logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
minus Archiwum Lat Poprzednich
   plus Obwieszczenia - Rok 2003
   plus Przetargi - Rok 2003
   plus Obwieszczenia - Rok 2004
   minus Ogłoszenia - Rok 2004
      minus 2004-01-08
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-05-20
      minus 2004-08-26
      minus 2004-09-02
      minus 2004-09-03
      minus 2004-09-17
      minus 2004-10-11
   plus Przetargi - Rok 2004
   minus Obwieszczenia - Rok 2005
   plus Przetargi - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2005
   plus Ogłoszenia - Rok 2006
   plus Przetargi - Rok 2006
   plus Obwieszczenia - Rok 2006
   plus WYBORY 2006
   minus WYBORY NA ŁAWNIKÓW
   plus Ogłoszenia - Rok 2007
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. 2004-01-08
2. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie wspierania zadania publicznego pod nazwą: "Realizacja projektu upowszechniania biegania jako jednego z najlepszych sposobów aktywnego wypoczynku".
3. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie wspierania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej na terenie miejscowości Wołów".
4. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie wspierania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie tenisa stołowego".
5. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie powierzania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie lekkoatletyki".
6. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie powierzania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej".
7. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie wspierania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie sportu wędkarskiego".
8. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie wspierania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie zapasów".
9. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie powierzania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie sportu rowerowego".
10. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie wspierania realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja letniego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
11. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie wspierania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej".
12. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie wspierania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie sportów walki dalekowschodniej".
13. 2004-05-20
realizację zadań publicznych w trybie wspierania zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów".
14. 2004-08-26
o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie wsi Pełczyn.
15. 2004-09-02
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w trybie powierzania zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej".
16. 2004-09-03
Dostawa koksu dla jednostek gminnych.
17. 2004-09-17
o zgłaszaniu planów i zadań inwestycyjnych w formie propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego.
18. 2004-10-11
O przystąpieniu przez Urząd Miasta i Gminy w Wołowie do wykonania programu rewitalizacji historycznego centrum miasta Wołowa.

Ilość odwiedzin: 3095
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Kaleta
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03 20:18:25
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 20:18:25
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-12 08:57:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner