logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
minus Archiwum Lat Poprzednich
   plus Obwieszczenia - Rok 2003
   plus Przetargi - Rok 2003
   plus Obwieszczenia - Rok 2004
   plus Ogłoszenia - Rok 2004
   minus Przetargi - Rok 2004
      minus 2004-01-07
      minus 2004-01-07
      minus 2004-01-07
      minus 2004-01-14
      minus 2004-01-27
      minus 2004-01-27
      minus 2004-01-29
      minus 2004-02-03
      minus 2004-02-05
      minus 2004-02-10
      minus 2004-02-10
      minus 2004-02-10
      minus 2004-02-10
      minus 2004-02-18
      minus 2004-02-18
      minus 2004-02-18
      minus 2004-03-11
      minus 2004-03-24
      minus 2004-03-24
      minus 2004-04-15
      minus 2004-04-15
      minus 2004-04-15
      minus 2004-04-15
      minus 2004-04-15
      minus 2004-04-15
      minus 2004-04-15
      minus 2004-04-15
      minus 2004-04-26
      minus 2004-05-17
      minus 2004-05-17
      minus 2004-05-17
      minus 2004-05-17
      minus 2004-05-17
      minus 2004-05-17
      minus 2004-05-17
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-21
      minus 2004-05-21
      minus 2004-06-04
      minus 2004-06-04
      minus 2004-06-18
      minus 2004-06-28
      minus 2004-06-29
      minus 2004-07-01
      minus 2004-07-13
      minus 2004-07-16
      minus 2004-07-20
      minus 2004-07-21
      minus 2004-08-06
      minus 2004-08-06
      minus 2004-08-06
      minus 2004-08-06
      minus 2004-08-10
      minus 2004-08-11
      minus 2004-08-11
      minus 2004-08-12
      minus 2004-08-26
      minus 2004-08-26
      minus 2004-08-26
      minus 2004-09-27
      minus 2004-10-07
      minus 2004-10-07
      minus 2004-10-07
      minus 2004-10-08
      minus 2004-10-08
      minus 2004-10-08
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-14
      minus 2004-10-20
      minus 2004-10-21
      minus 2004-10-21
      minus 2004-10-21
      minus 2004-10-22
      minus 2004-11-09
      minus 2004-11-15
      minus 2004-11-19
      minus 2004-11-19
      minus 2004-11-19
      minus 2004-11-22
      minus 2004-12-02
      minus 2004-12-02
      minus 2004-12-31
      minus 2004-12-31
      minus 2004-12-31
      minus 2004-12-31
   minus Obwieszczenia - Rok 2005
   plus Przetargi - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2006
   plus Przetargi - Rok 2006
   plus Obwieszczenia - Rok 2006
   plus WYBORY 2006
   minus WYBORY NA ŁAWNIKÓW
   plus Ogłoszenia - Rok 2007
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 2004-01-07
wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiąż – działka nr 149/2 AM 1 o pow. 0,99 ha KW 36565
2. 2004-01-07
wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiąż - działka nr 149/2 AM 1 o pow. 0,99 ha KW 36565
3. 2004-01-07
wynajem lokalu użytkowego położonego w Pełczynie.
4. 2004-01-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
5. 2004-01-27
konserwację oznakowania drogowego.
6. 2004-01-27
remont cząstkowy dróg gminnych.
7. 2004-01-29
wykonanie operatorów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wołów w okresie od 01.03.2004r. do 28.02.2005r.
8. 2004-02-03
w związku z dostawą sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
9. 2004-02-05
dostawę materiałów ekspolatacyjnych do komputerów i kserokopiarek będących własnością Urzędu Miasta i Gminy Wołów.
10. 2004-02-10
II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Moczydlnica Dworska.
11. 2004-02-10
II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Moczydlnica Dworska.
12. 2004-02-10
II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Lubiąż, gmina Wołów.
13. 2004-02-10
ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Uskorz Wielki, gmina Wołów.
14. 2004-02-18
dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek.
15. 2004-02-18
konserwację w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych.
16. 2004-02-18
dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy.
17. 2004-03-11
wykonywanie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów znajdujących się na obszarze zieleni miejskiej, dróg gminnych i zadrzewień na działkach należących do Gminy Wołów poza lasami gminnymi w 2004 roku
18. 2004-03-24
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Stobno.
19. 2004-03-24
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Stobno.
20. 2004-04-15
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
21. 2004-04-15
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
22. 2004-04-15
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
23. 2004-04-15
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
24. 2004-04-15
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
25. 2004-04-15
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
26. 2004-04-15
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
27. 2004-04-15
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
28. 2004-04-26
wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie wsi Wrzosy.
29. 2004-05-17
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
30. 2004-05-17
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
31. 2004-05-17
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
32. 2004-05-17
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
33. 2004-05-17
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
34. 2004-05-17
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
35. 2004-05-17
wynajem lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 17.
36. 2004-05-20
w związku z dostawą sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
37. 2004-05-21
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiąż, gmina Wołów.
38. 2004-05-21
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Garwół, gmina Wołów.
39. 2004-06-04
III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Moczydlnica Dworska.
40. 2004-06-04
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Uskorz Wielki, gminy Wołów.
41. 2004-06-18
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Wołowie.
42. 2004-06-28
w związku z dostawą oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
43. 2004-06-29
Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Publicznych ul. Trzebnicka 14 w Wołowie
44. 2004-07-01
wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola "SŁONECZKO" w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 15.
45. 2004-07-13
ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Lubiąż.
46. 2004-07-16
wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV, rozebranie ściany murowanej, wykonanie ogrodzenia w ramach metalowych.
47. 2004-07-20
wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV
48. 2004-07-21
wykonanie robót budowlanych - wymiana pokrycia dachowego, nadproży okiennych i ocieplenie budynku przy ul. Ogrodowej 14 w Wołowie.
49. 2004-08-06
wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV
50. 2004-08-06
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
51. 2004-08-06
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
52. 2004-08-06
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Stobno.
53. 2004-08-10
wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Wołów w okresie od 01.09.2004r. do 31.08.2005r.
54. 2004-08-11
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi KRZYDLINA WIELKA.
55. 2004-08-11
wykonanie robót budowlanych - wymiana pokrycia dachowego, nadproży okiennych i ocieplenie budynku przy ul. Ogrodowej 14 w Wołowie.
56. 2004-08-12
Samochodu dostawczego samowyładowczego fabrycznie nowego.
57. 2004-08-26
na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Garwół, gmina Wołów.
58. 2004-08-26
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi KRZYDLINA WIELKA.
59. 2004-08-26
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi MOCZYDLNICA DWORSKA
60. 2004-09-27
w trybie przetargu ograniczonego na terenie miasta Wołów.
61. 2004-10-07
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiąż, gmina Wołów.
62. 2004-10-07
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Mojęcice, gmina Wołów.
63. 2004-10-07
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Pełczyn w gminie Wołów.
64. 2004-10-08
wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
65. 2004-10-08
Projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej dla wsi Stary Wołów
66. 2004-10-08
Wykonanie wodociągu dla wsi Wróblewo
67. 2004-10-14
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Żeromskiego.
68. 2004-10-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Przechodnia
69. 2004-10-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Wojska Polskiego.
70. 2004-10-14
Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
71. 2004-10-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Komuny Paryskiej.
72. 2004-10-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Staszica.
73. 2004-10-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Trzebnicka.
74. 2004-10-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Wileńska.
75. 2004-10-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Batalionów Chłopskich.
76. 2004-10-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Batalionów Chłopskich.
77. 2004-10-14
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów - ul. Wrzosowa.
78. 2004-10-20
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Stary Wołów, gmina Wołów.
79. 2004-10-21
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Mojęcice, gmina Wołów.
80. 2004-10-21
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi MOJĘCICE, gmina Wołów.
81. 2004-10-21
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiąż, gmina Wołów.
82. 2004-10-22
projekt budowlano - wykonawczy na budowę dróg i parkingów na terenie m. Wołowa i Piotroniowic.
83. 2004-11-09
wynajem nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
84. 2004-11-15
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
85. 2004-11-19
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Garwół, gmina Wołów.
86. 2004-11-19
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Garwół, gmina Wołów.
87. 2004-11-19
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
88. 2004-11-22
Dostawa części komputerów do Urzędu Miasta i Gminy Wołów wraz z odkupem części używanych (CPV 30217100-4)
89. 2004-12-02
Dostawa komputera przenośnego (CPV 30213300-8)
90. 2004-12-02
Zakup samochodu strażackiego średniego, używanego (CPV 34144210-3)
91. 2004-12-31
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi PEŁCZYN w gminie Wołów.
92. 2004-12-31
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi LUBIĄŻ w gminie Wołów.
93. 2004-12-31
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Lubiąż, gmina Wołów.
94. 2004-12-31
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Moczydlnica Dworska w gminie Wołów.

Ilość odwiedzin: 10865
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Kaleta
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2003-12-24 09:40:15
Data udostępnienia informacji: 2003-12-24 09:40:15
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-12 08:55:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner