logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
minus Uchwały RIO
   minus Uchwała Nr V/2/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 25 stycznia 2011 roku
   minus Uchwała Nr V/1/2011 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 25 stycznia 2011 roku.
   minus Uchwały RIO 2012 rok
      minus Uchwała Nr 26/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały nr XXII/140/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I
      minus Uchwała Nr V/70/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2011 rok
      minus Uchwała Nr V/148/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów za 2011 r
      minus Uchwała Nr V/204/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku
      minus Uchwała Nr V/205/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości wykupu przez Gminę Wołów obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.500.000 zł, których zamiar i cel em
      minus Uchwała Nr V/259/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołów na rok 2013 wraz z uzasadnieniem
      minus Uchwała Nr V/260/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na
   plus Uchwały RIO 2013 rok
   plus Uchwały RIO 2014 rok
   plus Uchwały RIO 2015 rok
   plus Uchwały RIO 2016 rok
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr 26/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały nr XXII/140/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I
2. Uchwała Nr V/70/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2011 rok
3. Uchwała Nr V/148/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów za 2011 r
4. Uchwała Nr V/204/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku
5. Uchwała Nr V/205/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości wykupu przez Gminę Wołów obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.500.000 zł, których zamiar i cel em
6. Uchwała Nr V/259/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołów na rok 2013 wraz z uzasadnieniem
7. Uchwała Nr V/260/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na

Ilość odwiedzin: 565
Nazwa dokumentu: Uchwały RIO 2012 rok
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Chomiak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Chomiak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Chomiak
Data wytworzenia informacji: 2014-03-19 09:02:39
Data udostępnienia informacji: 2014-03-19 09:02:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-19 09:50:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner