logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
minus Pożytek publiczny
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   minus 2014
      minus Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wołowski Klub Sportowy TRAF w trybie art. 19a
      minus Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
      plus Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych
      minus Ogłoszenie konkursu ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
      minus Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego "TANGO"
      minus Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Motorowy w Wołowie w trybie art. 19a
      minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi
      minus Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a przez Stowarzyszenie Warzęgowianie
      minus Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Wołowie
      minus Informacja o wycofaniu oferty przez OSP Stary Wołów
      minus Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty OSP w Starym Wołowie
      minus Informacja o wynikach otwartego konkursu na dofinansowanie wkładu własnego
      minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
      minus Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty w ramach art.19a
      minus Informacja o mozliwości zglaszania uwag do oferty w trybie art.19a
      minus Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
      minus Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a
      minus Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
      minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego
      minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
      minus Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
      minus Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
      minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego
      minus Informacja o wynikach otwartego konkursu oferta na dofinansowanie wkładu własnego
   plus 2015
   plus 2016
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załatwianie Spraw Obywateli > Pożytek publiczny > 2014

Spis dokumentów:
1. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wołowski Klub Sportowy TRAF w trybie art. 19a
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w ramach art. 19a
2. Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
Informacja o wynikach konkursu
3. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014
4. Ogłoszenie konkursu ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Ogłoszenie konkursu ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów”
5. Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego "TANGO"
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego "TANGO"
6. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Motorowy w Wołowie w trybie art. 19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Motorowy w Wołowie w trybie art. 19a
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2013
8. Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a przez Stowarzyszenie Warzęgowianie
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego Warzęgowianie
9. Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Wołowie
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Wołowie
10. Informacja o wycofaniu oferty przez OSP Stary Wołów
Informacja o wycofaniu oferty przez OSP Stary Wołów
11. Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty OSP w Starym Wołowie
Informacja o mozliwości zgłaszania uwag do oferty OSP w Starym Wołowie
12. Informacja o wynikach otwartego konkursu na dofinansowanie wkładu własnego
Informacja o wynikach otwartego konkursu na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
13. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1,3-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty w ramach art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Miejski Klub Piłkarski Wołów w trybie art.19a
15. Informacja o mozliwości zglaszania uwag do oferty w trybie art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a przez Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA
16. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a przez Klub Piłkarski Ruch Warzęgowo
17. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Klub Piłkarski Promotor Pełczyn
18. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a przez Wiejski Klub Sportowy Orkan Mojęcice
19. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1,3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów
20. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie przeprowadzenie konsultacji w zakresie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
21. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie
22. Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
23. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego
Informacja w sprawie wyników konkursu ofert na "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1,3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów"
24. Informacja o wynikach otwartego konkursu oferta na dofinansowanie wkładu własnego
Informacja w sprawie wyników konkursu ofert na "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1,3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów"

Ilość odwiedzin: 6156
Nazwa dokumentu: 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Kinga Pisching-Olejniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Pisching-Olejniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Kinga Pisching-Olejniczak
Data wytworzenia informacji: 2014-02-07 14:58:45
Data udostępnienia informacji: 2014-02-07 14:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-07 15:02:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner