logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
minus Zagadnienia Ogólne
   plus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   minus Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
      minus Działalność gospodarcza - Przepisy
      minus Działalność gospodarcza - Rejestracja
      minus Działalność gospodarcza - Zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej
      minus Działalność gospodarcza - Wykreślenie wpisu z rejestru
      minus Działalność gospodarcza - Zaświadczenia potwierdzające wpis do ewidencji
      minus Działalność gospodarcza - Rejestracja usług hotelarskich
      minus Działalność gospodarcza - Rejestracja usług transportowych - Licencja na TAXI
      minus Zezwolenia - Sprzedaż alkoholu
      minus Zezwolenia - Prowadzenie handlu okrężnego
      minus Lokale - Potwierdzenie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy
      minus Lokale - Przyznanie dodatków mieszkaniowych
      minus Lokale - Zamiana mieszkania między stronami
      minus Lokale - Przydział mieszkań komunalnych
      minus Lokale - Społeczna Komisja Mieszkaniowa
      minus Rejestracja psa
      minus Dofinansowanie projektu sportowego i kulturalnego
   plus Wydział Finansowy
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Działalność gospodarcza - Przepisy
2. Działalność gospodarcza - Rejestracja
3. Działalność gospodarcza - Zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej
4. Działalność gospodarcza - Wykreślenie wpisu z rejestru
5. Działalność gospodarcza - Zaświadczenia potwierdzające wpis do ewidencji
6. Działalność gospodarcza - Rejestracja usług hotelarskich
7. Działalność gospodarcza - Rejestracja usług transportowych - Licencja na TAXI
8. Zezwolenia - Sprzedaż alkoholu
9. Zezwolenia - Prowadzenie handlu okrężnego
10. Lokale - Potwierdzenie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy
11. Lokale - Przyznanie dodatków mieszkaniowych
12. Lokale - Zamiana mieszkania między stronami
13. Lokale - Przydział mieszkań komunalnych
14. Lokale - Społeczna Komisja Mieszkaniowa
15. Rejestracja psa
16. Dofinansowanie projektu sportowego i kulturalnego

WYKAZ OBOWIĄZKÓW SZCZEGÓŁOWYCH pana Leszka Kościewicza:

 1. Nadzór nad cmentarzem wojennym i pomnikami pamięci narodowej.
 2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością sołectw.
 3. Bezpośrednia współpraca z przedstawicielami sołectw w zakresie ich potrzeb.
 4. Organizacja i prowadzenie wyborów samorządów wiejskich.
 5. Współdziałanie w organizacji gminnych dożynek.
 6. Prowadzenie rejestru psów.
 7. Prowadzenie dokumentacji spraw, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4, 5 oraz
  sporządzanie projektów uchwał organów Gminy w zakresie prowadzonych spraw.
 8. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i  pozarządowymi w zakresie prowadzonych spraw.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału.

WYKAZ OBOWIĄZKÓW SZCZEGÓŁOWYCH pani Lucyny Dumańskiej:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań Gminy w dziedzinie oświaty.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań Gminy w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie sportu i rekreacji.
 4. Prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których Gmina jest organem
  założycielskim.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań Gminy wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
 6. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie prowadzonych spraw.
 7. Prowadzenie spraw związanych z dotacjami udzielanymi podmiotom wykonującym zadania wchodzące w zakres zadań Wydziału.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury i muzeach.
 9. Prowadzenie dokumentacji spraw, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 oraz
  sporządzanie projektów uchwał organów Gminy w zakresie prowadzonych spraw.
 10. Wykonywanie innych zdań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału.

WYKAZ OBOWIĄZKÓW SZCZEGÓŁOWYCH pani Małgorzaty Stróżyk:

 1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, za wyjątkiem tych,
  których ewidencję prowadzą inne organy administracji publicznej.
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 4. Wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami.
 5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób na terenie Gminy.
 6. Prowadzenie spraw związanych z określaniem strefy cen obowiązujących przy przewozie osób na terenie Gminy.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych,
  usługowych i gastronomicznych.
 8. Załatwianie wniosków podmiotów gospodarczych w oparciu o dokumenty archiwalne.
 9. Prowadzenie dokumentacji spraw, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz
  sporządzanie projektów uchwał organów Gminy w zakresie prowadzonych spraw.
 10. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie prowadzonych spraw.
 11. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału.

WYKAZ OBOWIĄZKÓW SZCZEGÓŁOWYCH pani Teresy Malik:

 1. Prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami lokali użytkowych i
  mieszkalnych.
 3. Prowadzenie dokumentacji spraw, o których mowa w pkt. 1, 2 oraz sporządzanie
  projektów uchwał organów Gminy w zakresie prowadzonych spraw.
 4. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie prowadzonych spraw.
 5. Prowadzenie spraw związanych z działaniem Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału.

Ilość odwiedzin: 4801
Nazwa dokumentu: Pracownicy - Sprawy
Podmiot udostępniający: Burmistrz UMiG Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Kaleta
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jasinowska-Czarny
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2003-10-30 13:35:42
Data udostępnienia informacji: 2003-10-30 13:35:42
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-13 15:00:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner