logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus DIALOG TECHNICZNY
   minus Rok 2014
      minus 03.01.2014r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
      minus 14.01.2014r.
      minus 15.01.2014r.
      minus 22.01.2014r.- Przeszkole nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie
      minus 06.02.2014r.
      minus 17.02.2014r.
      minus 18.02.2014r.
      minus 24.02.2014r.
      minus 24.02.2014r.
      minus 24.02.2014r.
      minus 13.03.2014r.
      minus 18.03.2014r.
      minus 18.03.2014r.
      minus 18.03.2014r.
      minus 21.03.2014r.
      minus 24.03.2014r.
      minus 03.04.2014r.
      minus 18.06.2014r.
      minus 08.07.2014r.
      minus 14.08.2014r.
      minus 21.08.2014r.
      minus 21.08.2014r. (unieważniony)
      minus 21.08.2014r.
      minus 22.08.2014r.
      minus 22.08.2014r.
      minus 18.09.2014r.
      minus 18.09.2014r.
      minus 24.09.2014r.
      minus 13.10.2014r.
      minus 02.12.2014r. - Przedszkole "Słoneczko" w Wołowie
      minus 31.12.2014r.
   plus Rok 2015
   plus ROK 2016
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Rok 2014

Spis dokumentów:
1. 03.01.2014r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie w roku 2014" Znak sprawy: SPSW.271.1.2014.
2. 14.01.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znak sprawy: WIT.2711.04.2014.GS. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Dębowej w Wołowie.
3. 15.01.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.05.2014.GS. Nazwa zadania: "Remont chodnika przy ul. Krzywy Wołów w Wołowie"
4. 22.01.2014r.- Przeszkole nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do stołówki Przedszkola nr 1 Chatka Puchatka w Wołowie w roku 2014". Numer sprawy: P1CHP/1/2014
5. 06.02.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów- Lubiąż:. Numer sprawy; WIT.2711.08.2014.GS
6. 17.02.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nazwa zadania: Wyposażenie Wołowskiego Ośrodka Kultury - meble". Numer sprawy: WIT.2711.16.2013.
7. 18.02.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.271.1.07.2014.ŁB. Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Mojęcicach
8. 24.02.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.01.2014.BJ Nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”
9. 24.02.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.02.2014.BJ Nazwa zadania: „Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”
10. 24.02.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.03.2014.BJ Nazwa zadania: „Konserwacja oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”
11. 13.03.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSR.6134.9.2014.KW Nazwa zadania: „Świadczenie usług w zakresie pielęgnacji bądź wycinki drzew na obszarze Miasta i Gminy Wołów”.
12. 18.03.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.10.2014.BJ Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 161,159,158 obręb Warzęgowo”
13. 18.03.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.11.2014.BJ Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz nr 212, 274, 220 obręb Stary Wołów”
14. 18.03.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.12.2014.BJ Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 170,148/16, 148/5, 181,186 obręb Stary Wołów”
15. 21.03.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.14.2014.KN. Nazwa zadania: „Remont budynków jednostek organizacyjnych Gminy Wołów w ramach termomodernizacji: ZSP Lubiąż, Dom Kultury w Lubiążu”.
16. 24.03.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.13.2014.GS.Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych zadania pn: „Remont nawierzchni chodnika w m. Moczydlnica Dworska ciągu drogi wojewódzkiej nr 334”.
17. 03.04.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: WIT.271.1.15.2014.ŁB Nazwa zadania: „Budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego – III etap”
18. 18.06.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.16.2014.BJ Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 170,148/16, 148/5, 181,186 obręb Stary Wołów”
19. 08.07.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonanie robót budowlanych zadania pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz realizacja planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego na terenie wsi Krzydlina Mała”, gmina Wołów, powiat wołowski, w związku z realizacją projektu Scalenie gruntów wsi Krzydlina Mała w ramach działania 125 Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zamówienie uzupełniające (zadanie nr 3).”
20. 14.08.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WES.271.70.2014. Nazwa zadania: Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów
21. 21.08.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów”. Numer sprawy: WSR.7003.2.2014.IBK
22. 21.08.2014r. (unieważniony)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.19.2014.PJ. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie placu w rejonie ulic: Ścinawska, Pułaskiego, Floriańska w Wołowie (dz nr 7 AM27)”
23. 21.08.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.18.2014.GS. Nazwa zadania Wykonanie robót budowlanych zadania pn: „Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni ul. Komuny Paryskiej w Wołowie”
24. 22.08.2014r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.20.2014.GS Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych zadania pn: „Remont drogi przy ul. Lipowej w Wołowie.”
25. 22.08.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Numer sprawy WES.271.71.2014
26. 18.09.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.22.2014.GS. Nazwa zadania: Budowa chodnika w m. Bożeń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową kanalizacji deszczowej
27. 18.09.2014r.
dot. postępowania o udzielenie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:WES.271.1.2014. Nazwa zadania: Dostawa opału na sezon grzewczy 2014/2015 na potrzeby Gminy Wołów
28. 24.09.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa budynku przedszkola Chatka puchatka
29. 13.10.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "BUDOWA PLACU ZABAW W STARYM WOŁOWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA". numer sprawy: WES.271.86.2014
30. 02.12.2014r. - Przedszkole "Słoneczko" w Wołowie
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PS.271.15.2014. Nazwa zadania: "Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Przedszkola Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie w roku 2015”
31. 31.12.2014r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Świadczenie usług prawnych - obsługa prawna Gminy Wołów. ORG.271.25.2014

Ilość odwiedzin: 15304
Nazwa dokumentu: Rok 2014
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Grochowska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Grochowska
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Grochowska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-03 09:16:23
Data udostępnienia informacji: 2014-01-03 09:16:23
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-03 09:17:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner