logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
minus Pożytek publiczny
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus 2015
      plus Ogłoszenie otwartego konkursu
      plus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
      minus INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
      plus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
      minus Informacja o mozliwości zgłaszania uwag
      minus INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
      minus Sprawozdanei z realizacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na terenie Gminy na 2014 rok
      minus Wyniki drugiego otwartego konkursu
      plus Ogłoszenie konkursu
      minus Informacja o wynikach konkursu
      minus Informacja o możliwości zgłaszania uwag
      minus Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
      minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi
      minus Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi
   plus 2016
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załatwianie Spraw Obywateli > Pożytek publiczny > 2015

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
5. Informacja o mozliwości zgłaszania uwag
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie
6. INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż
7. Sprawozdanei z realizacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na terenie Gminy na 2014 rok
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy na 2014 rok
8. Wyniki drugiego otwartego konkursu
Wyniki drugiego otwartego konkursu oferta na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
9. Ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie konkursu ofert na Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów
10. Informacja o wynikach konkursu
Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych
11. Informacja o możliwości zgłaszania uwag
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Parafię pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie
12. Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a przez Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego
13. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016"
14. Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi

Ilość odwiedzin: 9916
Nazwa dokumentu: 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Studenna
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Studenna
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Studenna
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11 13:11:18
Data udostępnienia informacji: 2014-06-11 13:11:18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-07 13:04:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner