logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus IV Kadencja (2002, Sesje I - IV)
   plus IV Kadencja (2003, Sesje V - XV)
   plus IV Kadencja (2004, Sesje XVI - XXIX)
   plus IV Kadencja (2005, Sesje XXX - XLII)
   plus IV Kadencja (2006, Sesje XLIII - L)
   plus V Kadencja (2006, Sesje I - IV)
   plus V Kadencja (2007, Sesje V - XVI)
   plus V Kadencja (2008, Sesje XVII - ...)
   minus V Kadencja (2009, Sesje XXIX-...)
      minus XXIX Sesja - 2009.01.22
      minus Nr XXIX/251/09
      minus Nr XXIX/252/09
      minus Nr XXIX/253/09
      minus Nr XXIX/261/09
      minus Nr XXIX/250/09
      minus Nr XXIX/254/09
      minus Nr XXIX/255/09
      minus Nr XXIX/256/09
      minus Nr XXIX/257/09
      minus Nr XXIX/260/09
      minus Nr XXIX/259/09
      minus Nr XXIX/258/09
      minus Protokół nr XXIX / 09
      plus XXX Sesja - 2009.02.17
      plus XXXI Sesja - 2009.03.31
      plus XXXII Sesja - 2009.04.16
      plus XXXIII Sesja - 2009.04.27
      plus XXXIV Sesja - 2009.05.11
      plus XXXV Sesja - 2009.06.01
      plus XXXVI Sesja - 2009.06.12
      plus XXXVII Sesja - 2009.06.29
      plus XXXVIII Sesja - 2009.08.05
      plus XXXIX Sesja - 2009.09.03
      plus XL Sesja - 2009.09.22
      plus XLI Sesja- 2009.10.09
      plus XLII Sesja- 2009.10.28
      plus XLIII Sesja - 2009.11.26
      plus XLIV Sesja - 2009.12.30
   plus V Kadencja (2010, Sesje XLV-...)
   plus VI Kadencja (Sesje I - ....)
   plus VI Kadencja (2011, Sesje V ....)
   plus VI Kadencja (2012, XXIII - ...)
   plus VI Kadencja (2013, Sesje XXXIX/2013 - ...)
   plus VI Kadencja (2014, LVI/2014 - ...)
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VI Kadencji
   plus VII Kadencja 2014 r.
   plus VII Kadencja 2015 r.
   plus VII Kadencja 2016 r.
   plus Materiały na sesje Rady Miejskiej w Wołowie VII Kadencji
   minus Terminarz posiedzeń
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. XXIX Sesja - 2009.01.22
2. Nr XXIX/251/09
UCHWAŁA NR XXIX/251/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/301/06 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
3. Nr XXIX/252/09
Uchwała Nr XXIX/252/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
4. Nr XXIX/253/09
Uchwała Nr XXIX/253/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2009 rok
5. Nr XXIX/261/09
UCHWAŁA NR XXIX/261/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r
6. Nr XXIX/250/09
U C H W A Ł A N R XXIX /250/ 09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wołów na 2009 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Wołów na 2009 rok
7. Nr XXIX/254/09
UCHWAŁA Nr XXIX/254/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie na 2009 rok
8. Nr XXIX/255/09
UCHWAŁA Nr XXIX/255/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wołowie na 2009 rok
9. Nr XXIX/256/09
UCHWAŁA Nr XXIX/256/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Wołowie na 2009 rok
10. Nr XXIX/257/09
UCHWAŁA Nr XXIX/257/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wołowie na 2009 rok
11. Nr XXIX/260/09
UCHWAŁA Nr XXIX/260/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Wołowie na 2009 rok
12. Nr XXIX/259/09
UCHWAŁA Nr XXIX/259/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Wołowie na 2009 rok
13. Nr XXIX/258/09
UCHWAŁA Nr XXIX/258/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie na 2009 rok
14. Protokół nr XXIX / 09
15. XXX Sesja - 2009.02.17
16. XXXI Sesja - 2009.03.31
17. XXXII Sesja - 2009.04.16
18. XXXIII Sesja - 2009.04.27
19. XXXIV Sesja - 2009.05.11
20. XXXV Sesja - 2009.06.01
21. XXXVI Sesja - 2009.06.12
22. XXXVII Sesja - 2009.06.29
23. XXXVIII Sesja - 2009.08.05
24. XXXIX Sesja - 2009.09.03
25. XL Sesja - 2009.09.22
26. XLI Sesja- 2009.10.09
27. XLII Sesja- 2009.10.28
28. XLIII Sesja - 2009.11.26
29. XLIV Sesja - 2009.12.30

Ilość odwiedzin: 3906
Nazwa dokumentu: V Kadencja (2009, Sesje XXIX-...)
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2009-02-17 08:56:12
Data udostępnienia informacji: 2009-02-17 08:56:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-17 09:02:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner