logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus DIALOG TECHNICZNY
   plus Rok 2014
   minus Rok 2015
      minus 12.01.2015r.
      minus 16.01.2015 r.
      minus 13.02.2015 r.
      minus 13.02.2015 r.
      minus 19.02.2015 r.
      minus 23.02.2015 r.
      minus 03.03.2015 r.
      minus 10.04.2015 r.
      minus 29.04.2015 r.
      minus 25.05.2015 r.
      minus 25.05.2015 r.
      minus 22.06.2015 r.
      minus 23.06.2015 r.
      minus 26.06.2015 r.
      minus 07.07.2015 r.
      minus 05.08.2015 r.
      minus 14.08.2015 r.
      minus 28.08.2015 r.
      minus 28.08.2015 r.
      minus 28.08.2015 r.
      minus 28.08.2015 r.
      minus 25.09.2015 r.
      minus 12.10.2015 r.
      minus 07.12.2015
      minus 09.12.2015
      minus 18.12.2015 r.
   plus ROK 2016
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i Ogłoszenia > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Rok 2015

Spis dokumentów:
1. 12.01.2015r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów". numer sprawy: WSR.7003.1.2015.IBK
2. 16.01.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.271.1.01.2015.KN. Nazwa zadania: „Rozbudowa budynku ZSP w Lubiążu o zewnętrzny szyb oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych”.
3. 13.02.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.03.2015.PJ. Nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”
4. 13.02.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.04.2015.PJ Nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wołów”
5. 19.02.2015 r.
Budowa internetowego systemu informacji przestrzennej wraz z dostawą oprogramowania w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego".
6. 23.02.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.271.1.05.2015.AL Nazwa zadania: „Przebudowa budynku na lokale socjalne, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki w miejscowości Kąty”.
7. 03.03.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.2711.02.2015.PJ Nazwa zadania: „Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów”.
8. 10.04.2015 r.
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO W CELU WYŁONIENIA PARTNERA PRYWATNEGO NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 2 USTAWY Z DNIA 19 GRUDNIA 2008R. O PARTNERSTWIE PUBLICZNO – PRYWATNYM DLA ZADANIA POD NAZWĄ:„ KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH: PRZEDSZKOLA W LUBIĄŻU, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARZĘGOWIE ORAZ BUDYNKU USŁUGOWO – BIUROWEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W WOŁOWIE”. Numer sprawy: WIT.2711.06.2015.KN
9. 29.04.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.271.1.07.2015.KN. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moczydlnica Dworska”.
10. 25.05.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.271.1.08.2015.KN. Nazwa zadania: „PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI STARY WOŁÓW DZ. NR 112”.
11. 25.05.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIT.271.1.09.2015.KN. Nazwa zadania: „PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GOLINA DZ. NR 114”.
12. 22.06.2015 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PEŁCZYN DZ. NR 141. Numer sprawy: PZP.271.12.2015
13. 23.06.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.13.2015. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzydlina Wielka, Dz. nr 364, 403, 616, 617, 432”.
14. 26.06.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.14.2015 Nazwa zadania: „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie”.
15. 07.07.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.15.2015 Nazwa zadania: „Budowa obiektów rekreacji i sportu na dz. nr 7 AM-27 w Wołowie- zagospodarowanie placu w rejonie ulic: Ścinawska, Pułaskiego, Floriańska w Wołowie”.
16. 05.08.2015 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publiczne. Numer sprawy: PZP.271.18.2015. Nazwa zadania: Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów
17. 14.08.2015 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publiczne. Numer sprawy: PZP.271.19.2015. Nazwa zadania: Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów
18. 28.08.2015 r.
ot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.20.2015 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubiąż dz. nr 283 ul. Piastowska”.
19. 28.08.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.21.2015 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Wołów II dz. nr 508, 533”.
20. 28.08.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.22.2015. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Wołów III dz. nr 548”.
21. 28.08.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.23.2015 Nazwa zadania: „Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni alei Obrońców Lwowa w Wołowie”.
22. 25.09.2015 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:DOSTAWA OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY 2015/2016 NA POTRZEBY GMINY WOŁÓW. Numer sprawy: PZP.271.25.2015
23. 12.10.2015 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.26.2015 Nazwa zadania: „Budowa obiektów rekreacji i sportu na dz. nr 7 AM-27 w Wołowie- zagospodarowanie placu w rejonie ulic: Ścinawska, Pułaskiego, Floriańska w Wołowie”.
24. 07.12.2015
dot."Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Przedszkola Nr 2 "Słoneczko" w Wołowie w roku 2016"
25. 09.12.2015
dot. postępowania: Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do stołówki przedszkola nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie w roku 2016
26. 18.12.2015 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Num er sprawy: PZP.271.27.2015. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Ilość odwiedzin: 13474
Nazwa dokumentu: Rok 2015
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Grochowska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Grochowska
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Grochowska
Data wytworzenia informacji: 2015-01-12 16:06:06
Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 16:06:06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-12 16:07:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner