logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   minus Rok 2012
      minus 2012-01-25 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-02-29 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-03-07 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-03-22 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-04-26 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-05-15 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-05-15 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-06-01 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-06-27 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-08-13 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-08-28
      minus 2012-08-31 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-11-05 (unieważniony)
      minus 2012-11-21 (rozstrzygnięty)
      minus 2012-12-06
      minus 2012-12-07 (rozstrzygnięty)
   plus Rok 2013
   plus DIALOG TECHNICZNY
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus ROK 2016
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Rok 2012

Spis dokumentów:
1. 2012-01-25 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.1.2012.BJ. Nazwa zadania: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych, na potrzeby Gminy Wołów
2. 2012-02-29 (rozstrzygnięty)
dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: PS.30.02.2012.Nazwa zadania: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Przedszkola nr 2 "Słoneczko" w Wołowie, w roku szkolnym 2011/2012.
3. 2012-03-07 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.2.2012.PJ. Nazwa zadania: Remont (modernizacja) budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie terenu wraz z przebudową muszli koncertowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na potrzeby Gminy Wołów
4. 2012-03-22 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.3.2012.BJ. Nazwa zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich na terenie miasta Wołów, na potrzeby Gminy Wołów
5. 2012-04-26 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.6.2012.BJ. Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej – część działki Nr 80/9, AM-27 obręb Wołów, na potrzeby Gminy Wołów.
6. 2012-05-15 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.4.2012.AL. Nazwa zadania: Remont placu targowego w Wołowie - remont nawierzchni i kanalizacji deszczowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
7. 2012-05-15 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.5.2012.AL. Nazwa zadania: Przebudowa i remont istniejącej zabudowy placu targowego w Wołowie wraz z budynkiem usługowym przy ul. Piłsudskiego 36, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
8. 2012-06-01 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSR.6233.20.3.2012.IBK. Nazwa zadania: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów.
9. 2012-06-27 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WES.I.2151.36.2012. Nazwa zadania: Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 na potrzeby Gminy Wołów.
10. 2012-08-13 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WES.271.17.2012. Nazwa zadania: Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów
11. 2012-08-28
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: 318514 - 2012. Nazwa zadania : Wołów- Budowa chodnika w m. Lipnica przy drodze wojewódzkiej nr 340.
12. 2012-08-31 (rozstrzygnięty)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.8.2012. Nazwa zadania: Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Wołowskiego Ośrodka Kultury - Filia w Lubiążu, Przedszkola "Słoneczko" w Wołowie, ZSP w Lubiążu stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Wołów.
13. 2012-11-05 (unieważniony)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WES.271.24.2012. Nazwa zadania: Budowa placów zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”
14. 2012-11-21 (rozstrzygnięty)
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Wołów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Budowa placów zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Numer sprawy: WES.271.24.2012.
15. 2012-12-06
Postępowanie prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego w celu wyłonienia partnera prywatnego na podstawie zapisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym dla zadania o wartości poniżej progu unijnego pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Wołów: Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu, Dom Kultury w Lubiążu,Przedszkole Słoneczko w Wołowie.
16. 2012-12-07 (rozstrzygnięty)
Dostawa produktów żywieniowych do stołówki Przedszkola Nr 2 Słoneczko w Wołowie w roku 2013

Ilość odwiedzin: 7540
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Szymczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Szymczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Szymczyk
Data wytworzenia informacji: 2012-01-25 14:48:11
Data udostępnienia informacji: 2012-01-25 14:48:11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-25 14:49:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner