logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 
WZL.7144-    /08                                                               Wołów, dnia 09.09.2008r.
 
 
           
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonej do najmu
 
 
 
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Wołów.
 
Wołów, ul. Panieńska
 
1.       Do najmu przeznacza się budynek użytkowy o pow. 99,50 m², położony na działce nr 11/11 AM 35 o pow. 0,0796 m² ha w Wołowie Kw 26366.
2.       Klasa gruntu – B.
3.       W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MW 3: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
4.       Przeznaczenie na działalność handlowo – usługową.
5.       Okres najmu – 1 rok.
6.       Najemca będzie zobowiązany do zapłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości: - za budynek - 2,95zł/m² x 99,50 m² + 22 % VAT = 293,53zł + 64,58 zł (22% VAT) = 358,11 zł i za grunt niezbędny do korzystania o pow. użytkowej 38,50 m² płatny do 10-go dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Wynajmującego w PKO BP S.A. O/Wołów 09 1020 0000 2002 0192 4588.
7.       Zastrzega się prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nie dotrzymania warunków umowy.
8.       Umowa najmu zostanie sporządzona przez Wydział Zasobów Lokalowych.
9.       Niezależnie od powyższego Najemca będzie zobowiązany do uiszczania wszelkich opłat publicznoprawnych związanych z najmem lokalu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli przepisy szczególne przewidują obowiązek ponoszenia opłat przez najemcę.
 
 
 
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.
Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa najmu.
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zasobów Lokalowych pokój nr 17, tel. 071 319-1362.
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1439
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wojciechowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wojciechowska
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-10 09:12:28
Data udostępnienia informacji: 2008-09-10 09:12:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-10 09:13:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner