logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
minus Archiwum Lat Poprzednich
   plus Obwieszczenia - Rok 2003
   plus Przetargi - Rok 2003
   plus Obwieszczenia - Rok 2004
   plus Ogłoszenia - Rok 2004
   plus Przetargi - Rok 2004
   minus Obwieszczenia - Rok 2005
   plus Przetargi - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2006
   minus Przetargi - Rok 2006
      minus 2006-01-04
      minus 2006-01-05
      minus 2006-01-06
      minus 2006-01-06
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-19
      minus 2006-02-02
      minus 2006-02-02
      minus 2006-02-06
      minus 2006-02-07
      minus 2006-02-07
      minus 2006-02-07
      plus 2006-02-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-02-16
      minus 2006-02-16
      minus 2006-02-20
      minus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-02-23 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-08
      minus 2006-03-13 (unieważniony)
      plus 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-17
      minus 2006-03-21
      minus 2006-03-23
      minus 2006-03-23
      minus 2006-03-23
      plus 2006-03-27 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-03
      minus 2006-04-03
      minus 2006-04-03
      plus 2006-04-04 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-05 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygniety)
      minus 2006-04-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-14
      minus 2006-04-14
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-09
      minus 2006-05-24
      minus 2006-05-30
      minus 2006-05-30
      minus 2006-05-30
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      plus 2006-06-07 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-06-12
      minus 2006-06-12 (unieważniony)
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-07-04
      minus 2006-07-10
      plus 2006-07-13 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-07-20 (unieważniony)
      plus 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-07-25
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      plus 2006-08-11 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-08-18 (unieważniony)
      plus 2006-08-24 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-09-12 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-09-08
      minus 2006-09-08
      minus 2006-09-13
      minus 2006-09-13
      plus 2006-09-21 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-09-21
      minus 2006-10-06
      minus 2006-10-06
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-10
      minus 2006-10-17
      plus 2006-10-19 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-27
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-16
      minus 2006-11-16
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      plus 2006-12-12 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-12-13 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-12-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      plus 2006-12-20 (rozstrzygnięty)
   plus Obwieszczenia - Rok 2006
   plus WYBORY 2006
   minus WYBORY NA ŁAWNIKÓW
   plus Ogłoszenia - Rok 2007
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 2006-01-04
wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dębno.
2. 2006-01-05
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
3. 2006-01-06
budowę dróg, Wołów, ul. Szarych Szeregów, Słowackiego, Orzeszkowej - część
4. 2006-01-06
Budowa parkingu i dojazdu - Wołow przy ul. Piłsudskiego - Poznańska
5. 2006-01-13
Sprzedaż w drodze II rokowań nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych.
6. 2006-01-13
Sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Leśnej.
7. 2006-01-13
Sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Pomorskiej.
8. 2006-01-19
Uzbrojenie terenu osiedla w rejonie ul. Żeromskiego - sieć wodno- kanalizacyjna.
9. 2006-02-02
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Proszkowa, w gminie Wołów.
10. 2006-02-02
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Stobno, w gminie Wołów.
11. 2006-02-06
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Łososiowice, w gminie Wołów.
12. 2006-02-07
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Łososiowice, w gminie Wołów.
13. 2006-02-07
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Prawików , w gminie Wołów.
14. 2006-02-07
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiąż, w gminie Wołów.
15. 2006-02-14 (rozstrzygnięty)
Budowa i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Tarchalicach - etap I roboty budowlane
16. 2006-02-16
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
17. 2006-02-16
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
18. 2006-02-20
nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiąż.
19. 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych
20. 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
Dostawę materiałów biurowych
21. 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych
22. 2006-02-23 (rozstrzygnięty)
Konserwację oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych.
23. 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych.
24. 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
Remont i przebudowa przepustów w ciągach dróg gminnych.
25. 2006-03-06
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie na terenie wsi Proszkowa w gminie Wołów.
26. 2006-03-06
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie na terenie wsi Proszkowa w gminie Wołów.
27. 2006-03-06
Sprzedaż nieruchomości położonych na terenie na terenie wsi Uskorz Mały, w gminie Wołów.
28. 2006-03-08
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
29. 2006-03-13 (unieważniony)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń służbowych socjalno-administracyjnych na stadionie sportowym "OSIR" Wołów, ul. Trzebnicka
30. 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
31. 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
sporządzenie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości.
32. 2006-03-17
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
33. 2006-03-21
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
34. 2006-03-23
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
35. 2006-03-23
nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
36. 2006-03-23
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
37. 2006-03-27 (rozstrzygnięty)
Przetarg ograniczony: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie świetlic wiejskich we wsiach Gródek, Uskorz Wielki, Sławowice, oraz adaptacja budynku stodoły na świetlicę wiejską w Domaszkowie
38. 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
"Budowa i wyposażenie Centrum Turystyczno-Edukacyjnego w Tarchalicach" -wyposażenie w sprzęt AGD
39. 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
Uzbrojenie terenu ul. Wiśniowa w Wołowie.
40. 2006-04-03
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
41. 2006-04-03
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
42. 2006-04-03
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
43. 2006-04-04 (rozstrzygnięty)
44. 2006-04-05 (unieważniony)
budowa drogi - ciąg pieszo - rowerowy.
45. 2006-04-11 (unieważniony)
"Budowa i wyposażenie Centrum Turystyczno-Edukacyjnego w Tarchalicach" – wykonanie i dostawa map i makiet
46. 2006-04-11 (unieważniony)
"Budowa i wyposażenie Centrum Turystyczno-Edukacyjnego w Tarchalicach" – wyposażenie w meble
47. 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
"Budowa i wyposażenie Centrum Turystyczno-Edukacyjnego w Tarchalicach" – wyposażenie w sprzęt sportowy
48. 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Wołów, ul. Trzebnicka 14"
49. 2006-04-11 (rozstrzygniety)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń służbowych socjalno-administracyjnych na stadionie sportowym "OSIR" Wołów, ul. Trzebnicka
50. 2006-04-14 (rozstrzygnięty)
Przebudowa zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem.
51. 2006-04-14
nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Pomorskiej.
52. 2006-04-14
nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Leśnej.
53. 2006-04-21
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Garwół w gminie Wołów.
54. 2006-04-21
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Garwół w gminie Wołów.
55. 2006-04-21
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Garwół w gminie Wołów.
56. 2006-04-21
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Garwół w gminie Wołów.
57. 2006-04-21
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie na terenie wsi Uskorz Wielki w gminie Wołów.
58. 2006-04-21
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie na terenie wsi Uskorz Wielki w gminie Wołów.
59. 2006-05-08
sprzedaż udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Warzęgowo w gminie Wołów.
60. 2006-05-08
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie na terenie wsi Lipnica, w gminie Wołów.
61. 2006-05-08
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Sławowice w gminie Wołów.
62. 2006-05-09
Budowa drogi w miejscowości Lubiąż, ul. Chopina
63. 2006-05-24
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiąż w Gminie Wołów.
64. 2006-05-30
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów
65. 2006-05-30
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
66. 2006-05-30
II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
67. 2006-06-05
nieruchomości położonej na terenie wsi Pełczyn.
68. 2006-06-05
położonej na terenie wsi Pełczyn.
69. 2006-06-05
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siodłkowice w Gminie Wołów.
70. 2006-06-05
nieruchomości położonej na terenie wsi Uskorz Mały.
71. 2006-06-05
nieruchomości położonej na terenie wsi Uskorz Mały.
72. 2006-06-07 (rozstrzygnięty)
Budowa dróg, Wołów, ul. Batalionów Chłopskich, Ułanów Krechowieckich
73. 2006-06-12
nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Leśnej.
74. 2006-06-12 (unieważniony)
Budowa dróg, Wołów, ul. Polna i ul. Magazynowa.
75. 2006-06-23
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie na terenie wsi Proszkowa w gminie Wołów.
76. 2006-06-23
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie na terenie wsi Proszkowa w gminie Wołów.
77. 2006-06-23
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Sławowice w gminie Wołów.
78. 2006-06-30
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie na terenie wsi Proszkowa w gminie Wołów.
79. 2006-06-30
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Łososiowice w gminie Wołów.
80. 2006-06-30
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Garwół w gminie Wołów.
81. 2006-06-30
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Garwół w gminie Wołów.
82. 2006-06-30
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Garwół w gminie Wołów.
83. 2006-06-30
sprzedaż udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Warzęgowo w gminie Wołów.
84. 2006-07-04
wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie
85. 2006-07-10
nieruchomości zabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych.
86. 2006-07-13 (rozstrzygnięty)
Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie.
87. 2006-07-20 (unieważniony)
Wykonywania nasadzeń, pielęgnacji oraz wycinki drzew i krzewów znajdujących się na obszarze zieleni miejskiej, dróg gminnych i zadrzewień na działkach należących do Gminy Wołów.
88. 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
Dostawę koksu w ilości 50 ton wraz z dostawą na koszt dostawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego
89. 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
Dostawę węgla kamiennego w ilości 570 ton wraz z dostawą na koszt Dostawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego
90. 2006-07-25
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
91. 2006-08-10
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Tarchalice w Gminie Wołów.
92. 2006-08-10
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Boraszyn w Gminie Wołów.
93. 2006-08-10
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Pawłoszewo w Gminie Wołów.
94. 2006-08-10
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Tarchalice w Gminie Wołów.
95. 2006-08-11 (rozstrzygnięty)
remont nawierzchni dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
96. 2006-08-18 (unieważniony)
wykonanie map do celów projektowych systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wołów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wołów. Nr sprawy: AR 2222/13/06.
97. 2006-08-24 (rozstrzygnięty)
na wykonanie sieci wodociągowej na ul. Powstańców Śląskich w Wołowie na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wołów. Nr sprawy: AR 2222/12/06.
98. 2006-09-12 (rozstrzygnięty)
Roboty budowlane - Przebudowa drogi ( chodnik) w m. Piotroniowice.
99. 2006-09-08
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Pawłoszewo w Gminie Wołów.
100. 2006-09-08
sprzedaż udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Warzęgowo w gminie Wołów.
101. 2006-09-13
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Pełczyn w gminie Wołów.
102. 2006-09-13
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Rudno w gminie Wołów.
103. 2006-09-21 (rozstrzygnięty)
przebudowę drogi, Wołów, ul. Zaułek Zielony, ciąg pieszo-rowerowy na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wołów. Nr sprawy: AR 5514/3/06.
104. 2006-09-21
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
105. 2006-10-06
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
106. 2006-10-06
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów.
107. 2006-10-04
nieruchomości położonej na terenie wsi Proszkowa.
108. 2006-10-04
nieruchomości położonej na terenie wsi Proszkowa.
109. 2006-10-04
nieruchomości położonej na terenie wsi Proszkowa.
110. 2006-10-10
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Krzydlina Wielka w gminie Wołów.
111. 2006-10-17
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Piotroniowice w gminie Wołów.
112. 2006-10-19 (rozstrzygnięty)
wykonanie nasadzeń, pielęgnacji oraz wycinki drzew i krzewów znajdujących się na obszarze zieleni miejskiej, dróg gminnych i zadrzewień na działkach należących do Gminy Wołów.
113. 2006-10-24
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Łososiowice w gminie Wołów.
114. 2006-10-24
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Łososiowice w gminie Wołów.
115. 2006-10-24
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiąż w gminie Wołów.
116. 2006-10-24
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Miłcz w gminie Wołów.
117. 2006-10-24
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Boraszyn w Gminie Wołów.
118. 2006-10-24
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Pawłoszewo w Gminie Wołów.
119. 2006-10-26
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Garwół w gminie Wołów.
120. 2006-10-26
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Garwół w gminie Wołów.
121. 2006-10-26
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Proszkowa w Gminie Wołów.
122. 2006-10-27
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Mojęcice w Gminie Wołów.
123. 2006-11-14
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Rudno w gminie Wołów.
124. 2006-11-14
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Pełczyn w gminie Wołów.
125. 2006-11-14
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Pawłoszewo w gminie Wołów.
126. 2006-11-16
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Lubiąż w gminie Wołów.
127. 2006-11-16
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Lubiąż w gminie Wołów.
128. 2006-12-05
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Pełczyn w gminie Wołów.
129. 2006-12-05
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Lubiąż w gminie Wołów.
130. 2006-12-05
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Pawłoszewo w gminie Wołów.
131. 2006-12-05
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Warzęgowo w gminie Wołów.
132. 2006-12-12 (rozstrzygnięty)
dostawę 2006 sztuk talonów świątecznych o nominale 10 zł dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
133. 2006-12-13 (rozstrzygnięty)
Wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Wołów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wołów.
134. 2006-12-14 (rozstrzygnięty)
zakup komputera stacjonarnego wraz z monitorem oraz notebooka wraz z oprogramowaniem systemowym Microsoft Windows XP i pakietem Microsoft Office na potrzeby Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
135. 2006-12-19
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Mikorzyce w gminie Wołów.
136. 2006-12-19
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Uskorz Wielki w gminie Wołów.
137. 2006-12-19
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Uskorz Wielki w gminie Wołów.
138. 2006-12-19
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
139. 2006-12-19
sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
140. 2006-12-20 (rozstrzygnięty)
sporządzenie i aktualizację operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wołów.

Ilość odwiedzin: 2671
Nazwa dokumentu: Przetargi UMiG Wołów oraz podległych mu jednostek
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Suprun
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Suprun
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-01-02 08:54:48
Data udostępnienia informacji: 2006-01-02 08:54:48
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 11:02:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner