logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
minus Pożytek publiczny
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   minus 2013
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
      minus Wzór oferty
      minus Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
      minus Formularz zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji Konkursowej
      minus Zarządzenie w sprawie zmiany zarządenia Nr 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upow
      minus Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO w trybie art. 19a
      minus Informacja o wynikach konkursu dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
      plus Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały w trybie art. 19a
      minus Oferta Stowarzyszenie Strzeleckie Hubertus
      minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
      plus Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "WIATR" w trybie art. 19a
      plus Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Wołowski Klub Szachowy w trybie art. 19a
      minus Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż
      plus Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dolnośląski Związek Orientacji Sportowejw trybie art. 19a
      minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012
      minus Oferta Stowarzyszenie Aktywna Wieś
      plus Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Lubiąż w trybie art. 19 a
      minus Zarządzenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
      minus Ogłoszenie w sprawie terminu konsultacji
      minus Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś z Lipnicy.
      minus Protokół konsultacji społecznych
      minus Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załatwianie Spraw Obywateli > Pożytek publiczny > 2013

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w roku 2013
2. Wzór oferty
Wzór oferty
3. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
4. Formularz zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji Konkursowej
Formularz zgłoszenia
5. Zarządzenie w sprawie zmiany zarządenia Nr 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upow
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.
6. Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO w trybie art. 19a
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty art. 19a
7. Informacja o wynikach konkursu dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
Informacja o wynikach konkursu
8. Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały w trybie art. 19a
Informacja
9. Oferta Stowarzyszenie Strzeleckie Hubertus
Oferta
10. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
11. Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złozonej przez Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "WIATR" w trybie art. 19a
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty
12. Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Wołowski Klub Szachowy w trybie art. 19a
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty
13. Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż
Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Wulkan" Lubiąż
14. Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dolnośląski Związek Orientacji Sportowejw trybie art. 19a
Informacja dotycząca oferty
15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012
Sprawozdanie za rok 2012
16. Oferta Stowarzyszenie Aktywna Wieś
Oferta Stowarzyszenie Aktywna Wieś
17. Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Lubiąż w trybie art. 19 a
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Lubiąż w trybie art. 19 a
18. Zarządzenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
19. Ogłoszenie w sprawie terminu konsultacji
20. Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś z Lipnicy.
Informacja o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś z Lipnicy.
21. Protokół konsultacji społecznych
Protokół konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014".
22. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
23. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w roku 2014

Ilość odwiedzin: 4714
Nazwa dokumentu: 2013
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Draczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Draczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Draczyńska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-18 15:10:21
Data udostępnienia informacji: 2013-01-18 15:10:21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-18 15:12:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner