logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów informuje, że wywieszono na okres 21 dni Wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów, przeznaczonych do zbycia:
Miejscowość
Nr
działki
Pow. działki
w m2
Opis i przeznaczenie
Tryb zbycia
Termin na składanie wniosków przez osoby mające pierwszeństwo         w nabyciu
Wołów
ul. Piłsudskiego
 48/6 AM 29
155
Działka zabudowana, teren zabudowy mieszkaniowej
Bezprzetargowy
Na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej
01.09.2008r.
Wołów
ul. Rynek 19
 35/3 AM 30
109
udział – 9,18%
Udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
Bezprzetargowy na rzecz współwłaściciela
11.09.2008r.
Wołów
ul.Gustawa Herlinga- Grudzińskiego
 16/49 AM 50
1565
Działka niezabudowana, teren zabudowy mieszkaniowej z usługami (MN/U)
przetargowy
22.09.2008r.
 
Ponadto informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie wywieszono na okres 21 dni Wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Wołów, przeznaczonych do dzierżawy:
Miejscowość
Nr geodezyjny
Pow. działki
 
Opis nieruchomości / cel dzierżawy
Termin wywieszenia wykazu
Wołów
3 AM 38
0,3741 ha
Cele rolnicze
Od 04.08.2008
Wołów
10/7 AM 33
0,0220 ha
Ogródek przydomowy
Od 05.08.2008
Wołów
70/16 AM 29
Część działki o pow. 0,0580ha
Ogródki przydomowe
Od 05.08.2008
 
Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży dla najemcy:
Miejscowość
Ulica
Tryb sprzedaży
Termin na składanie wniosków przez osoby mające pierwszeństwo w nabyciu
Lubiąż
 
ul. Ks. B. Wysokiego 11E/2
bezprzetargowy
15.09.2008 r.
Lubiąż
 
ul. Ks. B. Wysokiego 11E/10
bezprzetargowy
15.09.2008 r.
Lubiąż
 
ul. Ks. B. Wysokiego 11A/2
bezprzetargowy
15.09.2008 r.
Lubiąż,
 
ul. Ks. B. Wysokiego 11/14
bezprzetargowy
15.09.2008 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów informuje, że wywieszono na okres 21 dni Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Wołów, przeznaczonych do zbycia:
Miejscowość
Nr
działki
Pow. działki
w m2
Opis i przeznaczenie
Tryb zbycia
Termin na składanie wniosków przez osoby mające pierwszeństwo         w nabyciu
Lubiąż ul. Ogrodowa
 628/15 AM 3
37
Działka pod budowę garażu
przetargowy
18.09.2008r.
Lubiąż ul. Ogrodowa
 628/16 AM 3
36
Działka pod budowę garażu
przetargowy
18.09.2008r.
Lubiąż ul. Ogrodowa
 628/17 AM 3
36
Działka pod budowę garażu
przetargowy
18.09.2008r.
Lubiąż ul. Ogrodowa
 628/18 AM 3
36
Działka pod budowę garażu
przetargowy
18.09.2008r.
Lubiąż ul. Ogrodowa
 628/19 AM 3
36
Działka pod budowę garażu
przetargowy
18.09.2008r.
Prawików
 156/3 AM 1
1648
Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową
przetargowy
22.09.2008r.
Prawików
 156/4 AM 1
1289
Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową
przetargowy
22.09.2008r.
Uskorz Wielki
222/4 AM 2
1398
Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową
przetargowy
22.09.2008r.
Uskorz Wielki
222/5 AM 2
1859
Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową
przetargowy
22.09.2008r.
Uskorz Wielki
222/6 AM 2
1757
Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową
przetargowy
22.09.2008r.
Uskorz Wielki
222/7 AM 2
1446
Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową
przetargowy
22.09.2008r.
Lubiąż ul. Ogrodowa
652/4 AM 3
2545
Działka pod aktywność gospodarczą (U/P)
przetargowy
22.09.2008r.
 
Z Wykazami można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, Rynek – Ratusz.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14, tel. 319 13 14, 319 13 16 oraz na stronie www.bip.wolow.pl
 
 

Ilość odwiedzin: 1516
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Buchbach
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Buchbach
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2008-08-08 10:05:18
Data udostępnienia informacji: 2008-08-08 10:05:18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-08 10:07:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner