logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
minus Zagadnienia Ogólne
   plus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Spraw Społeczno-Gospodarczych
   minus Wydział Finansowy
      minus Podatki - Podatek leśny
      minus Podatki - Podatek od środków transportowych
      minus Podatki - Podatek rolny
      minus Wydawanie zaświadczeń
      minus Zaświadczenia dotyczące gospodarstwa rolnego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wydawanie zaświadczeń

Zaświadczenia o zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych, wielkości gospodarstwa rolnego, dochodowości z gospodarstwa rolnego, o opłacaniu składek FUSR i wykreśleniu ciężaru realnego w księdze wieczystej wydaje na wniosek strony Wydział Finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie – Wydział Finansowy pl. Sobieskiego, pok. 2 i 3)

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę :

Wniosek, z uiszczoną opłatą skarbową, zainteresowanego: podatnika, organów ścigania, sądu o wydanie zaświadczenia.

Wynik sprawy - sposób załatwienia :

Zaświadczenie - wymagana jest opłata skarbowa.
Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

Termin - czas trwania sprawy :

7 dni od złożenia wniosku.

Uwagi :

  1. Nie istnieje możliwość odwołania. Zaświadczenie można tylko sprostować.
  2. Zaświadczenie o braku zaległości lub ujawniające wysokość zaległości podatkowych wydawane są wyłącznie za zgodą podatnika.
  3. Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzoną przez Wydział, ewidencję, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu Wydziału

Podstawa prawna :

  1. Art. 217 KPA oraz art. 302 i 303 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
  2. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych jest dostępny w formie załącznika na dole strony.

Załączniki do pobrania: 2004-04-02 00:23:10 - Wniosek o wydanie zaświadczenia (15.18 kB)

Ilość odwiedzin: 1074
Nazwa dokumentu: Co i Jak
Podmiot udostępniający: Burmistrz UMiG Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Kaleta
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Koprowska
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Koprowska
Data wytworzenia informacji: 2004-03-26 10:43:02
Data udostępnienia informacji: 2004-03-26 10:43:02
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-02 10:36:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner