logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus IV Kadencja (2002, Sesje I - IV)
   plus IV Kadencja (2003, Sesje V - XV)
   plus IV Kadencja (2004, Sesje XVI - XXIX)
   plus IV Kadencja (2005, Sesje XXX - XLII)
   plus IV Kadencja (2006, Sesje XLIII - L)
   plus V Kadencja (2006, Sesje I - IV)
   plus V Kadencja (2007, Sesje V - XVI)
   plus V Kadencja (2008, Sesje XVII - ...)
   plus V Kadencja (2009, Sesje XXIX-...)
   minus V Kadencja (2010, Sesje XLV-...)
      minus XLV Sesja - 2010.01.22
      minus Nr XLV / 342 / 2010
      minus Nr XLV / 343 / 2010
      minus Nr XLV / 344 / 2010
      minus Nr XLV / 345 / 2010
      minus Nr XLV / 346 / 2010
      minus Nr XLV / 347 / 2010
      minus NR XLV / 348 / 2010
      minus Nr XLV / 349 / 2010
      minus Nr XVL / 350 / 2010
      minus Nr XLV / 351 / 2010
      minus Nr XLV / 352 / 2010
      minus Nr XLV / 353 / 2010
      minus Nr XLV / 354 / 2010
      minus Protokół nr XLV / 2010
      plus XLVI Sesja - 2010.03.03
      plus XLVII Sesja - 2010.03.30
      plus XLVIII Sesja - 2010.04.07
      plus XLIX Sesja - 2010.04.27
      plus L Sesja - 2010.06.02
      plus LI Sesja - 2010.07.09
      plus LII Sesja - 2010.07.30
      plus LIII Sesja - 2010.08.31
      plus LIV Sesja - 2010.09.21
      plus LV Sesja - 2010.10.13
      plus LVI Sesja - 2010.11.05
   plus VI Kadencja (Sesje I - ....)
   plus VI Kadencja (2011, Sesje V ....)
   plus VI Kadencja (2012, XXIII - ...)
   plus VI Kadencja (2013, Sesje XXXIX/2013 - ...)
   plus VI Kadencja (2014, LVI/2014 - ...)
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji
   plus VII Kadencja 2014 r.
   plus VII Kadencja 2015 r.
   plus VII Kadencja 2016 r.
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji
   minus Terminarz posiedzeń
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. XLV Sesja - 2010.01.22
2. Nr XLV / 342 / 2010
U C H W A Ł A N R XLV/342/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 22 stycznia 2010 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Wołów na 2010 rok
3. Nr XLV / 343 / 2010
Uchwała Nr XLV/343/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2010 – 2014”.
4. Nr XLV / 344 / 2010
Uchwała Nr XLV/344/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r
5. Nr XLV / 345 / 2010
UCHWAŁA NR XLV/345/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 22 stycznia 2009r
6. Nr XLV / 346 / 2010
Uchwała nr XLV/346/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r
7. Nr XLV / 347 / 2010
Uchwała nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie na 2010 rok
8. NR XLV / 348 / 2010
Uchwała nr XLV/348/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wołowie na 2010rok
9. Nr XLV / 349 / 2010
Uchwała nr XLV/349/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r
10. Nr XVL / 350 / 2010
Uchwała nr XLV/350/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Wołowie na 2010rok
11. Nr XLV / 351 / 2010
Uchwała nr XLV/351/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie na 2010 rok
12. Nr XLV / 352 / 2010
Uchwała nr XLV/352/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie na 2010 rok
13. Nr XLV / 353 / 2010
Uchwała nr XLV/353/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie na 2010 rok
14. Nr XLV / 354 / 2010
UCHWAŁA XLV/354/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
15. Protokół nr XLV / 2010
16. XLVI Sesja - 2010.03.03
17. XLVII Sesja - 2010.03.30
18. XLVIII Sesja - 2010.04.07
19. XLIX Sesja - 2010.04.27
20. L Sesja - 2010.06.02
21. LI Sesja - 2010.07.09
22. LII Sesja - 2010.07.30
23. LIII Sesja - 2010.08.31
24. LIV Sesja - 2010.09.21
25. LV Sesja - 2010.10.13
26. LVI Sesja - 2010.11.05

Ilość odwiedzin: 3971
Nazwa dokumentu: V Kadencja (2010, Sesje XLV-...)
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-28 11:39:02
Data udostępnienia informacji: 2010-01-28 11:39:02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-28 11:40:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner