logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus DIALOG TECHNICZNY
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   minus ROK 2016
      minus 02.02.2016 r.
      minus 02.02..2016 r.
      minus 02.02.2016 r.
      minus 10.02.2016
      minus 11.02.2016
      minus 29.02.2016
      minus 01.03.2016 r.
      minus 27.04.2016
      minus 18.05.2016
      minus 18.05.2016
      minus 07.07.2016 r.
      minus 08.07.2016
      minus 08.07.2016
      minus 14.07.2016
      minus 14.07.2016
      minus 15.07.2016
      minus 15.07.2016
      minus 12.08.2016 r.
      minus 16.09.2016
      minus 17.10.2016 r.
      minus 28.10.2016 r.
      minus 17.11.2016
      minus 07.12.2016
      minus 08.12.2016
      minus 14.12.2016 r.
      minus 20.12.2016 r.
      minus 30.12.2016 r.
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > ROK 2016

Spis dokumentów:
1. 02.02.2016 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.1.2016. Nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”.
2. 02.02..2016 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.2.2016. Nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie miasta Wołowa”.
3. 02.02.2016 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.3.2016. Nazwa zadania: „Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”.
4. 10.02.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: P1CHP.271.1.2016.KD. Nazwa zadania: Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do stołówki przedszkola nr 1 Chatka Puchatka w Wołowie w roku 2016.
5. 11.02.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.4.2016. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka – droga nr 9”.
6. 29.02.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.5.2016 Nazwa zadania: „Budowa pompowni i zbiornika wody czystej z włączeniem do sieci wodociągowej Mojęcice - Kąty”.
7. 01.03.2016 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.6.2016. Nazwa zadania: „Przebudowa Przedszkola nr 3 w Lubiążu”.
8. 27.04.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.7.2016. Nazwa zadania: „Przebudowa Przedszkola nr 3 w Lubiążu”.
9. 18.05.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.8.2016. Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uskorzu Małym, działka nr 108
10. 18.05.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.9.2016. Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagórzycach, działka nr 146".
11. 07.07.2016 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.14.2016. Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.).
12. 08.07.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.12.2016. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Warzęgowo, działka nr 161, 168/1, 171”
13. 08.07.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.13.2016. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pierusza, działka nr 87, 101, 105”
14. 14.07.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.15.2016. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka – droga nr 11”
15. 14.07.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.16.2016. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+997 do km 18+785”.
16. 15.07.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.18.2016. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzydlina Wielka – droga nr 15”
17. 15.07.2016
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.17.2016 Nazwa zadania: „Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”
18. 12.08.2016 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.19.2016. Nazwa zadania: Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów.
19. 16.09.2016
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.20.2016. Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straszowicach, działka nr 369, 370, 628, 640/1".
20. 17.10.2016 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: DOSTAWA OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY 2016 NA POTRZEBY GMINY WOŁÓW. Numer sprawy: PZP.271.21.2016
21. 28.10.2016 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych. Numer sprawy: PZP.271.22.2016
22. 17.11.2016
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do stołówek czterech Jednostek Organizacyjnych  Zamawiającego w miejscowościach: Wołów, Stary Wołów i Lubiąż w 2017 roku.
23. 07.12.2016
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.24.2016. Nazwa zadania: Dostawa opału na sezon grzewczy 2017 na potrzeby Gminy Wołów
24. 08.12.2016
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.25.2016. Nazwa zadania: Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do stołówek czterech jednostek organizacyjnych zamawiającego w miejscowościach: Wołów, Stary Wołów i Lubiąż w 2017 roku.
25. 14.12.2016 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.26.2016.Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D)w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia”
26. 20.12.2016 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.27.2016.Nazwa zadania: „Zmiana organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie”
27. 30.12.2016 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.29.2016. Nazwa zadania:„Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów-Lubiąż)”

Ilość odwiedzin: 14137
Nazwa dokumentu: ROK 2016
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Grochowska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Grochowska
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Grochowska
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 15:17:01
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 15:17:01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 15:18:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner