logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus Rok 2012
   minus Rok 2013
      minus 29.01.2013
      minus 04.02.2013
      minus 05.02.2013
      minus 05.02.2013
      minus 11.02.2013
      minus 12.02.2013 (unieważniony)
      minus 28.02.2013
      minus 10.04.2013r.
      minus 26.04.2013
      minus 22.05.2013r.
      minus 06.06.2013r.
      minus 03.07.2013r. (unieważniony)
      minus 18.07.2013
      minus 19.07.2013r.
      minus 19.07.2013r.
      minus 09.08.2013r.
      minus 13.08.2013r.
      minus 13.08.2013r.
      minus 16.08.2013r.
      minus 30.08.2013 r. (unieważniony)
      minus 24.09.2013 r.
      minus 11.10..2013r.
      minus 16.10.2013r.
      minus 18.10.2013r.
      minus 22.11.2013r.
      minus 09.12.2013r.
      minus 12.12.2013r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
      minus 20.12.2013r. - Przedszkole nr 2 "Słoneczko" w Wołowie
   plus DIALOG TECHNICZNY
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus ROK 2016
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Rok 2013

Spis dokumentów:
1. 29.01.2013
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy WIT.2711.01.2013.AL, Nazwa zadania: Animowanie życia kulturalnego w Lubiążu - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Lubiążu.
2. 04.02.2013
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.02.2013.BJ Nazwa zadania: "Konserwacja oznakowania drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Wołów"
3. 05.02.2013
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.03.2013.BJ Nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”
4. 05.02.2013
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.04.2013.BJ, Nazwa zadania: „Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”.(rozstrzygnięty)
5. 11.02.2013
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy PS.272.1.2013 nazwa zadania: "Dostawa produktów żywnościowych do Stołówki Przedszkola nr 2 "Słoneczko" w Wołowie w roku 2013"
6. 12.02.2013 (unieważniony)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WES.271.9.2013, Nazwa zadania: Zakup usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w okresie luty 2013 – czerwiec 2013 w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wołów w ramach projektu systemowego „Nauka przez zabawę”
7. 28.02.2013
dpt. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WES.271.11.2013. Nazwa zadania: Zakup usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w okresie marzec 2013 – czerwiec 2013 w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wołów w ramach projektu systemowego „Nauka przez zabawę”
8. 10.04.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Numer sprawy: WIT.2711.05.2013.AL. Nazwa zadania: "Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych w Wołowie"
9. 26.04.2013
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSR.7003.3.2013.IBK, Nazwa zadania: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów
10. 22.05.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy WIT.042.III.413.271.6.2013. Nazwa zadanie "Ekomuzeum mleka w Pełczynie"
11. 06.06.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy WIT.2711.07.2013.BJ, Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej - działki nr 15/52, 30/4, 30/3, AM-34 przy ul. Wojska Polskiego w Wołowie"
12. 03.07.2013r. (unieważniony)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN/MiGBP/1/2013. Nazwa zadania: " Dostawa i montaż mebli biurowych dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie" z podziałem na zadania
13. 18.07.2013
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nazwa zadania: Dostawa i Montaż mebli Biurowych dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. Znak Sprawy: ZP/PN/MiGBP/2/2013
14. 19.07.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budoa placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Numer Sprawy: WES.271.45.2013
15. 19.07.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nazwa zadania: "świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmoania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotó w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Wołowie. Numer sprawy: ORGA.2712.22.2013.AF
16. 09.08.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa i montaż mebli biurowych dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. Znak Sprawy: ZP/PN/MiGPB/3/2013
17. 13.08.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa: Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów. Znak sprawy: WES.271.51.2013
18. 13.08.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014 na potrzeby Gminy Wołów. Znak sprawy: WES.271.57.2013. w trybie przetargu nieograniczonego
19. 16.08.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamowienia publicznego. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 338 MIEJSCOWOŚCI WOŁÓW - UL. KOŚCIUSZKI, LEŚNA, WOJSKA POLSKIEGO, CHOPINA, PIŁSUDSKIEGO, POZNAŃSKA, LUDOWA I WIEJSKA, OD KM 13+997 DO KM 18+785"
20. 30.08.2013 r. (unieważniony)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.11.2013.KN. Nazwa zadania: „Przebudowa wraz z rozbudową o dodatkowe odcinki sieci odwodnieniowej na cmentarzu przy ul. Rawickiej w Wołowie na Dz. nr 4/1, 4/2 AM - 24”.
21. 24.09.2013 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.11.2013.KN. Nazwa zadania: „Przebudowa wraz z rozbudową o dodatkowe odcinki sieci odwodnieniowej na cmentarzu przy ul. Rawickiej w Wołowie na Dz. nr 4/1, 4/2 AM - 24”.
22. 11.10..2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.13.2013.GS. Nazwa zadania: "Remont chodnika przy ul. Piłsudskiego i Ścinawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie. Przetarg ograniczony.
23. 16.10.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.12.2013.BJ. Nazwa zadania: "Remont nawierzchni ul. Ludowej w Wołowie na dz. nr 28/3 AM-17".
24. 18.10.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WFB.271.1.2013. Nazwa zadania: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych".
25. 22.11.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w celu wyłonienia partnera prywatnego. Numer sprawy: WIT.2711.14.2013.KN. Nazwa zadania: Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych takich jak: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole "Chatka Puchatka", Budynki OSIR ul. Trzebnicka w Wołowie oraz budynek Ratusza w Wołowie".
26. 09.12.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wyposażenie Wołowskiego Ośrodka Kultury - sprzęt multimedialny" znak sprawy: WIT.2711.15.2013
27. 12.12.2013r. - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
Przetarg nieograniczony na: „Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie od 01.01.2014r. do 27.06.2014r.”
28. 20.12.2013r. - Przedszkole nr 2 "Słoneczko" w Wołowie
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PS.271.2.2013. Nazwa zadania: "Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Przedszkola nr 2 "Słoneczko" w Wołowie w roku 2014"

Ilość odwiedzin: 9133
Nazwa dokumentu: Rok 2013
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Grochowska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Grochowska
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Grochowska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-29 15:21:31
Data udostępnienia informacji: 2013-01-29 15:21:31
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-29 15:24:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner