logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
minus Archiwum Lat Poprzednich
   plus Obwieszczenia - Rok 2003
   minus Przetargi - Rok 2003
      minus 2003.12.24.
      minus 2003.12.08.
      minus 2003.12.08.
      minus 2003.12.05.
      minus 2003.12.03.
      minus 2003.12.01.
      minus 2003.11.27.
      minus 2003.11.19.
      minus 2003.11.13.
      minus 2003.10.24.
      minus 2003.10.28.
      minus 2003.10.13.
      minus 2003.08.21.
      minus 2003.08.07.
      minus 2003.07.31.
      minus 2003.07.29.
      minus 2003.07.02.
      minus 2003.05.08.
      minus 2003.07.09.
   plus Obwieszczenia - Rok 2004
   plus Ogłoszenia - Rok 2004
   plus Przetargi - Rok 2004
   minus Obwieszczenia - Rok 2005
   plus Przetargi - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2006
   plus Przetargi - Rok 2006
   plus Obwieszczenia - Rok 2006
   plus WYBORY 2006
   minus WYBORY NA ŁAWNIKÓW
   plus Ogłoszenia - Rok 2007
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 2003.12.24.
wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wołów w okresie od 01.02.2004r. do 31.01.2005r.
2. 2003.12.08.
Wykonanie wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie
3. 2003.12.08.
Wykonanie wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Warzęgowie
4. 2003.12.05.
dostawę oleju napędowego o przybliżonej ilości 22.000 litrów.
5. 2003.12.03.
Wykonanie wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie
6. 2003.12.01.
Wykonanie wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Warzęgowie (wymiana okien drewnianych na okna z PCV w ilości 27 szt.)
7. 2003.11.27.
wykonanie strukturalnej sieci komputerowej i sieci energetycznej oraz wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie
8. 2003.11.19.
ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej w Wołowie w sprzęt i urządzenia sportowe (PKWiU:36.40.1)
9. 2003.11.13.
budowę ścianki wspinaczkowej w budynku hali sportowej w Wołowie
10. 2003.10.24.
Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
11. 2003.10.28.
Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów, ul. Zwycięstwa 24 /wolny lokal użytkowy/
12. 2003.10.13.
Wykonanie prac remontowo - budowlanych sanitariatów siedziby WOK przy ulicy Sikorskiego 6 (zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na węzeł sanitarny i rozbudowa węzła sanitarnego)
13. 2003.08.21.
Dostawę 4 sztuk rusztów napowietrzających na oczyszczalnię ścieków w Wołowie
14. 2003.08.07.
wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Wołów w okresie od 01.09.2003r. do 31.08.2004r.
15. 2003.07.31.
na utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie i sprzątanie terenów przydomowych na terenie miasta Wołów.
16. 2003.07.29.
Przetarg nieograniczony na dostawę 4 sztuk rusztów napowietrzających na oczyszczalnię ścieków w Wołowie
17. 2003.07.02.
"Dostawę 1 sztuki pompy wyporowej ssąco-tłoczącej łącznie z napędem na oczyszczalnię ścieków w Wołowie z montażem i uruchomieniem"
18. 2003.05.08.
"dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
19. 2003.07.09.
wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Wołów w okresie od 01.08.2003r. do 31.07.2004r.

Ilość odwiedzin: 5516
Nazwa dokumentu: Przetargi i Ogłoszenia UMiG Wołów oraz podległych mu jednostek
Podmiot udostępniający: Burmistrz UMiG Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Kaleta
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03 17:15:53
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 17:15:53
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-25 13:52:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner