logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
minus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
   plus Przetargi - Rok 2007
   plus Przetargi - Rok 2008
   plus Przetargi - Rok 2009
   plus Przetargi - Rok 2010
   plus Przetargi - Rok 2011
   plus Przetargi - Rok 2012
   plus Przetargi - Rok 2013
   minus Przetargi - ROK 2014
      minus Prawików dz. 731 AM 1 (rozstrzygnięty)
      minus Rudno dz. 43/1 AM 4 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, rejon ul. Kościuszki II przetarg 02.01.2014 r. (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Osiedlowa - I przetarg 07.03.2014 r. (nierostrzygnięty)
      minus Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - I przetarg 07.03.2014 r. (nierostrzygnięty)
      minus Warzęgowo - II przetarg 11.03.2014 r. (odwołany)
      minus Wołów, rejon ul. Rawickiej - I przetarg 05.03.2014 r. (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Polna - II 06.03.2014 r. (nierozstrzygnięty)
      minus Rudno dz. 43/1 - II przetarg 27.03.2014 (rozstrzygnięty)
      minus Warzęgowo - Odwołanie przetargu
      minus Warzęgowo dz.nr 24/3 II przetarg 29.04.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Rawicka - II przetarg 6.05.2014 (rozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - II przetarg 6.05.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. T. Kościuszki - przetarg pisemny ograniczony - otwarcie ofert 9.06.2014 r. (rozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Ludowa (dawny młyn) I przetarg nieograniczony 4.07.2014 r. (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. t.Kościuszki - I przetarg nieograniczony 4.07.2014 r. (nierozstrzygnięty))
      minus Wołów, ul. Akacjowa przetarg ograniczony 3.07.2014 r. (rozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Objazdowa/Uskorska I przetarg nieograniczony 17.06.2014 (rozstrzygnięty)
      minus Wołów, Komuny Paryskiej I przetarg ograniczony 4.07.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Polna III przetarg nieograniczony 7.07.2014 (rozstrzygnięty)
      minus Warzęgowo dz.nr 24/3 III przetarg nieograniczony 10.07..2014 (nierozstrzygnięty))
      minus Wołów ul. Poznańska 8 - I przetarg ograniczony 7.08.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - III przetarg nieograniczony 18.08.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołow ul. Osiedlowa II przetarg nieograniczony 28.08.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Golina I przetarg nieograniczony 28.08.2014 (rozstrzygnięty)
      minus Wołów ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 28.10.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów u. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 28.10.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołow, ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 7.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołow, ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony (nierozstrzygnięty)7.11.2014
      minus Wołów, ul. Wiejska, I przetarg nieograniczony, 4.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Lubiąż, ul. Wojska Polskiego 4 I przetarg nieograniczony 6.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Matejki, I przetarg nieograniczony 5.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołow, ul. Roztocze, I przetarg nieograniczony 6.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Leśna/Kościuszki, I przetarg ograniczony 4.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Prawików, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Pełczyn, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Pełczyn, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Komuny Paryskiej, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 (nierozstrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Ludowa, II przetarg nieograniczony 18.12.2014 (nierostrzygnięty)
      minus Wołów, ul. Komuny Paryskiej, II przetarg ograniczony 26.11.2014 (nierozstrzygnięty)
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Prawików dz. 731 AM 1 (rozstrzygnięty)
II przetarg 10.01.2014 r.
2. Rudno dz. 43/1 AM 4 (nierozstrzygnięty)
I przetarg 14.01.2014 r.
3. Wołów, rejon ul. Kościuszki II przetarg 02.01.2014 r. (nierozstrzygnięty)
działka zabudowana
4. Wołów, ul. Osiedlowa - I przetarg 07.03.2014 r. (nierostrzygnięty)
nieruchomość niezabudowana
5. Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - I przetarg 07.03.2014 r. (nierostrzygnięty)
nieruchomość niezabudowana
6. Warzęgowo - II przetarg 11.03.2014 r. (odwołany)
nieruchomość zabudowana
7. Wołów, rejon ul. Rawickiej - I przetarg 05.03.2014 r. (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana
8. Wołów, ul. Polna - II 06.03.2014 r. (nierozstrzygnięty)
nieruchomość niezabudowana
9. Rudno dz. 43/1 - II przetarg 27.03.2014 (rozstrzygnięty)
działka niezabudowana
10. Warzęgowo - Odwołanie przetargu
Warzęgowo dz. nr 24/3
11. Warzęgowo dz.nr 24/3 II przetarg 29.04.2014 (nierozstrzygnięty)
działka zabudowana budynkiem gospodarczym
12. Wołów, ul. Rawicka - II przetarg 6.05.2014 (rozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 25/2 Am 2
13. Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - II przetarg 6.05.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 16/54 Am 50
14. Wołów, ul. T. Kościuszki - przetarg pisemny ograniczony - otwarcie ofert 9.06.2014 r. (rozstrzygnięty)
Działka niezabudowana nr 1/2 Am 49 Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK"
15. Wołów, ul. Ludowa (dawny młyn) I przetarg nieograniczony 4.07.2014 r. (nierozstrzygnięty)
działka nr 10/13 Am 29
16. Wołów, ul. t.Kościuszki - I przetarg nieograniczony 4.07.2014 r. (nierozstrzygnięty))
działka zabudowana nr 10/1 Am 47
17. Wołów, ul. Akacjowa przetarg ograniczony 3.07.2014 r. (rozstrzygnięty)
działka nr 102/4 i 94/1 Am 44
18. Wołów, ul. Objazdowa/Uskorska I przetarg nieograniczony 17.06.2014 (rozstrzygnięty)
działka nr 15/1 Am 44
19. Wołów, Komuny Paryskiej I przetarg ograniczony 4.07.2014 (nierozstrzygnięty)
działka nr 67 am 27
20. Wołów, ul. Polna III przetarg nieograniczony 7.07.2014 (rozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 11 Am 26
21. Warzęgowo dz.nr 24/3 III przetarg nieograniczony 10.07..2014 (nierozstrzygnięty))
działka zabudowana budynkiem gospodarczym
22. Wołów ul. Poznańska 8 - I przetarg ograniczony 7.08.2014 (nierozstrzygnięty)
nieruchomość zabudowana - dz.nr 37/3 i 37/4 Am 29
23. Wołów, ul. J.Kaczmarskiego - III przetarg nieograniczony 18.08.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana 16/54 Am 50
24. Wołow ul. Osiedlowa II przetarg nieograniczony 28.08.2014 (nierozstrzygnięty)
nieruchomość niezabudowana 1/63, 1/65, 6/15, 6/16, 6/17 Am 21
25. Golina I przetarg nieograniczony 28.08.2014 (rozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 133/9
26. Wołów ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 28.10.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 16/90 Am 50
27. Wołów u. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 28.10.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 16/92 Am 50
28. Wołow, ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony 7.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 16/94 Am 50
29. Wołow, ul. Ks. J. Tischnera, I przetarg nieograniczony (nierozstrzygnięty)7.11.2014
działka niezabudowana nr 16/96 Am 50
30. Wołów, ul. Wiejska, I przetarg nieograniczony, 4.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana 2/1 Am 23
31. Lubiąż, ul. Wojska Polskiego 4 I przetarg nieograniczony 6.11.2014 (nierozstrzygnięty)
lokal użytkowy o pow. 47,42 m2
32. Wołów, ul. Matejki, I przetarg nieograniczony 5.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana 7/8 Am 21
33. Wołow, ul. Roztocze, I przetarg nieograniczony 6.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 60/2 Am 2
34. Wołów, ul. Leśna/Kościuszki, I przetarg ograniczony 4.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 35/2 Am 39
35. Prawików, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 397/2
36. Pełczyn, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 679/8
37. Pełczyn, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 241/6
38. Wołów, ul. Komuny Paryskiej, I przetarg nieograniczony 14.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 99 Am 27
39. Wołów, ul. Ludowa, II przetarg nieograniczony 18.12.2014 (nierostrzygnięty)
działka zabudowana (dawny młyn) nr 10/13 Am 29
40. Wołów, ul. Komuny Paryskiej, II przetarg ograniczony 26.11.2014 (nierozstrzygnięty)
działka niezabudowana nr 67 am 27

Ilość odwiedzin: 4892
Nazwa dokumentu: Przetargi - ROK 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Skopowska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Skopowska
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Skopowska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-13 11:55:57
Data udostępnienia informacji: 2013-12-13 11:55:57
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-13 11:58:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner