logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
minus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
   minus Informacja Burmistrza Miasta I gminy Wołów
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
   minus Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
   minus UCHWAŁA NR 1/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 2/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus UCHWAŁA NR 3/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2010 r
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
   minus KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 11 października 2010 r
   minus Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 3 listopada 2010 r
   minus Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie
   minus Pełnomocnictwo w wyborach samorządowy
   minus OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOWIE z dnia 3 listopada 2010 r
   minus I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 12 listopada 2010 r
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 25 października 2010 r.
 o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 176, poz. 1190 ) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( t.j.z 2010 r.Dz.U. Nr 176, poz. 1191 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Wołów.
 

Numer obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Numer okręgu wyborczego w wyborach
rady gminy
rady powiatu
sejmiku województwa
1
Wołów, ulice:
Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Dębowa,            Elizy Orzeszkowej, Generała Władysława             Andersa, Generała Józefa Bema, Generała Zygmunta Berlinga, Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, Henryka Sienkiewicza, Jacka Kaczmarskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Jesionowa, Jerzego Giedroycia,Józefa Czapskiego, Juliusza Słowackiego, ks. Jana Twardowskiego, ks. Józefa Tischnera, Kupiecka, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej – Curie, Marka Hłaski, Objazdowa, Ogrodowa, Rawicka, Roztocze, Słowicza, Spacerowa, Stanisława Lema, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szarych Szeregów,Trzebnicka, Ubojowa, Ułanów Krechowieckich, Uskorska, Zbigniewa Herberta.
 
 
Sołectwa:
Lipnica, Łososiowice, Piotroniowice, Uskorz Mały, Uskorz Wielki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół Publicznych
 w Wołowie,
ul. Trzebnicka 14, Wołów
 
 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
     1 i 4
1
2
2
Wołów, ulice:
Biała Góra, Browarna, Chemiczna, Ciemna, Działkowca, Hugona Kołłątaja, Jana Pawła II, Józefa Korzeniowskiego, Kąpielowa, Koszarowa, ks. Franciszka Bosaka, Mikołaja Reja, Oliwna Góra, Panieńska, Piastów Śląskich, Piwna, Plac Jana Sobieskiego, Plac Piastowski, Plac Szkolny, Radna, Rynek, Rzemieślnicza, Skarbowa, Stara, Szkolna, Wrocławska, Zielona Góra, Zwycięstwa.
 
 
 
 
 
 
Urząd Miasta i Gminy         w Wołowie,
Rynek-Ratusz, Wołów
1
1
2
3
Wołów, ulice:
Gajowa, Garwolska, Generała Władysława Sikorskiego, Gródek, Inwalidów Wojennych, Jagodowa, Jana Matejki, Krótka, Krzywy Wołów, Ludowa, Łąkowa, Nowa, Osiedlowa, Poziomkowa, Poznańska, Przechodnia, Robotnicza, Wiejska, Wileńska, Wiosenna, Wrzosowa, Zielona.
 
 
 
 
Wołowski Ośrodek Kultury,
ul. Generała Władysława Sikorskiego 6, Wołów
1
1
2
4
Wołów, ulice:
Cicha, Emilii Plater, Floriańska, Jasna, Jerzego Waszyngtona, Kasztanowa, Kazimierza Pułaskiego, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Lipowa, Listopadowa, Metalowa, Modrzewiowa, Powstańców Śląskich, Ścinawska, Świerkowa, Więzienna.
 
 
Publiczne Gimnazjum
w Wołowie,
ul. Komuny Paryskiej 18, Wołów
1 i 2
1
2
5
Wołów, ulice:
Boczna, Braci Korczyńskich, Cisowa, Gliniana, Leśna, Magazynowa, Morelowa, Parkowa, Polna, Przemysłowa, Składowa, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Tadeusza Kościuszki, Wesoła, Wincentego Witosa, Wiśniowa, Zaułek Zielony, Zofii Chrzanowskiej.
 
 
Zespół Szkół
im. Tadeusza Kościuszki
w Wołowie,                        ul. Tadeusza Kościuszki 27, Wołów
2
1
2
6
Wołów, ulice:
Adama Mickiewicza, Aleje Niepodległości, Aleje Obrońców Lwowa, Fryderyka Chopina, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojska Polskiego.
Szkoła Podstawowa Nr 2
 w Wołowie,
 ul. Fryderyka Chopina 10, Wołów
 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
2
1
2
7
Sołectwa: Domaszków, Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka.
Szkoła Podstawowa
 w Krzydlinie Wielkiej,
Krzydlina Wielka 27 A, Krzydlina Wielka
3
1
2
8
Sołectwa: Gliniany, Lubiąż, Prawików, Rataje, Zagórzyce
Zespół Szkół Publicznych   w Lubiążu,
ul. Wojska Polskiego 3, Lubiąż
3
1
2
9
Sołectwa: Mojęcice, Stobno.
Szkoła Podstawowa
w Mojęcicach,
ul. Wołowska 4, Mojęcice
3
1
2
10
Sołectwa: Garwół, Gródek, Mikorzyce, Miłcz, Proszkowa, Sławowice.
Świetlica Wiejska
w Gródku, Gródek
4
1
2
11
Sołectwa: Nieszkowice, Pawłoszewo, Pełczyn, Siodłkowice, Stęszów, Straszowice, Warzęgowo.
Szkoła Podstawowa
 w Warzęgowie,
Warzęgowo 15, Warzęgowo
4
1
2
12
Sołectwa: Bożeń, Golina, Moczydlnica Dworska, Stary Wołów, Wrzosy.
Szkoła Podstawowa
 w Starym Wołowie,
Stary Wołów 56, Stary Wołów
4
1
2
13
Sołectwa: Boraszyn, Dębno, Rudno, Tarchalice.
Świetlica Wiejska
w Dębnie, Dębno
4
1
2
14
Zakład Karny w Wołowie
Wołów 
ul. Więzienna 6
2
1
2
15
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne- obiekt Szpital w Wołowie
Wołów,
ul. Inwalidów Wojennych 26
1
1
2
16
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Lubiąż,
ul. Adama Mickiewicza 1
3
1
2

 
Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r.   w godzinach 8 00 do 22 00.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
/ - / WITOLD KROCHMAL
 

Ilość odwiedzin: 1323
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
Skrócony opis: o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Granat
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Granat
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-27 10:51:08
Data udostępnienia informacji: 2010-10-27 10:51:08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-27 10:53:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner