logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
minus Zagospodarowanie przestrzenne
   minus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów
   minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujący do 20.12.2013r.
   minus Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów obowiązujące od 21.12.2013r.
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego- Miasto Wołów
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo-Gmina Wołów - Strefa II
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce-Gmina Wołów - Strefa III
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice-Gmina Wołów - Strefa IV
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica-Gmina Wołów - Strefa V
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Dębno, Rudno-Gmina Wołów - Strefa VI
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków-Gmina Wołów - Strefa VII
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Mojęcice, Stobno-Gmina Wołów - Strefa VIII
      minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce-Gmina Wołów - Strefa IX
   minus Uchwały Rady Miejskiej ws. MPZP
   minus Obwieszczenia Burmistrza Gminy Wołów ws. MPZP
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego- Miasto Wołów
MPZP - Miasto Wołów
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów
MPZP - Gmina Wołów - Strefa I
3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo-Gmina Wołów - Strefa II
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce-Gmina Wołów - Strefa III
5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice-Gmina Wołów - Strefa IV
6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica-Gmina Wołów - Strefa V
7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Dębno, Rudno-Gmina Wołów - Strefa VI
8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków-Gmina Wołów - Strefa VII
9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Mojęcice, Stobno-Gmina Wołów - Strefa VIII
10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce-Gmina Wołów - Strefa IX

Ilość odwiedzin: 10762
Nazwa dokumentu: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów obowiązujące od 21.12.2013r.
Skrócony opis: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Wołów obowiązujące od dnia 21.12.20143r.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Łucja Barańczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Łucja Barańczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Łucja Barańczuk
Data wytworzenia informacji: 2014-01-03 14:50:00
Data udostępnienia informacji: 2014-01-03 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 08:53:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner