logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
minus Ogłoszenia 2011
   minus Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
   minus Obwieszczenie Natura 2000
   plus Ogłoszenie o naborze na ławników sądowych
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
 
dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych, w związku z pracami nad rozszerzeniem obszaru wsparcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołowa.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zaprasza beneficjentów z obszaru rewitalizowanego objętego strefą A ochrony konserwatorskiej oraz ulic Sikorskiego, Piłsudskiego (do skrzyżowania Chopina/ Sikorskiego), Robotniczej, Przechodniej, Poznańskiej (do skrzyżowania z Robotniczą) do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 1 marca 2011 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie o godz. 16.00. Lokalny Program Rewitalizacji stanowi podstawę ubiegania się o środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 9 „Miasta”.
Konsultacje będą prowadzone od dnia 23.02.2011 do dnia 09.03.2011r. W związku z powyższym informuję, że swoje uwagi i opinie można składać na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii osobiście w siedzibie tutejszego Urzędu - Wydział Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska, pokój 15 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą.
 

Ilość odwiedzin: 1576
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Skrócony opis: dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych, w związku z pracami nad rozszerzeniem obszaru wsparcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołowa.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Lis
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lis
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Krasowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 12:54:52
Data udostępnienia informacji: 2011-02-22 12:54:52
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-22 12:57:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner