logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

Wołów, 2011-04-26
 
 
               W Y K A Z
 
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.651 ze zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
 
 
Wołów – rejon ul. Rawickiej
 
Działka niezabudowana nr 25/2 AM 2 o pow. 5077 m2 KW 26406
W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość oznaczona jest symbolem P/U – funkcja wiodąca terenu – aktywność gospodarcza z dopuszczeniem inwestycji uciążliwych
 
Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena nieruchomości – 199.000,00 zł + 23% VAT
Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca.
 
 
 
 
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
Wyznacza się termin do dnia 10.06.2011 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.
             Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 071 319-13-14,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1081
Nazwa dokumentu: 150.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Wargosz
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Wargosz
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-10 10:53:34
Data udostępnienia informacji: 2011-05-10 10:53:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-10 10:55:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner