logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
5. Informacja o mozliwości zgłaszania uwag
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie
6. INformacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż
7. Sprawozdanei z realizacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na terenie Gminy na 2014 rok
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy na 2014 rok
8. Wyniki drugiego otwartego konkursu
Wyniki drugiego otwartego konkursu oferta na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
9. Ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie konkursu ofert na Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów
10. Informacja o wynikach konkursu
Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych
11. Informacja o możliwości zgłaszania uwag
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Parafię pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie
12. Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a przez Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego
13. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016"
14. Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi

Ilość odwiedzin: 9732
Nazwa dokumentu: 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Studenna
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Studenna
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Studenna
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11 13:11:18
Data udostępnienia informacji: 2014-06-11 13:11:18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-07 13:04:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner