / 2007
w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości zabudowanej dla Państwa Janiny i Stanisława Hryszkiewicz i Gminy Wołów.
11. 11 / 2007
w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie.
12. 12 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. 13 / 2007
w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wołów.
14. 14 / 2007
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
15. 15 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomośći położonych na terenie miasta Wołów.
16. 16 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Warzęgowo.
17. 17 / 2007
w sprawie ustalenia cen wywoławczych do ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Wołów.
18. 18 / 2007
w sprawie przekazania gminnej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Wołowie - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołów w formie użyczenia na okres 10 lat
19. 19 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego.
20. 20 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Garwół
21. 21 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Nieszkowice
22. 22 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
23. 23 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
24. 24 / 2007
w sprawie ustalenia ceny nabycia przez Gminę Wołów nieruchomości w celu realizacji zadań.
25. 25 / 2007
w sprawie nabycia służebności przechodu i przejazdu.
26. 26 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Piotroniowice
27. 27 / 2007
w sprawie przekazania podległym jednostką informacji o kwotach wydatków.
28. 28 / 2007
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 r.
29. 29 / 2007
w powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
30. 30 / 2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. M. Konopnickiej
31. 31 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
32. 32 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej we wsi Uskorz Wielki.
33. 33 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
34. 34 / 2007
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
35. 35 / 2007
w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wołów a Panem Mariuszem Sułkowskim.
36. 36 / 2007
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołów na 2007 rok.
37. 37 / 2007
w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości zabudowanej dz. nr60 AM 35 o pow. 136m2 KW 22619 położonej w Wołowie przy ul. Wrocławskiej 18 dla Państwa Wandy i Józefa Woźnych, Państwa Marii i Wojciecha Kuźniar i Gminy Wołów.
38. 38 / 2007
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Wołów na 2007 rok.
39. 39 / 2007
w sprawie przekazania do wiadomości właściwym dysponentom części budżetowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Wołów na 2007 rok.
40. 40 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Morelowej.
41. 41 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie prz ul. Morelowej
42. 42 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Wołów.
43. 43 / 2007
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Wołów.
44. 44 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Wołów.
45. 45 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie przy ul. Jacka Kaczmarskiego
46. 46 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołowie prz ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego.
47. 47 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia publicznego na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie zaprojektowanych sieci oraz oddanie ich do użytku na terenie miasta Wołowa (ul. Kościuszki)
48. 48 / 2007
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
49. 49 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów.
50. 50 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do prztgotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont częstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów.
51. 51 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Wołów w 2007r.
52. 52 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
53. 53 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
54. 54 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
55. 55 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
56. 56 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
57. 57 / 2007
w sprawie przymusowedo doprowadzenia poborowego do poboru.
58. 58 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
59. 59 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
60. 60 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
61. 61 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
62. 62 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
63. 63 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do poboru.
64. 64 / 2007
w sprawie powierzania funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
65. 65 / 2007
w sprawie zwołania zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wołów.
66. 66 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
67. 67 / 2007
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.
68. 68 / 2007
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
69. 69 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej na ul. Powstańców Śląskich w Wołowie.
70. 70 / 2007
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów.
71. 71 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi (budowę chodnika) w miejscowości Piotroniowice na terenie Gminy Wołów.
72. 72 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie mista Wołów
73. 73 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów.
74. 74 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem na ul. Komuny Paryskiej w Wołowie.
75. 75 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem na ul. Akacjowej w Wołowie.
76. 76 / 2007
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.
77. 77 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
78. 78 / 2007
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
79. 79 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odwodnienia oraz przebudowę drogi wewnętrznej w Wołowie, ul Komuny Paryskiej w Wołowie.
80. 80 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Stary Wołów na terenie Gminy Wołów.
81. 81 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Mojęcice na terenie Gminy Wołów.
82. 82 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Pełczyn na terenie Gminy Wołów.
83. 83 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza-siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
84. 84 / 2007
w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wołów a Panem Danielem Adamczakiem.
85. 85 / 2007
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach.
86. 86 / 2007
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wołowie.
87. 87 / 2007
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.
88. 88 / 2007
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonej w obrębie Pełczyna.
89. 89 / 2007
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonych w obrębie Lubiąż.
90. 90 / 2007
w sprawie nabycia przez Gminę Wołów nieruchomości położonej w Wołowie.
91. 91 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Pełczyn.
92. 92 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ulicy Marii Konopnickiej.
93. 93 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
94. 94 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Wołów.
95. 95 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie mista Wołów.
96. 96 / 2007
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Wołowie sprawozdania z realizacji Programu Gospodarki Odpadami.
97. 97 / 2007
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.
98. 98 / 2007
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wołów za I kwartał 2007 roku
99. 99 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Wołów.
100. 100 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie prz ul. Staszica
101. 101 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Wiśniowej
102. 102 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów
103. 103 / 2007
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonej w obrębie Lubiąż.
104. 104 / 2007
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonej w obrębie Lubiąż.
105. 105 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Siodłkowice.
106. 106 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
107. 107 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odwodnienia i przebudowę drogi wewnętrznej na ul. Ścinawskiej w Wołowie.
108. 108 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenia dokumentacji technicznej na wykonanie dróg i placów komunikacji wewnętrznej wraz z odwodnieniem terenu garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie.
109. 109 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Piotroniowice.
110. 110 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Zagórzyce.
111. 111 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Wrzosy.
112. 112 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Pełczyn.
113. 113 / 2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojęcicach
114. 114 / 2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wołowie
115. 115 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Uskorz Mały.
116. 116 / 2007
w sprawie ustalenia ceny wywolawczej do ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wołów
117. 117 / 2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu
118. 118 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Proszkowa.
119. 119 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
120. 120 / 2007
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Wołów za 2006 rok.
121. 121 / 2007
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.
122. 122 / 2007
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2007 w Gminie Wołów.
123. 123 / 2007
sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/04 z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na cmentarzu komunalnym w Wołowie.
124. 124 / 2007
w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wołów a Państwem Teresą i Janem Natanek.
125. 125 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
126. 126 / 2007
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
127. 127 / 2007
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie oraz dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych".
128. 128 / 2007
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2007 w Gminie Wołów.
129. 129 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ogrniczonego nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Zielona Góra.
130. 130 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Staszica
131. 131 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Wołów.
132. 132 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Prawików.
133. 133 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów.
134. 134 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w obrębie Wróblewo.
135. 135 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w obrebie Wróblewo.
136. 136 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w obrębie Stobno.
137. 137 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Rataje.
138. 138 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Krzydlina Wielka.
139. 140 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
140. 141 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie prz ul. Piłsudskiego.
141. 142 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie prz ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
142. 143 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Wołów.
143. 144 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
144. 145 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie maista Wołów.
145. 146 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
146. 147 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Wołów.
147. 148 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Jagodowej.
148. 149 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
149. 150 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
150. 151 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Dębno.
151. 152 / 2007
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.
152. 153 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w obrębie Golina.
153. 154 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi (ciąg pieszo-rowerowy) ul. Zaułek Zielony w Wołowie.
154. 155 / 2007
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
155. 156 / 2007
w sprawie ustanowienia służebności
156. 157 / 2007
w sprawie ustanowienia służebności
157. 158 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Przechodniej.
158. 159 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Elizy Orzeszkowej.
159. 160 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Wołów.
160. 161 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Tarchalicach.
161. 162 / 2007
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
162. 163 / 2007
w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
163. 164 / 2007
w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
164. 165 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego w ilości 500 ton i koksu opałowego w ilości 65 ton z dostawą na koszt wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego.
165. 166 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu.
166. 167 / 2007
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie
167. 168 / 2007
w sprawie powołania KOmisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów.
168. 169 / 2007
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie.
169. 170 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
170. 171 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Tarchalicach.
171. 172 / 2007
w sprawie wyrażenia zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości.
172. 173 / 2007
w sprawie nieodpłatnej zamiany pomiędzy Gminą Wołów a Panem Kazimierzem Klonowskim.
173. 174 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Rataje.
174. 175 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Rataje.
175. 176 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym udziału 1/2 Gminy Wołów w nieruchomości zabudowanej położonej na terenie wsi Prawików.
176. 177 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej na terenie wsi Moczydlnica Dworska.
177. 178 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Tadeusza Kościuszki.
178. 179 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
179. 180 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w rejonie ul. Fryderyka Chopina.
180. 181 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
181. 182 / 2007
w sprawie powołania KOmisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
182. 183 / 2007
w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości zabudowanej dla Państwa Janiny i Stanisława Hryszkiewicz i Gminy Wołów.
183. 184 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Wołów.
184. 185 / 2007
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku.
185. 186 / 2007
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za I półrocze 2007 roku.
186. 187 / 2007
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołów nieruchomości położonych w Wołowie.
187. 188 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Krzywy Wołów.
188. 189 / 2007
w sprawie powoałania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
189. 190 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
190. 191 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
191. 192 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Al. Obrońców Lwowa.
192. 193 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Wołowie w rejonie ul. Al. Obrońców Lwowa.
193. 194 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Szarych Szeregów.
194. 195 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
195. 200 / 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie w rejonie ul. Zielona Góra.
196. 201 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Lubiąż na potrzeby Gminy Wołów.
197. 202 / 2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg osiedlowych w miejscowości Bożeń na potrzeby Gminy Wołów.
198. 203 / 2007
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy na 2008 rok
199. 204 / 2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
200. 205 / 2007
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
201. 238 / 2007
w sprawie przymusowego doprowadzenia przedpoborowego przez Policję do Urzędu Miasta i Gminy w Wołówie
202. 254 / 2007
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie
203. 206 / 2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów.
204. 273 / 2007
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów lokali socjalnych.

Ilość odwiedzin: 3987
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wołów wydane w 2007 roku.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Suprun
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2007-01-07 22:36:32
Data udostępnienia informacji: 2007-01-07 22:36:32
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-07 22:38:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner