logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
minus Archiwum Lat Poprzednich
   plus Obwieszczenia - Rok 2003
   plus Przetargi - Rok 2003
   plus Obwieszczenia - Rok 2004
   plus Ogłoszenia - Rok 2004
   plus Przetargi - Rok 2004
   minus Obwieszczenia - Rok 2005
   plus Przetargi - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2006
   minus Przetargi - Rok 2006
      minus 2006-01-04
      minus 2006-01-05
      minus 2006-01-06
      minus 2006-01-06
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-13
      minus 2006-01-19
      minus 2006-02-02
      minus 2006-02-02
      minus 2006-02-06
      minus 2006-02-07
      minus 2006-02-07
      minus 2006-02-07
      plus 2006-02-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-02-16
      minus 2006-02-16
      minus 2006-02-20
      minus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-02-22 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-02-23 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-02 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-06
      minus 2006-03-08
      minus 2006-03-13 (unieważniony)
      plus 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-03-14 (rozstrzygnięty)
         minus Zawiadomienie o wyborze oferty
      minus 2006-03-17
      minus 2006-03-21
      minus 2006-03-23
      minus 2006-03-23
      minus 2006-03-23
      plus 2006-03-27 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-03-30 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-03
      minus 2006-04-03
      minus 2006-04-03
      plus 2006-04-04 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-05 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (unieważniony)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-04-11 (rozstrzygniety)
      minus 2006-04-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-04-14
      minus 2006-04-14
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-04-21
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-08
      minus 2006-05-09
      minus 2006-05-24
      minus 2006-05-30
      minus 2006-05-30
      minus 2006-05-30
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      minus 2006-06-05
      plus 2006-06-07 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-06-12
      minus 2006-06-12 (unieważniony)
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-23
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-06-30
      minus 2006-07-04
      minus 2006-07-10
      plus 2006-07-13 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-07-20 (unieważniony)
      plus 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-07-24 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-07-25
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      minus 2006-08-10
      plus 2006-08-11 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-08-18 (unieważniony)
      plus 2006-08-24 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-09-12 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-09-08
      minus 2006-09-08
      minus 2006-09-13
      minus 2006-09-13
      plus 2006-09-21 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-09-21
      minus 2006-10-06
      minus 2006-10-06
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-04
      minus 2006-10-10
      minus 2006-10-17
      plus 2006-10-19 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-24
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-26
      minus 2006-10-27
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-14
      minus 2006-11-16
      minus 2006-11-16
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      minus 2006-12-05
      plus 2006-12-12 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-12-13 (rozstrzygnięty)
      plus 2006-12-14 (rozstrzygnięty)
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      minus 2006-12-19
      plus 2006-12-20 (rozstrzygnięty)
   plus Obwieszczenia - Rok 2006
   plus WYBORY 2006
   minus WYBORY NA ŁAWNIKÓW
   plus Ogłoszenia - Rok 2007
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty

GN 342/1/06                                                             Wołów, 2006-03-14

  

Ogłoszenie

o  przetargu nieograniczonym  (o wartości do 60 000 EURO)

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wołów, w okresie od dnia zawarcia umowy. do 31.12.2006 r.

1. Dane dotyczące Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Wołów, Rynek – Ratusz, kod 56-100 Wołów,  telefon / fax: 071 / 389-24-29
strona WWW: www.wolow.pl , bip.wolow.pl   Adres email: sekretariat@wolow.pl

2.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, nieodpłatnie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wołów, Rynek-Ratusz , w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 14 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie na rzecz Zamawiającego :
1)   inwentaryzacji budynków wraz określeniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości,
2)   operatów szacunkowych lokali mieszkalnych,
3)   operatów szacunkowych lokali użytkowych, w tym garaży wolnostojących i garaży w zabudowie szeregowej,
4)   operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych budynkami
5)   operatów  szacunkowych nieruchomości zabudowanych więcej niż jednym budynkiem i innymi obiektami budowlanymi
6)   operatów szacunkowych nieruchomości niezabudowanych
7)   operatów szacunkowych ustalających wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w celu przekształcenia tego prawa w prawo własności,
8)   operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości,
9)   operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej,
10) operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości związanym z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.

Określanie wartości nieruchomości dla celów wymienionych w pkt. 7,8,9,10 musi zostać wykonane w jednym operacie szacunkowym.

Kod CPV: 70000000-1

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania prac: 21 dni od dnia otrzymania zlecenia.

Zlecenia będą sporządzane sukcesywnie w okresie od  dnia zawarcia umowy do 31.12.2006 r.

7. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny,
6) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. W niniejszym postępowaniu oferenci nie składają wadium.

10. Kryterium oceny ofert: Cena = 100%.

11. Oferty w zamkniętych kopertach opieczętowanych przez oferenta z dopiskiem

Ilość odwiedzin: 1757
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na:
Skrócony opis: sporządzenie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy w Wołowie
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Buchbach
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Buchbach
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Suprun
Data wytworzenia informacji: 2006-03-14 23:02:40
Data udostępnienia informacji: 2006-03-14 23:02:40
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-27 08:23:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner