logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
minus Archiwum Lat Poprzednich
   plus Obwieszczenia - Rok 2003
   plus Przetargi - Rok 2003
   plus Obwieszczenia - Rok 2004
   plus Ogłoszenia - Rok 2004
   plus Przetargi - Rok 2004
   minus Obwieszczenia - Rok 2005
   plus Przetargi - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2006
   minus Przetargi - Rok 2006
      minus 2006-01-04
      minus 2006-01-05
      minus 2006-01-06
      minus 2006-01-06
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-19
      minus 2006-02-02
      minus 2006-02-02
      minus 2006-02-06
      minus 2006-02-07
      minus 2006-02-07
      minus 2006-02-07
      plus 2006-02-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-02-16
      minus 2006-02-16
      minus 2006-02-20
      minus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-02-23 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-08
      minus 2006-03-13 (unieważniony)
      plus 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-17
      minus 2006-03-21
      minus 2006-03-23
      minus 2006-03-23
      minus 2006-03-23
      plus 2006-03-27 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-03
      minus 2006-04-03
      minus 2006-04-03
      plus 2006-04-04 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-05 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygniety)
      minus 2006-04-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-14
      minus 2006-04-14
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-09
      minus 2006-05-24
      minus 2006-05-30
      minus 2006-05-30
      minus 2006-05-30
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      plus 2006-06-07 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-06-12
      minus 2006-06-12 (unieważniony)
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-07-04
      minus 2006-07-10
      plus 2006-07-13 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-07-20 (unieważniony)
      plus 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-07-25
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      plus 2006-08-11 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-08-18 (unieważniony)
      plus 2006-08-24 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-09-12 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-09-08
      minus 2006-09-08
      minus 2006-09-13
      minus 2006-09-13
      plus 2006-09-21 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-09-21
      minus 2006-10-06
      minus 2006-10-06
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-10
      minus 2006-10-17
      plus 2006-10-19 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-27
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-16
      minus 2006-11-16
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      plus 2006-12-12 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-12-13 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-12-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      plus 2006-12-20 (rozstrzygnięty)
   plus Obwieszczenia - Rok 2006
   plus WYBORY 2006
   minus WYBORY NA ŁAWNIKÓW
   plus Ogłoszenia - Rok 2007
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


AR 5541/6/06                                                                       Wołów, 2006-06-12OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana 

 

 

nazwa zamówienia:

 

Budowa dróg, Wołów, ul. Polna i ul. Magazynowa.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie

 

Rynek-Ratusz

 

56-100 Wołów

 

www.wolow.pl, www.bip.wolow.pl

 

sekretariat@wolow.pl

 

pon., śr., czw., pt 7:30 - 15:30

 

wtorek 9:00 - 17:00

 

 

2) Określenie trybu zamówienia:

 

Przetarg ograniczony o wartości powyżej 60 000 euro.

 


3)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Budowa dróg, Wołów, ul. Polna i ul. Magazynowa

 

- wykonanie dokumentacji budowlanej

 

- realizacja projektu

 

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

74232000-4 - usługi inżynierskie w zakresie projektowania

 

45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic

 

45233222-1 - roboty w zakresie chodników

 

45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

 

45232130-2 - rurociągi do odprowadzania wody burzowej

 

25222000-0 - roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej.

 

 

 

 

Słownictwo główne

 

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

 

Główny przedmiot

 

45.23.32.52-0

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

45.23.32.22-1

 

 

 

 

4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

 

5) Termin wykonania zamówienia:

 

29 grudnia 2006r.

 

 

6) Opis warunków udziału w postępowaniu w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

Komisja w oparciu o dostarczone dokumenty oceni złożoną ofertę stosując kryterium spełnia/nie spełnia.

 

 

7) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

 

  - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

 

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

  - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

 

  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych 

 

 

 

B.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

 

 

  -Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi 

 

  -Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca

 

  -Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

 

  -Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca. 

 

  

 

C.W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

 

 

  -Informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

  -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

 

 

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

 

 

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A, B i C dla każdego partnera z osobna.

 

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

 

8) Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

 

5

 

 

9) Informacja na temat wadium:

 

20 000,00 zł

 

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

 

---------------------------------------------------------------------------

 

|Cena                                                            |100     |

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

11) miejsce i termin składania wniosków:

 

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Wołowie

 

Rynek-Ratusz

 

56-100 Wołów

 

Sekretariat

 

 

do dnia 2006-07-07 do godz. 12:00

 

 

12) Adres strony internetowej, na której zostanie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

 

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

 

14) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

 

  

 

____________________________________

 

Nazwa zamawiającego

Ilość odwiedzin: 1586
Nazwa dokumentu: Przetarg ograniczony o wartości powyżej 60 000 euro.
Skrócony opis: Budowa dróg, Wołów, ul. Polna i ul. Magazynowa.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Szymczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Szymczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-06-12 14:09:20
Data udostępnienia informacji: 2006-06-12 14:09:20
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-21 00:08:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner