logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
minus Archiwum Lat Poprzednich
   plus Obwieszczenia - Rok 2003
   plus Przetargi - Rok 2003
   plus Obwieszczenia - Rok 2004
   plus Ogłoszenia - Rok 2004
   plus Przetargi - Rok 2004
   minus Obwieszczenia - Rok 2005
   plus Przetargi - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2006
   minus Przetargi - Rok 2006
      minus 2006-01-04
      minus 2006-01-05
      minus 2006-01-06
      minus 2006-01-06
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-19
      minus 2006-02-02
      minus 2006-02-02
      minus 2006-02-06
      minus 2006-02-07
      minus 2006-02-07
      minus 2006-02-07
      plus 2006-02-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-02-16
      minus 2006-02-16
      minus 2006-02-20
      minus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-02-23 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-08
      minus 2006-03-13 (unieważniony)
      plus 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-17
      minus 2006-03-21
      minus 2006-03-23
      minus 2006-03-23
      minus 2006-03-23
      plus 2006-03-27 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-03
      minus 2006-04-03
      minus 2006-04-03
      plus 2006-04-04 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-05 (unieważniony)
      minus 2006-04-11 (unieważniony)
         minus ZAWIADOMIENIE
      plus 2006-04-11 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygniety)
      minus 2006-04-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-14
      minus 2006-04-14
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-09
      minus 2006-05-24
      minus 2006-05-30
      minus 2006-05-30
      minus 2006-05-30
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      plus 2006-06-07 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-06-12
      minus 2006-06-12 (unieważniony)
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-07-04
      minus 2006-07-10
      plus 2006-07-13 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-07-20 (unieważniony)
      plus 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-07-25
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      plus 2006-08-11 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-08-18 (unieważniony)
      plus 2006-08-24 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-09-12 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-09-08
      minus 2006-09-08
      minus 2006-09-13
      minus 2006-09-13
      plus 2006-09-21 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-09-21
      minus 2006-10-06
      minus 2006-10-06
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-10
      minus 2006-10-17
      plus 2006-10-19 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-27
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-16
      minus 2006-11-16
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      plus 2006-12-12 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-12-13 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-12-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      plus 2006-12-20 (rozstrzygnięty)
   plus Obwieszczenia - Rok 2006
   plus WYBORY 2006
   minus WYBORY NA ŁAWNIKÓW
   plus Ogłoszenia - Rok 2007
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

                                          Wołów  , 2006-04-10

AR/3410/ 8 /06

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro


Przedmiot zamówienia:

"Budowa i wyposażenie Centrum Turystyczno-Edukacyjnego w Tarchalicach" – wykonanie i dostawa map i makiet

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wołów

Rynek - Ratusz

56-100   Wołów

www.wolow.pl

e-mail: sekretariat@wolow.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  od 7:30  do 15:30

                                                                                  wtorek    od  9:00 do 17:00


2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony


3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać po zgłoszeniu się w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wołów, Rynek - Ratusz, pok. 15, lub przesyłką pocztową po złożeniu pisemnego wniosku np. faksem. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest nieodpłatna.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Łucja Barańczuk, tel. 071/389-38-65


4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa map i makiet w zakresie:

10 plansz informacyjnych i 2 modele przestrzenne
Przez wykonanie plansz rozumie się :
- wykonanie podkładu z płyt PVC o wymiarach 80 X 60 x
0,4 cm.
- opracowanie treści plansz według tematów przedstawionych poniżej
- wykonanie wyplotów na folii samoprzylepnej w technologii  gwarantującej trwałość.
- oprawienie plansz w aluminiowe ceowniki
Treści plansz z podziałem na ogólnohistoryczną i tarchalicką są następujące:

1 Kultura przeworska (geneza, zasięg, chronologia)
2. Dziedzictwo Celtów
3. Osadnictwo i gospodarka
4. Hutnictwo żelaza
5. Kontakty z imperium rzymskim
6. Między nami barbarzyńcami
7. Okres wędrówek ludów - nadejście Słowian
8. Historia badań osady hutniczej w Tarchalicach
9. Tarchalickie piece dymarskie
10. Pracownia hutnicza nad Odra
11. Osada starożytnych hutników

Tematy są uzgodnione z Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.
Treść tablic stanowi swoistą podróż w czasie od II w przed Chrystusem
do schyłku IV w. po Chrystusie na obszarze dzisiejszej Europy
Środkowej. Jest to więc cała historia kultury przeworskiej, do której
Tarchalice zawsze należały. W tamtych czasach Rzymianie zwali te część Europy jako
Barbaricum ( barbarzyńcy).


Przez wykonanie modeli przestrzennych rozumie się :
- model pionowy przekroju pieca hutniczego typu tarchalickiego w skali 1:1
- zredukowany model poziomy hutniczej osady w Tarchalicach ( teren  zabudowania osady, urządzenia hutnicze ) o wymiarach 2 X
1.5 m

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno gwarantować merytoryczną
poprawność w odniesieniu do aktualnej wiedzy archeologicznej.

Opracowane treści plansz i obu modeli muszą uzyskać akceptację Muzeum Miejskiego we Wrocławiu ( Oddział Muzeum Archeologiczne ) oraz akceptację Zamawiającego - Naczelnika Wydziału Promocji i Integracji UMiG w Wołowie

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

kod CPV : 36000000–1, 36153000-8, 36153100-9


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówieni : dostawa przedmiotu zamówienia od 20.06.2006r. do 30.06.2006r. w uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych. Dodatkowo wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w wykonywaniu podobnych zamówień do tego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, na dowód spełniania warunków, składają oświadczenie wg załącznika, który stanowi załącznik do SIWZ oraz przedstawią swoje doświadczenie w wykonywaniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia wg załącznika określonego w specyfikacji.


8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium oceny ofert :

cena         -   100 %


10) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Gmina Wołów, Urząd Miasta i Gminy Wołów

Rynek - Ratusz

56-100   Wołów

sekretariat Urzędu pok. 7

do dnia 26.04.2006 do godz. 11:00

 

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Gmina Wołów, Urząd Miasta i Gminy

Rynek - Ratusz

56-100   Wołów

pok. nr 15

dnia 26.04.2006r. o godz. 11:15

w pok. nr 15 ( Wydział AR)

 

12) termin związania ofertą

okres związania ofertą wynosi 30 dni , tj. do dnia 26.05.2006r.

  

____________________________________

Gmina Wołów

Ilość odwiedzin: 1582
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na:
Skrócony opis: "Budowa i wyposażenie Centrum Turystyczno-Edukacyjnego w Tarchalicach" – wykonanie i dostawa map i makiet
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Łucja Barańczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Łucja Barańczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-04-10 08:41:39
Data udostępnienia informacji: 2006-04-10 08:41:39
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-01 23:37:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner