logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
minus Pożytek publiczny
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   minus 2016
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu
      minus Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
      minus Powołanie komisji konkursowej
      minus Informacja o wynikach konkursu
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publiznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
      plus art.19a
      minus Informacja o wynikach konkursu
      minus Sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
      plus Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu wlasnego
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu
      plus Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu własnego
      minus Informacja o wynikach konkursu
      minus Informacja o wynikach konkursu
      minus Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu programu wspołpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiortami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal
      minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załatwianie Spraw Obywateli > Pożytek publiczny > 2016

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016
2. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
3. Powołanie komisji konkursowej
4. Informacja o wynikach konkursu
Wyniki otwartego konkursu oferta na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016
5. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publiznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
Ogłoszenie otwartego konkursu
6. art.19a
art.19a
7. Informacja o wynikach konkursu
Informacja o wynikach konkursu
8. Sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
Sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
9. Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu wlasnego
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
10. Ogłoszenie otwartego konkursu
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu na realizację zadan publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
11. Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu własnego
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
12. Informacja o wynikach konkursu
Informacja o wynikach konkursu
13. Informacja o wynikach konkursu
Informacja o wynikach konkursu
14. Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu programu wspołpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiortami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal
Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu programu wspołpracy Gminy Wołow z organizacjami pozarządowymi oraz podmiortami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
15. Sprawozdanie z konsultacji społecznych
Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Ilość odwiedzin: 34824
Nazwa dokumentu: 2016
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Studenna
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Studenna
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Studenna
Data wytworzenia informacji: 2016-01-08 08:59:38
Data udostępnienia informacji: 2016-01-08 08:59:38
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-08 09:02:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner