logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
minus Pożytek publiczny
   plus 2010
   plus 2011
   minus 2012
      minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
      minus Oferta realizacji zadania publicznego Wołowiski Klub Tańca TRAF
      minus Wzór - oferta realizacji zadania publicznego
      minus Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.
      minus Informacja o wynikach konkursu
      minus Ogłoszenie
      minus Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
      minus Protokół z prac Komisji Konkursowej
      plus Informacja o wynikach konkursu
      minus Informacja dotycząca składania oferty
      minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
      minus Informacja dotycząca składania oferty - Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI
      minus Informacja dotycząca składania oferty - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Karola Boromeusza ul. Ks. H. Kołłątaja 2 Wołów
      minus Oferta realizacji zadania publicznego Wołowski Klub Sportowy Tańca TRAF
      minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wołów ..."
      minus Uchwała "w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy ..."PROJEKT DO KONSULTACJI
      minus Formularz do konsultacji
      minus Ogłoszenie o sprostowaniu
      minus Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
      minus Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Rodzinnie dla Dzieci w Wołowie
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załatwianie Spraw Obywateli > Pożytek publiczny > 2012

Spis dokumentów:
1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2. Oferta realizacji zadania publicznego Wołowiski Klub Tańca TRAF
Wołowski Klub Tańca TRAF
3. Wzór - oferta realizacji zadania publicznego
4. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Wołów zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
5. Informacja o wynikach konkursu
Opis przedmiotu konkursu: - realizacja zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
6. Ogłoszenie
Ogłoszenie
7. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
8. Protokół z prac Komisji Konkursowej
Protokół z prac Komisji Konkursowej
9. Informacja o wynikach konkursu
10. Informacja dotycząca składania oferty
dotyczy oferty Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie
11. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
12. Informacja dotycząca składania oferty - Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI
Informacja dotycząca składania oferty
13. Informacja dotycząca składania oferty - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Karola Boromeusza ul. Ks. H. Kołłątaja 2 Wołów
Informacja dotycząca składania oferty
14. Oferta realizacji zadania publicznego Wołowski Klub Sportowy Tańca TRAF
Informacja dotycząca składania oferty
15. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW Z DNIA 10.10 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wołów ..."
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 10.10.2012 r.
16. Uchwała "w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy ..."PROJEKT DO KONSULTACJI
Uchwała - PROJEKT DO KONSULTACJI
17. Formularz do konsultacji
Formularz do konsultacji
18. Ogłoszenie o sprostowaniu
Ogłszenie
19. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Protokół
20. Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Rodzinnie dla Dzieci w Wołowie

Ilość odwiedzin: 1208
Nazwa dokumentu: 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Draczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Draczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Draczyńska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-21 11:56:15
Data udostępnienia informacji: 2012-11-21 11:56:15
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-21 11:57:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner